2005. 08. 02.

BENNY HINN LÁTOMÁSA

Benny Hinn, a világhírű evangélista 25 éves szolgálatáról szóló televíziós műsorból (Budapest TV 2000. februári adásából) idézzük az alábbi, „életbevágóan” fontos részt.
 

„1952. kora decemberében Jaffa városában – Izrael újonnan teremtett nemzetében – egy fiatalasszony esküt tett Istennek, mielőtt világra hozta második gyermekét: ha fiút ad neki, visszaadja őt Istennek, hogy Őt szolgálja. Másnap, december 3-án szerdán, a Földközi-tengerre néző kórházban megszületett Benny Hinn. Félénk, dadogó fiúként nőtt fel a Szentföldön egy hétgyermekes családban. Senki nem méltatta volna második pillantásra a görög ortodox hitben nevelt, katolikus iskolában képzett fiút...

Ám a fiú szíve mélyén volt egy tűz és odaszánás, aminek csak egy kis szikrára volt szüksége, hogy fellobbanjon és Isten akarata iránti égő szenvedéllyé váljon. A szikra 11 éves korában kapott lángra. Egy este egyedül volt a szobájában, amikor Jézus megjelent neki. A látomás, amely kitörölhetetlen nyomokat hagyott ezen a fiatal életen, katalizátora lett egy későbbi szolgálatnak, amely az egész világon emberek millióit vezeti üdvösségre.

1974. áprilisában egy látomásban kapott magyarázatot arra, miért oly erős a Szent Szellem késztetése az életében. A látomásban egy lángokba borított emberi alak gyötrelmét látta és az Úr azt parancsolta, hogy hirdesse az Evangéliumot.

— Az Úr ezt a hihetetlen látomást mutatta nekem: egy gyötrődő ember, egy gyötrődő személy! És Jézus így szólt: Hirdesd az Evangéliumot! Attól kezdve tudtam, miért tette Isten, amit tett.

Aznap éjjel álmában látta, amint az emberek megszámlálhatatlan milliói esnek a pokol lángoló bugyrába egymás után, és Jézus ismét szólt hozzá: Ha nem prédikálsz, tőled fogom számon kérni ezeket az életeket. Ekkor értette meg, mi lesz a feladata az életben...”
 

Jézus parancsa az elveszettek megmentésére mindnyájunkhoz szól, minden újjászületett keresztényhez:

HIRDESD AZ EVANGÉLIUMOT, AZ ÖRÖMHÍRT MINDEN TEREMTÉSNEK! 

Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. Mive1 tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse azokat, akik hisznek. — Márk 16,15; 1Korinthus 1,21  

    Mentsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg! Ha azt mondanád, ímé nem tudtuk ezt: nemde aki vizsgálja a szíveket, Ő érti, és aki őrzi a te életedet, Ő tudja. És mindenkinek az ő cselekedetei szerint fizet. — Példabeszédek 24, 11-12  

-bf-