2010.10.06.

HÁZASSÁG GAZDAGÍTÁS – 2008.
3. Amint Ő szeret minket

Keith Moore tanítása

(A szinkrontolmács szövege.) 

 

Lapozzatok el velem együtt János evangéliumának 13. fejezetére. Minden hétvégén, pénteken este vannak alkalmaink, de ez a mai pénteki alkalom része a házassági összejöveteleinknek.

Az elmúlt hetekben ugye a szeretetről tanítottunk péntek esténként - ez egy szeretet-este volt - és sok különféle reakciót kaptam tőletek erre, és persze ne felejtsük el, hogy Isten is maga a szeretet. Ugye? És persze amikor arról beszélünk, hogy milyen a szeretet, Ki a Szeretet, és hogy hogyan kell szeretetben járni, és hogy hogyan kell szeretetben élnünk… tehát erről beszélünk, és ugye mindannyian úgy gondoljátok, hogy meg kell magunkat vizsgálnunk ebben, hogy hogyan tesszük a dolgunkat a szeretet tekintetében, hogyan járjuk a szeretet-járásunkat.

 És hányan tudjátok, hogy igenis van lehetőségünk a növekedésre? És hogyha nem így gondolod, akkor össze vagy zavarodva. Azért, mert teljesen éretté válni a szeretetben, az azt jelenti, hogy valaki Krisztushoz hasonlóvá válik. Ez azt jelenti! És ha olyanok vagyunk teljesen, mint Jézus, akkor olyanok vagyunk, mint maga a Szeretet! Mert ugye Jézus azt mondta: „hogyha engem láttatok, akkor láttátok az Atyát”. (János 14:9)

 És Isten ugye, maga a Szeretet! És ugye azt is tudjuk mondani, hogy ha Jézust láttuk, akkor láttuk a szeretetet. És ugye ez a mi elhívásunk is? Tehát nem az a dolgunk, hogy hátrafelé tekintgessünk, és megnézzük, hogy hányszor vallottunk kudarcot, hányszor buktunk el, hányszor nem tudtunk szeretetben járni. El kell felejtenünk a hátunk mögött lévő dolgokat, és előre kell nyúlnunk, és neki kell feszülnünk e célnak, Isten elhívásának a jutalmára Krisztus Jézusban! És mi ez a cél, mi ez a jutalom? Ez a cél ez azt jelenti, hogy olyanokká válunk, mint maga Jézus. Tehát olyanok leszünk a dolgainkban, mint Jézus maga, és olyanok leszünk, mint maga a Szeretet.

 Amikor beszélni fogsz, az emberek látják majd a szemeidben a szeretetet. És én most nem arról a szeretetről beszélek, amit a világ nevez szeretetnek, hanem arról, amikor az emberek téged hallanak majd beszélni, hallják a te hangodban a szeretetet. Amikor látják azt, amit teszel, akkor a szeretetet látják benned. És barátom, ennél nincs fontosabb ezen a világon!

 Ezen a héten is olvassuk ugye a Bibliánkból a fejezeteket, és ugye ezen a héten olvastuk az 1Korintus 13-at, a nagy Szeretet-fejezetet. És ugye igaz az, hogy te idézheted akár az egész Bibliát, éjjel és nappal imádkozhatsz, lehetnek óriási kijelentéseid, amelyektől megdöbbennek mások, lehet hegyeket mozgató hited? Hányan tudjátok, miről beszélek? Az 1Korintus 13-ról beszélek, hogy odaadhatod minden pénzedet, minden filléredet másoknak, kiüresítheted magadat, szegénnyé teheted magadat, hogy másokon segíts, de ha ezt a részét elvéted, akkor az semmit sem ér! Minden, amit tettél addig, az semmi! Semmit nem ér, tehát hiába tetted! Üres dolog az. Tehát ennél ez nem válik fontosabbá, mint maga a szeretet. Tehát mindannyian elkészültetek, felkészültetek arra, hogy ma este a szeretetről fogunk beszélni?

 Tehát János 13. A János 13-ban vagyunk, a 34. verset olvassuk, és nagyon izgatott a szívem ma este, mert ugye tudjátok, hogy a szakács még az előtt megízleli az ételt, mielőtt azt felszolgálják. És ez pedig bennem rotyogott már, ez a szeretet, és nagyon izgatott vagyok. És nagyon erősen hiszem azt, hogy az emberek választ nyernek ma este. Olyan válaszokat, amelyek megváltoztatják az életeket. Mert ez az Ige! Tehát János 13,34. Jézus azt mondta: „Új parancsolatot adok néktek! - Ugye a zsidóknak a törvény alatt adatott a Tízparancsolat, ott voltak a rendeletek, a többi más parancsolat is.

De Jézus itt ugye bemutatja az új szövetséget, hogy minden meg fog változni. Mert Ő felmegy a keresztre, és Ő kifizeti értünk az árat, és aztán feltámad a halálból, és aztán a Felséges jobbjára emelkedik, fel a magasságban, ahol Ő minket képvisel majd. És az irgalom királyi székén ugye felmutatják a Vért értünk. Amely megmos minket, és elmossa a bűneinket. És nem leszünk többé szolgák, hanem fiak. És megengedi ez nekünk azt, hogy ne csak pár embernek legyen elérhetési joga a Szent Szellemhez, a Szent Szellem ne csak pár emberen legyen, hanem hogy, mindannyiunkban bennünk lakozzon a Szent Szellem.

És hogy mindannyian bátran járulhassunk a Kegyelem Királyi Trónja elé. Hogy képesek legyünk közösségben lenni az Atyával, személyesen. És amikor Jézus bemutatta ezt az új szövetséget, egy új parancsolatot is adott egyben. Valaki mondja ki hangosan, hogy új szövetség és új parancsolat. És mi ez az új parancsolat? Hogy egymást szeressétek! Ez egy valamilyen ajánlás? Javaslat netán? Vagy valamilyen kísérlet? Egy új elképzelés? Egy új erőfeszítés? Mi ez, mondd meg nekem? Ez egy parancsolat! Ez egy parancsolat!

 Egyike a dolgoknak, ami nem igazán mozgat engem, ezek az új bibliafordítások, amibe belerakták a fordítók azt a szócskát a Bibliába, hogy ’próbálni, megpróbálni’ valamit. Észrevettétek-e amint olvasgatjátok ezeket az új modern fordításokat, hogy a fordítás úgy szerepel, „hogy próbáld meg ezt megtenni, vagy azt megtenni”? „Tedd meg a tőled telhető legjobbat ennek érdekében”. Az Úr soha nem mondta neked azt, hogy valamit próbálj meg! Soha de soha!

Mert hogyha az Úr azt mondaná neked, hogy próbálj meg valamit, az két dolgot foglalna magába. Az egyik az, hogy lehet, hogy nem leszel képes arra, hogy megtedd azt a dolgot. Lehet, hogy a tőled telhető legjobb nem lesz elegendő annak az elérésére. És a második dolog pedig az, hogy Isten nem tudta rólad, hogy te képes vagy azt megtenni vagy sem. Hányan tudjátok azt, hogy az Úr igenis tudja? Isten nagyon jól tudja rólad, mi az amit képes vagy megtenni, és mi az, amit nem vagy képes megtenni. És még mielőtt az Úr mondta neked, hogy tedd meg azt a dolgot, Ő nagyon jól tudta, hogy meg tudod tenni. Tehát, amikor az Úr ezt itt adta nekünk, az nem egy javaslat. Isten nem buzdít minket arra, hogy tegyük meg a tőlünk telhetőt, hogy próbálkozzunk. Hanem azt mondta, hogy ez egy parancsolat.  Tedd meg! És mi ez az új parancsolat? Hogy szeressük egymást! Tehát:

egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket! Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (Ján. 13:34,35.)

Az Úr másról ezt nem mondta ugye, hogy a világ erről tudja majd meg, hogy mi az Ő tanítványai vagyunk? Hogyan fogják az emberek tudni rólad, hogy te egy keresztény vagy? Nem az által, hogyan öltözködsz, nem is az által, hogy Igéket idézgetsz, nem is az által, hogy mennyit jársz gyülekezetbe, és nem is az által, hogy mennyi pénzt keresel. Hanem mi ez? Miről fogják tudni? Jézus itt a tanítványainak beszél, és azt mondja nekik, hogy szeressék egymást. Tehát, arról fogja tudni a világ ezt, hogy mi hogyan szeretjük egymást. Hogy hogyan szeretjük a saját családunkat. Hogyan szeretjük a saját gyülekezeti családunkat. A gyülekezeti tagokat, a testvéreinket az Úrban. Hogyan szeretjük egymást Krisztus testében. És Jézus azt mondta nekünk, hogy ezt hogyan tegyük meg? Úgy, ahogy Ő szeretett minket.

És erről szeretnék ma este beszélni. Mert azt akarom, hogy egy kristálytiszta képet kapjunk arról, még mielőtt ma elmegyünk. És hogy megértsük azt, hogy Ő mennyire szeretett minket. Hogy megértsük azt a módot, ahogy Ő szeretett minket. Hogy hogyan.

Nagyon sokszor az az elképzelésünk, hogy elolvassuk az Igéket, és azt mondjuk, hogy „ó, mindenkit szeretnünk kell!”De nem ezt írja az Ige, itt arról van szó, hogy hogyan szeressük a másikat. Tehát Jézus itt egy pontos útmutatást ad arra, hogy hogyan kell a másikat szeretni. Tehát nem csak úgy, ahogy ezt mi kigondoljuk a fejünkből. Hanem hogyan kell egymást szeretnünk? Úgy! Úgy, pontosan úgy! Pontosan úgy, ahogy Ő szeretett minket!

 Menjünk el János apostol első levelére, s a 3. fejezetre. Amikor azt a szót mondod ki, hogy szeretet (ugyanúgy ahogy az előbb mondtam, hogy ez a péntek este ez egy szeretet-este). Ugye, halljátok ezeket a reakciókat az emberektől? Tehát különféle reakciók ugye, hogy hí-hí, ha-ha, húúú, meg ilyen dolgok. Meg hogy: „ó, szeretet-este, - miről fog ez szólni?!” Ilyen hasonló reakciókat hallotok. És amiért ezt mondom, ez azért van, mert ezekből a reakciókból halljátok,  ezek a reakciók képviselik azt, hogy milyen sekélyes a felfogásunk a szeretetről. Igen-igen hatalmas elmeújításra van szükségünk a szeretetről! A szeretet egy olyan szó, amit az emberek össze-vissza dobálnak. „Én szeretem ezt az italt, szeretem a pizzát, fúúú, szeretem az autómat, ezt szeretem, azt szeretem.”Ettől szabadulj meg, ezektől a kifejezésektől! Ne használd ezt a szót csak úgy! Tehát felelősségtudat nélkül. Ne mondd azt például, hogy szereted a pizzát, vagy, hogy szeretem a krumplit. És aztán ugyanezt a szót használod arra is, hogy kifejezd a te szívedet Isten irányába. A Szeretet Isten! Tehát legyél szelektívebb ezekben a dolgokban. Tehát jobban figyelj oda arra, válogasd meg azt, hogy mikor használod ezt a szót. Inkább mondd azt, hogy: ennek örülök, vagy ez tetszik nekem, vagy ezt kedvelem, ezt élvezem. De amikor azt mondod, hogy szereted, akkor tudd is, hogy mit jelent az a szó, hogy szeretet! Mert Isten maga a szeretet! És nekünk parancsolatunk van arra, hogy egymást szeressük! És ez persze különbözik attól, hogy te hogyan élvezed azt, amikor valamit eszel. Amikor Jézus nekünk ezt a parancsolatot adta, ennek a szónak mi köze ahhoz, hogy a te ízlelőbimbóid a nyelveden, azok izgatottá válnak, mert valamit eszel például? Tehát hol van a kettő között az összefüggés? Nem sok, ugye?

 A szeretet az teljesen ki lett ferdítve. Meg lett változtatva. És az ellenség pedig mindig túlórázik abban, hogy az embereket a sötétségben tartsa, és hogy az embereket összezavarja. Azért mert amikor te megismered Istent, akkor megismered magát a szeretetet. És ugye az ellenség nem akarja, hogy bárki is megismerje Istent. És ugye, a hit az, ami legyőzi a világot. De a hitünk hogyan működik? Szeretet által működik! Tehát amikor minket közömbösnek tud tartani, összezavarodottnak tud tartani, és különféle összezavart dolgokat mutat nekünk a szeretetről, akkor az  nem szellemben tart minket, és ezáltal nem fog a hitünk sem működni. Tehát ennél nagyobb dolog nincsen!

Amit meg kell értenünk, az, hogy az egyik dolog, amit az emberek és a világ, és a gyülekezeten belül is szeretetnek neveznek – és úgy gondolom, hogy a világ beszivárgott a gyülekezetbe - az az a szeretet, mely az önmagunk szeretete. Az emberek ezt a szót arra használják, hogy én szeretlek téged, de igazából ez nem igaz. Mert önmaguk szeretetét írják le ilyenkor. Hallgassátok meg ezeket a kifejezéseket, például: mondjuk azt, hogy találkozik két fiatal ember, és teljesen fülig szerelmesek egymásba. Tehát betegei a szerelemnek szó szerint. Mi a helyzet ezzel a kifejezéssel, hogy betege lenni a szerelemnek? Isten maga a szeretet! A szeretet téged beteggé tesz? A szeretet az gyógyít igazából!

Az egyik példája a szerelem betegének, az Dávidnak az egyik fia, Amnon. Az Ószövetségben a Biblia szó szerint azt a kifejezést használja, hogy „betege a szerelemnek”. Azért, mert ugye, úgymond szerelmes volt az ő féltestvérébe, Támárba. És annyira szerelmes volt belé, hogy nem tudott aludni, nem tudott enni, lefogyott, és soha  nem tudta a fejében kiokoskodni sehogy sem azt, hogy ők ketten hogyan lehetnek együtt. És igazából annyira betege volt a szerelemnek, hogy az igét idézem most pedig „lehetetlennek tűnt számára, hogy Támáron valamit elkövessen”, tehát ezt írja,  ez a 2 Sámuel 13-ban található. Tehát  ez az érdeke a szeretetnek, hogy azt nézi, hogy kinek mit csináljon? Ez nem szeretet!

És mégis gondoljátok, hogy ő meg volt győződve arról, hogy teljesen fülig szerelmes Támárba? Hogy ő annyira szerelmes volt, és annyira szerette őt, hogy nem tudott magával mit kezdeni? És az ő egyik alattomos barátja megmondta neki, hogy mit csináljon, és hogy jól rászedjék az ő húgát, hogy magát betegnek tetesse, és aztán bejött hozzá a  testvére, és ugye, kényszerítette őt és megerőszakolta őt. És aztán azt írja ugye a Biblia, a 15-ös versben, hogy miután ezt megtette, elkövette rajta, azon nyomban az a szeretet az gyűlöletté vált, és ez a gyűlölet nagyobb lett annál a szeretetnél, amellyel őt azelőtt szerette.

Tehát ez nem Isten szeretete, ugye? Mert Isten szeretete soha nem változik meg. Isten szeretete az nem halványul el, és nem vall kudarcot. De az, amit itt ő szeretetnek nevezett, az megváltozott egy szempillantásban, és gyűlölte őt. És aztán kirúgta őt onnan. Ez egy tökéletes kép arról, amit a világ nevez szeretetnek. Hogy ez egy milyen alattomos és milyen megtévesztő dolog.

És aztán hallgasd meg ezeket a kifejezéseket, amikor az emberek ezt mondják, hogy „én szeretlek téged, szeretlek téged, nem tudok nélküled élni! Szeretlek téged, szükségem van rád! Szeretlek téged, kell, hogy veled legyek! Hogy szeretlek téged én!” Ugye, itt sokkal többször hallod azt az egy szócskát, mint a szeretet szót, és az az ’én’ szócska, hogy ’én’ szeretlek téged. ’Én’ szeretlek téged, ’énnekem’ szükségem van rád! És ez pedig nem az Isteni fajta szeretet! És ez nem azt jelenti, hogy te szereted vagy őt! Amikor azt mondod, hogy „én szeretlek téged, nekem szükségem van rád”. Ez mit jelent? Itt mi történik, amikor egy személy ezt mondja „Én szeretlek, szükségem van rád!”

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy én szeretem azt az érzést, amit te nekem nyújtasz. Szeretem azt, amit te értem teszel. És ugye mi van akkor, amikor te már többé nem nyújtod nekem ezt az érzést? Akkor te már ezt nekem nem teszed többé. Ugye, B. B. King mondta azt, hogy ez a jó érzés, ez a fellángolás ez elmúlt. És ekkor ugye, már kiestél a szeretetből. És amikor az elmúlik, akkor az elmúlt. És ugye soha senki nem tudja hogy igazából, miért is jött ez a szeretet?

Vagy hogy hová ment? Mert ez az univerzumnak az egyik titka. Nagyon titokzatos dolog ez. És aztán megpillantasz valaki mást, aki viszont nyújtja neked azt az érzést, és azt mondod, hogy hú-ha, hát ez aztán… váó! De persze emellett te házas vagy, és van másik három gyereked. De te nem tehetsz arról, hogy kibe szeretsz bele, ugye? Ez szeretet?!

Van ennek egyáltalán valami köze a szeretethez? Amnon szerette Támárt? Soha nem szerette őt! Mert ha szerette volna őt, akkor soha nem tett volna semmi olyat, ami őt bántotta volna. Mert a szeretetnek nem az az érdeke, hogy valamit tegyen valakinek, hanem valamit tegyen valakiért. Tehát  nem az az érdeke a szeretetnek, hogy neked csináljon valamit, hanem hogy érted tegyen valamit. Hogyan kell egymást szeretnünk? Ugyanúgy, ahogy az Úr szeret minket! És Ő hogyan szeretett minket? Ez nem lesz az az önző szeretet, amiről most beszéltünk. Hanem ez egy másikfajta szeretet, ugye?

Ott vagytok az 1 János 3-ban? Tehát János apostol 1. levele 3. fejezet. De előtte menjünk el a Lukács evangéliumának 6. fejezetére, és utána majd odalapozunk a János levelére. Mondjuk ki hangosan, hogy: az Isteni fajta szeretet - az Isteni fajta szeretetről beszélünk, tehát nem csupán arról a szeretetről, ami Isten tulajdonában van, hanem arról a szeretetről, ami maga Isten. Ez az Ő természete, ez az Ő lényegi alapja, lényege Istennek. Ez az Ő esszenciája, és igazából ez az a szeretet, amely kivilágosítja a Mennyországot. Ez a fény a Mennyországban, a szeretet. Ebben fogsz te majd sétálni a Mennyországban. Ez a légköre a Mennyországnak, a Szeretet.

Hányan tudjátok azt, hogy a Mennyországban nincs szükség a Napra? Vagy nincs szükséged lámpára, nincs szükség az elektromosságra. Mi az, ami kivilágítja a Mennyországot? Ugye, Istennek a Báránya, és Ő Maga a Szeretet. És a szeretet az maga a világosság, a fényesség. Mert a szeretet az sugárzik. A szeretet az, amiben mi is élünk és élni fogunk.

 Körülbelül 25 évvel ezelőtt az imának egy időszakában voltam, és az Úrra várakoztam imában, és igazán csodálatos időket éltem meg az Úrral, miközben Ővele közösségben voltam. És Isten kinyilvánította az Ő szeretetét irántam. Tudod, hogyha mi Őt imádjuk, akkor Ő válaszol arra, válaszol nekünk. Hányan tudjátok azt, hogyha te közel húzódsz Istenhez, Isten is közel húzódik hozzád? Mert hogyha te idejössz, és akkor csak úgy mondod a fejedből, hogy „halleluja, halleluja, halleluja” de közben a vacsoráról gondolkozol, meg valakinek a ruházatáról, vagy az ékszereiről gondolkozol, és aztán leülsz a fenekedre és aztán hazamész, akkor nem vagy igazából Isten imádatában.

De viszont hogyha te időt szentelsz arra, hogy Istent imádd a te szívedből, és igazából szellemben és igazságban teszed azt, tehát a szellemedből teszed azt, és elmondod a szívedből Istennek azt, hogy szereted Őt, és hogy Őt imádod, és kinyúlsz felé, akkor Őhozzá közeledsz. Hit által teszed ezt. És mit fog Isten tenni? Isten válaszolni fog erre, és Isten elmondja majd neked, hogy Ő téged mennyire szeret. És hogyha te ezt nem igazából tapasztaltad meg még, ez azért van, mert igazából, nem igyekeztél, nem próbáltad ezeket a dolgokat, nem tetted még meg.

 De amikor én ezt tettem, akkor Isten elkezdte kinyilvánítani az Ő szeretetét irántam. És mondom neked, hogy ott feküdtem a földön, és sírtam (nem egy szomorú sírás volt, hanem egy örömteljes sírás, és bizony van különbség a kettő között). Aztán nevettem, imádtam Őt, aztán újból sírtam, nevettem, és aztán ott feküdtem, és csöndben voltam. És azt mondtam, hogy: ó Istenem, dicsőség Istennek, dicsőség Istennek! És aztán azt mondtam, hogy ez az a hely, ahol én örökké maradok, maradni akarok, én ebben akarok élni, én ebben akarok élni! Ebben akarok maradni!

 És erről beszél Jézus, amikor azt mondja: hogyha te megtartod az Én parancsolataimat, akkor hol fogsz lakozni? És hol fogsz élni? Az Ő szeretetében maradsz, az Ő szeretetében fogsz lakozni! És ez nem csak arról szól, hogy „jól van, én ezt megfigyelem, és akkor kimondom, hogy igen én szeretni foglak téged, és te is próbálj meg majd engem szeretni.” Hanem nekünk ebben úgy kell élnünk, ugyanúgy, mint ahogy belélegezzük a levegőt.

Tehát a Lukács 6-ban 32. vers. A 30. versnél kezdjük inkább.

 „Mindennek pedig, aki tőled kér, adj! És attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza!”- Ez azt jelenti, hogy te inkább törődsz a másikkal, mint azokkal a dolgokkal, amik nálad vannak. Tehát fontosabb neked a másik ember, mint az a dolog. - „És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik”. (Lukács 6:31,32.)

Ezt olvassátok el ezt az igeverset velem együtt. „Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.”

 A bűnösök úgy szeretik egymást, hogyha te szeretsz engem, én is szeretni foglak. Azok az emberek, akik nem hisznek Istenben, azok az emberek, akik nem fogadták el Jézust, nem születtek újjá, ők szeretik így egymást. Tehát, hogyha mi is csak ennyit teszünk, akkor nem tartjuk meg ezt a parancsolatot.

Phyllis és én beszélgettünk erről, hogy ez milyen frusztráló dolog, mert sokszor előjön.

Isten foglalkozott velünk, hogy igenis tartsuk meg ezeket az alkalmakat a házasságról, és hogy tanítsuk az embereket, és hogy igenis keményen álljunk ki ezek mellett a dolgok mellett, és hogy az Igét tartsuk az emberek elé, mint a mércét. És igazából utána elárasztanak téged különböző dolgok, de nem is a külső világból, hanem igen a keresztények, az emberek, akik idejárnak hozzánk, a gyülekezetbe.

És egyszerűen látod azt, hogy mindenkinek van egy könyve, valamilyen könyve valahonnan, a házasságról, és egy csomó olyan dolog áll azokban a könyvekben, ami nem az Ige. Hallottad? Ezek olyan dolgok, amelyek sehol nincsenek az Igében. Nem lehet őket megtalálni. És aztán látod a prédikátorokat, ahogy felállnak a szószékben és tanítják az embereket, és azt mondják, hogy „ugye tudjátok, hogy a házasság az ilyen 50-50%-os üzlet, vállalkozás... A házasság, az adsz és kapsz. Nagyon sokat adsz, és nagyon sokat kapsz.”

 De nem, egyáltalán nem erről szól a házasság! Te olyasvalamiről beszélsz, amit a bűnösök tesznek. Nem olvastad ugyan, mi áll itt? Mert itt azt olvassuk ugye, hogy a bűnösök szeretik azokat, akik őket szeretik. Mit jelent ez? Hogyha te megvakarod az én hátamat, én is megvakargatom majd a tiédet. Hogy te eljössz félútig, én pedig elmegyek félútig, és akkor majd félúton találkozunk. Te elkezdesz engem szeretni, és én majd akkor jobban foglak tisztelni. És ha te több tiszteletet mutatsz majd felém, én majd elkezdelek téged szeretni. Majd találkozom veled félúton barátom, ezt prédikálják mindenütt a gyülekezeteinkben, és ez egy hazugság. Ez nem Isten Igéje, ez nem Isten szeretete, ez nem Isten parancsolata!

Hadd figyelmeztesselek titeket barátaim, hogy vannak könyvek, vannak tanítások, mindenütt megtalálhatók, és az emberek ezt jól megeszik, és csámcsognak rajta, és úgy néznek ezekre a dolgokra, hogy milyen csodálatosak. És amikor elolvassák ezeket a könyveket, akkor azt mondják, hogy igen tényleg, ez tényleg olyan, mint én. Itt most magamról olvasok, tényleg az én feleségem is pontosan ilyen, amilyennek ez a könyv leírja. És akkor mi van? És akkor mi van?! „És pontosan ilyen, ahogy ez a könyv leírja. És honnan tudja ez az író?” Azért, mert az egész világ ilyen, onnan tudja! És csak azért, mert te olyan vagy, és mert leírták azt, hogy te milyen vagy abban a könyvben, az nem azt jelenti, hogy akkor onnantól fogva neked olyannak is kell maradnod, és hogy ez így rendben van, hogy te olyan vagy.

Amikor hallod az embereket ezt mondani, hogy „a férfiak olyanok, mint ez a bolygó. Aztán az asszonyok olyanok, mint az a másik bolygó. A férfiak ilyenek, a nők olyanok. A férfiak ilyenek”. Barátom mondom neked, hogy ez össze fog téged zavarni. Csakis egy! Valaki mondja ki hangosan, hogy: egy! Mennyi? Csakis egy dolog van, amihez magadat és a feleségedet hasonlítanod kell! Csakis egy dologhoz kell a te hitvestársadat hasonlítanod. Csakis egyhez. Az Krisztus és a Gyülekezet! Bármilyen más elképzelést forgatni a fejedben… Ha ezt teszed, akkor megnyitod a szellemedet egy megtévesztésre. Mert hogyha te ezt nem találod meg az Igében…

Te valahol olvastad az Igében azt, hogy a férfiak olyanok, mint ez a bolygó, és a nők olyanok, mint az a másik bolygó? Hol olvastad ezt? Én nem gúnyolódom most. Hanem zavar engem, hogy az embereknek a házasságaik mennek lefelé a lefolyón. És lapozzák a könyveket, miközben ezt teszik. És azt mondják eközben, hogy igen, de nekem ezt nem kell megtennem, mert ez a könyv azt írja, hogy hát én ilyen vagyok, ilyenek a nők meg a férfiak. És az emberek elképzelései és a tradíciók erőtlenné tették Istennek az Igéjét.

Phyllis és én nagyon sok emberrel beszéltünk, és amikor idézzük nekik az Igéket a Bibliából, akkor azt mondják rá, hogy: igen-igen, ezt mind tudom, de nekem tanácsot adott ez meg az, és azt mondta, hogy ezt tegyem. Ugye Phyllis, hányszor hallottuk ezt? Nagyon sokszor, ugye? És ilyenkor mit mondasz? Vagy hallgatsz arra a bizonyos testvérre, aki azt neked mondta, vagy pedig a Bibliára hallgatsz. Ugye?

 És azt mondod, „de nekem vannak könyveim, három könyvem is van ebből. És ennek ilyen végzettsége van, meg ilyen pszichoterápiát végzett...” Ilyenkor el kell magadat határoznod, hogy te nem szolgálhatsz két Úrnak. Egyet kell választanod, és én igen-igen javaslom neked, hogy az Urat válaszd, és hogy ezt a könyvet válaszd: a Bibliát! És hogy nem nyelsz le semmit, amit másvalaki mond arról, hogy milyennek kell lenni egy férfinak, milyennek kell lenni egy asszonynak, hogy a feleségnek, a férjnek milyennek kell lennie, az apának, az anyának milyennek kell lennie, hacsak nem tudod megtalálni ebben a könyvben. Halleluja! Fegyelmezd meg magad!

Csak azért, mert valami megcsiklandozza az elmédet, csak azért, mert valami kielégíti a te kíváncsiságodat, és megnevettet téged, vagy megérinti a lelkedet valamilyen módon, ez még nem azt jelenti, hogy ez Istentől van. És nem is azt jelenti, hogy az jó. És különösen az ellenség azon van, hogy segítsen neked abban, hogy megindokold azt, amiért te úgy viselkedsz, ahogy viselkedsz. Hogy magadat megigazítsd abban a testiségben, amiben vagy. És hogy neked azt mondja, hogy nem kell megváltoznod, hogy adjon neked egy okot arra, hogy te jó vagy úgy, ahogy vagy, neked nem kell megváltoznod. És akkor azt mondod, hogy az a másik, a férjem, meg a feleségem, nekik kell megváltozni. Én nem akartam mindezt mondani, de itt vagyunk. A bűnösök szeretik azokat, akik őket szeretik. Tehát, ha te csak azokat szereted, akik téged szeretnek, akkor nem tartod meg ezt a parancsolatot. Akkor nem az Isteni fajta szeretetben működsz. Még mindig itt vagytok?

Olvassuk el még egyszer együtt, Lukács 6,32. Egy másik fordításból fogom nektek ezt olvasni. Azt mondja ez a fordítás:

 „hogyha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor nektek abból micsoda előnyötök származik. Hogyha jókat tesztek azokkal, akik nektek jókat tesznek, akkor neked abból mi előnyöd származik? Mert a bűnösök is ezt teszik”. A Jó hír fordítás így mondja: „ha csak azokat az embereket szereted, akik téged szeretnek, akkor miért kapnál te áldást? Hisz még a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik”.

 És mégis voltak emberek, akik rám néztek, és azt mondták, hogy „az én pásztorom azt mondta, hogy ha az a személy engem nem szeret, akkor nem kell őt szeretnem. Hogyha a feleségem nem szeret, akkor nekem nem kell őt szeretnem. Akkor én szabad vagyok, én elmehetek. Mert meghalt, és be kell ismernünk, hogy ez az egész, ez halott. És aztán megyünk, és eltemetjük azt a dolgot, és aztán majd találok valaki mást. Majd Isten segít nekem.” A bűnösök élnek így! Ők addig szeretnek téged, amíg te szereted őket. És aztán, amikor te már őket nem szereted, akkor ők sem szeretnek téged. És aztán vége a kapcsolatnak.

Mi lett volna akkor, hogyha Istennek várnia kellett volna ránk, amíg mi elkezdjük Őt szeretni, mielőtt Ő még szeretett volna minket?

Menjünk el az 1János 4-re. Ez az egész 4. fejezet olyan csodálatos, és hogyha az utóbbi időben nem olvastad el, akkor bizony fordíts erre időt, és olvasd el újra és újra és újra. Újra időzzél ebben a fejezetben, és újra és újra olvasd el. Hogyha akarod, akkor karikázd be mindenhol azt a szót, hogy szeretet ebben a fejezetben. És akkor ez az egész fejezet majdnem egy nagy karika lesz, mert annyit kell majd karikáznod. Tehát 1János 4. 10. vers.

Tehát mi a szeretet? Igaz-e az hogy a legtöbben a gyülekezetben ugyanúgy gondolkoznak a szeretetről, mint a hitetlen világ? És tudnod kell-e azt, hogy mi a szeretet? És mi a szeretet? Ez a szeretet! Itt van! Nem az, hogy mi szerettük az Istent, hanem az, hogy Ő szeretett minket! (I. János 4:10.)

Tudsz-e valakit szeretni, aki téged nem szeret? Tudsz-e valaki olyasvalakit szeretni, aki nem kedvel téged? Tudsz-e valakit szeretni, olyasvalakit, aki rosszul bánik veled? Ezt a világ nem teszi. Ezt a bűnösök nem teszik. Ettől vagyunk mi mások! A hitetlen világtól különbözünk ebben! Mert ez az a dolog, amit az emberek látnak az életünkben, és akkor mondják ránk, hogy igen, ő egy keresztény. Igen, ő egyike Jézus tanítványainak.

Mert ugye Jézus is ezt mondta, hogy erről tudják meg, hogy az én tanítványaim vagytok! Mi által? Az által, hogy egymást szeretjük. Hogyan? Úgy, ahogy ő szeretett minket. És Ő hogyan szeretett minket? A Római levél azt mondja, hogy akkor szeretett már így minket Isten, amikor mi még az ellenségei voltunk. Már akkor szeretett minket! Ez Isten szeretete! Ez jelenti azt, hogy megtartjuk a parancsolatokat.

Nem az, hogy „te majd megvakarod az én hátamat, és én is jól megvakargatom a tiédet. Majd a félúton találkozunk. Én elmegyek félútig, de neked is el kell jönnöd félútig”. A bűnösök teszik ezt! Ez nem az Újszövetségi parancsolat, ez nem Isten szeretete. Miért szeretjük mi Őt? Ez az Isten szeretete! Nem az, hogy mi szerettük az Istent, hanem, hogy Ő szeretett minket. Mondjuk ki hangosan, hogy: nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem, hogy Ő szeretett minket.

Szeretett-e minket Isten akkor, amikor mi még Őt nem szerettük? Isten már akkor szeretett minket, amikor mi még ellene voltunk. Isten akkor szeretett minket, amikor mi olyan dolgokat tettünk, és mondtunk, amiket Ő megvetett, amelyek Őt bántották. Amikor mi még lázadtunk ellene, Isten már akkor szeretett minket. Amikor mi nem bántunk tiszteletteljesen, amikor tudatlanok voltunk, amikor káromoltuk Őt, Isten akkor is szeretett minket. Na, ez a szeretet nincs a világban! Ez az a dolog, amiből tudod, hogy te általmentél a halálból az életbe. Innen tudod, hogy te tényleg újjászülettél. Azért mert szeretjük a mi atyánkfiait.

 Ezeket a dolgokat, mi úgy dobáltuk, ezeket a szavakat, hogy „én szeretlek - te szeretsz”. De újra és újra e mögött az ön-szeretet áll. Mert ez csak arról szól, hogy mindaddig, amíg te teszel értem valamit, addig rendben van. És én téged szeretlek mindaddig, amíg te engem szeretsz. De mi itt Jézusról beszélünk. Arról beszélünk, amit Jézus mondott. És ez olyan magasabb, olyan messze van attól a szeretettől, amit az emberek mondanak, mint a Menny és a Föld. Hallelúja! És ehhez hozzá kell szoknunk, mert az örökkévalóságot ebben fogjuk tölteni. Ez a fajta szeretet, ami Isten maga, ez az a szeretet, amely kiöntetett a szívünkbe a Szent Szellem által. És ez természetfölötti.

Meg tudod-e tenni? Tudsz-e valakit szeretni, aki téged nem szeret? Meg tudod-e tenni? Ez egy parancsolat! Ez nem érzelmekre alapul. Ez egy döntés. Ez egy döntés, hogy megnyíljál valaminek, amit Isten beléd helyezett. Ennek semmi köze ahhoz, hogy ők neked milyen érzést nyújtanak. Ennek semmi köze ahhoz, hogy ők téged irritálnak-e vagy sem, vagy hogy téged dühítenek-e vagy sem, vagy hogy téged bántottak vagy sem. Vagy hogy úgy bántak veled, mint egy szeméttel, akkor is szereted őket.

A világ azt mondja, hogy nem, ezt nem teszed! Ha téged ők nem szeretnek, akkor te menj onnan, ha ők téged nem szeretnek, akkor menj el! És nagyon sokan a gyülekezetből átálltak erre a tévhitre, és vannak pásztorok, szolgálók, testvérek az Úrban, akik ugyanezt mondják neked, mert ők nem szeretnek téged. Ők nem szeretnek, úgyhogy hagyd őket ott. Ha ők nem szeretnek téged, akkor te elmehetsz onnan. Nem?

 Igazából parancsolatod van. Ahelyett, hogy elmennél, az a parancsolatod  - és nekem is megparancsolta Isten azt, hogy szeressem a másikat, amibe belefoglaltatik az én hitvesem, az én családom, az én barátaim, az én szolgálótársaim az én testvéreim az Úrban, hogy én őket úgy szeressem, ahogy Ő engem szeretett. És Ő hogyan szeretett minket? Ő már akkor szeretett minket, amikor mi még Őt gyűlöltük. Isten már akkor szeretett minket, mielőtt mi még Őt szerettük.

Tehát nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Őt, hanem hogy Ő szeretett minket. És mondd ki hangosan, hogy: Uram, segíts nekünk ezzel, hogy ezt megértsük, hogy ezt megértsük bizony, és a megfelelő módon jöjjön elő. A 19. verset nagyon szeretem. És én ezt igen is így értem, hogy mi szeressük Őt. Miért? Szeressük Őt, mert Ő előbb szeretett minket.

Hányan tudjátok igazából a szívetekből mondani, hogy szeretitek az Urat? Hogy szeretitek Őt? Nem csak próbáltok vallásoskodni, hanem ti tényleg szeretitek az Urat. És tudod-e, hogy mi az egyik fő oka annak, amiért te Őt szereted? Hogy Ő várt rád, hogy Ő elviselt téged. Hogy Ő várt rád, foglalkozott veled év-év után, ha te mindig félreléptél, elvétetted a dolgokat, és újra bűnbe kerültél, és Ő megbocsátott neked, és újra várt rád. És volt egy elhívás az életed felett. És aztán úgy döntöttél, hogy elhalasztod azt tíz évvel, vagy tizenöt évvel, vannak, akik húsz évvel elhalasztották ezt. És tudod mit tett Isten? Akkor is szeretett téged, és várt rád. Amikor csak össze-vissza káromoltad az Ő nevét, csúnyákat mondtál rá, és csupa tudatlan dolgot cselekedtél, és Isten ebből semmit nem kedvelt.

De mégis szeretett téged, mégis szeretett! És tudod, mit tesz ez veled? Ez Istennek a jósága! Ez Istennek a jósága! Az megtérésre vezet, amikor kapsz erről egy kijelentést. És amikor megérted azt, és meglátod azt, hogy Isten mennyit várakozott rád, hogy mennyi ideig viselt el téged. És Isten nem csak úgy elutasított magától. Isten nem kidobott téged, hanem továbbra is csak szeretett téged. Ez téged arra ösztönöz, hogy szeresd Őt! És Istennek ez a szeretete benned ugyanezt fogja megtenni másokkal.

Hosszú távon kell ebben maradnunk. Nem szabad napokban és hónapokban gondolkoznunk. Azt mondod, hogy „Keith testvér, én már hat hónapja teszem a megvallásokat, és hogy megváltozott-e a feleségem vagy a férjem, nem tudom, nem látok semmilyen változást.”

Mi lett volna akkor, hogyha Isten ezt mondta volna rólad? Már hat hónapja szeretem őt, és hát nem tudom megmondani a változást, nem látok semmilyen változást benne még, úgy gondolom, hogy rosszabb, mint azelőtt, szóval csak felejtsük el őt. Barátom, el kell magadat határoznod. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak el kell magunkat határoznunk, hogy szeretetben fogunk járni, attól függetlenül, hogy más azt teszi-e vagy sem.

Meg fogjuk tartani a parancsolatot, szeretni fogjuk az embereket  annak ellenére, hogy az emberek egy idő után azt fogják mondani, hogy ők ezt ki nem állhatják már, hogy mi mennyire szeretjük őket, hogy már megvetnek minket ezért. Akkor is szeretni fogjuk őket! Akkor is szeretni fogjuk őket! Ma is szeretni fogjuk őket, holnap is szeretni, és jövőre is szeretni fogjuk őket, és hat hónap után is, és hogyha egy évvel azután rosszabbul fognak kinézni, mint azelőtt, nem azt mondom, hogy örülni fogunk ennek, de akkor is szeretni fogjuk őket. Hanem egyre és egyre jobban fogjuk őt szeretni, mert ez nem érzelmekre alapul, mert ez nem arra alapozódik, hogy ők mit mondtak rólad, hanem ez egy elhatározás, ez egy parancsolat.

És hányan hiszitek azt, hogy igenis képesek vagytok ezt megtenni? Tudjátok-e szeretni azokat az embereket, akik titeket nem szeretnek? De hogyha te nem lépsz azon túl, hogy csak azokat szereted, akik téged szeretnek, akkor nem teszel semmit másként, mint a hitetlen világ.

Mi miért szeretjük Őt? Azért szeretjük Őt, mert Ő előbb szeretett minket. És mondom neked, hogy ez bizony működik az embereknél, ez a szeretet. Mert hogyha te továbbra is csak szereted őket, és lehet, hogy ők ki is tagadnak téged, és azt mondják, hogy „te nem tartozol hozzám” - öt éven keresztül mondjuk, lehet, hogy csúnyán beszélnek rólad mindenkinek, de te akkor is szereted őket, szereted őt.

 Valaki mondja ki hangosan, hogy: a szeretet soha nem vall kudarcot! Továbbra is csak szereted őket, és jön egy nap majd, amikor megváltoznak. Jön egy nap majd, amikor az a sok szeretetet, amit te adtál, amikor az a szeretet, amivel te őket szeretted év és év és év után, akkor annak a kijelentése majd megvilágosodik az ő szellemükben és ők szeretni fognak téged, jobban annál, mint amit te valaha is el tudtál képzelni. Mert észreveszik majd azt,  hogy „hogyan tudtál te engem így szeretni? És én ezeket a csúnya dolgokat tettem, és te mégis szerettél engem. És én olyan csúnyán viselkedtem, és te mégis szerettél!”

 Te magadban ezt nem tudod megtenni, de nem vagy egymagad, mert Istennek a szeretete az kiöntetett a szívedbe, a Szent Szellem által. Ha újjászülettél, az a szeretet benned van, innen tudod azt, hogy te újjászülettél. Hogyha ez a szeretet benned van, és hogyha te akarod, akkor igenis tudod szeretni az embereket azzal a szeretettel. Örökre, örökké. Függetlenül a dolgoktól. Tudtok-e erre egy „dicsőség Istennek”-et mondani? Hallelúja!

Mi szeretjük Őt, mert Ő előbb szeretett minket. Köszönjük neked Uram! Mondja valaki hangosan, hogy: köszönjük Uram. Anélkül, hogy elolvasnánk a Lukács 6-ban a többi igeverset, ugye azt olvastuk, hogy te nem fogsz semmilyen dicséretet kapni azért, mert te szereted azokat, akik téged szeretnek. Ezért te nem fogsz jutalmat kapni, hogy te olyasvalakiket szeretsz, akik téged viszont szeretnek.

Ugye látjátok azt, hogy nagyon sok keresztény vak volt, és nem tudta azt, hogy nekünk ezen túl kell lépnünk, túl kell lépnünk ezen a szereteten, hogy én csak azt szeretem, aki engem szeret. És át kell lépnünk ebben egy teljesen másik birodalomba. És még csak nem is a szellemben működünk, és nem is keresztény dolgokat teszünk, addig, amíg mi nem szeretjük azokat, akik minket nem szeretnek, tehát csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek.

Tényleg úgy van ez, hogy ez egy 50-50%-os üzlet? Vagy 50-50%-os megosztásban van ez a házasság dolog, meg a szeretet-dolog? Hogy nekem meg neked is el kell mennünk félútig, és félúton találkozunk? Nem, ez nem így működik! Ez a szeretet ez úgy működik, hogy „ha te visszalépsz, én egyet feléd lépek.”

És tudod mi az oka annak, az egyik oka annak, amiért a szeretet nem vallhat kudarcot? Azért, mert Isten maga a szeretet, és Isten soha nem vall kudarcot. A szeretet azért nem vallhat kudarcot, mert nincs egy ellene készült fegyver sem, amely szerencsés lenne. Soha nem tudtak olyan fegyvert tervezni, amely a szeretetnek árthat, amely el tudná pusztítani a szeretetet. Az ördögnek nincs semmije, semmije, ami még csak le tudná lassítani is a szeretetet. Nem is beszélve arról, hogy elpusztítani.

Hadd próbáljam ezt nektek még inkább leírni. Mit tudnak az emberek azért tenni, hogy megakadályozzák azt, hogy te őket szeresd? S ilyenkor azt mondod, hogy „ó, igen, dehát megölték az én szeretetemet, megölték azt az összes szeretetet, ami bennem volt!” Te a bűnösök szeretetéről beszélsz! Azt sem tudod, mi a szeretet, amikor így beszélsz! Te az érzelmekről beszélsz ilyenkor. Az érzésekről beszélsz. Mi pedig Isten szeretetéről beszélünk. Isten szeretetét nem lehet legyilkolni. Isten szeretetét nem lehet visszacsinálni.

Mit tudsz te tenni az ellen, hogyha én azt mondom, hogy „én igenis, szeretni foglak”? Semmit nem tudsz ellene tenni. Én tudlak szeretni téged az ország másik feléről is akár. Én tudlak téged szeretni bármelyik időzónából. Én tudlak téged szeretni akkor is, függetlenül attól, hogy te mit mondasz nekem, vagy azt mondod nekem, hogy „ne szeress már!” És én pedig erre azt mondom, hogy nem! Akkor is foglak! És nem tudsz rávenni arra, hogy ne szeresselek téged. És azt mondod, hogy „megöllek téged!”. Ez se fogja leállítani a szeretetet. Erről beszél az Ige, mikor azt mondja, hogy ha megütnek az egyik orcádon, akkor mit teszel? Ez nem arról szól, hogy valakinek odaadod az arcodat, hogy bokszolózsák legyen belőled, hanem ez arról szól, hogy mindegy, hogy te mit teszel nekem, én akkor is szeretni foglak téged. És nem az érzelmekről beszélünk, ugye? Hanem egy elhatározásról beszélünk, egy döntésről, egy választásról, hogy én úgy foglak téged szeretni, ahogy Isten engem szeretett.

Mert Jézus úgy szeretett téged, hogy Ő hajlandó volt érted felmenni a keresztre, és ott kifizetni az árat. Amikor abszolút semennyi időt nem szántál rá az életedből, a napodból, nem szeretted Őt, nem is érdekelt téged Jézus, nem ismerted Őt. Sőt, még évekkel azután sem. Hányan tudjátok látni most a hit szemein keresztül Istennek a szeretetét? Isten trónjától, hogy Isten trónjától sugárzik ez a szeretet mindenki felé, aki itt van ezen a bolygón. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy Ő adta…

Igen, de ők káromolják Őt, és sziklákat és mindenféle dolgokat imádnak, és megölik a gyerekeiket, egymást gyilkolják, és nagyon ocsmány dolgokat tesznek, szörnyű dolgokat. Istent ez megszomorítja és Isten ennek nem örül. De nem tudják leállítani azt, hogy Isten szeresse őket.

 És hogyha te újjászülettél, akkor tudod, hogy valami történt, - és úgy gondolom, hogy nem tanítottak minket eléggé arról -, hogy az egyik leghatalmasabb dolog, ami történt veled, akkor amikor újjászülettél, az az, hogy az a szeretet ami Ő maga, az beléd került. Nem a fejedbe, nem a te érzelmeidbe, az érzéseidbe, nem a testedbe, hanem a te szívedbe öntetett ki az a szeretet a Szent Szellem által.

 De ennek ellenére te élhetsz egy sekélyes életet a hústestben, amikor az érzelmeid uralnak téged, és mindenkivel csak vitatkozol és veszekedsz. Amikor azt mondják, hogy „én jól megkaparlak téged, és akkor majd én is jól visszakaparlak”, vagy pedig felnövekedhetsz. És tudod, hogy igen vannak ezek az érzések, és nem örülsz nekik, nem élvezed ezeket az érzéseket, és tudod, hogy ezek olyasvalami érzések, amik próbálják gyötörni a te elmédet, és fel tudsz növekedni annyira, hogy azt mondod: nem, ezeket félreteszem, mert van valami bennem, ami hatalmasabb mindennél. Ez hatalmasabb mindannál, amit valaha is mondasz nekem, vagy amit valaha is tenni tudsz nekem, ez Isten szeretete!

 És ha Isten képes szeretni ezt a világot annak ellenére, amit Ővele tesznek, és Őrá mondanak, akkor én is tudlak téged szeretni annak ellenére, hogy ezeket a dolgokat teszed velem, ezeket a kis dolgokat. És semmit nem tudsz tenni, semmit, hogy leállítsd ezt a szeretet, mert nincs fegyver, nincs fegyver, amely le tudná állítani és lassítani. Dicsőség Istennek! -mondja valaki. Mondjátok újra, hogy: dicsőség Istennek, hallelúja! Hallelúja!

Emeljétek fel a kezeiteket, és köszönjétek meg Istennek az Ő szeretetét, amely kiöntetett a szívetekbe a Szent Szellem által. Ó Uram, imádunk téged, imádunk téged, imádunk téged, imádunk téged, imádunk téged! Köszönjük Atyám a Te szeretetedet, köszönjük a Te szeretetedet, a Te szeretetedet! Mi tudunk szeretni, mindegy, hogy mit tesznek mások, vagy mit nem tesznek mások.

Menjünk el együtt a 2. Korintusi levél 5. fejezetére. Köszönjük Mester! Hogyan szeretjük egymást? Ahogy Ő szeretett minket. Az Ő szeretete az válasz volt a mi szeretetünkre? Nem, nem, nem! Tehát 2Korintusi levél 5. fejezete.

Amikor hallod az embereket azt mondani: „én nem tudom, hogy ezt hogyan tegyem meg”. És aztán mikor hallod, hogy az emberek ugye egymást megverik, megütik egymást, összetörik a szekrényeket, a berendezést. És amikor voltak emberek, akik jöttek hozzám, és azt mondták nekem: de hát én nem tehetek erről, én nem tudok magamon uralkodni, egyszerűen úrrá lesz rajtam ez a dolog, és elkezdek ordítozni, és nem tudok ezen segíteni. Elsősorban is ez nem igaz, egy hazugságot hittél el! Mert hogyha te nem tudod uralni saját magadat, akkor ki ural téged? Hogyha nem te irányítod a te szádat, akkor ki irányítja azt? Hogyha nem te vagy az, aki meglendíted a kezedet, hogy odacsapj valakinek, akkor ki az? Ki teszi ezt? És tudjuk, hogy nem a Szent Szellem! Ugye? Nem, ez egy hazugság! Ez teljesen a te döntésed, és teljesen te vagy az ura ennek a dolognak.

 De a 2Korintus 5 megadja nekünk erre a választ. A 14. vers ugye mit mond? „Mert a Krisztusnak Szerelme szorongat minket”

Az NAS fordítás azt írja, hogy: „Krisztusnak a Szerelme ural minket” Mondjuk ki hangosan együtt, hogy: a Krisztusnak a szerelme szorongat engem, a Krisztusnak a szerelme ural engem”! Az angol verzió, azt mondja, hogy ”Krisztus Szerelme Úr rajtunk, vagy ural minket”! A teljes zsidó fordítás azt mondja, hogy „Krisztusnak a Szerelme, tehát a Messiásnak a Szerelme ragadott meg minket”. És egy másik fordítás azt mondja, hogy „Krisztusnak a Szerelme vette át rajtunk az uralmat, tehát teljesen átvette felettünk az uralmat”.

       Az a szó, hogy szorongat, az egy nagyon erőteljes szó. Van valami, ami sokkal erőteljesebb, mint a te kicsi kis megsértett érzéseid. Nem érdekel, hogyha olyan rosszul érzed magad, hogy úgy gondolod, hogy ki se bírsz mászni az ágyból. Van valami, ami sokkal erőteljesebb annál, mint a te megsértett érzéseid, érzelmeid. És mondd meg nekem, hogy mi az? Az a Felkent szeretete! Mert van valami, ami erőteljesebb a te önuralmadnál, vagyis a te mérgednél. Nem érdekel, hogyha te azt gondolod magadról, hogy te vagy az a személy, aki a legvadabb vagy, aki teljesen elveszted az uralmat magad felett. Hogy olyan kicsi a türelmed, hogy elveszíted a fejedet, és dühbe gurulsz. Nem érdekel! Van valami, ami erőteljesebb ennél, mint a te haragod, és a te mérged, az, hogy elveszted a fejedet. És mondd meg nekem, hogy mi az? Krisztus Szeretete! A Felkent Szeretete! És ez elég erős ahhoz, hogy téged uralni tudjon!

       Amikor az emberek gonoszul viselkednek, amikor az emberek kegyetlenül viselkednek, amikor nem kedvesek, akkor viszont neked szükséged van valamire, mert ugye az érzéseid föl-alá járkálnak olyankor. Mert a te érzéseid teljesen elboríthatnak olyankor. És ilyenkor szükséged van valamire, valami erősre, ami megragad téged, és ural téged. És ez nem a te prédikátorod, és ez nem a te testvéred, és nem az apukád, anyukád, és nem is a te terapistád! Hanem mi az, ami veled lesz ilyenkor? Ott veled az ágyban, éjfélkor, amikor az a beszélgetés  bizony nem jó irányt vett. És elkezdesz dühös lenni, és mérges lenni…

        Barátom, van valami benned, aminek hogyha megnyílsz… átadod magadat. Halleluja! Hogyha átadod magadat annak, az elég erős benned ahhoz, hogy felkeljen benned, és uraljon téged. Hallelúja! Hogy uraljon téged! De helyet kell adnod ennek! Ha újjászülettél, akkor az benned van. Istennek a szeretete ott van benned! Istennek a szeretete kiöntetett a szívedbe. De olyan sokszor az emberek annyira testiek, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják, nem adnak helyet ennek a szeretetnek.

De ha te hajlandó vagy arra és ha akarod, akkor Isten Szeretete egyre erősebbé és erősebbé válik benned. Hogyha te táplálod azt a szeretetet, és átadod magadat annak, megnyílsz neki, az alapján cselekszel minden nap, akkor olyan erőssé válik benned az a szeretet, hogy amikor elkezdenél valamit kimondani a szádon, ami gonosz dolog, ami csúnya dolog lenne, durva dolog lenne, akkor az a szeretet beburkol téged, átölel téged. És azt mondod, hogy bocsánat, ezt nem fogom kimondani. Amikor érzed, hogy az érzelmeid teljesen elborítanának és dühös vagy, akkor az a szeretet felemelkedik benned.

          Hányan szeretnétek, hogy ez valóságba jöjjön az életetekbe? Hányan hiszitek azt, hogy ez lehetséges? Hogy ez felkel benned? És ugye én az Igéket idézem, most azt olvassuk, hogy „Krisztusnak a Szeretete szorongat minket”. Nézd meg ennek a szónak a jelentését, hogy ’szorongat’. Mit jelent ez? Ugye olvastuk a többi fordítást, hogy ’teljesen úrrá lesz rajtad, hogy ural téged, hogy irányít téged’. Ezek nagyon erőteljes szavak. Amikor megkísértetsz, hogy valamit megtegyél, ami nem szeretet, ami másnak bizony fájdalmat okozna, minél inkább a hústestben jársz, és mindig átadod magad a hústest dolgainak, és érzéseinek, akkor Istennek a szeretetét azt félreteszed, és elnyomod magadban, és nem figyelsz oda Rá, és aztán fogod tudni, hogy újra és újra elvéted, mert mindig csak a testben vagy. És megszeged ezt a Parancsolatot. De amikor elkezdesz erre a szeretetre gondolni…

        Menjünk el a Kolossé levél 3. fejezetére. Amikor elkezdesz erről gondolkodni, erről a szeretetről, akkor elkezdesz erről beszélni, arról a szeretetről, ami Isten maga, arról a szeretetről, amely kiöntetett a szívedbe. Valaki mondja azt, hogy: dicsőség Istennek! Azt mondtam, habár hogy Kolosse levél, de igazából az Efézusi levélre akartunk menni, bocsánat. Efézus 4 tehát. Mondjuk ki hangosan, hogy: Krisztus Szeretete szorongat engem. Csukd be a szemedet és mondd ki hangosan, hogy: Krisztus Szeretete szorongat engem. Visszatart engem, visszafog engem, ural engem. Úrrá lesz rajtam, uralja az érzelmeimet, a félelmeket, az én testemet. Krisztus Szeretete szorongat engem! Hallelúja! Hallelúja!

        Tehát milyen nagy ez a szeretet, ami benned van? Milyen hatalmas ez benned? Hogyan lehet ezt összehasonlítani a te kis idegességproblémáddal vagy az érzelmi problémáiddal? Milyen nagy ez a szeretet összehasonlítva a te kis érzéseiddel? Isten, Ő a Szeretet! Ő van benned! Ez van benned! Soha ne mondd azt, hogy nem tudok magamon uralkodni! Soha ne mondd azt, hogy nem tudom uralni azt, ami kijön a számon, hogy nem tudom uralni az én magatartásomat, a dühömet! Nem tudom uralni azt, hogy mennyire megbánt engem az a személy. Soha ne mondjál ki többet ilyen hazugságokat! Úgy viselkedsz, mint hogyha nem lenne semmi benned! Úgy viselkedsz, mint egy hitetlen!

        Efézus 3.14, imádkozott ugye Pál, és azt mondta, hogy:

ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, Akiről neveztetik minden nemzetség Mennyen és Földön, hogy adja meg nektek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Szelleme által a belső emberben.”

Hol? „A belső emberben.” És ez összefügg azzal, amit olvastunk.

„Hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezzetek, és alapot vegyetek. - Van-e ebben erő? - Hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának.”

„Szélesség, hosszúság, mélység és magasság”. Miért használja Ő ezeket a szavakat? Mert ez a dolog ez hatalmas. Miről beszélünk? Arról, ami benned van! Isten szeretete, amely benned van és bennem van!

 Pál imádkozik, hogy: Uram add nekik ezt, hogy ők ezt meglássák, hogy megértsék, hogy megismerjék, hogy megerősödjenek hatalmas erővel, a Te Szellemed által a belső emberükben. És hogy hit által lakozzék a Krisztus, -  vagy más szóval mondhatjuk azt is, hogy a szeretet -  a ti szívetekben.

       Ugye János arról beszél, hogy Őbenne lakozunk, a Szeretetben lakozunk. Tehát hogy ők a szeretetben lakozzanak, és amikor a szeretetben lakoznak, akkor nem lesznek tudatában minden kicsi kis megbántódott érzésüknek, érzelmeiknek és minden sérelmüknek, és mérgüknek. Ahelyett, hogy ennek lennél a tudatában, elkezdesz tudatában lenni annak, hogy milyen széles, hogy milyen hosszú, hogy milyen mély, hogy milyen magas ez a szeretet, és ez, hogy „és megismerjétek”.  Tehát ez a megismerés ez nem valami elmebeli dolog, hanem ez egy személyes szellemi dolog.

 „És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, Aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk.” (19., 21. vers).

 És ugye mi elválasztottuk ezt az igeverset az előző részektől, de az igazság az, hogy nem fogod ezt a véghetetlen bőséget meglátni mindaddig, amíg nem törődsz a szeretettel! A hited nem is fog működni a szeretet nélkül! Barátaim Isten segít nekünk ma este. Dicsőség Istennek! Újra el kell, hogy ezt olvassuk. Azt mondta: - Mindannyian velem vagytok?

        Pál így imádkozott, úgyhogy most mi is magunk fölött imádkozzuk ezt el, hogy „Atyánk, Atya Isten, az én Uram, Jézus Krisztusnak Atyja imádkozom, hogy Te add meg nekem a Te dicsőséged gazdagsága szerint, hogy megerősödjek, erősíts meg engem hatalmas erővel a Te Szellemed által a belső emberben”. - Most imádkoztuk ezt, és elvárod, hogy ez megtörténik? Isten meghallgatott minket? Ugye amikor valamit a Biblia alapján imádkozol, akkor Isten meg is válaszolja azt teljes mértékben. És mondd ki hangosan, hogy „köszönöm Uram, hogy megerősítesz engem hatalmas erővel a Te Szellemed által a belső emberemben.” És ugye ide öntetett ki Istennek a szeretete, a belső emberbe?

És tovább imádkozzuk, hogy: „Krisztus lakozzék az én szívemben hit által, hogy én meggyökerezzek és alapot vegyek a szeretetben.” Hányan tudjátok, mi történik akkor, amikor alapot vesztek, és meggyökereztek? Mit jelent ez? Hogy a dolgok nem mozdítanak téged el a helyedről. Halleluja! Amikor az emberek úgy viselkednek körülötted, mint az ostobák, az sem mozdít ki téged a helyedről. Beszélhetnek rólad akár, az sem mozdít el téged. Gyűlöletes dolgokat tehetnek, követhetnek el ellened. Az sem mozdít téged. Mert testvérem meggyökereztél, és alapot vettél, meggyökereztél, és erős vagy a belső emberedben. Hallod-e ezt? Lehet, hogy hallasz dolgokat, de az sem érdekel, hanem lerázod magadról, mert te sokkal inkább erősebb, ennél erősebb vagy a belső emberedben, a bensődben. Dicsőség Istennek!        

       Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de igen csodálatos alkalmunk van! Vannak dolgok, amiket külső fizikai világban megtapasztalsz, és látod a dolgokat, a változásokat másokon, de vannak dolgok, amiket nem látsz, mert azok a belsőben történnek meg. És lehet, hogy abban a pillanatban nem is látod, hogy valami változás történt. Mert a leghatalmasabb dolgok azok a bensőben történnek. És az egész életünkre szükség lesz ahhoz, hogy be legyen az mutatva, ami történt a bensőben, hogy más emberré válnak. Csakis Istennek romolhatatlan magja erős, és csakis Isten romolhatatlan magjának van ereje ahhoz, hogy ezt megtegye. És a mi dolgunk pedig az, hogy ebből táplálkozzunk, és magunkba igyuk ezt. És valaki mondja hangosan, hogy: ez belém kerül.

Olvassuk el, 18. vers: „Köszönjük Atyám, hogy képessé teszel engem arra, hogy megértsem minden szentekkel egybe, hogy mi a szélesség, a hosszúság, a mélység, a magasság, és hogy megismerjem a Krisztusnak, és köszönöm, hogy képessé teszel engem arra, hogy erővel ruházol fel engem arra, hogy tudjam, hogy megismerjem, és megtapasztaljam Krisztusnak szeretetét, amely minden ismeretet felülhalad. Köszönöm neked, hogy betöltesz engem a szeretet egész teljességével, Isten szeretetének teljességével, Te magaddal betöltesz engem. És most köszönöm neked, hogy Te, Aki képes vagy arra, hogy véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhess a bennem munkálkodó erő szerint, tehát feljebb, hogynem mint kérném vagy elgondolnám. - Mi alapján? -  az alapján az erő alapján, ami bennem munkálkodik. És mi az az erő? Mi az az erő? A Felkent korlátlan és határok nélküli szeretete ez az erő bennem!” Ez az erő, ami benned munkálkodik, képessé tesz téged arra, hogy tudj, hogy láss, hogy elfogadj, hogy részese legyél dolgoknak, amelyek meghaladják azt, amit te valaha is kérni tudtál volna, vagy el tudtál volna gondolni. Vagy amiért valaha is imádkozhattál volna. Azért mert a szeretet ilyen jó.

        És amikor te szeretetet vetsz, akkor szeretetet fogsz aratni. És amikor te szeretetet aratsz, a szeretetben ott van az öröm, az örömnek a teljessége. Mit mondott Jézus? Ha megtartod az Én parancsolataimat, akkor bennem fogsz lakozni, és Én is benned fogok lakozni. És Jézus azt mondta, hogy én azért mondom ezt neked, hogy a te örömöd teljes legyen. (János 15: 10,11.)

        Hányan gondoljátok azt, hogy ma egész este a szeretetről kell beszélnünk, és gondolkoznunk? Hányan tudjátok azt, hogy holnap reggel, amikor felébredünk akkor a szeretetről, Isten szeretetéről kell gondolkoznunk? És nem erről a hi-hi-hi szeretetről, hanem Isten szeretetéről. Felkelünk reggel, erről kell beszélnünk, erről kell gondolkoznunk, és bármi, amit mások mondanak vagy tesznek, azt kell magunkban mondanunk, hogy „én szeretni foglak téged. Mindegy, hogy mit teszel velem.”

 A bűnösök szeretik csak azokat, akik őket szeretik. És én nem vagyok bűnös, én újjászülettem. Bennem van valami, ami nekik nincs meg és ez Istennek a szeretete, amely kiöntetett az én szívembe. Hallelúja! Az a szeretet, amely soha nem vall kudarcot.

            Úgy gondolom, hogy befejezzük. Inkább úgy mondanám, hogy eszembe jutott az is, hogy be kéne fejezni. Róma 8. Köszönjük Uram! Köszönjük Uram, köszönjük Uram! Valaki mondja hangosan, hogy: köszönjük Uram, köszönjük Uram, köszönjük Uram, köszönjük Uram, és emeld fel a kezeidet, és mondd azt, hogy köszönjük Uram, köszönjük Uram neked! Köszönjük ezt a szeretetet, ezt az örökkévaló, örökké tartó szeretetet! Köszönjük ezt a szeretetet, amely soha nem vall kudarcot, és soha nem vallhat kudarcot. Aminek soha nem lesz vége. Köszönjük ezt a szeretetet, ami hatalmasabb mindannál, ami valaha is volt vagy lesz.

         Mondd ki hangosan, hogy: a szeretet a legnagyobb, mondd ki hangosan, hogy a szeretet a legnagyobb! Nagyobb a hitnél is? Igen! Mily igen nagy dolgokat gondolunk a hitről, de a szeretet a hitnél is nagyobb, nagyobb mindennél, nagyobb bárminél. Miért? Mert Isten, Ő a Szeretet, és Ő nagyobb mindennél!

        A Róma 8. Készen álltok arra, hogy kiáltozzatok? Túl sokáig eljöttünk már ahhoz, hogy most visszaforduljunk. Nem szabad, hogy most ellankadjatok, mi nem lankadunk el, hanem inkább kirobbanunk. Olyanok vagyunk, mint egy nagyon jó öreg repülőgép, ami minél több üzemanyagot fogyasztasz el benne, annál magasabbra tudsz repülni. És ugye megszabadulunk a terhektől is, ezektől a terhektől amint ledobjuk magunkról, egyre magasabbra mehetünk. És amikor megszabadulsz minden tehertől akkor aztán hátradőlhetsz és pihenhetünk.

         Hányan tudjátok azt, hogy a Zsidó levél azt mondja ugye, hogy tegyetek félre minden terhet és a megkörnyékező bűnt, amely akadályozhatna titeket, amely visszatart titeket, vagy lelassít titeket? És engedjétek meg ennek a szeretetnek, hogy felemeljen titeket. Van egy dal, ami úgy szól, hogy: a szeretet felemelt engem, a szeretet felemelt engem.

      Vannak ugye emberek, akik a házasságban nagyon csúnya, alacsony helyeken, mély helyeken vannak. Vannak emberek, ugye őket ki kell ebből emelni? Mert olyan kapcsolatok, házasságok ezek, ahol mindig csak veszekednek, és sérelmek vannak és fájdalmak, keserűség. Ki lehet-e őket ebből emelni, fel tudnak-e ebből emelkedni? És egy olyan életet élnek, mint a hitetlenek, a bűnösök. Fel lehet ebből emelkedni magas helyre!És egy olyan csodálatos életbe mehetnek ebből, amiről, hogyha másoknak elmondod, azt mondják  neked  majd mások erre, jó csak hazudsz, ilyen nem lehet ilyen jó.

       Én nem hiszem, hogy ti egymásnak így örültök-e a házasságotokban. És azt mondják majd rólatok, hogy „ó nézd csak őket, úgy gondolják magukról, hogy milyen tökéletes a házasságuk, hogy van egy jó kis házuk, a feleségnek ott van a virág a hajában, és  a férj csak ugrándozik körülötte. Mi ezt nem hisszük, hogy nekik ez ilyen jól megy!” Figyelj ide, van ilyen élet, ami ilyen jó és még ennél is jobb, Istenben. És ez nem a bűnnek az élete, a mocsoknak az élete és halálnak és a halott dolgoknak és a hústestnek az élete, hanem a szeretet élete.

         Amikor azt mondjuk, hogy szeretet,  akkor nem erről a hi-hi ha-ha szeretetről beszélünk mint a világ, hanem Isten szeretetéről, amely megnyilvánul az ebédlőnkben,a nappalinkban. Isten szeretetéről beszélünk ugye a konyhaasztalnál. Amikor érzékeljük Istennek a szeretetét, az Ő jelenlétét. És ahelyett, hogy elveszítenénk ezt a szeretetet valami ostoba kis veszekedés miatt, hogy elégettük a szalonnát például. És úgy viselkedsz, mint egy bűnös, aki nem volt még az oltárnál. És van valami benned, aminek ilyenkor fel kell kelnie, és ural téged ahelyett, hogy elveszítenéd a fejedet azért, mert a feleséged leégette a szalonnát. És azt mondod, hogy: „bébi ez így rendben van, amúgy sem akartam szalonnát enni. Mert tudod, hogy én téged sokkal jobban kedvellek, mint a szalonnát”. És mi jó származik neked abból, hogyha elkezdesz ordítozni a feleségeddel, és azt mondod neki, hogy „én mondtam neked, így meg így kell sütni ezt, meg én ilyen ropogósan szeretem, nem ilyen égetten!”- ? Tudatlan, mint egy hitetlen!

       Te nevetsz, de ez a dolog minden nap történik a gyülekezeti tagok otthonaiban. Ilyen veszekedések hívők között, azért mert testiek. És megengedik, hogy az ő testük dominálja őket. De benned ott van ez a szeretet, és hogyha ezt kiárasztod magadból, hogyha megengeded, hogy ez a szeretet feljöjjön benned, megengeded, hogy ez az elmédbe jöjjön, a szádba jöjjön, hogy a te érzelmeidbe jöjjön, az érzéseidbe, akkor az uralni fog téged. Uralni fogja a dolgokat.

       Megtaláltátok a Róma 8-at? Róma 8., 28. vers. „Tudjuk pedig, (én ezt nagyon szeretem, nem ezen tűnődünk, hanem tudjuk) hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van.”

Tehát nem azoknak, akik gyülekezetbe járnak, ugye? Nagyon sokan szeretnék, hogyha ez az igevers így hangzana, hogy ’azoknak, akik gyülekezetbe járnak minden javukra van’! Azoknak, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az emberek, akik körülötted vannak, csak megrázzák a fejüket, és azt mondják, hogy „látod, mi van ezzel az emberrel, el tudod ezt hinni, hogy ő valamit elrontott, és mégis pénzt keresett rajta? Látod, hogy mi történik ezzel az emberrel? Kárt akartak neki okozni és most pedig ő a főnöke annak az egész vállalkozásnak.

        Hiszitek ezt? Látjátok-e, hogy mi van ezzel az asszonnyal, meg ezzel a férfivel?” Miért? Azért, mert minden a javadra van, minden a te előnyödre válik. Istennek van-e ereje ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni? Jó bizonyság ez mindenki számára, aki körülötted van? Amikor az emberek csak néznek rád, azt mondják hogy:  „hogyan tudtad ezt megtenni?!” És azt mondod, hogy „én nem tettem, én csak szeretem Istent. Én szeretem az embereket, és Isten teszi ezt értem. Tudod, én szeretem azt a tényt, hogy gyógyult vagyok. Én nagyon élvezem a gyarapodást is. Nagyon jó dolog, szép dolog, élvezem azt. Élvezem a szabadságot, az áldásokat, a békességet, az örömöt.”

 Az, hogy én most veled elkezdjek vitatkozni, vagy a feleségemmel Phyllissel valamit, vagy, hogy én kilépjek a szeretetből a gyülekezeti tagokkal, a szolgálótársaimmal, kilépjek a szeretetből… Ez nem éri meg azt, hogy ezt az egészet meghamisítsuk, ezeket a dolgokat, Isten áldásait. Egyszerűen nem éri meg ezt!

Ezek a dolgok javukra vannak. Kiknek? Kiknek? Azoknak, akik szeretik Istent!

„Akik az Ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy Ő legyen az elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.”  (Róm 8: 29,30.)

Kik ezek? Kiről szól itt az Írás? Azokról, akik szeretik Istent.

„Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk - ki az a velünk? Akik szeretik Istent, ugye? -  Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (31. vers)

Mondom neked, hogy egy fegyver sincs, amelyet valaha is előállítottak, ami hatékony lenne a szeretettel szemben. Nem tudod lelassítani a szeretetet. Ezért nem vallhat a szeretet kudarcot, mert nem lehet leállítani. Hogyan tud téged valaki megakadályozni abban, hogy szeresd őt? Hogyan tudja valaki megakadályozni Istent abban, hogy szeresse azt a személyt? Nem lehet! Úgyhogy jobban teszik, hogyha hozzászoknak ehhez a szeretethez. Csak fogadják el, tehát fogadd el azt, hogy én szeretlek téged.  Tehát: „ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

       35-ös vers: - Itt fogunk csak kiáltozni! - „Kicsoda szakaszt el (és ide a te nevedet kell betenned) micsoda vagy kicsoda szakaszt el minket, vagy engem a Krisztus szeretetétől?” Pál itt elkezd prédikálni. Látjátok-e azt? Azt mondja, hogy: nyomorúság talán? Gyerünk, gyerünk, mondjátok velem együtt! „Micsoda tud engem elszakítani Isten szeretetétől, a Felkent szeretetétől, a Felkenttől? A nyomorúság képes arra? A szorongattatás el tud minket választani? Vagy az üldözés vagy éhség? Az éhség, az bizony gazdasági probléma. Meztelenség, veszedelem, fegyver, vagy kard (az angolban).”

       Miért nem tudnak ezek a dolgok téged elszakítani Krisztus szeretetétől? Mert Krisztus szeretete nagyobb bárminél, nagyobb az érzéseidnél, nagyobb a dühödnél, nagyobb a sérelmeidnél, Krisztus szeretete, az nagyobb mindannál, ami a gazdaságban történhet! Bármilyen háborúnál, bármilyen veszedelemnél, bármilyen nyomásnál. Bárminél, ami rád jöhet. Krisztus szeretete benned, az hatalmasabb!

       Olvassuk tovább. 37-es vers azt mondja: „de mindezekben több mint győztesek vagyunk”! Olvassuk tovább: „Őáltala, Aki minket szeretett!

 Mi az a dolog, ami téged megvédelmez attól, hogy a veszedelem úrrá ne legyen rajtad, vagy mindenféle gazdasági problémák, pénzhiány, vagy bármilyen támadás, hogy az téged ne tudjon megtámadni, legyőzni? Mi az, ami ezt meg tudja akadályozni? Istennek a szeretete az!

        Ugye látjátok azt, hogy milyen szörnyű az, hogy a világ és a Gyülekezet is lekicsinyítette Istennek a szeretetét arra a szeretetre, ami arról szól, hogy ó szeretlek téged, én szeretem a pizzát is. Barátom, meg kell újítanunk az elménket! Ki kell szélesíteni a látókörünket. A megértésünkben ki kell szélesítenünk ezeket a dolgokat, és a szívünket is meg kell nyitnunk.

      Ugye, erről olvastunk az előbb, hogy megismerjük a szélességet, a hosszúságot, a mélységet, a magasságot. Hogy tudjuk és lássuk, hogy milyen nagy ez a dolog valójában? Hogy milyen erővel teljes ez a dolog. Mi az, amikor valamivel szembesülsz, ami lehetetlennek tűnik számodra, egy helyzet? Mi az, ami téged keresztül tud juttatni azon a dolgon? Istennek a szeretete! Istennek a szeretete irányodban! Istennek a szeretete benned! Istennek a szeretete rajtad keresztül! Isten szeretete, amely hit által működik! Istennek a szeretete, ami által működik a hit! Az az a dolog, ami téged ki tud abból hozni abból a dologból. És keresztül tud téged juttatni azon a dolgon.

És mit mond a 37-es vers? „De mindezekben  győzteseknél is többek vagyunk Őáltala, Aki minket szeretett.”

És azt írja - ugye halljátok itt, hogy Pál prédikál? - azt mondja, hogy „mert meg vagyok győződve”. És Pál itt már prédikál, és már mindannyian ledobálták a jegyzetfüzeteiket és kiáltoznak örömükben, akik hallgatják ezt. Tehát neked is fel kell ehhez most állnod. Álljatok fel, és azt mondjátok, hogy? „Mert meg vagyok győződve arról, - miről? - hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, - semmi, ami most történik az életünkben, semmi, ami fog történni a jövőben -  Tehát sem a következendők - gyerünk, gyerünk! - sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban!”

Halleluja! Emeld fel a kezedet! Dicsőség Istennek! Dicsérd az Urat, emeld fel a kezedet! Emeld fel a szívedet Istenhez. Uram, imádunk Téged, imádunk Téged, imádunk Téged, imádunk Téged, imádunk Téged! Halleluja! Halleluja! Hallelujah! 

 

Forrás: www.moorelife.org  

Meghallgatható: www.bekevar.fw.hu  > HÁZASSÁGTAN menüpontban  

   

/Köszönjük az Úrnak Krisztina  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő látogatói számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL