2008.06.11. 
 

AZ ELSŐ SZERETET

Keith Moore tanításának korrektúrázott változata

 

Szeretettel köszöntelek titeket a 2007. évi házassági összejövetelen. Ámen. Itt a Hit Élet Gyülekezetben évente két saját összejövetelt tartunk. Ez az egyik. Minden év június első hete a házassági összejövetelé. Októberben pedig a növekedés hetét tartjuk.

Az összes összejövetel közül, amit tarthatnánk, és az összes témakör közül az Úr ebbe az irányba vezetett minket, és hiszem, hogy azért, mert ez nagyon fontos. Ti is hiszitek?

A múltban rájöttünk arra, hogyha például gyógyító összejövetelt tartanánk, sokkal többen lennénk. Vagy, ha gyarapodásról szóló alkalom lenne, sokkal több érdeklődőt vonzana. Ennek megvan az oka. De minden elismerésem nektek azért, hogy eljöttetek, és felismeritek e téma jelentőségét és hasznosságát. Köszönöm azoknak is, akik az Interneten kapcsolódnak hozzánk. Ez egy befektetés.

Néha a barátaim és mások is megkérdezték, hogy miért nem tartok szolgáló összejövetelt? Tartok. Ez is az. Úgy gondolom, hogy igazából szolgáló összejövetel.

Mi is a szolgálatra való minősítés, milyen kvalifikációkat kér az Úr? Nem az a kérdés, hogy mennyit beszélsz nyelveken, vagy mennyit tudsz a Bibliából idézni. Olvastátok mit ír a Biblia arról, hogy mi kell a jó szolgálathoz? Jó házasság, jó család. Igaz? És ezt az emberek figyelmen kívül hagyták. Holott ez az egyik legfontosabb dolog. Szeretnék előzetesen néhány dolgot elmondani, mielőtt a mai üzenet közepébe vágnék.

 

AZ IGE ÉPÍTSEN

Egy olvasási feladatot adnék. Szeretnénk ugyanis, hogy ha mindannyian, az ittlétünk során, tehát e héten, elolvasnátok naponta két fejezetet az Énekek Énekéből. Ezen kívül az 1Korinthus 13. fejezetét. Világos mindenkinek?

Tehát Salamon: Énekek Éneke, két fejezet minden nap. Ha ezt teszitek, péntekre elolvassátok az egész könyvet, ami csak 8 fejezetből áll. Tehát holnap kezditek az 1., 2. fejezettel, és hozzáveszitek az 1Korinthus 13-at. Együtt olvassátok, ti férjek, és feleségek. Van olyan Biblia, amely külön jelöli a férfi és a nő részét. Ha nektek ilyen van, akkor a férfi olvassa a férfire vonatkozó részt, a nő a nő részét. És hangosan olvassátok! Velem vagytok?

Férjek, feleségek ne menjetek külön szobákba, és ne ott olvassátok csendben. Együtt olvassátok, és hangosan, ez nagyon fontos. Imádkozzatok, mielőtt olvasni kezditek, és hitben olvassátok. Nem kell minden dolgot megérteni. Ugye, hiszitek azt, hogy nincsenek fölösleges könyvek a Bibliában? Hogy nincsenek szükségtelen könyvek.

Túl sokat nem hallunk az Énekek Énekéről. Nem sokat prédikálnak róla, de megvan annak az oka, hogy miért szerepel mégis a Bibliában. A Szellem ellátása van benne. Férjek és feleségek számára, ami túlhatol az elménken, csak olvassátok hitben. Imádkozzatok, mielőtt olvassátok, mondjátok: – Uram segíts nekünk, hogy meglássuk azt, amit meg kell értenünk, hogy megkapjuk a Szellem ellátását. Segíts nekünk, hogy kijelentést kapjunk. És hitben olvassátok. Minden nap két fejezetet ebből, és az 1Korinthus 13-at.

Különböző fordításokban olvassátok, ha rendelkezésetekre áll. Ez világos mindenki számára? Tegyétek ezt meg, kérlek. Ezen kívül a hét folyamán, arra is van mód, hogy ha van speciális kérdésed a házasságról, vagy a szexről, vagy ezekkel összefüggő egyéb dolgokról, be tudjátok azokat adni írásban.

Az információs pultnál lesz erre a célra egy doboz. Ne azt kérdezzétek, hogy szerintünk ki lesz az Antikrisztus, és egyéb témákról se kérdezzetek. A házassággal kapcsolatban tegyétek fel a kérdéseiteket:

1./ Nem garantáljuk azt, hogy minden kérdésre válaszolunk, bár természetesen bármelyik kérdést meg tudjuk válaszolni.

2./ Phillissel minden kérdést meg tudunk válaszolni a házasságról. Nagyon gyakran a válaszunk mégis az lesz, hogy: nem tudom. Tehát lehet, hogy nem fogunk pont azzal a speciális kérdéssel foglalkozni, de lehet, hogy igen. Az időnk korlátozott. De, ha komolyan szeretnétek választ kapni, akkor írjátok le és adjátok be a kérdéseiteket, és mi meg fogjuk nézni őket.

3./ A harmadik dolog: Szeretnék egy keveset szólni ennek az alkalomnak a céljáról.

Úgy gondolom, hogy az egész világon, egyetemes szinten igaz a gyülekezeteket tekintve, hogy az emberek nem igazán érdeklődnek az iránt, hogy az életüknek ebbe a területébe befektessenek. Tehát ez nem csupán egy gyülekezetre vonatkozik, vagy egy területre, mindenhol ezt láthatod.

Hogyha bejelentem, hogy egy Szent Szellem alkalmunk lesz, jönnek az emberek. A gyarapodási, gyógyulási alkalmak is sokakat vonzanak. De ha házassági alkalom van, úgy döntenek, otthon maradok. Az emberek nem látják ennek az értékét.

 

BEFEKTETNI A HÁZASSÁGBA

Szeretném, ha gyorsan oda lapoznátok velem Titus levelére, a második fejezethez. Tehát Titus 2. Ez egy kis előzetes a bevezetőhöz. Hiszem, hogy kaptam útmutatást az Úrtól. Velem együtt hiszitek? Akkor együtt hisszük, hogy válaszokat kapunk ma Isten Igéjéből. Titus 2.

Ha nem hoztatok Bibliát magatokkal, a segítőknél vannak Bibliák, amit szeretnénk odaadni, hogy használjátok. Emeljétek fel a kezeteket, és kaptok egy Bibliát, hogy meg tudjátok nézni.

 

Titus 2,3-5. Hasonlóképpen az öregasszonyok – az idősebb asszonyok -szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, nem sok borivás rabjai, a szépre tanítsanak,

4. Hogy józanságra neveljék az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és gyermekeiket szeressék,

5. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten Igéje ne káromoltassék.

 

Tudtátok, hogy nagyon sokszor, a gyülekezetekben, a szolgálatokban, és a keresztények életében Isten Igéje káromoltatik, rossz hírét keltik az Igének az életük miatt. Az életükben lévő problémák miatt. A családjukban meglévő problémák és zűrzavar miatt. És ez a szolgálatokra is vonatkozik.

Nézzük, milyen kifejezést használ az ige: „káromlás”. Tehát, hogy Isten Igéjét ne káromolják, ne gúnyolják. És ne beszéljenek róla lekicsinylően. A gyülekezetről. Isten gyülekezetéről, Isten királyságáról, Isten Igéjéről.

Az életük miatt mégis azt teszik. A személyes életük miatt, a családjaik, a házasságaik miatt. Az nem elég, amit prédikálunk, és hangoskodunk, hanem az a lényeg, hogyan élünk a hitetlenek előtt. Hogyan élünk azok előtt, akik nem járnak gyülekezetbe. Ez nagyon fontos. Kicsit csöndesek vagytok ma este. Még nem tudjátok, hova is tartunk, ugye? De jó lesz, tartsatok ki. Érzitek a dolog súlyát?

Első kérdés: Miért nem érdekel több embert ez a téma? Nagyon sokan azt gondolják, hogy: „Nincs szükségem arra, hogy bárki megmondja nekem, hogyan szeressem a férjemet. Nincs szükségem arra, hogy valaki megmondja, hogyan szeressem a feleségemet. Az meg végképp nem kell, hogy bárki megmondja, hogyan szeressem a gyermekeimet.”

A Biblia szerint viszont nyilvánvalóan szükséged van rá. Velem vagytok ebben? Látjátok az Igét? Hogy az idősebb asszonyok mit tegyenek? Tanítsák a fiatalabb asszonyokat többek között arra, hogy hogyan szeressék a férjüket. Hogyan szeressék a gyermekeiket.

A probléma az, hogy az emberek tévesen azt gondolják, hogy a házasság, és a szeretet, a szerelem automatikusan működik. Hogyha megvan neked, akkor megvan neked. Néha meg elveszíted, és ez megmagyarázhatatlan, hogyan és miért történik. Elmúlik a vonzalom, nem tudod visszaszerezni, ez egy rejtély. De ha megvan neked, akkor viszont megvan. Amíg el nem veszíted. És ha elveszíted, elmúlik, senki nem tudja visszaszerezni.

Ez egy világi, istentelen gondolkodás. Nem szabadna jelen lennie a gyülekezetben. Jelen van, de nem szabadna. Minden évben, a gyülekezetekben több százezrével halnak meg házasságok a miatt, mert elhanyagolják őket. A kapcsolatok éhen halnak, mert kiéheztetik őket. Velem vagytok? Minden évben, a gyülekezetekben, ebben az országban is, és az egész világon is, számát sem tudni, hogy hány száz-ezer és még annál is több házasság hal el. Mert éhen hal, elpusztul, amiatt, hogy teljesen elhanyagolják.

Barátaim, mindent, ami ezen a bolygón van, ahhoz, hogy virágozzon, hogy gyarapodjon, hogy gyümölcsözzön, táplálni, ápolni kell! Foglalkozni kell vele, és törődni. Minden egyes dologra ez áll. Amit elhanyagolsz, amit kiéheztetsz, azt el fogod veszíteni, az elhalványul, az kitikkad.

Ezért tartunk házassági összejövetelt, mert senkinek sem lehet jó házassága, és nem maradhat is az, sőt, nem lehet egyre jobb, ha elhanyagolja, vagy éhezteti. Folyamatosan táplálni kell. Etetni kell, és törődni kell vele. Isten szilárd útmutatást adott nekünk az Ő Igéjében, hogy mit kell tenni a férjnek, és mit kell tennie a feleségnek. Arra vonatkozóan is útmutatást adott, mit kell tenniük külön-külön, és mit kell tenniük együtt. És ezt rendszeresen ellenőriznünk kell, hogy megtesszük-e? Tudjuk-e még jobban tenni? Ugye, így van? Ez házassági összejövetel. Fogtok hallani ismétléseket, főleg ti, akik prédikátorok vagytok, hisz ti is beszéltek ezekről a dolgokról.

Phillis és én, mi sem vagyunk jobbak másoknál. Házasságunk 30. évét ünnepeltük, tehát 30 éve házasodtunk össze. Köszönjük ezt. És nagyon sok mindent megtanultunk, hogy mit nem szabad tennünk, és sok mindenből megtanultuk, mi nem működik. De köszönjük Istennek, hogy az Ő kegyelme és irgalma által megtanultuk, mi az, ami viszont működik, amióta az Igébe kerültünk, és amikor az Igét megcselekedjük.

Ha az Úr még halogatja a visszajövetelét, lehet, hogy már félig kiteljesedtünk. Mi magunk is szeretnénk megélni, és megcselekedni a jó házasságot, befektetni ebbe a talajba, táplálni, ápolni, és gondot viselni a kapcsolatunkra, hogy kellően meg legyen védelmezve. Hogy tudjon növekedni és kiteljesedni, valamint gyarapodni is. Tudom, hogy ti is törődtök ezzel, hisz azért vagytok most itt jelen.

Tehát ezt a házassági alkalmat eredetileg a saját gyülekezetünk számára indítottuk, de egyre inkább jöttek az emberek máshonnan, más helyekről is, és látom, hogy az Úr ebben benne van.

Nincsenek reggeli alkalmaink, aminek megvan az oka. Azt szeretnénk, hogy amikor ide jöttök, játsszatok, pihenjetek is reggel, és napközben. És este gyertek, hogy kapjatok táplálékot, esetleg kiigazítást, valamint instrukciókat.

Majd másnap mit tegyetek? Játsszatok és pihenjetek ismét, aztán gyertek ide... Nem akarja senki kimondani a következő „strófát”, hogy kapjatok táplálást?!

A stábunk rendelkezésetekre áll, ha vannak kérdéseitek a helyszínről, vagy ha el akartok menni egy bemutatóra, vagy a tóra, vagy vásárolni, vagy étterembe. Segítenek nektek, kérdezzétek őket, engedjétek, hogy segítsenek, mert ez része a házassági alkalomnak. Nagyon szép az idő odakint, igazán kellemes. A stábunk – főként a hölgyek – kiváló szakértők abban, hogy hol lehet vásárolni, hol lehet jót enni. Használjátok ezt ki, az ő szakértelmüket.

Tehát mit csináltok reggel? Segítsetek nekem. Mit teszünk reggel? Játszunk és pihenünk. Nem fogok nyakkendőt viselni, nem tervezem. Ne érezzétek úgy, hogy most nyakkendőt, és öltönyt kell viselnetek. Ne gyertek rövidnadrágban, és pólóban, de érezzétek magatokat kényelmesen. És, ha jövőre is tervezitek, hogy jöttök, ne is hozzatok nyakkendőt, vagy zakót. Egy kicsit könnyebben pakolhattok. Szeretném, ha kényelmesen éreznétek magatokat, ha jól éreznétek magatokat, és így hallgatnátok Isten Igéjét.

Szeretném, ha most velem együtt ellapoznátok… Ha most le akarjátok venni a nyakkendőt, nyugodtan segítsetek magatokon. Lazítsátok meg, vegyétek le. Bocsánat, hogy nem mondtam el korábban. Köszönjük Istennek. Lapozzunk együtt a Jelenések Könyvéhez.

Ezek most másfajta alkalmak. Néha csöndes lesz. Ez nem azt jelenti, hogy bármi rosszul menne. Csak azt jelenti, hogy gondolkodunk. Van, amikor „képeket festünk”, lehet, hogy pont a te képed lesz. Ha így van, nem kell úgy nézned, hogy bárki is észrevegye ezt. Nézz előre, egyenesen, mosolyogj, mond, hogy: – Ámen Keith testvér, valakinek erre van szüksége! És amikor hazaérsz, ha szükséges, térj meg a hibáidból. Menj az Úr elé, mondd: – Uram, ez én voltam! Nem kell, hogy ezt itt megtegyed. Menj, nézz előre, mosolyogj, és mondd: – Dicsőség az Úrnak! Igen Keith testvér, valakinek szüksége van erre!

Tehát, mielőtt az üzenet lényegére térnénk az előszó már elhangzott a bevezetéshez, most jön a bevezetés. Van néhány dolog, amit szeretnék, ha ellenőriznénk magunkban. Ha feltennénk magunknak kérdéseket, és meg is válaszolnánk azokat, ahogy megyünk előre az Igében.

 

KI A PÉLDAKÉPED?

Az egyik ezek közül: Ki a te példád, példaképed az Isten szerinti házasságról? Ki a te példád? Mi az elképzelésed, mi az ideálod? Kire tekintesz fel? Kihez hasonlítod, kihez méred magad? Mi az a standard, amit felállítottál? Ezek megválaszolásához nagyon sok idézetet fogsz hallani a házassággal kapcsolatban.

Ha azt mondod: „Tudod az anyukám, mindig azt mondta…”, vagy „Tudod az apa, mindig ezt meg ezt mondta…, ők így hitték…”, vagy „A nagyszüleim mindég ezt mondták”. Nos, ezek a dolgok azt fedik fel, hogy te az ő életükre tekintesz, és ezzel az a probléma, hogy nem ismersz sok dolgot. Látsz ugyan dolgokat kívülről, de nem tudod, hogy belül valójában mi zajlik.

A gyermekek is, akik felnőnek egy házban, nagyon sok mindent nem tudnak a szüleikről, hogy mi is zajlik köztük, mi történik a kapcsolatukban. Ugye, igaz ez? Nem tudják, nem tudjuk. Nagyon sok embernek meg kívülről úgy tűnik, vannak problémáik, és valójában az egységük erősebb, mint másoknak. Mások pedig olyan szeretetteljesnek és gyengédnek tűnnek kívülről, de nem tudod, hogy, hogyan beszélnek otthon egymással. Egy nagy színjáték csak, amit mutatnak.

Mit akarok ezekkel mondani? Ne kezdjetek valaki(k)re csak úgy felnézni, és piedesztálra (alapra) állítani őket, mint példaképe(k)t. Ne akarjatok olyanná válni, mint ők. Először is, nem tudod, hogy milyenek ők. Volt egyszer egy házaspár, aki néhány évvel ezelőtt velem szemben ült. Egy friss házaspárról van szó, akik már megelégelték egymással, és abba akarták hagyni a házasságukat. Elkeseredtek és küzdöttek egymással. A férfi próbált a problémáikról beszélni. Az asszony végül kimondta, hogy a férjem nem úgy bánik velem, mint X.Y, nem úgy beszél velem, nem úgy kezel engem, mint X.Y. És folyamatosan erről az X.Y.-ról beszélt. Végül ránéztem a férjre, és megkérdeztem, ki ez az X.Y. Mire a férj azt mondta, Keith testvér, ez egy férfi szereplő az egyik szappanoperából.

Tudom, hogy ez viccesen hangzik, de túlságosan elterjedt az emberek között, hogy a tökéletes házasságról szóló elképzelésük egy romantikus regényből vagy egy mozifilmből származik. Ez csak egy elképzelés arról, milyen lehet másnak. Nem élnek velük, nem tudják milyenek ők igazából, de egy elképzelést dédelgettek, hogy ők is hozzájuk hasonlóak. Nem is csoda, hogy annyira frusztráltak, és csalódottak, mert magukat olyasvalamihez hasonlítják, ami valójában nem is létezik. Velem vagytok még? Megvan az oka, amiért őket színészkedőknek nevezik.

Az emberek egy tökéletes románcra és kapcsolatra vágynak, olyanra, amilyet a filmvásznon látnak, amire annyira vágynak. Nem veszik észre, hogy amikor azt mondja a rendező, hogy vége, akkor a színészek visszamennek a házasságukba, és sokuk a hetedik-nyolcadik házasságukba...

Valóban olyan akarsz lenni, mint ők? Nem, nem akarsz olyan lenni. Ők sem olyanok, mint amilyennek tűnnek, és amit eljátszanak.

Tudom, hogy ezeket ti már tudjátok, de vannak, akik nem. Ők egy képzelgésben, képzelt, tettetett világban élnek, és magukat olyasvalamihez hasonlítják, amiről nem is tudják, hogy milyen igazából. Egy hamis dologhoz hasonlítják magukat, egy tettetett dologhoz: Tudjátok, a házasság egy adok-kapok dolog, 50-50 %-os hányaddal. Amikor a fenti klisékre gondolsz, tedd fel magadnak a kérdést: Hol van ez a Bibliában?

Ó, mindenki tudja, hogy így van. Nem, nem tudják. Hol van ez a Bibliában? Ha nem találod meg itt és itt, akkor ne próbálj meg az alapján élni.

Mondják, XY ezt és ezt írta a könyvében, aki egy házassági szakértő. Ki mondta azt, hogy ő szakértő? Sok házaspár van, akiknek a házassága valójában rosszabb lett az által, hogy valakinek a könyvét elolvasták a témában. És alkalmazni is próbálták. Túlságosan gyakran megtörtént ez. Tehát nagyon sok dolog egyszerűen nem működik, vagy akár rosszabbá is teheti a kapcsolatot.

Ó, a házasság egy 50-50 -%-s dolog. De kérdem, ki mondta ezt? Hol van ez a Bibliában? Nincs benne. Az, hogy a házasság egy adok-kapok dolog, nincs benne a Bibliában.

Mondják ezt is: Ó, ha a mama nem boldog, akkor senki sem boldog. Ez egy igevers lenne? Hol található? Rájöttem, hogy ha igent mondunk a mamának, és ő boldog, akkor mindenki más is boldog lesz. De ezt mondja a Biblia is? Így van? Értitek, miről beszélek?

Az emberek idézgetnek mindenféle dolgot, mintha a Bibliát idéznék. Nevetünk rajta, de igazából ez igen komoly dolog, mivel megpróbálnak ezek alapján élni. Ha már velünk voltatok az előző alkalmakon, hallottátok ezt, de újból elmondom. Nem lehet túlhangsúlyozni ezt a dolgot.

A Biblia azt mondja az Efézus 5-ben, a 31-32-es versekben:

 

Efézus 5,31-32. És annakokáért a férfi elhagyja atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. Ez egy nagy titok, de én a Krisztusról, és a gyülekezetről beszélek.

 

A választ minden, a házassággal kapcsolatban felmerülő kérdésre így lehet megválaszolni Krisztus és a gyülekezet.  Krisztus a kijelentés, a válasz, az útmutatás bármilyen dologra, ami felmerülhet e témában. Hallottátok ezt most? Nagyon fontos, hogy megértsétek.

Hogyan viselkedjek a feleségemmel ebben a helyzetben, Keith testvér? Pontosan úgy, ahogyan Krisztus kezeli a gyülekezetet.

Keith testvér, hogy kell reagálnom a férjemre ebben a szituációban? Pontosan úgy, ahogy a gyülekezetnek kell válaszolnia Krisztusnak. A válasz minden egyes kérdésre a házasságban Krisztus és a gyülekezet. Mondjátok hangosan: Krisztus a válasz minden kérdésre a házasságban. Hiszitek ezt?

Mi tehát a példád, az ideálod? Mi az a standard, amit keresel a házasságodban? Ha valami tetszett neked édesapád, édesanyád házasságában, vagy bárki másnak a házasságában, az azért van, mert valamilyen szinten olyanok voltak, mint Krisztus és a gyülekezet. Ha volt bennük valami jó, az ebből fakadt.

De ne őket tartsd a szemed előtt, mert ők emberek, és megvannak a hibáik. Ha őket próbálod lemásolni, végül le fogod másolni a hibáikat is. Vedd le a szemed az emberekről. Velem vagytok? Magasabbra emeld a szemeidet. Mi a legmagasabb példája a tökéletes házasságnak? Krisztus és a gyülekezet. Krisztus már tökéletes, és a megdicsőült gyülekezetről beszélünk. Mondjatok Áment.

Tudom, hogy ismételgetem magam, de nagyon fontos. Tudjátok, a szolgálatban naponta előjönnek hasonló kérdések. Ő ezt mondta, most mit csináljak? A feleségem nem csinálja ezt, és nem akarja amazt csinálni. Mit tegyek? Mi a válasz? Krisztus és a gyülekezet. A válasz ez minden kérdésre, ami csak felmerülhet a házasságot illetően. Ma, holnap, holnapután, örökké. Minden kérdésre választ kapunk. Minden ügyre itt van a megoldás. Krisztus és a gyülekezet kapcsolata.

Másodszor, és még mindig a bevezetésnél tartunk. A „b” résznél. Van, amikor át kell venni bizonyos dolgokat, mielőtt tovább mehetnénk. Másodszor tehát: Két kérdést fogunk feltenni, ahogy felkészülünk az Igére.

Mi is volt az első kérdés? Ki a példaképem, mi a viszonyítási alapom, kihez szeretnék hasonlítani? Abban biztos lehetsz, hogy ez a valaki nem egy regényből való, nem egy filmhős, nem egy szappanopera sztárja, és nem is olyasvalaki, akit ismersz.

Amikor a férjeddel, feleségeddel veszekedtek valamiről, ne mondd, hogy az apukám, anyukám, mindig ezt mondta. Ők nem a példaképeid. És ha jó példát állítottak elétek, dicsőség érte Istennek, de magasabbra emeljük az elvárásokat. Krisztust és a gyülekezetet szemléljük.

Nem lehet elég sokszor ismételni ezt. Ha ezt az egy dolgot elkezded gyakorolni, mindörökre megváltoztatja az életedet, a házasságodat. Minden nap gondolj arra, hogy Krisztus és a gyülekezet. Minden reggel, minden délután, és este: Krisztus és a gyülekezet.

Igen, de vannak aktuális kérdések: pénzügyek, gyerekek, szex. Mindenre ebben keresendő a válasz: Krisztus és a gyülekezet. Krisztus és a gyülekezet.

 

KÉPMUTATÓ VAGY?

Megnéztük az első kérdést. A második kérdés: képmutató vagy? Képmutató vagy? Ezt a kérdést meg kell válaszolnunk, mielőtt tovább megyünk. Hogy érted ezt, Keith testvér?

Ahogy a házassági problémákkal foglalkozunk, nagyon sok mindent hallunk. Néha azt mondják: – Ó, már nem úgy szeret engem, ahogy régebben. Nem úgy bánik velem, mint régen. Nem úgy, ahogy kellene. Nem teszi meg ezt nekem, nem teszi meg azt nekem.

Phillishez jött egyszer egy asszony, aki nagyon elkeseredett. Házassági évfordulójuk volt, és a férj nem vett neki virágokat. Az asszony mérges lett. Azon gondolkodott, hogy elhagyja őt néhány napra. Beszélt erről Phillissel, és Phillis megkérdezte őt: te mennyi virágot vettél neki? Döbbenten kérdezett vissza, miért kérdezel egyáltalán ilyesmit?

Miért van az, hogy az egyik féltől elvárunk valamit, a másiktól pedig nem. Ez nem biblikus. Ez a társadalom.

Te képmutató vagy? Haragszol és mérges leszel valamiért, amit nem tettek meg érted, de te sem tetted meg? Képmutató vagy? Mondtam neki már ötször, hogy szeretném, ha fogyna kicsit. Kérdezem, te mennyit fogytál?

De hát nem úgy bánik velem, mint amikor először találkoztunk. Nem úgy bánik velem, és nem úgy érez irántam, ahogy annak idején. És te, hogy érzel iránta? Te úgy kezeled őt, ahogy annak idején? Nem, én nem, mert ő sem úgy kezel engem. Képmutató vagy. Képmutató. Te, nem teszed, és nem is vagy hajlandó megtenni, de a másikra haragszol, hogy nem teszi meg.

Ugye milyen jó mulatság ez? Kérdezik, hogy nem lehet-e ezt egy kicsit lazábbra venni? Nem, nem. Nem akarsz képmutató lenni ugye? Nem akarsz mérges lenni a másikra, mert nem tesz meg valamit, amit te sem teszel meg, és nem is akarod megtenni. Majd ha ő elkezdi, én is megteszem, még gondolkodom rajta. Hallottál már a vetésről és az aratásról? Először vetned kell, és azután, később aratni fogsz.

Sokaktól halljuk, hogy nem jól bánnak velem. Amikor először találkoztunk, azt sem tudták, mit tegyenek értem. Ó, ezt is megtette, azt is megtette, annyira kedves volt. Olyan édes volt. És most soha nem tesz értem. És te mit tettél? Te mit teszel?

Olyan sok dolog egyoldalú, és ez képmutatás. És ha ítélőbíró vagy, akkor te nem cselekszed az Igét. Ezt mondja Jakab. Ha ítélőbíró vagy, akkor nem vagy cselekvője az Igének. Ha igazán cselekvője vagy, akkor nem ítélkezel, nem ítéled meg a másikat, mert hitben jársz.

Hányan értitek? Ha azt mondod: ő soha nem teszi meg ezt, vagy, hogy ezt meg azt csinálja, vagy éppen soha nem teszi. Hallottatok már a megvallásról? Hogy meg van neked, amit mondasz? De te csak a negatívat mondod ki a másikra.

Nekünk hitembernek kell lennünk. Hitembereknek. Hajlandónak kell lennünk úgy nevezni azokat, amik nincsenek, mintha meglennének. És nem szabadna, hogy az mozgasson, amit látunk, és érzünk.

Ha igazán hitemberek lennénk, akkor, ha a társunk valami ostobaságot csinál, azt mondanánk: Ó, milyen okos! Briliáns, briliáns. Jézus nevében! Ha elfelejtett valamit kilencvenedszer, azt mondanád: mindig emlékezik. Mondd ki felette: mindig emlékszik. Köszönöm, Uram. Mindig emlékszik. Mindig időben elkészül. Mindig tudja, mit kell mondani, amikor együtt vagyunk, amikor a pulpitusnál állunk. Nem mond rossz dolgokat. Dicsőség Neked Uram. Az Úr vezeti a lépteinket. És nem szarkasztikusan (ironikusan), nem gunyorosan kell ezeket mondani. Arról beszélek, hogy légy pozitív, hitben mondd, hiszen annyira Ige-emberek és hitemberek vagyunk!

Te képmutató vagy? Van okod arra, hogy elkeseredj, megharagudj, hogy nem tesznek valamit, amit amúgy te sem teszel? Amit nem vagy hajlandó megtenni, és a másiktól kéred, hogy tegye meg érted?

Pár éve prédikáltunk arról, hogy magvető vagy-e, vagy pióca. Pióca, vagy magvető?

Meg tudjátok szerezni ezeket az anyagokat. Menj, és tudd meg, hogy melyik vagy. Mindegyik anyag ingyen rendelkezésre áll. Dicsőség az Úrnak.

Van egy Ige, amit erre kaptam. Tehát, tudom, hogy hallottátok már. „Tegyetek úgy másokkal, ahogy szeretnétek, hogy ők tegyenek veletek.” (Luk. 6,31)

Tedd fel a kérdést, ellenőrizd magadat időről, időre. Legközelebb, amikor észreveszed, hogy megharagszol a párodra valamivel kapcsolatban, amit tett, vagy nem tett, tedd fel a kérdést magadnak: Én képmutató vagyok? Én megadom neki azt, amit tőle elvárok? Én abbahagytam azt, amit tőle kérek, hogy hagyjon abba? Képmutató vagyok, vagy valóban hitember?

Jelenések 2. fejezete. Megvan az Igehely? Akkor tudunk is tovább haladni. Ezek az alkalmak a felnőtteknek szólnak. Így van? Feltételezhetően felnőttek vagytok, ha házasságot kötöttetek. Ha elég öregek vagyunk a házassághoz, akkor az igazi, komoly kérdésekhez is, hogy foglalkozzunk azokkal. És embernek kell lenni a talpunkon, hogy kiigazítsuk magunkat.

Nincs senki, aki megérkezett volna a teljes tökéletességre, Krisztus és a gyülekezet hasonlatosságára. És senki sem mondhatja, hogy nincs szüksége kiigazításra, változásra. Nincs olyan házaspár itt. Mindegy mióta vagytok házasok, mióta jártok Istennel, mennyi Igét tudtok idézni, mennyit beszéltek nyelveken. Nincs itt olyan házaspár, akit feltehetnénk a színpadra, rájuk irányítva a fényeket, és azt mondhatnánk: Ők már megérkeztek!

Ők megérkeztek a Krisztushoz hasonló dicsőséges gyülekezet tökéletességére. És ezért, ha bármikor rájuk nézel, Krisztust és a gyülekezetet fogod látni bennük. Mindenkinek van még miben növekednie, és van olyan területe, amiben kiigazításra van szüksége. A kérdés, hogy hajlandók vagyunk-e erre? Hiszem, hogy ti igen, mert itt vagytok, és ez hajlandóságot mutat. Jelenések 2.

Iszom egy kis vizet. Dicsőség Istennek. Megtaláltátok? Vegyetek egy mély lélegzetet. Dicsőség Istennek. Örültök, hogy üdvösségetek van? Hálásak vagytok ezekért a kényelmes székekért? Ugye milyen szépek? Dicsőség Istennek. Boldogok vagytok? Köszönjük Uram. Köszönjük Uram.

 

GYÓGYÍR A HÁZASSÁGRA

Jelenések 2,4-es vers. Sok mindennel foglalkozik ez az igerész, de most egy kis részére szeretnék fókuszálni. Tehát, Jelenések: 2-4. azt mondja az Úr:

 

Jelenések 2,4. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.

 

Mondjátok, hogy első szeretet. Azt mondja, hogy elhagytad az első szeretetedet.

 

Jelenések 2,5. Emlékezzél, meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.

 

Egy egész gyülekezetnek ír, a gyülekezeteknek, ami mindnyájunkra vonatkozik, különböző mértékben, de én most ezt a házasságra szeretném vonatkoztatni. Az emberek gyakran azt mondják, hogy a kapcsolat már nem olyan, mint volt.

Volt egy dal, amelyben azt énekelték, hogy amikor összeházasodtak, olyan lázban égtek, ami erősebb volt az erős paprikánál is. És aztán, miután ez a tűz kialudt, elhagyták egymást, külön utakon mentek tovább. Tehát, régen szenvedélyes és csodálatos volt a dolog. Csodálatos volt a kezdetekben, de a tűz kialudt, most már nem olyan, mint rég.

Ezért van az, hogy az emberek házasságról házasságra váltanak, sokszor még a formaságokon sem mennek keresztül. Össze sem házasodnak. Egyik embertől a másikig mennek, mert amint az első lángolás, szenvedély elhalványul, azt mondják: – Mit bajlódjak vele? És máris valaki újnál találják magukat.

A probléma az, hogy senki sem tud vadonatúj maradni örökre. Ugye? És nem számít, hogyha a legcsodálatosabb, leggyönyörűbb, legszellemibb, legokosabb, legkifejlettebb partnered is van a világon. Ez azt jelenti, hogy senki másra nem fogsz ránézni, és nem fogsz azon gondolkodni, hogy egy új embert kellene kipróbálni?

Ezt a nyelvezetet használja a Példabeszédekben az Ige, ahol a Példabeszédek írója figyelmezteti a fiait az idegen asszonnyal kapcsolatban. Nem csak furcsa, vad nőt jelent, hanem idegent, újat. Új asszony, új nő. Ez az a dolog, amit az ellenség próbál használni, mert ha olyasvalaki, akit nem ismersz, aki még új, akkor a fantáziád el tud képzelni dolgokat.

Fantáziálsz róla, de ha egy ideig vele vagy, akkor végül is jön a valóság. És bárkivel vagy, ugyan így fog történni, bárkivel, mindenkivel. De mi, mint Isten gyermekei, fel kell, hogy ismerjük, hogy egy szövetségre léptünk a párunkkal. Halleluja!

Egymás között, és az Úr előtt a szövetség összekötést jelent. Össze vagyunk kötve, össze vagyunk kapcsolva. Néhányan talán úgy érzik, hogy össze vannak kényszerítve. Nem válhatunk el a szövetség miatt, a gyerekek miatt, a gyülekezet miatt, a szolgálat miatt. Megtesszük a kötelességünket. Nagyon sokan vannak, akik csak elviselik a házasságot, ahelyett, hogy élveznék is azt.

Van egy jó hírem a számotokra. Ez meg tud változni, gyorsan meg tud változni. – Keith testvér, lehet ez még olyan, mint amilyen egyszer volt? Nem, az már a múlt. Az történelem. Nem lesz olyan, mint akkor volt. Más lesz, de jobb is lehet annál. Azt mondtam, lehet jobb. Nem lesz ugyan olyan. Nem is akarod, hogy ugyanolyan legyen. Azóta növekedtetek már. Mindketten növekedtetek azóta.

Nem kell, hogy a házasság unalmas és megszokott legyen, és kötelességszámba menjen. Nem kell, hogy így legyen. Nem kell, hogy csak felvizezett változata legyen annak, ami régen volt, amikor még szenvedélyesek voltatok, bár mára csak szobatársak lettetek. Nem kell, hogy így legyen. Mondjátok azt, hogy: más, de jobb. Jézus nevében!

Tehát, azt mondja az ige, hogy elhagytátok az első szeretetet. Elhagytad. Nem azt mondja, hogy az hagyott el téged. Te hagytad el.

 

HÁROM LÉPÉS

Van itt három szó, ami ezután következik. Itt tartunk a 4-es, 5-ös versnél. Hányan szeretnétek, hogy olyan jó, sőt, még jobb legyen, mint annak előtte? Ebben az Igeversben vannak az instrukciók.

Elhagytátok az első szeretetet. Mit mond a következő vers, mit tegyél? Mi van akkor, ha elhagytad, elvesztetted az első szeretetet, az első szenvedélyt, azt a vágyat, azt a lángolást? Mi van, ha elveszítetted?

Az 5-ös vers megmondja, mit tegyél? Emlékezzél. Mondjátok, hogy: emlékezz! Emlékezz! Mire? Emlékezz arra, honnan estél ki, és mit tegyél?

Mi a második szó? Térj meg. Mit jelent a megtérés? Nem azt jelenti, hogy sírsz, és rosszul érzed magad miatta. A megtérés nem azt jelenti, hogy megnyitod magad a kárhoztatásnak. Mit jelent a megtérés? Változást jelent. Változz meg. Fordulj el valamitől, egy más valamihez fordulj oda. Változás.

Mond, hogy: – Emlékezz, és térj meg!

Olvassuk tovább. Mi következik? És cselekedd. Ez a harmadik szó. Cselekedd. Mit kell cselekedni? Az előző cselekedeteket. Az előbbi cselekedeteket. Ha elvesztetted az első szeretetet. Miért? Mert abba hagytad az első cselekedeteket. Mert abba hagytad, amit annak idején csináltál, és ugyanazt az eredményt akartad. De ez így nem működik. Abbahagytad a vetést, de mindig aratni akarsz. Sajnálom, ez nem így működik.

Már nem imádkozol, de még mindig akarsz útmutatást. Már nem táplálkozol az Igével, de még mindég erős akarsz lenni a hitben. Abbahagytad azokat cselekedni, amelyektől a pislákoló parázstól a szenvedélyig izzottatok. De ennek ellenére a következő ötven évben is szenvedélyes akarsz maradni. Ez a hazugság, megtévesztés arra a feltételezésre alapul, hogy a jó házasság valahogy automatikusan jön. Hogy soha nem kell táplálnunk, nem kell ápolnunk, nem kell vele foglalkoznunk. Ha megvan neked, megvan neked, és jó lesz úgy, ahogy van életed végéig.

Nem így van. Ha nem táplálod, akkor az éhen hal. Ha nem figyelsz rá, nem táplálod, egyre gyengébb, és gyengébb lesz, míg végül meghal. Nem azért, mert a kapcsolat kitolt veled, te engedted ellaposodni, te hagytad el az első szeretetet.

Izgatott vagyok, mert a következő vers elmondja, hogyan lehet visszaszerezni azt. Valaki van még rajtam kívül is, aki legalább egy kicsit is izgatott? Tehát vissza tudjuk szerezni az első szeretetet, és a házasság ugyan olyan jó, sőt jobb is lehet. Más ugyan, de jobb.

Mit kell tenned? Három szó: Emlékezned kell arra, amit régebben tettetek. Sokan teljesen elfelejtették. De neked emlékezned kell.

Mit kell még tenni? Meg kell változtatnod az útjaidat, testvérem. Meg kell változnod. Itt jön a neheze. Ó, most már 45 éve ugyan úgy csináljuk, most már túl késő, hogy megváltozzunk. Akkor hát maradjatok ilyen unalmasak, és minden lapos marad. Senki sem tud segíteni nektek.

Ha mást szeretnél, akkor mást is kell tenned. Igaz? Meg kell változnod. Emlékezz, térj meg, és még mit? Cselekedd. Mit cselekedj? Mondhatnánk azt is, hogy megint tedd meg azt, amit annak idején. Az első cselekedeteket. Tedd meg azt, amit régebben tettél.

Mondd hangosan: Emlékezz, térj meg, újból tedd meg. Menj vissza, és cselekedd meg az első cselekedeteket. Tedd meg, amit régebben tettél.

Amikor összeházasodtatok sem úgy történt, hogy sétáltál az utcán, megláttál valakit, majd rögvest megkérdezted: Meg akarsz házasodni? Akkor, gyere, menjünk. Lehet, hogy valahol valakivel megtörtént ez, de remélem nem veletek.

Voltak olyan dolgok, amelyek elvezettek idáig. Segíteni fogtok nekem ma este. Vannak, voltak dolgok, amik odavezettek, hogy odasétáltatok az oltárhoz, és elköteleztétek magatokat, hogy összeházasodtok. És Isten Igéje szerint ez a mi feladatunk, hogy megemlékezzünk dolgokról. Tudtok emlékezni, hogy mi vezetett odáig, amíg kimondtátok, hogy „igen”?

Szeretném, ha segítenétek, mert egyedül ezt nem tudom megtenni. Emlékeztek az első alkalomra, amikor szemet vetettetek a párotokra? Emlékeztek? Gyerünk. Nem csak egy kérdést teszek fel. Szeretném, ha most, aktívan megcselekednétek az Igét. Emlékezzetek vissza oda, amikor először találkoztatok. Emlékeztek arra, amikor először láttátok egymást?

Én emlékszem arra, amikor először láttam meg Phillist. Ó, igen, még a középiskolában. Úgy éreztem, elájulok. Azt mondtam: Ott van az a lány!

Emlékeztek az első alkalomra, amikor megláttátok egymást?

Szeretnék legalább két-három olyan területet érinteni, amire emlékezni kell, amiből meg kell változnunk, és újból megcselekedni, hogy visszanyerjük az első szeretet, és azon is túl jussunk. Érdekel benneteket a dolog, és hajlandók vagytok ezt megtenni?

Nincs értelme hallgatni az üzenetet, vagy megvenni a CD-t. Nem is lehet megvenni a CD-t, megkaphatjátok a CD-t, a DVD-t. Önmagában nem fog segíteni, ha nem cselekszitek is meg. Ha nem vagytok hajlandóak erőfeszítést tenni, hogy megtegyétek.

Mit kell megtenni? Emlékezni, megtérni, ami változást jelent, és megtenni újból, amit annak idején tettetek. Az első téma, amiről szeretnék szólni, az 1Korinthus 6-ban található. Lapozzatok oda.

Amikor az emberek összeházasodnak, sok dolog van, ami összehozza őket, és ami miatt együtt akarnak maradni. Nagyon határozott, erőteljes dolgok történnek, ami oda juttat titeket, hogy eldöntitek, minden napot, minden percet együtt akartok tölteni az életetekben. Ez nem csak úgy az égből pottyan.

Miért van akkor, hogy olyan sok ember, akik annyira lángoltak egymás iránt, annyira szenvedélyesek és szerelmesek voltak, ott végzik, hogy megvetik egymást, elkülönülnek, és elválnak? Már ki sem állhatják egymást.

Mi történik? Elhagyták az első szeretetet. Abbahagyták, hogy azt tegyék, amitől eljutottak arra a szenvedélyes, lángoló pontra, és más dolgokat kezdtek csinálni, amik, ahelyett hogy közelebb vitték volna őket egymáshoz, kezdték eltávolítani őket.

Abbahagyták azt, ami összehozta őket, és olyan dolgokat kezdtek tenni, ami megosztotta, szétválasztotta őket. És olyan sokáig csinálták ezt, mígnem hatalmas lett a szakadék, és már nem látták, hogyan lehetne ezt helyre hozni.

De nem szabad, hogy tudatlanok legyünk a sátán eszközeivel kapcsolatosan, ugye? Ha az Igét hallgatjuk, nem is leszünk tudatlanok. Az első terület, amiről beszélni szeretnék, olyan, amiről tudom, hogy élvezni fogjátok. A házasság fizikai része. A fizikai.

 

A FIZIKAI OLDAL

Emlékeztek arra, amikor először megláttátok a párotokat? Valamit vonzónak találtatok benne, ugye? A legtöbb esetben ez a test kellett, hogy legyen, mert csak annyit ismertél belőle. Addig, amíg nem ismerkedtetek össze, amíg nem töltöttetek időt együtt, amíg nem beszélgettetek. Volt ez a régi dal: Hello, szeretlek, megmondanád a nevedet?

Hazugság. Hogyan szerethetnél valakit, amikor nem is találkoztál vele?! Tehát, mindegy, hogy a főiskolán, a középiskolában, vagy a munkahelyeden történt. A szemedet, amikor rávetetted, vonzónak találtad. A párkapcsolat fizikai részével éppen csak érintőlegesen foglalkoznak a gyülekezetben, és szinte figyelmen kívül hagyják. Ugye, így van?

Ó, ez nem fontos, mondják, ó, mi szellemi emberek vagyunk.

De bizony nagyon is fontos. Azt mondtam, hogy fontos. Valójában gondoljatok bele. Ha az ember nem szól a fizikai dolgokról, ha nem lenne a szex, és a házasság testi része, akkor mihez kellene az engedély? Milyen jogi vonzat lenne, ha nem történne semmi testi is? A testiség egy rendkívül komoly része a házasságnak. Az 1Korinthus 6-ban vagyunk. Ott vagytok? Dicsőség az Úrnak.

Amikor az Igét olvasom, szeretném, ha emlékeztetnétek magatokat, hogy ez nem Keith testvér elképzelése, vagy véleménye, vagy teóriája. Emlékezzetek, hogy ez a Bibliában áll. Már sokkal korábban le volt írva, mint ahogy én megszülettem volna.

 

1Korinthus 6,13. Az eledelek a hasnak, és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten, pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett,… – az istentelen világ körülöttünk azt mondja, igen, természetes hogy vágyaid vannak, csak tedd, amit érzel, ami jól esik. Nem, a test nem a paráznaságnak – …hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.

14. Az Isten, pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt Ő ereje által.

Ezeket a testeket feltámasztja.

15. Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai?...

 

Ezt nem igazán hiszik az emberek. Valaki mondja azt, hogy: – Az én testem, ez a test, a Krisztusnak tagja. Krisztusnak állandó tagja.

Nem, nem, Keith testvér, azt mondod: a szellemem Krisztusé. Nem, a tested is Krisztusé. Nem, nem, Keith testvér, ezt a testet elveszítem, és majd kapok egy új testet. Ez így nem pontos. Ez a test lesz, ami meg fog dicsőülni. Sok embernek ez nem tetszik.

Uram, én nem szeretem ezt a testet. Ezt elveszíteném, egy új testet akarok. Biztosíthatlak felőle, miután a dicsőség átfolyt rajtad, teljesen elégedett leszel vele. De ez a test lesz. Ez, ez. Ez a test lesz az.

Az Úr olyan sokat gondol a testedről, hogy megvásárolta, saját vérével fizetett érte. És egy állandó részévé tette Önmagának. Meg kell dicsőülnie, meg kell változnia, de ez a test lesz, megdicsőülve. Jobban kell, hogy tiszteljük ezt a testet, mint ahogy eddig tiszteltük. Nagyon sokan megvetik a saját testüket, és úgy is bánnak vele. Sanyargatják, rosszul kezelik. A házukkal jobban törődnek, és az autójukkal, is, mint a testükkel. Megvetik a testüket, nem becsülik, nem szeretik.

A házasságban a test fontos szerepet játszik. Ugye, így van? Nagy szerepet. Hogyha leminimalizáljuk, és nem becsüljük, akkor könnyűvé tesszük az ördögnek, hogy problémát okozzon nekünk, hogy megkísértsen. Olvassuk tovább. Azt mondja az Ige:

 

1Korinthus 6,15. Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva tehát a Krisztusnak tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.

16. Avagy nem tudjátok-e, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté. – Ez a házasságra vonatkozik.

17. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele.

18. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, amelyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.

 

Mi ellen vétkezik? Tudsz vétkezni a saját tested ellen? Isten ezt bűnnek nevezi, olyasvalami, amit rosszul teszel a testeddel. Látjátok, ez ellentmond annak, amit olyan sokan gondolnak, hogy ez az én testem, az én testem. Mit számít neked, hogy én mit teszek vele, miért fáj ez neked? Ez az én testem. Ez így nem igaz.

 

A TESTED NEM A TIÉD

A te tested nem a te saját tested, ha keresztény vagy. És ha házas vagy, akkor ráadásul még valakié. Ha házas vagy, akkor te a harmadik helyen vagy, aki megmondhatja, hogy mi legyen a testeddel.

Az Igét olvasom? Igaz ez, vagy nem? Olvassuk tovább.

 

1Korinthus 6,19. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? – Mondjátok: Az én testem nem az én sajátom.

20. Mert drága áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testeitekben, és a szellemetekben.

1Korinthus 7,1. Amik felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni.

2. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.

 

Látjátok, hogy ez hogy kapcsolódik össze? Arról beszél, hogy a tested nem a sajátod. Majd férjekről, feleségekről beszél. Látjátok?

Ne úgy viselkedjetek, mintha félnétek. Ne ijedjetek meg. Az Ige nem tesz minket kötésbe, az Ige szabaddá tesz minket. Nem így van? És ha másféle eredményeket akarunk, mint amiket eddig, ha másmilyen kapcsolatot szeretnénk, és másmilyen házasságot, akkor valamit máshogy is kell csinálnunk.

Itt azt mondja a 2-es versben: hogy a paráznaságot elkerüljük. A gyülekezet nem beszél erről eleget előrevivő módon. Legtöbbször, ha a paráznaságról hallasz, akkor azt hallod, hogy ez bűn, és hogy a pokolba mész. És mégis, a paráznaság nagyon nagymértékben jelen van a gyülekezetben. De nem beszélnek róla. Elhallgatják, csendben eltusolják.

A paráznaság akkoriban nagy probléma volt, azért írták le. Az utókornak leírták, mert ameddig ezekben a testekben élünk, mindig is nagydolog lesz, és igen fontos. Nem leszel megvédelmezve, nem leszel biztonságban akkor, ha egyszerűen nem veszed figyelembe a szex iránti nagy vágyat és vonzást.

A Biblia foglalkozik vele, nagyon nyíltan, erőteljesen, és megmutatja, hogy mit tegyél. De olyan generációkból jöttünk ki, akik féltek beszélni erről. Valószínűleg a legtöbbetek szülei soha nem beszéltek a szexről semmilyen mértékben, vagy ha mégis, talán tíz percben néha. Látom, hogy mindenhol bólogatnak az emberek.

A szexről az iskolatársaitoktól tanultatok, akiknek fogalmuk sem volt róla. Vagy olvastatok valami ostoba könyvet, pornográf képzelgéseket. Barátaim, ezt nem szabad könnyedén vennünk, erről beszélni kell, meg kell vizsgálni, és foglalkozni kell vele.

Végy egy embert, mint amilyen például Dávid volt. Dávid királyról beszélek, aki Isten szíve szerint való ember, szereti Istent, Szellemmel árad, és dalokat ír és énekel, és szent dolgokat cselekszik. Majd összezavarja az életét, és veszélyezteti a királyságát, mert egy nőre vetette a szemeit. Így volt?

Ez nem jelenti azt, hogy ne szerette volna Istent, nem jelenti, hogy más területeken nem volt egy jó ember. Egy nemes ember, egy olyan ember, aki tudott valamit a tisztességről, a tiszteletről. A tiszteletről, és Istenről. És mégis, ez a vonzás nagyon erős volt, és megnyitotta magát neki.

Látjátok, mit mond a második vers? Olvassátok velem. De a paráznaság miatt… Milyen okból? Hogy elkerüljük a paráznaságot, hogy elkerüljük ezeket a dolgokat. Mit tegyünk? Legyen minden férfiúnak tulajdon felesége, és minden asszonynak tulajdon férje.

Mit is mond ez? Egy nagyon erős tényezőre hívja fel a figyelmet a rossz viszonyok és a paráznaság ellen. Legyen egy igazi, helyes, Isten szerinti, megelégítő házasságod. Értitek? Amikor otthon van egy Ferraritok, nem lesztek megkísértve, hogy ellopjátok valakinek a használt Volkswagen-ét az utcasarokról. ˘

Ha egy kicsit is gondolkozol, nem teszel így. Nem én találom ki ezt, az ige mondja, még pedig azért, hogy elkerüljük a paráznaságot. Legyen feleséged, legyen férjed.

 

ELÉGÍTSD MEG ŐT!

Haladjunk tovább a témában:

 

1Korinthus 7,3. A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképpen a feleség is a férjének.

 

Itt a King James verzió fordítói kicsit szégyenlőseknek mutatkoznak. Azt mondják: köteles jóakaratot. Mit jelenthet ez vajon? Mit értenek köteles jó akaraton?

Az előző vers arról szól, hogy kerüljük el a paráznaságot. Világosan beszél, de ezek a fickók már kitalálták, hogy nevezzük így: „köteles jóakarat”. Mert az ilyen dolgokról nem szabad nagyon plasztikusan beszélni a gyülekezetben, hiszen lehet, hogy majd a pulpituson olvassák. És mivel az emberek annyira féltek erről beszélni, nem is lettek erre felkészítve. Ezért nem is tudtak úgy foglalkozni a kísértéssel, ahogy kellene. És csak tettetik, mintha nem lennének megkísértve. Mintha ez nem lenne nagy ügy, aztán meg egyszer csak elbuknak.

Mondjátok: De nem mi. Nem mi!

Minden férfinek legyen meg a felesége, az asszonynak meg a férje. És adjuk meg egymásnak azt, amit kell. Nézzük a következő pontot.

 

4. A feleség nem ura a maga testének….

 

Hanem kicsoda? Pár verssel előbb láttuk, hogy mindannyiunkra vonatkozik, hogy a testünk nem a sajátunk, mert áron vétettünk meg, Istenhez tartozik. És most azt mondja az ige, ha házas vagy, akkor a házastársadhoz is tartozik a tested.

 

4. A feleségnek nincs uralma a maga teste felett, hanem a férjnek; ugyan így a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.

5. Ne fosszátok meg egymást, hanemha közös akaratból, bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre, és imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.

 

A paráznaságról van szó. Manapság ezt viszonynak nevezzük, amikor szexuális kapcsolatod van valakivel, aki nem a társad. Nem a férjed, nem a feleséged. Elmondja neked, hogy hogyan lehet ezt megakadályozni. Hogyan tudod meggátolni, hogy megnyisd magad ezeknek a kísértéseknek. Mi az az erős tényező, amivel ellen tudsz állni?

Legyen egy jó házasságod. Legyen egy jó házasságod. Vannak olyan keresztény házaspárok, akik a gyülekezetben ülnek, és nem volt normális testi kapcsolat közöttük évek óta. Évek óta. Teljesen figyelmen kívül hagyják ezeket a verseket.

- Ó tudjátok, mondják, minket ez nem érdekel. Mi már olyan szellemiek vagyunk. A „férjemet nem érdekli”, „a feleségemet igazán nem érdekli”.

Vicceltek ilyenkor. Becsapjátok, megtévesztitek magatokat. A Bibliának van igaza. Mindenki számára a Biblia igazsága az igaz. Mindenkire vonatkozik. Közben az emberek élnek ilyesmikkel, visszatartják egymástól a testi kapcsolatot, mindenféle kifogásokkal, mindenféle okból. Teljesen engedetlenek a Bibliának.

Másrészt a szeretet nem fog rákényszeríteni, vagy olyasvalamit követelni a másiktól, amit ő nem szeretne. Igaz? Nem tesz így. De lehet e téren probléma. És amikor megy az idő, és a dolgok nem helyes irányban történnek, akkor jön a kísértés, és egyre nehezebb lesz ellenállni annak.

Hadd olvassam egy fordításból nektek. Jang szó szerinti fordítása a 4. versről. Nagyon pontos. Azt mondja, hogy: a feleségnek nincs hatalma a saját teste fölött, hanem a férjnek. Hasonlóképpen a férjnek sincs hatalma a saját teste felett, hanem a feleségnek.

Az Új Élő fordítás szerint a feleség hatalmat ad a teste felett férjének, és a férj hatalmat ad az ő teste felett a feleségének.

Úgy gondolom, hogy sok ember kicsavarta ezt, és a saját gondolkodásához igazította. Azt próbálták bizonygatni, hogy ez azt jelenti, hogy a társuknak kell, hogy legyen hozzáférése a testükhöz – időnként. Használhatják a testüket időnként. De nem ezt mondja a Biblia. Mit mond valójában? Szó szerint itt hatalmat mond, a hatalom szót használja. Hatalma van a párodnak, a társadnak a tested felett. Ez több mindent lefed, mint a szexet.

Értitek ezt? Remélem, igen, mert erről beszél. Arról, hogy a teljes ismeretlenségből hogyan jutottatok el odáig, hogy már nem tudtátok elviselni a gondolatát sem annak, hogy ne lássátok egymást minden nap az életetek hátralévő részében. Hogyan történik ez, hogy teljes idegenekből házastársak lesznek?

 

KAPCSOLAT KEZDETE

A legtöbbször ez a testtel kezdődik. Amit láttál a testben, eléggé érdekelt téged ahhoz, sőt, annyira vonzott, hogy érdeklődj utána, hogy többet meg akarj tudni róla. A másikról.

Ez történt velünk is, velem és Phillissel. Megláttam őt az órán, és azt gondoltam, beszélnem kell vele. Aztán próbáltam kitalálni, hogyan tudnám ezt összehozni. Próbáltam kigondolni. Végül egy tudomány órán sikerült közel ülnöm hozzá. Aztán meg segítségre volt szükségem egy projekthez. Elég jó jegyeim voltak, de segítségre volt szükségem. ˘ Szükséges volt, hogy elmenjek a házukhoz, és beszélgessünk erről. Erről a tudományos feladatról. Aztán a következő héten is kellett beszélnünk róla, még többet. Utána meg másnap.

Volt egy barátom a missziós munkában, aki egyedülálló volt. Fölhívott egyszer mondván, hogy „Keith testvér, ez a fiatal hölgy tanítja nekem a nyelvet, én meg tanítom neki az Igét. Minden nap.” Letettem a telefont és így szóltam Phillishez: - Igen, igen, hamarosan megzendülnek a harangok. El is jegyezték egymást hamarosan.

Visszatérve hozzánk, adott volt ez a tudományos projekt. Én megláttam valakit. Volt egy vonzás, volt egy fizikai vonzalom, amit meg akartunk tartani. Azt mondtam: ezt fenn kell tartanunk a házasságunkon keresztül. Azt mondhatod: - Ó, hát legyünk már reálisak testvérem. Megöregszünk, dolgok történnek velünk. Ott van a gyerekszülés, harminc év az íróasztal mögött, a gravitáció. ˘ Tehát ez nem logikus.

De nem én írtam az előbbi igeverseket, és nem is mondom meg, hogyan alkalmazzátok. De azt viszont mondom, hogy tiszteljétek az Igeverseket, ami azt jelenti, hogy tisztelnünk kell a társunk vágyait és kívánságait, amelyek a mi testünkkel kapcsolatosak.

Kinek van hatalma a te tested felett? A társadnak. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudsz befolyásolni, de nagyon sok mindent igen. Nagyon sok olyan dolog van, amit tudsz.

És ha a társad azt szeretné, hogy kicsit vékonyabb legyél, és már megkért rá, és te figyelmen kívül hagytad ezt a kérést, akkor nem teszed meg a házassági kötelességedet. Lehet, hogy nagyon vékony vagy, nem vagy formás, vagy izmos, és kért, megkért rá, hogy egy kicsit hozd magad rendbe. De túl elfoglalt vagy mindehhez. Vagy gondolod, nem számít, ha szeretnek engem, akkor ez nem kell, hogy érdekelje őket.

Ez nem igaz, mert ha szeretnéd őt, akkor tennél valamit ezzel kapcsolatban. Ha így gondolkodsz, ez a szeretet egyoldalú. Ez a képmutatás. Kell, hogy beleszólhassanak. Megmondhassák, hogyan viseld a hajadat, hogyan öltözködj.

Fiúk, ha a feleségetek azt mondja, hogy ne viseljetek csíkosat és pöttyöset együtt, az asszonynak meg van a hatalma a testetekkel kapcsolatban. És a lista folytatódhat.

Az emberek nem szeretnek erről beszélni. Inkább beszélnek arról, hogy beszéljünk nyelveken kicsit. Imádkozzunk nyelveken. Mondjuk ki az Igét egymás felett. Igen, mindent, sőt bármit, ami a testi dolgokat kizárja.

Ha mindkettőtökön 20 kg fölösleg van, és nektek így jó, ez nem az én dolgom, és senki másé. A ti dolgotok. Velem vagytok? Ne hallgassatok ebben másra.

A férfinek nincs joga megmondani valaki más feleségének, hogyan öltözködjön. És egy asszonynak sincs joga más férjének megmondani, hogy milyen súlya legyen, vagy milyen formája. Ez nem az ő dolga, semmi köze hozzá.

 

PÁRODRA FÓKUSZÁLJ!

Közted, és a házastársad között viszont van jogod. Olyan dolgokról beszélek, amire már a párod megkért, hogy tegyél, vagy ne tegyél a testeddel kapcsolatban. Azt mondhatod: - Ó, már öt éve nem kértek semmire!

De azelőtt, azelőtt hányszor mondták el? Végül feladták, abbahagyták. Ez probléma. Ez azt jelenti, hogy valamit elveszítettél. Valamit elveszítettetek, és folyamatosan elveszíted a kapcsolatodnak egy darabját e miatt. És ez által egyre sebezhetőbbé válsz a kísértés számára. Mert jön valaki, aki felkínálja mindazt, amit szerettél volna.

Nincs mentség arra, hogy megnyitod magad a testnek, és hűtlenné válsz. Ha a hit embere vagy, még akkor is, ha történtek dolgok a házastársaddal, mindegy, hogy micsoda. Ha hiszel Istenben, akkor megállsz, és jó magokat vetsz. Isten működni fog az életedben, munkálkodni fog a házasságodban, és Ő fog megelégíteni téged. Ő gondot fog viselni rólad.

Ahogy mondtam, a szeretet, nem próbál meg rákényszeríteni valakit olyasmire, amit nem akar megtenni. De ha te szereted a másikat, és olyasvalamiről van szó, amit meg tudsz tenni, tedd meg.

- Ó, bármit megteszek a páromért! Az emberek sokszor hazudnak. - Ó, szeretem teljes szívemből, bármit megtennék. Akkor fogyj le 2 kilót.

Ezt most miért hoztad fel? Csak a ”bármit megtennék érte” okán. Dolgozd le azt a pocakot. Vagy egy kicsivel több higiénéhez mit szólnál? Kicsit legyen jobb illatod. Ez egy nagyon goromba dolog, hogy mindig rossz a leheleted, és nem törődsz vele.

- Ó, házas vagyok, így is! Úgyis meg kell csókoljon.

Emlékezz, emlékezz vissza a kezdetekre, amikor találkoztatok. Mit tettél? Ha azt mondta a fiú, hogy szereti azt a piros ruhát, mit tettél? Vettél még öt piros ruhát. Ha a lány mondott valamit a karodról. Mit tettél? Mentél gyorsan gyúrni, akár minden nap. Így volt? Ha azt mondták, hogy ez tetszik, vagy az tetszik, akkor arra fókuszáltál, és foglalkoztál vele. És ennek eredményeként mi történt? Nagyobb lett a tűz. Közelebb kerültetek egymáshoz. Több lett, nagyobb lett a vonzás, az érdeklődés. Látjátok ezt?

Akkor miért van az, hogy amikor az emberek összeházasodnak, leállnak ezekkel a dolgokkal. Mindkettő, nem csak az egyik. És aztán a tűz kezd kialudni, és marad egy hatalmas rejtély: miért nem érzünk úgy egymás iránt, mint régen? Mert nem azt csináljátok, amit régen. Abbahagytátok. Elkezdtetek veszekedni egymással. És hibákat találni a másikban.

Vissza kell emlékeznetek a régiekre, és meg kell térnetek, meg kell változnotok. És újból meg kell tenni azokat a dogokat, amelyeket régen megtettetek.

Nagyon sok ember van, aki – ha akkor úgy viselkedtél volna, és úgy néztél volna ki, mint most – elment volna melletted. Akár a társad is. Soha nem ismerkedtetek volna meg.

Tudom, hogy van, akinek ez nem tetszik. De itt van-e a Bibliában, vagy nincs? Hogy a te tested nem a te sajátod, hogy a te társadnak hatalma van a tested felett. Ha szeretsz valakit, nem fogsz követelni. Sőt amit te nem tennél meg, a szeretet miatt nem is követeled. De ha te törődsz a másikkal, és olyasvalamiről van szó, amit meg tudsz tenni, a Biblia alapján felelős vagy, és köteles vagy megtenni.

Nézzük az alábbi verset:

 

7,33. Aki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, hogy mi módon kedveskedhessék, hogyan tudjon tetszeni, hogyan tetszhetne a feleségének.

 

Férjek, kellene gondolkodnotok arról, mi módon tetszhettek a feleségeteknek? Nem azt kell tudnotok, hogyan tetszetek a nőknek. Azt kell tudnotok, hogyan tetszetek a feleségeteknek.

- Én jó, nagyon jó férj vagyok!

Nem számít, hogy te mit gondolsz! A feleséged mit mond rólad?

- Én nagyszerű feleség vagyok, a lehető legjobb! Nem számít, hogy te mit mondasz, a társad mit gondol rólad?

 

7,34. Különbözik egymástól az asszony, és a hajadon. Aki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében mind szellemében; aki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, hogyan kedveskedhessék a férjének.

 

Hogyan tetszhessen a férjének. Kell erőfeszítést tennünk, hogy megtanuljuk, megtudjuk, mi tetszik a párunknak? Hajlandónak kell lennünk, hogy változtatást hozzunk, változást hozzunk? Két Ámen és egy biccentés jött válaszul. ˘

Kell, hogy hajlandóak legyünk? Megtenni azt, ami a társunknak tetszik? Hajlandónak kell lenni megtenni, ami telik tőlünk?  Hogy a testünket úgy tartsuk, úgy viseljük, úgy öltöztessük, ahogy a párunknak tetszik?

Nagyon sok házasságban mégsem így van. Egyáltalán nincs így. Az emberek abbahagyják az igyekezetet, nem is próbálják. Lehet érezni a közéjük telepedő csöndet, mert a házastársak nem tesznek ellene. Nem akarnak beszélni róla. Nem hajlandóak. Azt persze akarnák, hogy ott legyen az a tüzes szenvedély, ami ott volt annak idején.

Ha úgy döntesz, hogy nem teszel semmit, azzal úgy döntesz, hogy nem lesz ott az a régi tűz. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a Bibliát, és bibliai eredményeket kapni tettek nélkül.

Mire kell emlékeznünk? Mit kell megváltoztatnunk, mit kell tennünk a testünkkel kapcsolatosan? Nem szabad figyelmen kívül hagyni a házasság testi részét, mert rendkívül komoly területe ez annak.

Amíg itt vagyunk az Újszövetségben, lapozzunk az 1Thessalonika 5-re, és utána megyünk az Ámóshoz. Tehát 1Thessalonika 5.

Ha néha kicsit erőszakosnak hangzom, az azért van, mert erőfeszítést kell hoznom, hogy az ellenállást legyőzzem. Nem a személyetek ellen irányul, nem akarok veletek kiabálni, de megtagadom, hogy elbátortalanodjak, hogy félénk legyek. Ismertek engem, ha úgy érzem, hogy az Úr azt mondta, hogy megtegyek valamit, akkor hátra csapom a fülemet és megteszem. És tudom, hogy legtöbben szeretitek az Igét. Ámen.

Tudjátok azt is, hogy Isten soha nem akar titeket bántani, vagy megfosztani valamitől. Még ha keménynek, és nehéznek tűnik is, amiről szó volt, egy kihívásnak. De ez a megoldás, és ez a jó neked. Még ha nem tudod is, mit tégy. Isten tudja. Azt mondod, hogy ez lehetetlen, de semmi nem lehetetlen, ha hiszel. Minden lehetséges annak, aki hisz! Ámen.

Első dolog: A tested nem a tiéd. A párodnak hatalma van felette. Ismerd ezt el, és tisztelettel kezeld. Ha a férjed azt mondja, hogy valami bűnös dolgot tegyél a testeddel, akkor ne tedd meg. Ha azt mondja, hogy egy másik férfival aludj, persze hogy ne tedd meg. Ezt tudnunk kell. Tehát amint illik az Úrban, azt mondja Ige mindkét oldalon.

 

HÁLAADÁS ÉS ÖRÖM

1Thessalonika 5. Itt vagytok? 18. vers. 16-t is olvassuk, az is jót fog tenni.

 

16. Mindenkor örüljetek. – Minden házassági alkalmon örüljetek. Mindenkor.

17. Szüntelen imádkozzatok.

18. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok.

 

Tehát minden helyzetben adjatok hálákat [az Ő szabadításáért], mert ez az Isten akarata. Emlékezzetek meg, térjetek meg, cselekedjétek meg.

Amikor először találkoztatok, ha csak megállt is egy picit a párod, és rád nézett, már hálás voltál. Ugye? Hálás voltál. Ha rád szánta az idejét, értékelted azt. Ugye, így volt? Hálásak voltatok. Ha elment veled étkezni, ó, mennyire hálás voltál. Ha ott ült, és figyelt rád, és úgy tett, mintha érdekelné is, akkor is hálás voltál. Azért, ahogy a haját beállította, a parfümért, amit használt. Hálás voltál, mert kipucolta a cipőjét, hálás voltál, mert lemosta az autóját, amikor érted jött, vagy bármiért, amit megtett. Ugye, így van? Minden egyes pici megjegyzésért, minden apró szóért, minden telefonhívásért hálás voltál. Minden érintésért, ha csak egy ujjával is megérintett. Ugye, így van? Hálás voltál. Értékelted. És emiatt egyre nagyobb lett az intenzitás, a vonzalom, a szenvedély.

Nagyon sokszor megesik, amikor az emberek összeházasodnak, hogy már mindent természetesnek vesznek, így egymást is. Magától értetődő minden. És ahelyett, hogy hálásak lennének dolgokért, elkezdik elvárni azokat, és hálátlanok. Ezt is meg kellene, hogy tedd, azt is meg kell tenned! Hol a vacsorám? Ha én ezt megtettem, ez a legkevesebb, amit meg kell, hogy tégy értem.

Abbahagytad azt, amit régen tettél, és ezért valami más lesz az eredmény is. Figyeltek? Velem vagytok? Csak ennyi telik tőled? Az emberek elvárnak. Azt mondják, hogy: ezzel tartozol nekem. Ki kell, készítsd a cuccaimat, segítened kell nekem a gyerekekkel, meg kell tenned ezt, és meg kell tenned azt. Tartozol nekem. Tartozol nekem. Lehet, hogy nem ezt a szót használod, de ez a lényege.

Neked adtam az utolsó tizenöt évemet, vagy a legjobb tíz évemet. Tartozol nekem. Senki nem akarja ezt hallgatni egész nap, hogy mivel tartozik a másiknak. Senki. Mégis mondják, de, igen, tartozik!

Ki mondta ezt neked? Ki mondta ezt? Nem és nem! Nem tartoznak neked. Nem kell, hogy bármit megtegyenek érted. Nem kell, hogy egy napig is veled maradjanak.

- De azért meg kell tenniük, mert a Biblia mondja! A Biblia szerint meg kell, hogy bocsássanak! – De nem kell, hogy miattad tegyék meg.

- De mégis meg kell, mert a Biblia azt mondja! – Nem kell, hogy megtegyék. Nem kell, hogy még egy étkezést eltöltsenek veled, vagy újból beszéljenek veled valaha is. Elég nagy a bolygó.

Ez a „tartozol nekem” dolog meggyilkolja a házasságot, a szenvedélyt. Kiéhezteti, halálra éhezteti a kapcsolatot, és az kiszárad, és meghal.

Szeretnéd, hogy olyan legyen, mint régen volt? Vagy, hogy másabb legyen? Akár még annál is jobb? Mit kell tenned? Vissza kell fordulnod, és elkezdeni tenni azokat a dolgokat, amiket akkoriban tettél. Legyél hálás.

Ha kérdésed van azzal kapcsolatban, hogy ez igaz-e, vagy sem, kérdezz meg valakit, akinek a társa hazaköltözött az Úrhoz mostanában. Engedd, hogy ők magyarázzák el neked, mennyire értékes volt minden pillanat. Engedd, hogy elmagyarázzák neked, mennyire szeretnék, ha jobban odafigyeltek volna a párjukra. Mert csak egy szempillantás, amíg itt vagyunk.

Az egész életünk egy pára. Nem vagyunk itt egymásnak korlátlan ideig. Minden étkezés, amit közösen eltöltünk, értékes. Minden idő, amit együtt tölthetünk, minden beszélgetés értékes. Becses. Mondjátok, hogy értékes. Értékes.

Lehet, nem vagy érte hálás, nem gondolod, hogy becses. De ha úgy veszed, hogy becses, akkor hálás leszel minden szóért, minden válaszért. És nem fogsz zúgolódni, hogy mit nem csinálnak, hanem hálás leszel mindenért, amit megtesznek érted.

Senkinek nincsen joga, hogy követeljen a másik embertől. Felejtsétek el ezt, hogy tartoznak nektek. Mindegy, mit gondolsz, nem tartozik neked semmivel. Ez egy szellemi törvény, hogy ha valamit lebecsülsz, és nem értékeled, akkor el fogod veszíteni. Nagyon sokakkal megtörtént ez.

Mi is történt? Évekig megvetettétek egymást. Bibliai értelemben ez a megvetés azt jelenti, hogy nem becsülted meg őt. Nem értékelted őt.

Szeretném, ha hangosan kimondanád, mindegy milyen érzéseid vannak most éppen. Mondd ki, hogy: szeretem a páromat, és értékelem. Minden szót, minden percet, minden lehetőséget. Felismerem, hogy ez nem tart örökké, és értékelem őt!

Ha megvallod, akkor így is fogsz viselkedni. Van két szó, amit túl gyakran kellene mondanunk. Túl sokszor fogod mondani azt a szót, hogy köszönöm. Minden alkalommal azt mondod, hogy köszönöm. Köszönöm ezt az ételt, köszönöm, hogy felvettél, köszönöm, hogy válaszoltál.

Ne mondd, hogy de hisz ő a társam, és meg kell, hogy tegye. Ezt hagyd abba! Így fogod elveszíteni őt.

