2008.11.11.


EZ NEM AZ AGYAGEDÉNYEK IDEJE
Gloria Copeland üzenet

Jézus a visszatérését készíti elő!

 

Ez nem az agyagedények ideje

Vajon téged Isten az Ő országában nagy dolgokra hívott el?
Kérdezd meg a hívőket, és a legtöbbjük alázatosan biztosítani fog arról, hogy nem. „Tudod, nem lehetünk mindnyájan aranyedények, a Biblia is azt mondja, hogy jó néhányunknak kis agyag korsóknak kell lennünk.

Dicsőség Istennek, a Biblia ilyet nem állít!
Természetesen lesznek aranyedények Isten királyságában, és lesznek néhányan agyagkorsók, de mi vagyunk azok – nem Isten – akik eldöntik, hogy milyenekké válunk. A 2Tim 2,21 azt mondja nekünk, hogy „mindazok, akik megtisztítják magukat (attól, ami nemtelen és tisztátalan) – akik elválasztják magukat a megfertőző és megrontó hatásoktól – lesznek (önmagukban) elválasztott edényekké és hasznosakká, tisztességre és nemes célokra, megszenteltek és hasznot hozók a Mesternek, illőek és készek minden jó munkára.” (Bővített Biblia)

Aranyedények, vagy agyagkorsók? A választás rajtad áll!
Vajon miért elégednek meg mégis oly sokan azzal, hogy agyagkorsók maradjanak? Mert hiányzik valami belőlük, amit az arany edények birtokolnak. Hiányzik egy végleges döntés, és így nem választották el még magukat a világ fertőzésétől, romlásától. Nem határozták el, hogy végleg elfordulnak a világ szerinti élettől, és végleg odafordulnak Isten felé, és ezt az elhatározásukat már soha nem változtatják meg. Ők még mindig nem akarnak elfordulni a világ által kínált megoldásoktól, és nem akarnak Isten szerint járni ebben az életben, eljutni egy olyan pontra, ahol többé már nem fordítanak hátat Istennek.

Barátom, Isten izgalmas dolgokat végez most a földön. Jelek és csodák történnek.
Jézus a visszatérését készíti elő! Izgalmas idők ezek. De nem az agyagkorsók számára!
Ha még nem döntötted el visszavonhatatlanul, hogy aranyedény akarsz lenni, akkor ezt valld be magadnak. Szánj időt arra, hogy Isten előtt legyél, tanulmányozd az Ő Igéjét, és akaratodat hozd összhangba az Ő akaratával. Engedd, hogy a Szent Szellem foglalkozzon veled, egészen addig, míg már akarod az e világ szerinti életet a hátad mögött hagyni, és az Isten szerinti életet választani.

Dönts most! Későre jár, Isten dicsősége most árad ki a földre egy végső izgalmas hullámban. És ez a hullám nem az agyagkorsókból csörgedezik, hanem aranyedényekből zúdul a földre. Tudd meg végre, Isten arra hívott el, hogy te is aranyedény legyél.

Olvasásra javasolt ige: 2 Timóteus 2,15-26.
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. És az ő beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus. Akik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Nagy házban pedig nemcsak arany - és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.
Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.
A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.
Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, és felocsúdnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az [Úr szolgája] által az [Isten] akaratára.


BÉKEVÁR FŐOLDAL