2006. 07. 06.
 

ÉLNI A SZERETETET…
NEM LEHETETLEN ÁLOM

Gloria Copeland tanítása
a Believer’s Voice of VICTORY 2006. februári számában 

 

Sokan mondják, hogy ismerik Istent. Mégis hagyják magukat kirabolni abból a kapcsolatból, amit Jézus valójában szeretne velük. Hosszú igerészleteket tudnak idézni, sőt, többen éveket töltöttek bibliaiskolában az Igét tanulmányozva. Meg vannak tévesztve, amikor azt gondolják: Imádkozom, és olvasom az Igét minden nap. Azt hiszem, ez azt jelenti, hogy Jézusban lakozom.  –  Nem értik, hogy mi a lakozás valójában. Bár fontos az olvasás, elmélkedés és Isten Igéjének hallgatása, ettől önmagában még nem lakozol Jézusban. Ahhoz, hogy igazi „lakozó” legyél, nem csak hallgatnod kell az Igét, hanem meg is kell cselekedned.  –  A lakozás engedelmesség. Ahogy Jézus mondta: 

    Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magam annak. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az Ő szeretetében. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket (Ján. 14, 21. 23. ; 15, 10. 12). 

Nem az az Ige igazán élő bennünk, amit tudunk, hanem az, amit megcselekszünk. A Jakab 1, 22 szerint az emberek meg vannak tévesztve, mert nem az Ige cselekvői, hanem csak hallgatói. Az 1János 2, 3-6 így fogalmazza meg ezt: „És arról tudjuk meg, hogy megismertük Őt, ha az Ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja: Ismerem Őt, és az Ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az Ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy Őbenne vagyunk; Aki azt mondja, hogy Őbenne marad (lakozik), annak úgy kell járnia, amint Ő járt.”
    Ha Jézusban maradunk (lakozunk), akkor úgy fogunk élni, ahogy Ő élt – engedelmességben!
    Jézus szeretetben járt. Mindenben engedelmeskedett Istennek. Semmi mást nem mondott, csak amit az Atya parancsolt neki, hogy szólja (Ján. 12, 49). Jézus azért élt, hogy betöltse az Igét és az Atyja tervét. Azért élt, hogy engedelmeskedjen. (Ján. 6, 38)
    Tudod, Isten hogyan válaszolt erre az engedelmességre? Mérték nélkül adta Jézusnak a Szellemét (Ján. 3, 34). Ennek eredményeként Jézus legyőzte a sátánt, és mindenhol lerombolta a munkáját. Bármerre járt, a vakot látóvá tette, a bénát járóképessé, a süketet pedig hallóvá. Kiűzte a démonokat, és feltámasztotta a halottakat.
    Nem számít, hogyan próbál meggyőzni bennünket a világ arról, hogy a bűn izgalmasabb, Jézus bebizonyította az ellenkezőjét. A történelem legizgalmasabb életét élte. Az Istennek való engedelmesség nem kárhoztat téged unalmas életre. Az engedelmesség a legizgalmasabb, győztes és áldott életbe vezet el, amit csak el tudsz képzelni.
    Isten arra vágyik, hogy rajtad keresztül áramoltassa az erejét úgy, ahogy Jézuson keresztül is tette. Valóságba akarja hozni az életedben az ígéretet, amit Jézus tett a János 14, 12-15.-ben: „Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
   A keresztények többnyire csak az első három verset idézik, és elhagyják az utolsót. De ha azokat akarjuk cselekedni, amiket Jézus, akkor úgy kell élnünk, ahogy Jézus élt. Őbenne kell lakoznunk. És a lakozás az Ő parancsolatainak való engedelmesség. 

JÁRJ SZERETETBEN

    Talán észrevetted ebben a sok igeversben, amit megnéztünk, hogy Jézus a lakozást és az engedelmességet Isten szeretetével kapcsolta össze. Isten szeretete azáltal árad ki az életedben, hogy cselekszel az Igéből vett megértéssel.
    Ahogy korábban láttuk a János 15, 12-ben, Jézus egy mondatban foglalta össze a parancsolatokat: „Szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.” Ha nincs kijelentett tudásunk, amit cselekedet követ, a szeretet nem bontakozik ki, és az önzés uralkodik bennünk – annak ellenére, hogy új teremtés vagyunk. De amikor engedelmesen cselekszel Isten Igéjére alapozva, akkor Isten szeretete teljessé (tökéletessé) lesz benned. (1Ján. 2, 5) Akkor kezd el a szeretet mások felé áradni belőled.
    Ha élő kapcsolatban akarsz maradni Istennel, akkor nélkülözhetetlen, hogy a szeretet életét éld. Az 1János 4, 16 szerint „Isten szeretet; és aki a szeretetben marad (lakozik), az Istenben marad (lakozik), és az Isten is őbenne.” Minden lépés ami kívül van a szereteten kívül van az Istennel való élő és létfontosságú kapcsolaton, mert engedetlenség.
    Évekkel ezelőtt Rufus Mosely a következőket írta: 

Ha az Ő szeretetében élünk, és mindig szeretetben maradunk, úgy, hogy semmi mást nem érzünk, nem akarunk, és nem adunk mást mindenkinek és mindennek, csak szeretetet és minden lehetséges szeretetet, akkor mindig Őbenne és az Ő kenete alatt leszünk. Arra a felismerésre jutottam, hogy írhatok vezércikket, és tehetek minden mást Jézus szerető Szellemében. Akár mennyei helyeken is lehetek, miközben fát metszek, bírósági tárgyalóteremben ülök, halálraítélt cellájában vagyok, és bármilyen helyen, ha mindent a szeretet szellemében teszek.

/J. Rufus Mosely, Manifest Victory (Plainfield, N.J.: Logos International, 1971), 117. old./ 

NEM VAGY EGYEDÜL

Ha most azon gondolkozol, hogy te soha nem voltál képes a szeretet életét állhatatosan élni, akkor ne aggódj. Egyikünk sem tudja a saját erejéből. De, hála Istennek, nem egyedül vagyunk! A Nagyobb él bennünk. Az Ő bennünk lévő ereje tesz minket győztessé.
    Tudod, ha Jézusban maradunk, akkor lehetővé válik, hogy a szellem Galata 5,22-23-ban felsorolt gyümölcsei megnyilvánuljanak az életünkben, és ebbe beletartozik a szeretet is. Mindegyik gyümölcs benned van, mióta újjászülettél. Mindig is az újjászületett szellemed része lesz, mert a szellemed Isten képére teremtetett. Ő a saját, isteni természetét helyezte beléd, és a szellem gyümölcsei az Ő természetének a része.
    Bár ezek benned vannak, nem számít milyen keményen dolgozol rajta, soha nem fognak folyamatosan megnyilvánulni az életedben, ha nem lakozol Jézusban – ha nem töltesz vele időt imában és az Igében.
    Gondolj Jézus illusztrációjára a szőlőtőről és a szőlővesszőről, és akkor könnyen megérted, miért van ez így: „Én vagyok az igazi szőlőtő… Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők…” (Ján. 15, 1. 4. 5).
    Az almafa ága nem azért terem almát, mert nagyon igyekszik és erőlködik. Azért terem almát, mert kapcsolódik a fatörzshöz. Az az élet, ami keresztüláramlik a fa ágain, természetszerűleg gyümölcsöt hoz.
    Ugyanígy, ha te bensőséges kapcsolatban és közösségben vagy Jézussal – a szőlőtővel –, akkor az Ő isteni élete keresztüláramlik rajtad, és szellemi gyümölcsöt teremsz. Jézus az életerőd! A Vele való élő kapcsolatod határozza meg a szellemi eredményeidet.
    Ellentétben azzal, amit valószínűleg sokan gondolnak, nem lehetséges, hogy vasárnapról vasárnapra élsz, csupán heti egyszer vagy közösségben az Úrral a templomban, az idő többi részében figyelmen kívül hagyod, és mégis meglehetősen sikeres keresztény légy. Jézus világosan fogalmazott ezzel kapcsolatban.
    Olvassuk el, mit mondott a János 15, 6-ban: ”Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad (elszárad)…” Az elszárad szó a következőket jelenti: „kiszárad, energiát, erőt, frissességet veszít.”
    Abban a pillanatban, amikor az ág letörik a tőről, haldokolni kezd. Nem számít, milyen közel vannak egymáshoz. Teheted az ágat a szőlőtő mellé, ha megtört az egység, akkor nem fog egyikből a másikba áramlani az élet. Nem árad életerő a szőlőtőből az ágba.
    Ez egy eleven kép arról, hogy mi történik velünk, ha nem vagyunk élő kapcsolatban és közösségben az Úrral. Amikor túl sok a dolgunk ahhoz, hogy az Úrral időt töltsünk imában és az Ő Igéjében, amikor csak a természetes, földi dolgokkal foglalkozunk, és kilépünk a Vele való bensőséges kapcsolatból, akkor azonnal kezdünk elszáradni.
    Még mindig Hozzá tartozunk. Még mindig bennünk van az Ő élete, de az Ő energiája nem áramlik keresztül rajtunk, ezért nem tudunk semmit teremni. 

A LAKOZÁS ÉS ENGEDELMESSÉG GYÜMÖLCSE

Természetesen, amikor tényleg Jézusban lakozol, Ő még akkor sem fog többet tenni a gyümölcshozásodért, mint amennyire az almafa átveszi a felelősséget az ágaktól, és gyümölcsöt hoz a törzsön. Csak egyszerűen biztosítja számodra az erőt és az életet. Azután neked kell megtenned a te részedet azzal, hogy engedsz ennek az életnek. Tudatosan hagynod kell, hogy az, amit Jézus a bensődbe helyezett, kívül is megnyilvánuljon.
    Amikor például valaki gorombaságot mond neked, akkor döntés előtt állsz. A tested ingerültségére hallgatsz, és gorombasággal vágsz vissza? Vagy a szellemednek engedsz, és szeretetben reagálsz?
    Két tényező határozza meg a választ ezekre a kérdésekre. Az első, természetesen, a döntés, amit hozol. A második a szíved állapota.
    Ha elhanyagoltad az Istennel töltött időt, és többet időt töltöttél a televízió előtt, mint az Igében, akkor előfordulhat, hogy túl gyengének találod magad a Szellem hangjának való engedelmességhez. Bár az a szíved kívánsága, hogy kedvesen viselkedjél, a tested fogja megnyerni a csatát az alultáplált szellemeddel szemben, és mérgesen kikel magából az ellen, aki megsértett téged.
    De ha naponta közösségben éltél az Úrral, akkor a szíved erős lesz, és teljes lesz szellemi energiával, amire szükséged van ahhoz, hogy nemet mondj a testednek, és utat engedj a szeretetnek. 

SZERETETBEN GYŐZEDELMESKEDNI

Mivel Isten Szelleme él bennünk, és folyamatosan erőt ad az Ő akaratának megtételéhez, az engedelmesség nem teher – hanem öröm: „Az Ő parancsolatai pedig nem nehezek (fárasztóak, terhesek, nyomasztóak, súlyosak). Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1Ján. 5, 3. 4., Amplified Bible).
    Ha Isten újjászületett gyermeke vagy, akkor győztes vagy. Lehet, hogy olyan sokszor sértegettek, és kritizáltak, hogy azt gondolod magadról, sikertelen vagy, és nem szeretnek. Ha ez így van, akkor hagyd abba, a magadra koncentrálást, és összpontosíts helyette Isten Igéjére. Engedd, hogy az Ige megváltoztassa a magadról alkotott képedet. Egy győztes életmódba léphetsz be ha időt töltesz az Igében, kifejleszted a hitedet, és közösségben vagy az Atyával imádságban.
    Amikor az Igéhez kapcsolódsz, nem látod többé vesztesként magadat. Istenben fogod magadat látni! Olyan igéket fogsz olvasni, mint ez: „Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk…” (1Ján. 3, 1)
    A Szellemtől kapott kijelentés által látni fogod, hogy Isten valóban az Atyád, és igenis törődik veled.
    Kezdd el magadat úgy látni, ahogyan az Atya lát téged. Minden, amit rólad mint az Ő gyermekéről mond, az úgy is van. Amit tenned kell mindössze az, hogy egyetértésbe kerülsz Vele, és az Ő útjainak és igazságának engedsz. Amikor egyetértesz az Igével, engedelmeskedni fogsz neki.
    Talán nem érzed magad képesnek rá, de a Nagyobb él benned, és Ő képessé tesz téged. A szeretet maga él benned, ezért tudsz szeretni. Ahogy elkezdesz az Igében lakozni – nem csak hallgatójaként, hanem engedelmes cselekvőjeként –, akkor Isten élete és szeretete valósággá válik az életedben.
    Jézus nyomdokaiban járni nem lesz többé lehetetlen álom.
    Még mielőtt felismered, élni fogod a szeretetet!