Nem kell, hogy bármit tegyenek érted, soha. Holnap is vége szakadhat bárminek. Minden kedves szó, minden kedves gesztus egy ajándék. Minden elkövetkező nap, amit együtt tölthettek, az egy ajándék. Hiszitek ezt? Egy ajándék. Még egy lehetőség, hogy együtt mulassatok, hogy élvezzétek egymást, hogy autózzatok egyet, és lássatok egy naplementét, vagy egyetek egy finom ételt, és a gyerekekkel játsszatok. Ezek mind ajándékok. Mondjátok, hogy ajándék. Legyetek hálásak.

 

KÉZ A KÉZBEN

Harmadszor, és aztán lesz még egy negyedik. Ha tudjátok kezelni. Elbírjátok? Ámós 3. Megtaláltátok már?

Miről beszélünk most? Az első szeretetről, amit az emberek elhagynak, és el is veszítik. Nem a szeretet hagyja el őket. Ők hagyják el a szeretetet. Vissza lehet szerezni? Igen. Másmilyen lesz, de jobb lesz. Így van.

Hogyan lehet visszaszerezni? Emlékezned kell, hajlandónak kell lenni megtérni, megváltozni. És újból meg kell tenni mindazt, amit régen megtettetek, és több tűz lesz, mint valaha. Ezt most nem mondom, bár nagyon érdekes lett volna.

Ámós 3,3 A legtöbben ismeritek is.

 

Ámós 3,3. Vajon járhatnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással.

 

A Message Bible [ejtsd: Meszidzs Biblia] szerint azt mondja, hogy: tudnak-e ketten kéz a kézben járni, ha nem ugyanarra a helyre mennek. Nem lehet kézen fogva menni, ha különböző helyekre tartunk, ha különböző úti célunk van.

Az Új Élő bibliafordítás: ketten tudnak-e együtt járni, anélkül, hogy megegyeztek volna az irányban, kéz, a kézben.

Egyik ezt mondja: menjünk el ebbe az irányba. Menjünk északra. Nem, én délre akarok menni, mondja a másik. Akkor én északra megyek, te délre, és majd telefonon keresztül tartjuk a kapcsolatot. És majd találkozunk, amikor tudunk. De nekem északon van a szolgálatom, neked meg délen van a szolgálatod.

Valaki kérdezheti mi a baj ezzel? Csak annyi, hogy nem működik. Nem működik.

Nagyon sok pásztorfeleség mondta már nekem, hogy Isten elhívta a férjemet, hogy pásztorolja a gyülekezetet, de engem nem. Nem lehetsz ennyire ostoba! Isten nem fog olyan dolgokat kérni a szolgálatban, ami szétválasztaná a házaspárokat, és tönkre tenné a házasságot, tönkre tenné a családot. Olykor, amikor ez történik, az emberek azt mondják, hogy én Istent követtem, én Istent követtem. És ez mindent tönkre tett. De tévedés ez. Nem Istentől hallott az ilyen.

Rendben van az, hogyha kisebb dolgokban mást szeretünk. Te a vaníliát szereted, én a csokit. Te a kéket, én a pirosat. Ezekkel semmi gond nincs, ettől érdekes az élet, de a nagy dolgokban egyet kell értenünk, és ugyanazon az oldalon kell, legyünk. És ha közös életet akarunk élni, együtt akarunk áradni, akkor közösen kell csinálni az üzletet, a szolgálatot, együtt kell részt vállalni a családi dolgokban, és a szórakozás is közös legyen. Közösen kell ezeket csinálni.

Látjátok, hogy az embereket céltudatosan úgy csinálják a dolgaikat, hogy külön legyenek. Más emberekkel töltik az idejüket. A férj a férfiakkal tölti az idejét, a feleség az asszonyokkal, és a szabadidejüket direkt úgy osztják be, hogy el legyenek foglalva, hogy ne is kelljen együtt lenni, és foglalkozni dolgokkal. Nem lehet szenvedélyes kapcsolatod ily módon. Egy irányba kell, hogy menjetek, és a látásotok is közös kell, hogy legyen. Velem vagytok, vagy nem?

A Rhema Bibliaiskolai első évünkben Hagin mama szólt hozzám, mert nekünk is ilyen volt az életünk. Én az iskolában egész nap az Igében jártam, sőt egész éjjel. Phillis üzleti vállalkozást csinált egész nap, és még a fél éjszaka is ráment mindig. Én mindig ezt csináltam, ő mindig azt. Szerettük egymást, házasok voltunk, de egyre nagyobb lett a távolság közöttünk. Küzdöttünk, küszködtünk, és egyre több problémánk lett. Ezen a bizonyos alkalmon én éjjel-nappal ott voltam. Phillis nem volt ott, mert dolgozott. Az utolsó este eljött az összejövetelre, amikor is Hagin mama egyenesen rámutatott, és félreérthetetlenül azt mondta neki, hogy neki velem kellene lennie, és részt kellene vennie azokban a dolgokban, amiket csinálok. Mondott még mást is, de azokat most nem hozom elő.

Az emberek gyakran mondják: ó, ez olyan régimódi. Annak a generációnak így volt, hogy a feleség mindig álljon a férj mellett. De most ez egy új generáció. Tedd fel magadnak a kérdést, hogyha ezzel nem értesz egyet, akkor hogyan megy az életetek? Milyen a házasságotok?

Ketten nem tudnak együtt járni, hacsak nem ugyanabba az irányba mennek. Fizikailag is lehetetlenség, de szellemileg is az.

Vannak időszakok, amikor távol vagyunk egymástól. Lehet, hogy hónapokig nem látjuk egymást. De köszönjük az Úrnak a telefont, az e-mailt, mint lehetőséget, a leveleket. Ezek révén meg tudjátok osztani egymással a dolgokat. Beszéljetek is arról, hogy mit tettetek aznap, és, hogy miben hisztek, és osszatok meg mindent egymással. Ezt jelenti ez a szó, hogy közösség, hogy megosztás, megosztani egymással. Ha soha nem beszélsz arról, hogy milyen volt a napod, hogy mit kaptál, mit tettél, azzal kizárjátok egymást az életetekből. Van egy külön életetek, de nagyon sokat veszítetek ezzel. Így lesznek a házaspárokból szobatársak, ahelyett, hogy férj és feleség lennének. Beszélnetek kell, meg kell osztani a történéseket egymással, közösen kell csinálni a dolgokat.

Ez most nagyon jó lesz. Mondjátok, hogy együtt. Meg kell osztani, amennyit csak tudunk egymással. És ha a másikat nem érdekli? Ilyen nincs, kell, hogy érdekelje őket.

Tudom, hogy így van. Én szeretem a repülőket, de ehhez nagy érdeklődés és nagyon sok befektetés kellett. Volt úgy, hogy már négy órája ott voltam a hangárban, és Phillis mást szeretett volna csinálni. De ha most megkérdezem ezekről, már teljesen belelkesedik. Nem is keresek másik asszonyt. ˘ Hallottatok? És engem is érdekelnek azok a dolgok, amik őt érdeklik. Lehet, hogy már megnéztünk 18 ruhát, de kell, hogy még mindig érdeklődjek. Vagy házakat, képeket. Dicsőség az Úrnak.

Amikor mindenki a saját dolgaira figyel, nagyon nagy kárt okoztok a házasságotoknak. És ezt minél tovább csináljátok, annál rosszabb lesz, és annál sebezhetőbbé váltok a kísértésre. Mert az ellenség éber. Jönni fog valaki, aki nagyon fog érdeklődni az iránt, ami téged érdekel. És ámulatba esel, hogy ó, de csodálatos! A társad meg nem találta ezt érdekesnek. Így már félúton vagytok a hálószobába. Velem vagytok, vagy nem?

Hogyan járhatnak ketten együtt, ha nem ugyanabba az irányba mennek?

Meg kell osztani egymással, amennyit csak tudtok, amennyire csak lehetőségetek van. És ha vannak idők, amikor jó okból külön vagytok, egy távolság elválaszt benneteket, akkor pótoljátok be telefonon, amennyire csak lehet. A fiúk, tudom, mert én is ilyen vagyok, rosszak ebben. Amikor elmegyek 3-4 napra, alkalmakra, és Phillis megkérdezi, hogy hogyan mennek az alkalmak, mindig azt mondom: - Ó, nagyon jól! – És a kérdésre, hogy milyen volt az alkalom? – a válasz ismét csak annyi, hogy: - Ó, nagyon jó volt! És engem ez megelégít.

De tudjátok férfiak, ez a legtöbb hölgyet nem elégíti ki. Nem, nem! Hogy mit akarnak a hölgyek? Részleteket. Részleteket, részleteket!

Fordítsuk meg a dolgot. Hölgyek, a férfiakat annyira nem érdeklik a részletek. Tehát vannak idők, mikor be kell húzni a féket, és azt mondani, ez most túl sok információ. És mindketten kell, hogy erre figyelmezzetek, és érzékenyek legyetek. Nem egyoldalúan. Mindketten legyetek figyelmesek. Osszátok meg egymással. Beszélgessetek. Legyetek közösségben.

Hagin testvér szokta mondani, remélem, pontosan idézem, amikor egyedülálló emberekről beszélt: „Találj valakit, aki veled azonos szellemiségű, és építsetek egy közös életet Istenben.”

Te mindig gyülekezetbe akarsz menni, Bibliát olvasni, és imádkozni. A másik soha nem akarja, és nem is teszi ezt. Így nem lehettek olyan közel egymáshoz, ahogyan kellene.

Mondhatod: - Ó, én tudom ezt, ezért kértem meg őt kilencvenszer is hetente, hogy jöjjön gyülekezetbe. – Nem jó! Képmutató vagy ezzel!

- Hogy érted ezt? Te azt akarod, hogy ő érdeklődjön az iránt, amit te csinálsz? Így van?

- De ő testi. És te, te hogy viselkedsz? Neked ugyan nem kell érdeklődnöd a bűnös, vagy Istentelen dolgok iránt, viszont magot kellene, hogy vessél az ő témáiban. Lehet, hogy érdeklődik a sport, vagy az autók iránt, vagy egyéb témák iránt. El kell, hogy menj vele, mondjuk egy versenyre. Menj vele egy labdajátékra. Lehet, hogy utána őt is jobban fogja érdekelni, hogy veled gyülekezetbe menjen. És ha nem, akkor sem baj. Jó magot vetettél. Jó magot vetettél a házasságodba. De ha túl szellemi vagy mindehhez, mert nincs időd arra, akkor ne panaszkodj, hogy nincs szenvedély, és nincs ott az első szeretet. Nincs igazam?

Ó, ha elmegyek vele horgászni, akkor a körmeim lekopnak. Mit szeretnél jobban? Szép körmöket, vagy, hogy jó legyen a kapcsolatod a férjeddel? Oda-vissza működik a dolog.

Végül: Még egy kicsit be tudtok fogadni? Lapozzatok velem a Prédikátor Könyvére. Osszátok meg az álmaitokat egymással.

 

HŰTLENSÉG

Prédikátor: 9. fejezet. Osszátok meg a legmélyebb vágyaitokat, és álmaitokat egymással. Mindegy, hogy milyen lehetetlennek hangzanak is, nehogy kinevessétek, vagy lekicsinyeljétek, mert ezért nem fog veled beszélni a társad.

Mondjátok ki, hogy megosztjuk az álmainkat, a legmélyebb vágyainkat, látásainkat. A céljainkat. És, ha a társad kezd megnyílni, és beszél neked, és komoly mindebben, véletlenül se nevessétek őt ki. Nehogy kigúnyoljátok, vagy azt mondjátok, hogy ez nevetséges. Erről kéne gondolkodnod inkább. Még ha úgy tűnik is, hogy amiről beszél, az nagyon extrém, és lehetetlen dolog, nagyon komolyan figyeljetek oda, és legyetek nyitottak rá.

Van még valami. Osszátok meg a szíveteket, az álmaitokat, a látásotokat a házastársatokkal. De soha, senki mással. Mert ha nem így tesztek, oda vezethet, hogy egy viszony elindul.

- Ó, a férjem nem hallgat rám, nem vesz komolyan! Nem törődik a szolgálatommal! – Majd találsz valakit, akit érdekel.

- A feleségem nem tisztel engem, nem érdekli őt az álmom, nem érdeklik az én céljaim! És találsz valakit, aki viszont örömmel meghallgatja. És ahogy megnyitod a szívedet, valójában hűtlenné válsz a lelkedben, még mielőtt hűtlenné válsz a testedben.

Soha nem szabad megengedni, hogy a szívedben arra a helyre bekerüljön valaki. Soha! Olyan lenne, mintha levetkőznél a másik előtt, lemezteleníted a lelkedet, és megnyitod magad.

Kérdezheted, mi a baj ezzel? Minden! Van szellemi, és lelki hűtlenség. Ezekről a dolgokról csak a társaddal szabadna beszélgetned. És azzal – ha nem teszed meg más emberekkel – megvéded magad.

Lesznek emberek, akik nyomást helyeznek rád, hogy tedd meg. Beszélj nekem, mondd el az álmaidat, a látásodat. De ahogy nem vetkőzöl le előttük, úgy a lelkedet sem szabad megnyitnod. Nem szabad. Ezért olyan fontos, hogy képes legyél beszélni a házastársaddal. Ezért kell tisztelni egymást. Még ha nem is látod, és nem érted, hogy miért, vagy hogyan, de legalább figyelj oda rá. És légy tiszteletteljes és nyitott.

Ugyanez a helyzet a tinédzserekkel. Ha szeretnétek velük jó kapcsolatot, akkor minden alkalmat meg kell ragadni ahhoz, hogy tudjatok beszélgetni. Ha mondanak nektek valamit, és megosztanak valamit, akkor nem lehettek gúnyosak, nem eshettek le a széketekről a nevetéstől. Mert ha ez megtörténik, soha többé nem avatnak be a bizalmukba, soha többé nem beszélnek veled.

Ha a társad megosztja veled a szívét, és te gúnyt űzöl belőle, és kineveted, soha nem fog megnyílni, neked.

Ha ez mégis megtörtént, térj meg. Emlékezz, és térj meg. Menj oda, és mondd, hogy hibáztam, ostoba voltam, bocsáss meg. Tisztelem, amit gondolsz, ami a szíveden van. Tisztelem. Lehet, hogy még nem látom teljesen, de nyitott vagyok. Legközelebb, ha beszélni akarnak veled, ne lődd le őket.

Tehát a Prédikátor 9-ben vagyunk, és ezzel fogjuk befejezni, remélem. Úgy gondolom sikerült annyit áttekinteni, amennyit csak lehetett a mai napon. Ott a holnap reggel, amikor tudtok játszani, és pihenni. Játsszatok, és pihenjetek. És persze jó lenne, ha megcselekednétek, amikről beszéltünk. Prédikátor Könyve 9. fejezet, 9-es vers, a 7-es is ide tartozik.

 

Prédikátor 9,7. No azért egyed vígassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat; mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid!

8. A te ruháid legyenek mindenkor fehérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék.

9. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz. – Örömmel éld! A te hiábavaló életednek mindennapjaiban.

 

Mondjátok, hogy örömmel. Éld örömmel! Mondjátok hangosan: Éld örömmel. Élj örömmel.

Nem szabadna, hogy éppen csak elviseljük egymást, élveznünk kellene egymás társaságát. És jó mulatságunk kell, hogy legyen, örüljünk. Férjekről, feleségekről beszélek. Öröm kell, legyen köztünk, öröm kell, legyen az együttlét.

Figyeljetek rám. 5Mózes 24,5 azt mondja: amikor valaki feleséget vett, nem szabadott háborúba mennie, vagy foglalatoskodni bármivel, hanem egy évig otthon kellett lennie, hogy vidámítsa az ő feleségét.

Mit csináljon? Hogy felvidítsa. Mit jelent ez? Ez nem más, mint az öröm. Örömmel élj! Élvezd az életet! Legyél boldog. Hallottátok? Ez igazán betalált azt hiszem. Ezt most leírom: vidámítsd fel.

Az élet túl rövid ahhoz, hogy három napos hidegháború legyen, hogy ne beszéljünk egymással. Az élet túl rövid ahhoz, hogy mérgesek legyünk, és morogjunk. Elmondom neked, hogy ezek az együtt töltött pillanatok ritkák, és értékesek. És ha elpocsékoljuk a napokat egymással veszekedve, vitatkozva, és még hidegek is vagyunk egymáshoz, egy nap meg fogjuk ezt bánni, mert vége lesz. Visszanézünk, és azt mondjuk: olyan ostoba voltam, ez nem volt igazán fontos. Lehetett volna jó is ez a nap, élvezhettük volna. Az egész utazást elrontottuk, mert én olyan testi voltam, miközben olyan szelleminek gondoltam magam, hogy bebizonyítsam az én igazamat.

A múltat nem tudod megváltoztatni, de magadat még meg tudod változtatni. Tudni lehet, amikor a dolgok rossz irányba indulnak, legyen bölcsességed, és megértésed, és állj meg. Gondold át, vajon tényleg megéri, hogy emiatt elrontsuk azt a szabadnapunkat? Hogy ebből nagy ügyet csináljak, megéri ez, hogy az esténket elrontsuk?

Legyen egy kis értelmed. Élj. Örömmel élj! Vidámítsátok egymást! Olyan sok szemét van a világban. Amikor hazaértek, kell találni otthon olyasvalakit, aki téged felvidámít. Az emberek rosszul beszéltek veled a munkahelyeden, vagy a piacon. Ezért amikor hazaérsz, egy mosolyt kellene, lássál a férjedtől, a feleségedtől. Mosolyt kell, hogy lássál.

Tudom, hogy valakinek ezt most gyakorolnia kell. Tegyétek ide az ujjatokat, és húzzátok föl a szátokat. Így, ni! ˘ A fogatokat is mutassátok meg. És amikor elengeded, akkor is maradjon úgy a szád. Ezt látnia kell a társaknak, folyamatosan látniuk kell. Mondjátok, hogy örömteljesen, örömmel. Vidámítsátok fel egymást. Éljetek örömmel.

 

ÉLVEZD AZ ÉLETET!

1Mózes 26-ra lapozzunk. Azt hiszem, ezzel végeztünk. 1Mózes 26-ra lapozzunk. Ugyanerre a dologra vonatkozik. Ezen a versen évekkel ezelőtt megakadt a szemem, érdekesnek találtam, és ma kaptam róla egy kis világosságot.

Mondja valaki: élj örömmel a te feleségeddel, vidámítsátok fel egymást!

Sára mondott valami érdekeset. Mikor 80 éves volt, Ábrahám még öregebb volt nála. Tehát a 80-90-es éveikben jártak, és az angyal beszélt arról, hogy Sára foganni fog egy gyermeket a méhében, és ő azt kérdezte, hogy: gyönyörűségem legyen? A testi kapcsolatra így utal, hogy gyönyör, gyönyörűség. Gyönyörszerzés. A 80-as éveiben járva!

Mondjátok velem: vidámítsd fel, örömteljesen, gyönyör. Ezek olyan szavak, amelyek egy jó házasságot írnak le. A vitatkozás, a veszekedés, azok nem. Ezt a bűnösök teszik. Nem szabadna, hogy velünk is így legyen. Az 1Mózes 26-ban, bár különböző fordítások másképp mondják, azért egy dolgot észre fogunk venni a 8-as versben.

 

1Mózes 26,8. …Abimélek a filiszteusok királya kitekintvén az ablakon, látá Izsákot enyelegni Rebekával, az ő feleségével.

 

Az angol úgy mondja, hogy sportolt az ő feleségével, az enyém enyelgést mond. Mindig furcsának találtam a szót, hogy sportoltak. Mit csináltok? Sportolunk. ˘ Sportos. Tudom, hogy más fordítások különböző szavakat használnak itt. Ha megnézzük az eredetiben ezt a szót, tudjátok mit jelent? Nevetést, hangos nevetést. Nevetés, feltörő, hangos nevetés. Ugyanezt sokszor nevetésnek fordítja a Biblia. Ez írja le a te házasságodat. Ez leírja a te házasságodat. Most jó helyen vagytok, jókat hallotok: örömteljesen, vidáman, gyönyör, sportolás, nevetés, hangos nevetés.

Tehát ez egy nagyon jó jele egy egészséges kapcsolatnak, férjek, feleségek. Milyen csodálatos az az otthon a gyerekek számára, ahol azt hallják, hogy anya és apa hangosan nevetnek. És játszanak egymással. Nevetnek, vidámak, és játszanak, szórakoznak, és örömteljesek. Ugye mennyivel jobb ez, mint a kiabálást, ordítozást, káromkodást, és dobálózást hallani, és összetörni dolgokat. Ez keresztény otthonokban is megtörténik szerte a világon.

Mit kellene e helyett hallanunk? Segítsetek nekem. Nevetést! Kitörő, hangos nevetést. Egészséges, szívből jövő, belülről jövő nevetést. Min nevessünk? Hát a társaddal együtt, azon, amit tett, vagy mondott. Azon, hogy jól szórakoztok egymással, élvezitek egymás társaságát.

A szerelmes párok, ugye, csak révedező szemmel ülnek az asztalnál, és egész este nevetnek a semmin, a semmin. Nem is kell, hogy vicces legyen, amit mondanak. Egyszerűen csak nevetnek.

Olvastam valahol, hogy az 5 évesek átlagban naponta 113-szor nevetnek. Akik körül vannak kicsik, meg tudjátok ezt erősíteni, ugye? A kicsik folyamatosan nevetnek. 113-szor átlagban, van, aki még többet is. Mit jelent ez? Látnak valamit, vagy csinálnak? Nevetnek. Hangosan nevetnek. Ezt jelenti ez a szó: hangosan nevetni. Azt mondják, mire valaki 44 éves lesz, talán naponta 11-szer, ha nevet. 113-ról 11-re csökken a nevetés gyakorisága, mert közben felnövekedett.

Az Ige, ugye azt mondja, hogyha nem leszünk olyanok, mint a kisgyermekek, nem tudunk bemenni Isten királyságába. Nem kell, hogy elveszítsük a nevetés képességét, és pláne nem, a házasságunkban. Amikor abbahagyjuk a nevetést, és már nem nevetünk egymással, az nem jó. Valamit elveszítettünk addigra.

Tehát, még egy feladat. Csináljunk valamit, hogy szórakoztassuk, mulattassuk a társunkat. Csináljunk valamit, hogy megnevettessük őket, hogy jobban érezzék magukat. Határozzuk ezt el, hogy előcsalunk belőlük, egy mosolyt, egy nevetést. Velem vagytok, ugye?

Lássuk meg azt a valamit, ami tetszik nekik. Ha szerettek valakit, akkor szeretnétek, hogy ez mindig így legyen. Nem csak itt Bransonban egy hétig. Ha szeretitek a párotokat, akkor boldognak, elégedettnek akarjátok látni őket. És úgy, hogy nevetnek, hangosan nevetnek. Miért? Mert élvezitek egymást.

Álljatok fel. Jól szórakoztunk ma este. Ugye? Dicsőség Istennek. Meséljétek el a barátaitoknak. Mondjátok: dicsőség Istennek! Hú, valami történt tegnap este. Nem tudjuk mi volt, de valamit kaptunk. Volt valami jó. Vannak dolgok, amik jobbak, mint gondolnád. A szellemedbe bekerülnek, és elkezdenek működni, és befolyásolnak téged. Az elkövetkezendő években hatással lesznek rád.

Csukjátok be a szemeteket, és emeljétek fel a kezeiteket az Úrhoz, és mondjátok ki hangosan:

Atya Istenem, bocsáss meg nekem, bocsáss meg nekünk, hogy elhagytuk az első szeretetünket feléd, és egymás felé. Hajlandóak vagyunk visszaemlékezni, megtérni, újból megtenni az első cselekedeteket, amelyeket régen tettünk, hogy visszanyerjük az első szeretetet, és az növekedjen bennünk. Hozd emlékezetünkbe ezeket a dolgokat egymással kapcsolatban. Mutasd meg, hogyan tudjuk gyakorolni azokat, és hogyan legyünk hatékony cselekvői a Te Igédnek, és adj nekünk növekedést az örömben, növekedést az intimitásban, a közelségben, a nyitottságban. Követeljük a növekedést a házasságunkban, Jézus nevében. Halleluja. Halleluja.

Dicsérjük Őt!

 

Forrás: www.moorelife.org  

A tanítás meghallgatható: www.bekevar.fw.hu  > HÁZASSÁG > HÁZASSÁGTAN menüben

 

 

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS IMÁJA 

Hiszem, hogy Jézus az Isten Fia.

Hiszem, hogy Jézus meghalt a bűneim miatt.

Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, a Biblia tanítása szerint.

Jézus, kérlek, te legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója!

Kérlek, Jézus, költözz a szívembe és teremts újjá!

Jézus hiszek Benned, és hangosan megvallom:

Te vagy az életem Ura, Megváltója, Gyógyítója és Szabadítója!

Új és örök életem van Krisztusban!

Köszönöm Jézusom! Ámen.BÉKEVÁR FŐOLDAL