2006. 03. 25.

RÓLUNK 

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntünk a „BÉKEVÁR WEBKIKÖTŐ” felségvizein!

Köszönjük, hogy megtiszteltél a látogatásoddal. Bor Ferenc, az Úr Jézus Krisztus Evangéliumának szolgálója vagyok. Az Evangéliumot hirdetjük a feleségemmel, Ágnessel együtt. A weboldal neve az isteni BÉKEsség első feléből és szolgálati helyünk, SágVÁR második szótagjából tevődik össze: béke+vár.

enyingen.jpg (34883 bytes) 

1996-ban születtünk újjá, és töltekeztünk be Szent Szellemmel (Szentlélek keresztség) a Krisztus Szeretete Egyház egyik vidéki alkalmán. Ugyanabban az Úr Jézus Krisztusban hiszünk ma is, mint korábban. De közben megtaláltuk a kereszténységet magába foglaló Anyaszentegyházon belül azt a helyet, amelyet Isten rendelt a számunkra, ahol Ő tanítani és használni akar bennünket. A korábban szerzett ismeretekkel kapcsolatban azt tettük, amit Pál apostol is tanácsol: ami jó, azt megtartsátok!

Hamarosan éreztem a szívem mélyén az Úr elhívását arra, hogy az Ő ’munkatársa’ legyek. Isten 1998-ban felkent a szolgálatra, s azóta teljes szívemből és időmből igyekszem Őt szolgálni, ebben a családom messzemenően támogat. Az Úr kegyelméből eddig fél tucat gyülekezetet pásztoroltunk, és börtönmissziót is vezettünk. Az Úr Jézus által ránk bízott gyülekezet pásztorolásán túlmenően erős indíttatást érzek arra, hogy az Interneten és a médiában is használjon az Úr az  Örömüzenet hirdetésére. Az utóbbi időben Isten egyre erősödő hívását érzem a tanítói szolgálat irányába.

Hálát adok Istennek azért, hogy a Krisztus Gyülekezeti Testében elrendelt szellemi kapcsok és kötelékek által Ő egybeszerkesztett egy olyan – fordítókból, korrektúrázóból, gépíróból, támogatókból, stb. álló – csapatot, akik egymás munkáját kiegészítve építik Isten Királyságát. Az Isten dicsőségére összekovácsolt Team munkájának a gyümölcsét itt, a folyamatosan frissített weblapon találhatod meg.

Isten szemében teljesen mindegy, hogy az Ő teremtményei közül ki hirdeti az Igét. Neki közömbös, hogy nő vagy férfi, érdektelen az Ő számára a pártállása, bőre színe, anyanyelve és felekezeti hovatartozása. Istennek csak az a fontos, hogy találjon engedelmes, készséges és alázatos szívű embereket, akik hajlandók elvégezni a rájuk bízott munkát. A hitmegvallásunk azonos az egyházunk hitmegvallásával.

pasztorigazolvany.jpg (38960 bytes)

Info: www.krisztusszeretete-egyhaz.hu

Szívből örülünk, hogy olvasóink táborában köszönthetünk. Bízunk benne, hogy megelégedéssel fogsz böngészni az itt közreadott igazságok között, melyek megerősítik a hitedet, és az igazság megismerése által szabaddá válsz. Te egy nagyon becses személy vagy a mennyei Atya szemében, mert Jézus Krisztus érted is meghalt, hogy megváltson. Isten végtelenül szeret téged, még akkor is, ha eddig ezt nem tapasztaltad. Ne feledd, Ő mindig figyel rád, és veled van!

Most egy olyan honlapra leltél, amelyen vallási hagyományoktól és tradícióktól mentes szellemi táplálékot találsz, a teljes Evangéliumra, a tiszta Igére alapozva. A megújított Károli-féle Bibliát használjuk, amelynek igeszámozása esetenként eltér a megszokottól. Akár keresztény hívő vagy, akár nem, a folyamatosan bővülő anyagból kedvedre válogathatsz, és a felekezeti hovatartozásodtól függetlenül bátran meríthetsz belőlük. Minden itt található tanítás a hitedet fogja erősíteni. Rajtad múlik, hogy mennyit fogadsz el belőlük.

A Krisztusról és a Golgotán elvégzett megváltói munkájáról szóló híradást nevezzük Evangéliumnak. A Messiás a megváltásról szóló örömhírt jött hirdetni, azt hogy Jézus Krisztus áldozatának elfogadása által örök életet nyerhetünk, és szabadok lehetünk a betegségtől, a szegénységtől.

Isten minden hívő keresztény feladatául adta az Evangélium hirdetését. E honlap létrehozásával és folyamatos bővítésével a mennyei Atya elhívásának igyekszünk eleget tenni. Az Úr az üdvösséget az igehirdetés által rendelte el (1Kor. 1,21). Jézus így szól ma is hozzánk:    „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.” (Márk. 16,15-16.)

Mert Isten azt akarja: „… hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.” (1Tim. 2,4.)

Ha még nem vagy hívő, de szeretnél Isten családjába tartozni, illetve hívőként nincs bizonyosságod az üdvösségedről, arról, hogy halálod után a mennyországba költözöl, akkor mondd el hangosan az alábbi imádságot, tegyél megvallást Isten szent színe előtt a Krisztusba vetett hitedről:

Drága Mennyei Atyám!
Hiszem a szívemben és megvallom a számmal,
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia,
Aki meghalt értem és feltámadt, hogy
megváltást nyerjek az Ő drága szent vére által.

Kérlek Jézus, költözz a szívembe, s
legyél az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm!
Kérlek Atyám, töltsd be a szívemet a Te Szent Szellemeddel.
Köszönöm Uram az örök életet és a szívem teljességét

a Te Szent Szellemeddel (Szentlelkeddel).
Jézus nevében, Ámen.
   

Mert a szívünkkel (szellemünkkel) hiszünk a feltámadt Krisztusban, és a szánkkal valljuk meg Őt életünk Urának és Megváltójának – ami az üdvösségünket eredményezi. (Róma 10,9-10.)

Kérjük a drága mennyei Atyát, hogy ezen oldalak olvasásakor árassza ki rád és szeretteidre mindenható kegyelmét, dicsőségét, bőséges áldását, s adjon neked megértést és kijelentést az itt olvasottakból. Bízunk benne, hogy miután áttanulmányoztad a fellelhető oldalakat, többet értettél meg az Igéből, az új megértések pedig minden bizonnyal nagy örömöt szereztek neked. Bátran mondd el szeretteidnek és barátaidnak is, nyomtasd ki és add oda, vagy küldd el azoknak, akiknek szerinted a legnagyobb szüksége van rá! Ne hagyd, hogy ezek az áldások a kezeid között szunnyadjanak. Életeket változtathatnak meg, bárhová is kerülnek! Légy áldás mások számára! Segíts te is, hogy a bibliai igazság eljusson a világba. Cselekedj minél előbb! Az Úr Jézus áldjon meg érte hatalmasan!

       Az alábbi helyeken találkozhattok velünk:
–   személyesen: Ságvár községben az alkalmakon,  
–   személyesen: ahová meghívnak bennünket,
–   írott formában: a Békevár Webkikötőn.


Kelt: 2004. március hó
Átdolgozva: 2006. március

Krisztusi szeretettel:
Békevár Team

E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com


BÉKEVÁR FŐOLDAL