2010.02.06.


Krisztus Szeretete Egyház
ALAPTANÍTÁSOK

pdf formátumban

A szöveges tanítások különösen ajánlhatók a hallássérülteknek, illetve a vizuális típusúaknak.
Jim Sanders tanításai meghallgathatók: www.ksze.org > Tanítások > Alaptanítások
Bővebb infó a KSZE vezető pásztoráról:
http://www.jimsanders.hu/

Ezék. 2,9 És látám, és ímé egy kéz nyúlt felém, és ímé benne egy könyv türete [tekercse] volt.
Ezék. 3,1 És mondá nékem: Embernek fia!
Ami előtted van, edd meg; edd meg ezt a türetet, és menj, szólj az Izráel házának.
Ezék. 3.2 Felnyitám azért számat, és megéteté velem azt a türetet.
Ezék. 3,3 És mondá nékem: Embernek fia!
Hasadat tartsd jól és benső részeidet [szellemedet] töltsd meg ezzel a türettel, amelyet adok néked.
És megevém azt, és olyan lett az én számban [Isten szava], mint az édes méz.

A "Békevár webkikötőn" közölt anyagok a forrás (aloldal) helyének megjelölésével felhasználhatóak!

 

Gyógyulás

A gyógyulás tanítások eléréséhez kattints ide

 

A Biblia megértése

1. Gyakran félreértelmezett Igék 1.

2. Gyakran félreértelmezett Igék 2.

3. Gyakran félreértelmezett Igék 3.

4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

5. Újjászületés és betöltekezés

6. Nők a szolgálatban 1.

7. Nők a szolgálatban 2.

8. Nők a szolgálatban 3.

 

Szellem, lélek, test

1. Az ember: örökkévaló szellem

2. Az ember: szellem, lélek, test

3. Szellemi fejlődésünk

4. Az emberi szellem nevelése

 

Szeretet - Isten törvénye

1. Út a győzelemhez

2. Szeretetben járni

3. A szeretet soha nem hagy cserben

4. Megbocsátás

5. Dicséret

 

Kenet

1. A kenet

 

Megvallásaink

1. Megítélni magunkat

2. Négy fajta megvallás

3. Hitünk megvallása

4. Kitartani megvallásainkban

5. Isten orvossága

6. Gyógyító Igék

 

Üdvösség

1. Üdvösség

2. Megváltás a szellemi halál átkától

3. A kiengesztelés szolgálata

 

Démonikus hatások

1. A bukott lény természete

2. Különbség angyalok és démonok között

3. Az igaz gondolkodás fontossága

4. Megszabadulni a hatásoktól

5. Szellemben szolgálni

 

Kegyelem hit által

1. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen

 

Jézus Neve

1. Hogyan nyerte Jézus a Nevét?

2. Jézus nevében levő hatalom

3. Mit kaptak a hívők ebben a Névben?

4. Jézus nevének használata

5. Amint Ő van - úgy vagyunk mi is

6. Uralkodni az életben Jézus Krisztus által

 

Hatalom Jézusban

1. Mit jelent a hatalom?

2. Élni a hatalommal

3. Hatalmi helyünk?

4. Hatalom a félelmek felett

5. A pokol kapui

6. Hatalom az ördög felett

 

Ima

1. Ima Jézus nevében

2. Ima az Atyához

3. A hit imája

4. Az ima ereje

 

Imádság

1. Választ kapni az imáinkra

2. Fontos tudnivalók

3. Az imádság magasabb szintjei

4. Ima egy szívvel-lélekkel

5. Miért kell imádkozni?

 

A hit törvénye

1. Megigazulni hit által

2. Nem a törvény cselekedeteiből

 

Klasszikus hit

1. Megvallásaink

2. Növekedés a szellemünkben

3. Elfelejteni és megbocsátani

4. Hogyan cselekedjünk az Ige alapján?

5. Növekvő hit

6. Őbenne

7. Szavak

 

Hited megtartott téged

1. Hited megvallása

2. Hitetlenség I.

3. Hitetlenség II.

4. Hitetlenség III.

5. Hitetlenség IV.

 

Szellemi ajándékok I. - Kinyilatkoztatás ajándékai

1. Ismeret, tudás szava 1.

2. Ismeret, tudás szava 2.

3. Bölcsesség szava

4. Szellemek megítélése

 

Szellemi ajándékok II. - Erőajándékok

1. Speciális kenet

2. A hit ajándéka

3. Csodatevő erők munkái

4. Gyógyítások ajándékai

 

Szellemi ajándékok III. - Ihletettségi ajándékok

1. Különböző nyelvek nemei

2. Nyelvek magyarázata

3. Prófécia megítélése

4. Prófétálás ajándéka

 

Szellemi ajándékok IV.

Szolgálat testben vagy szellemben

 

A Szent Szellem bennetek

1. A Szent Szellem ajándékai

2. Betöltekezni

3. A Szent Szellem gyümölcsei

4. Fontos utasítások

 

A Szent Szellem szolgálata

1. A Szent Szellem lehelete

2. A Szent Szellem esője

3. A Szent Szellem tűze

4. Az Úr jelenlétében

 

A siker titka

1. Örömmel mertíts I.

2. Örömmel meríts II.

3. A csoda a kimondott szavakban van

4. Az Én útjaim

 

Bővölködő élet

1. Megváltás a szegénység átka alól

2. Fejlődésben lenni

 

Szolgálati ajándékok

1. Mit jelentenek a szolgálati ajándékok?

2. Az apostoli szolgálat

3. A prófétai szolgálat

4. Az evangélista szolgálat

5. A pásztori szolgálat I.

6. A pásztori szolgálat II.

7. A tanító szolgálata

8. A különböző szolgálati ajándékok

9. A segítő szolgálat I.

10. A segítő szolgálat II.

 

Hogyan vezet Isten Szelleme?

1. Az ember szellemi lény

2. Az ember lelke

3. Vezetés belső bizonyosság által

4. Vezetés belső hang által

5. Vezetés prófécia által

6. Vezetés látomások által

 

Törvény vagy kegyelem

1. Törvény vagy kegyelem

2. A kegyelem megértése

3. Visszaszerzett birtoklás

 

Út a győzelemhez
Jelenések könyve, avagy az utolsó idők

E tanítások eléréséhez kattints ide

 

/Köszönjük az Úrnak Adrienn testvérünk munkáját, aki a Békevár Webkikötő számára legépelte e tanítás-sorozatot./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL