2005. 12. 04.

FOGANJON A MAG… 

Hogy megfoganjanak az Istentől való jó dolgok
Joel Osteen tanítása, TBN televízió, 2005. 07. 29. 

Ma arról szeretnék szólni, hogy azoknak a jó dolgoknak, amiket Isten tartogat a számunkra, meg kell foganniuk. Nem lehet úgy életet adni valaminek, hogy ne foganna meg előtte. Én hiszem, hogy Isten mindig azon munkálkodik, hogy új magokat ültessen el a szívünkbe. A remény, a növekedés, a változás magjait. De ha a szívünk állapota nem megfelelő, annak ellenére, hogy ott van a mag, nem fog megfoganni. A foganás alatt azt értem, hogy helyet kell készíteni a dolgok számára a gondolkodásunkban. Hinned kell, hogy feljebb tudsz emelkedni. Hinni, hogy beteljesednek az álmaid. Hinni a házasságod helyreállításában, hinni, hogy hosszú és egészséges életed lesz. A magnak gyökeret kell eresztenie. A foganás a legelső lépés. Semmi sem mutatkozik meg kívül, amíg meg nem fogan belül. ’Állapotosnak’ kellene lennünk az álmainkkal. ’Állapotosnak’ kellene lennünk Isten javaival.

Manapság sokan megakadnak egy bizonyos ponton. Azt hiszik, hogy már elérték a korlátaikat, és nem hiszik, hogy valami jó következhet rájuk, nem számítanak arra, hogy bármi is megváltozna. Aztán csodálkoznak, hogy nem javulnak a dolgok. Mert korlátozva vannak a gondolkodásukban. Nem adhatsz úgy életet egy gyermeknek, hogy előbb meg ne foganna. Helyet kell készítened az elmédben rá. A hit szemein keresztül kell nézned, és meglátnod, ahogy valóságba jön. Jézus a Máté 9,17-ben azt mondta, hogy nem tehetünk új bort régi, ó tömlőbe. Akkoriban a tömlőt bőrből készítették, és ahogy a bőr megöregedett, kemény lett és merev, elvesztette a rugalmasságát. Ezért, ha az új bort beletették volna, szétrepedt volna, és persze elveszett volna a bor. Amit Jézus ezzel a példabeszéddel mondott: Nem lehet új életed régi gondolkodással. És nagyon gyakori, hogy az elöregedett tömlőhöz hasonlóan megrekedünk az útjainkon, megmerevedik a viselkedésünk, megmakacsoljuk magunkat a gondolkodásunkban. Isten pedig igyekszik kitölteni az új bort. Új kezdetet akar nekünk adni, hogy felemeljen, előbbre vigyen minket. Az igazi kérdés: Hajlandóak vagyunk-e megszabadulni a régi tömlőnktől? Hajlandóak vagyunk-e kitágítani a látásunkat? Nem tudsz úgy keresztülmenni az életen, hogy azt gondolod, elérted már a határaidat, az elméd negatív állapotban van, és közben Isten áldásait várod. „Ó Joel, a házasságom soha nem lesz jobb.” „Soha sem szabadulok meg az adósságomtól.” „Soha nem jutok előbbre.” Nem! Isten annyi mindent tartogat a számunkra! Magasabb szintre akar emelni téged, de neked meg kell tenned a magad részét, és hagynod kell, hogy a mag megeredjen.

Az első lépés ahhoz, hogy megváltozzon az életed, hogy megváltoztatod a gondolkodásodat. Nem nézhetsz többé arra, mit nem tudsz megtenni, el kell kezdened arra szegezni a tekintetedet, amit meg tudsz tenni. Te és Isten együtt többségben vagytok. Ha Isten melletted van, ki mer akár csak ellened szólni? Ha valaha is fel akarsz emelkedni és az akarsz lenni, akinek Isten teremtett téged, akkor meg kell szabadulnod a korlátolt gondolkodástól, és el kell kezdened az „igen, lehetséges” alapján gondolkodni. Ki kell terjesztened a látásodat! Hinned kell, hogy azzá tudsz válni, akinek Isten megteremtett téged. Cselekedj úgy, mint aki az! Beszélj a szerint, mint aki az! Hadd verjen gyökeret az a mag! Elmondom nektek, hogy nem tudtunk volna beköltözni ebbe az új gyülekezeti házba, ha nem ezt tettük volna. Ki kellett terjesztenünk a látásunkat. Gondolkodhattunk volna így: „Á, ez túl sok pénzbe kerül! Túl sok az akadály. Ez túl nagy. Soha nem fog megtörténni!” Nem! Egyszerűen azt mondtuk: „Urunk! Ne a mi akaratunk legyen meg, hanem a Tiéd! Mi készen állunk. Hisszük, hogy Te megadod erre a lehetőséget. Hisszük, hogy megharcolod értünk a harcot. Tudjuk, hogy nincs ember, aki Ellened állhatna.” A bensőnkben a győzelemről alkottunk képet magunknak. A mag elkezdett növekedni, és ma látjuk, mindez valósággá vált. Arra buzdítalak téged is, hogy legyen a saját életedre vonatkozóan nagy látásod! Ne beszéld ki magadat azokból az új dolgokból, amiket Isten próbál előhozni! Ő fel akar emelni téged. Helyre akarja állítani, amit az ellenség ellopott. Miért nem engeded, hogy a reménynek ez az új magja ma gyökeret eresszen? Miért nem mered elhinni, hogy Isten képes és hajlandó ezt valóságba hozni?

Emlékezz: amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy a feleségének, Sárának gyermeke lesz, már mindketten idősek voltak, közel a nyolcvanhoz. Amikor Sára meghallotta, először csak nevetett és nevetett: „Ábrahám, miről beszélsz? Nekünk soha nem lesz gyermekünk, idős asszony vagyok!” Látod, a szívének állapota nem volt megfelelő. Isten próbálta elültetni azt az új magot, de Sára gondolkodása megakadályozta. Először a szívében kellett megfogannia, mielőtt meg tudott volna foganni a fizikai testében. És teltek az évek, a gyermek nem jött. Végül úgy húsz évvel később életet adott a fiuknak, Izsáknak. Hiszem, hogy az egyik fő oka annak, hogy ez ilyen sokáig tartott, hogy Sára nem volt hajlandó megszabadulni a régi tömlőjétől. Nem tudott a szívében megfoganni.

Ma sokan valami újat keresnek az életben, egy új kezdetet, egy új korszakot. Az egyetlen módja annak, hogy ezt elérjétek, ha megszabadultok a régi gondolkodásmódotoktól, ami visszatart titeket. „Joel, én soha sem fogok másképp élni, mindig ilyen voltam.” „A házasságom soha nem lesz jobb. Mindig voltak problémáink.” „Soha nem fogok kikerülni az adósságból.” „Soha nem fog megváltozni a gyermekem.” Meg kell szabadulnod a legyőzöttségnek ettől a mentalitásától! A mi hozzáállásunk ez kellene legyen: „Mindent meg tudok tenni, mindenre van erőm Krisztusban! Isten megy előttem és utat készít nekem. Tudom, hogy bármihez nyúlok, gyarapodni fog és sikeres lesz!” „Joel, te nem ismered a családomat. Mindig is negatívak voltak, mindig alul maradtunk és bátortalanok voltunk.” Nem! Te egy új példát mutathatsz. Nem korlátoz téged a környezeted, nem korlátoz a múltad. Ami korlátot szab neked, az a saját gondolkodásod. Meg kell szabadulnod ettől az ó tömlőtől, új elképzelésed kell legyen magadról, és ahogy felfelé haladsz, betöltetnek az álmaid. Látnod kellene magadat, amint új mértéket állítasz fel a családod számára, hogy a szerint éljen.

    Az édesapám pontosan ezt tette. Apa nagyon szegény családban nőtt fel, gyapotföldjük volt és mindent elvesztettek a nagy válság idején. Apa úgy járt középiskolába, hogy lyukas volt a nadrágja és a cipője. Nem úgy nézett ki, mint aki előtt fényes jövő áll. És könnyen megrekedhetett volna ebben az állapotban. De nem, tizenhét évesen az Úrnak adta az életét, és Isten új magot ültetett a szívébe. Isten egy álmot adott neki arról, hogy egy nap egy több ezer emberből álló gyülekezetet fog pásztorolni. Akkoriban nem lehetett ilyesmiről hallani. Hatvan-hetven évvel ezelőtt nem voltak olyan nagy gyülekezetek, mint manapság. Természetes ésszel ez lehetetlennek tűnt. Nem volt semmiféle végzettsége, hogy így tudjon beszélni, nem járt szemináriumra, nem volt pénze. De nem engedte, hogy ezek megállítsák. Megfogant benne ez a mag. A bensőjében megvolt ez a látása. Apa elkezdte látni, ahogy kiemelkedik abból a környezetből. Kezdte látni magát, amint nagy dolgokat végez az Úrnak, a világon mindenhol megérinti az embereket. Ismeritek a történetét, valóban meg is tette, betöltötte az elhívását. És mindannyian megtehetitek. Nem számít, hol vagy, nem számít, mik jönnek ellened, fel tudsz emelkedni. Ki tudsz törni a múlt korlátai közül. A mag a földbe került. Nem tudom, talán érzed, hogy Isten szól hozzád, talán érzed, hogy hit ébred a szívedben. De meg kell értened: nem elég az, hogy ott van a mag. Ez egy kétirányú utcához hasonlít. Meg is kell fogannia bennünk. A mag benned lehet egész életedben, de amíg nem kezded el hinni és cselekedni, semmi hasznod nem lesz belőle. Isten az Ésaiás 43,19-ben azt mondta: „Ímé, újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok-e?” Vedd észre: Isten mindig új dolgokat próbál véghezvinni az életünkben. Mindig a növekedésünkön dolgozik. Hogy jobbá váljon a házasságunk, hogy nagyobb hatással tudjunk lenni másokra. Nem érdekes, hogy Isten felteszi a kérdést: El tudod fogadni? Más szavakkal azt kérdezte Isten: „Készítesz helyet számára a gondolkodásodban?” Hiszel egy jobb házasságban? Hiszel abban, hogy előrejutsz a pályádon? Vagy megragadsz a mostani szinteden, mint olyan sokan mások, akik azt hiszik, hogy már elérték a határaikat. Miért nem terjeszted ki a látásodat? Meg kell tanulnod, hogy megfoganjanak benned annak az újnak a magjai, amit Isten próbál elvégezni az életedben.

Emlékszem, évekkel ezelőtt még egy régi házban laktunk Victoriával, ami a negyvenes években épült, és gondok voltak az alapjaival. A padló helyenként megvetemedett, meghajolt, igazán rossz állapotban volt. Viszont nagyon szerettük a környéket. Nagy telek tartozott a házhoz, ezért elkezdtünk spórolni, hogy meg tudjuk azt venni. És hetente többször sétáltunk a környéken, ahol sok új házat építettek. Nagy kétszintes épületek voltak, igazán gyönyörűek. Egyik nap, amikor sétáltunk, eldöntöttük, hogy átsétálunk az egyik házon, amit éppen akkor fejeztek be. Persze, még senki sem lakott benne. Tehát bementünk, és ahogy mondtam, gyönyörű volt. Emlékszem, hogy a nappali két szint magasságban épült, és a tetejéig értek az ablakok. Nagyon megragadott minket. Ahogy kimentünk és a tornácon álltunk, soha nem felejtem el, amit Victoria mondott: „Joel, egy napon egy ugyanilyen házban fogunk élni”. Akár azt is mondhatta volna: Egy napon a Marson fogunk lakni. Ezt sem hittem el jobban. „Victoria, miről beszélsz? Soha nem engedhetünk meg magunknak egy ilyen otthont. Egész életünkben spórolhatnánk, és még akkor sem jönne össze.” Neki az egyik fülén be, a másikon pedig kiment ez a beszéd, nem engedte, hogy érintse. „Nem, Joel. Érzem, itt és most, hogy egy napon olyan szép házunk lesz, mint ez.”  Ott álltunk a ház előtt és körülbelül félórán át vitatkoztunk. Elmondta az érveket, hogy miért tud ez megtörténni. Én pedig, a nagy hitember, elmondtam neki az okokat, hogy miért nem fog ez soha megtörténni. Látjátok, Isten megpróbált egy új magot ültetni a szívembe. Isten őt akarta használni, hogy rávegyen engem arra, hogy kiterjesszem a látásomat, hogy higgyek a rendkívüliben. De én sok más emberhez hasonlóan a természetes síkra néztem. Megpróbáltam a saját gondolkodásom szerint kiokoskodni a dolgot, és amikor ezt tettem, az elmém mindig leintett: „Állj! Állj! Állj! Ez nem fog megtörténni. Ez lehetetlen.” Meg kell értenünk, hogy Isten útjai nem a mi útjaink. Mi a természetes, Isten viszont a természetfeletti szerint gondolkodik. Jézus is azt mondta: Ha el tudod hinni, minden lehetséges! Más szavakkal: ha megengeded, hogy a mag gyökeret eresszen, semmi nem korlátozza, mit tehet meg Isten az életedben! Lehet, hogy nem tudsz rájönni, hogyan fog valaha is fellendülni a vállalkozásod. Úgy tűnik, lehorgonyoztál, és sok problémád van, de ne tégy úgy, mint én, engedd, hogy a mag gyökeret eresszen! Lehet, hogy Isten egy új ötletet ad neked. Vagy új ügyfelet, aki mindent megváltoztat körülötted. Isten el tudja rendezni, hogy csak úgy ’belefuss’ valakibe, hogy a megfelelő helyen a megfelelő időben légy. Valaki egy teljesen új lehetőséget ajánl fel neked. Foganjon ez meg a bensődben, hadd töltse be remény a szívedet! Vagy lehet, hogy itt vagy ma, és nem tudod elképzelni, hogyan tud az egészségi állapotod javulni. Minden orvos, minden specialista azt mondta neked, hogy ez a dolog túl rossz állapotban van, meg kell tanulnod együtt élni vele, nem tehetnek semmit. De Isten alkotta a testedet. Ő természetfeletti módon helyre tudja állítani, ami elromlott. Isten meg tudja teremteni, amire szükséged van. Miért nem engeded, hogy a remény egy új magja meggyökerezzen? Miért nem kezded el mindennap megvallani, hogy Isten helyreállítja az egészségedet? – Egyre jobban és jobban leszek, hosszú élettel elégít meg engem! Látod, meg kell szabadulnod a régi gondolkodásmódodtól, az ó tömlőtől. Terjeszd ki a látásodat, ne korlátozd Istent! Jó pár hónap eltelt, és amikor sétálni mentünk, Victoria minden alkalommal elmondta ugyanazt: „Egy napon a miénk lesz itt az egyik ház.” Végül olyan sokat hallottam ezt, hogy megadtam magam, hagytam, hogy meggyőzzön, és engedtem, hogy a mag gyökeret eresszen. Azt gondoltam: „Egyébként, mi baj lehet abból, ha hiszek ebben. Mi baj lehet abból, ha eddigi hozzáállásomat feladom? Mi baj lehet abból, ha elhiszem? Jobb, ha valami nagyban hiszek, és csak a felét érem el annak, mint ha nem hiszek semmiben és azt teljes egészében megkapom.” Így hát minden alkalommal, amikor elmentünk sétálni, arra mentünk és egyre csak hálát adtunk az Atyának a jóságáért. „Atyánk köszönjük, hogy arra indítod az embereket, hogy jót tegyenek velünk. Köszönjük, hogy a Te kegyeltségednek keze felettünk van. Köszönjük, hogy meg fogod mutatni a jóságodat az életünkben.” Egyre csak öntöztük azt a magot. Aztán egy napon a semmiből, egy építési vállalkozó kopogott az ajtónkon, és azt ajánlotta, hogy megveszi a telkünk felét, több pénzt ígért érte, mint amennyit mi az egészért fizettünk. Két házat akart építeni, egyet nekünk, egyet pedig valaki másnak. Mi eladtuk a miénket, és hogy rövid legyek, most, ilyen sok év után egy olyan házban élünk, mint amit Victoria mondott. Megtanultam már, hogy többször hallgassak rá. De nem hiszem, hogy ebből bármi is megtörtént volna, ha előbb bennem nem fogan meg a dolog. Ki kellett terjesztenem a látásomat. A hit szemein keresztül látnom kellett ezt.

Néhányan… Isten egyre csak azon munkálkodik, hogy új magot ültessen el benned, de te hozzám hasonlóan azt gondolod: „Ó, ez soha nem fog megtörténni. Túl sok akadály áll előttem. Soha nem fognak előléptetni, már elmentem addig, amíg a végzettségem engedi.” „Soha nem fogok megházasodni. Joel, én már olyan régóta egyedül vagyok.” Miért nem engeded, hogy egy új mag meggyökerezzen benned? Ahogy már mondtam, nem adhatsz úgy életet valaminek, hogy az ne foganna meg előbb. Meg kell változtatnod a gondolkodásodat. Meg kell változtatnod a viselkedésedet. Kezdj el hinni a többen, ami Istentől jön! Kezdd elvárni a kegyeltséget! Helyet kell készítened a saját elmédben. Szeretek úgy gondolni erre, mint egy házaspárra, aki gyermeket vár. Attól kezdve, hogy észreveszik, hogy várandós a feleség, előkészületeket tesznek a gyermek érkezésére. Még soha nem látták fizikailag, egyetlen bizonyítékuk lehet, egy orvosi jelentés vagy valamilyen teszteredmény. Mégis elmennek és bébiruhát vásárolnak, bútorokat, és „bababiztossá” teszik a házukat. Látjátok, terveket készítenek: egy baba megfogant, egy gyermek van úton. Nekünk ugyanezt kellene tennünk. Ha egyszer a mag gyökeret ereszt, nemcsak az elmédben kell felkészülnöd, hanem meg kell tenned bizonyos lépéseket, hogy megmutasd a hitedet.

Példaként elmondok valamit. Ismerek egy házaspárt, akiknek kábítószeres volt a fia. A húszas évei közepén járt, egy bandába keveredett, egyedül élt. Nagyon lázadó volt. Sokszor imádkoztunk érte együtt ennél az oltárnál. Ez a fiatalember összetörte a szülei szívét. De ők nem voltak hajlandóak feladni. Visszautasították, hogy ez mindig így marad. A reménynek egy magja volt a szívükben és engedték, hogy meggyökerezzen. Hitték, hogy egy napon itt lesz velük a gyülekezetben és Istent fogja szolgálni. Hitték, hogy sikeres lesz és betölti az elhívását. És készültek arra, hogy majd megfordul a fiuk élete. Elmentek, vettek egy Bibliát és belegravíroztatták a nevét. Ez a fiatalember nem járt haza, még beszélni is alig beszélt a szüleivel. Sokszor volt haragban velük. De kitették a Bibliát a dohányzóasztalra, és amikor elmentek mellette és látták a nevét rajta, az mindig emlékeztette őket, hogy hálát adjanak Istennek, a fiuk hazatéréséért. Hogy megköszönjék Istennek, hogy egy napon a családjuk újra együtt lesz. Tudjátok, hét év telt el, és változásnak egy jele sem mutatkozott. A fiuk alig beszélt velük. Egy péntek este azonban, mesélték, egyszer csak bekopogott az ajtajukon és azt mondta: „Anya, apa, vissza szeretnék jönni, helyre akarom hozni az életemet.” Éppen, mint a tékozló fiú. Tárt karokkal fogadták, és minden segítséget megadtak neki. És most, szinte minden alkalommal látom itt ezt a fiatalembert, ahogy azt a Bibliát tartja a kezében, amit a szülei több mint hét évvel ezelőtt vettek neki. Mindig eljön velük. Látjátok, a mag gyökeret eresztett. Megmutatták a hitüket azáltal, hogy előkészületeket tettek.

Ismerek egy másik párt, akik több évig próbálkoztak, hogy gyermekük lehessen, de nem jártak sikerrel. Minden orvosi kezelésen túl voltak már, és úgy tűnt, nem történik semmi. Egy nap azonban elhatározták, hogy továbblépnek, és elmentek, vettek egy kicsi bébi ruhát. Egy bébi összeállítást vettek és kitették a konyhájukba, hogy mindig lássák. Ez segített nekik a képet szem előtt tartani. Értitek? Ha tudjátok, írjátok le a látásotokat, tegyetek valamit, ami segít a hiteteket megőrizni! Néhány hónappal azután, hogy megtették ezt a hitlépést és megvették a ruháját, a gyermek megfogant. Nem olyan régen pedig odaszenteltük az Úrnak a kicsit ennél az oltárnál. Tudjátok, mi volt rajta? Az a ruha, amit akkor vettek neki. De nem ez volt az első alkalom, hogy ebben a ruhában látták a gyermeküket. A hit szemeivel sokszor látták őt így. Látjátok, a mag meggyökerezett. Ők pedig készültek rá, kifejezték a hitüket.

Lehet, hogy valamiféle csalódáson mentél keresztül a házasságodban, egy kapcsolatban nem működött valami, vagy valamilyen álmod nem teljesedett be. Bátorítani szeretnélek, mert ezzel még nincs vége, Istennek még mindig csodálatos terve van az életeddel. És ha egy ajtó bezárul, tudom, hogy Isten mindig meg fog nyitni egy másik ajtót. Nem járkálok körbe magamat sajnálva, azt gondolva, hogy nagyon elrontottam, egyre csak lefelé haladok. Isten meg akarja ragadni a negatív dolgokat, amik történetek veled, és meg akarja fordítani őket, a te javadra akarja használni őket. És ha meghal egy álom, újat kell álmodnod. Nem csüggedhetsz el, fel kell állnod, hiszen továbbra is Istené az irányítás. Ne engedd, hogy az ellenség meggyőzzön arról, hogy ez már soha nem lesz jobb, soha nem lesz jó sorod! „Joel, ez egy nagyszerű történet, de én tudom, hogy nekem soha nem lesz szép házam. Az én családom soha nem fog helyreállni.” Meg kell szabadulnod ettől az ó tömlőtől! Isten jó dolgokat tartogat a számodra. Nem számít, min mentél keresztül, mindegy, milyen reménytelennek látszik, a mi Istenünk számára nem elég nehéz! Isten teremtette a világmindenséget, és a tenyerén hordoz téged. Ha el mered hinni, ha fel mered adni eddigi elképzeléseidet, feljebb tudsz emelkedni, ki tudsz törni abból a kötésből, ami a múltban fogva tartott. Új kezdetet fogsz látni az életedben.

Néhányan olyan erősen koncentráltok a hibáitokra, arra, hogy mit rontottatok el, és meg vagytok győződve róla, hogy Isten befejezte veletek, ti már csak az élet küszöbén élhettek. Nem lehetnétek messzebb az igazságtól. Miért nem fogadjátok el Isten kegyelmét? Miért nem tanultok meg megbocsátani magatoknak, és kezditek el elvárni Isten áldásait és a kegyeltséget? Tudom, sokan vannak elfoglalva a vétkeikkel és gyengeségeikkel. Ezentúl nem lenne szabad arra tekintened, hogy mi nem vagy, helyette arra kellene nézned, mivé válhatsz. Lehet, hogy vannak olyan szokásaid, amikre nem vagy büszke, vagy talán valamilyen függőséggel küzdesz. Hadd mondjam el neked, hogy ha állandóan úgy járkálsz, hogy rossz érzésed van magaddal szemben, bűnösnek érzed és kárhoztatod magad, akkor a változásnak az az új magja soha sem fog gyökeret verni. Az egyik kedvenc Igém a Filippi 1,6, mindannyian tudjátok: „Mert meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, tovább fogja végezni, amíg be nem teljesedik” (Joel parafrázisa). Ez azt jelenti: lehet, hogy nem vagyok az, ami szeretnék lenni, de Isten nem fejezte be rajtam a munkáját. Nem vagyok még késztermék. Ha valaha is fel akarunk emelkedni, a megfelelő képnek kell lennie a bensőnkben. Fel kell hagynod azzal, hogy arra tekintesz, ki nem vagy te, mi nincs meg neked és mit nem tudsz megtenni. Figyelj rám, a Mindenható Isten gyermeke vagy, az Ő ereje van a bensődben, mindent meg tudsz tenni, amire szükséged van! Olyan dolgokat vagy képes bevégezni, amikről soha nem gondoltad volna, hogy lehetségesek.

Ha akadályokkal találod szemben magad, vagy egy lehetőség nyílik meg előtted, ne hátrálj meg félelemből, tanuld meg, hogy felkelsz, és azzá válsz, akinek Isten megalkotott téged! Én tudom. Soha még csak nem is álmodtam arról, hogy itt fogok állni. Soha nem is álmodtam arról, hogy képes lennék erre. Amikor apa hazaköltözött az Úrhoz, úgy éreztem, hogy tőlem várják, hogy előálljak és pásztoroljam ezt a gyülekezetet. De az első, ami eszembe jutott, azon okok listája volt, hogy miért nem tudom ezt megtenni. Soha nem beszéltem így előtte, nem vagyok prédikátor, nem érzem magam képesítettnek erre… Egy ilyen harc alakult ki a bensőmben. Isten egy új magot próbált ültetni belém. Megpróbált engem előléptetni és bevinni az isteni elhívásomba. De nekem döntést kellett hoznom. Engedem, hogy megfoganjon a mag, elhiszem, hogy képes vagyok erre és megteszem a hit lépését, vagy úgy cselekszem, mint ahogy akkor, az első házunknál. Megtartom az ó tömlőmet: én nem tudom ezt megtenni, túl ideges vagyok ehhez, túl félénk vagyok, nincsenek meg hozzá a szükséges feltételeim. Hála Istennek, ez alkalommal megtanultam, engedtem, hogy a mag gyökeret engedjen. Az első, amit tettem, hogy elkezdtem látni magamat itt fent, ahogy szolgálok az emberek felé. Kezdtem látni a megtelt épületet. Kezdtem látni, hogy sikeres vagyok. Ez volt a bensőmben. Persze, voltak éjjelek, amikor hideg verítékkel ébredtem fel az éjszaka közepén: „Mit tettem? Soha senki nem fog eljönni!” De megtanultam, hogy megszabaduljak a legyőzöttség ilyen gondolataitól. Így beszéltem magamhoz: „Joel, mindent meg tudsz tenni a Krisztusban. Erős vagy az Úrban és az Ő hatalmas erejében.” Elmondtam magamnak, hogy igenis képes vagyok arra, hogy betöltsem az elhívásomat. Az történt, hogy a mag meggyökerezett és növekedésnek indult. Ma pedig látom valóságba jönni. Látom, hogy Isten többet tesz, mint amit kérni vagy elgondolni tudnék. Te is megteheted ugyanezt. Olyan sokkal több van benned. Isten a nagyság magjait ülteti el benned. Azt akarja, hogy kiválóan végezd azt, amire elhívott. Miért nem veszed el ma előle a korlátokat? Miért nem kezded el kiterjeszteni a látásodat? Boldogabb lehetsz, egészségesebb lehetsz, teljesebbé válhatsz. De elmondom neked, hogy ez mind azzal kezdődik, hogy megfogan a bensődben. Más szavakkal arra van szükséged, hogy legyen erről egy képed, egy elképzelésed. Olyan nagyon fontos az, hogy mit látsz. És néhányan, amikor a jövőbe tekintenek, csak egyre többet látnak ugyanabból a középszerűségből, vereségből. Az a probléma, hogy a rossz mag fogan meg bennük. Meg kell szabadulnod attól a szeméttől, és látnod kell magadat, ahogy felemelkedsz. Kezdd el egészségesebbnek, boldogabbnak látni magadat, úgy, hogy betöltöd az Istentől való elhívásodat! Ez az egyetlen módja annak, hogy a mag megfoganjon. Folyamatosan látnod kell a hit szemeivel.

Az 1Mózes 30-ban van egy történet Jákóbról és a nagybátyjáról Lábánról. Jákób sok-sok évig dolgozott Lábánnak, de jó volt a kapcsolatuk. Lábán azonban igazságtalan volt vele. Jákób készen állt, hogy a maga útját járja és önállóan éljen, de azt mondta: „Lábán, ha szeretnéd, továbbra is gondját viselem a nyájadnak.” Lábán azt mondta: „Ez nagyszerű lenne, de mit szeretnél, mennyit fizessek?” Jákób azt mondta: „Kössünk üzletet. Ha nekem adod az összes pettyes és tarka bárányt és kecskét, az lesz az én fizetségem, te pedig megtarthatod az összes többit, amik egyébként is értékesebbek. És ilyen módon mindig meg tudjuk különböztetni őket: a tieid az egyszínűek, az enyémek a pettyesek és tarkák.” