2004. 03. 12.

IMAFELHÍVÁS

Kedves Keresztény Testvéreim! Egy imafelhívás közzététele van a szívemen. Fontos dolog a vizeink vízszintjének helyreállítása a Balatonnál és más vizeinknél egyaránt. Az idegenforgalom a népgazdaság egyik húzó ágazata. Sokan a turizmusból élnek, de víz nélkül kevesebb a vendég. A normális vízszinttel az érintett területekre vissza fog jönni az áldás, illetve a földek bő termést hoznak. Hitünket felgerjesztheti az a tény, hogy a (Krisztus Szeretete Egyház izraeli útjai során) elmondott imák hatására, az Úr dicsőségére – a több méteres hiány ellenére – helyreállt a vízszint a Galileai tóban.

2003. 12. 03.
-bf-

IMA A TAVAKÉRT, FOLYÓKÉRT

(Isten Igéjének ereje és hatalma vízpótlásra, az aszály idején)

Drága Mennyei Atyám! Az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövök eléd imádsággal. Eléd helyezem a leapadt tavaink, folyóink vízpótlásának ügyét. Kérem a Te kegyelmedből a legtökéletesebb megoldást a hiányzó víz pótlására. Kirendellek benneteket hatalmas erejű szolgáló angyalok, hogy legyetek segítségül e dolog megoldásában. Jézus nevében megkötöm a sötétség mindazon erejét, amely a vízpótlást akadályozni próbálja.

Uram Isten! Te teremtetted a mennyet és földet a Te nagy hatalmaddal és a Te kiterjesztett karoddal, mert semmi sincs lehetetlen előtted! (Jer. 32,17.)
Mert ezt mondod: Nem láttok sem szelet, sem esőt, és mégis e patak megtelik vízzel! (2Kir. 3,17.) Mennyei Atyám, én hiszem, hogy Te képes vagy természetfeletti módon is megtölteni a Balatont és hazánk tavait, folyóit a szükséges mennyiségű vízzel.
Uram! Te meglátogatod e földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Mert a Te folyóid tele vannak vizekkel; gazdagságot szerzel nékünk, mert úgy rendelted azt. (Zsolt. 65,10.)
Mert az Úr, a mi Istenünk jó földre visz be; bővizű patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. (5Móz. 8,7.)
Az Úr patakokat fakaszt a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömleszt. (Zsolt. 78,16.)
Megnyitja a kősziklát és víz zúdul ki, folyóként fut a sivatagon. (Zsolt. 105,41.)
A pusztaságot tavakká teszi, és a kiaszott földet vízforrásokká. (Zsolt. 107,35.)
Gondom van az én Igémre, és beteljesítem azt. (Jer. 1,12.)

    Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében előszólítom a szükséges csapadékot, hogy tavainkban és folyóinkban megfelelő vízszint álljon. Mert Isten Szavára vízzúgás támad az égben, és felhők emelkednek fel a föld határairól; villámlásokat készít az esőnek. (Jer. 10,13.)
Megrendül a föld, csepeg az ég, a fellegek is víztől áradoznak. (Bír. 5,4.)
Ímé, vizek jönnek mindenfelől, és megtelik a meder vízzel. (2Kir. 3,20.)
És tóvá lesz a kiszáradt meder, és a szomjú föld vizek forrásaivá. (Ésa. 35,7.)
És eljön a nap, amikor országunk minden medre bő vízzel ömledez. (Jóel. 3,18.)
Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. (Luk. 1,37.)

A hittel kimondott, teremtő erővel bíró szavaimmal beszólítom a szükséges vízmagasságot a tavakba, folyókba. Hiszem a szívemben és megvallom a számmal: a víz folyamatosan növekszik, amíg el nem éri a megfelelő szintet.
Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem. (Ésa. 55,11.) Ámen.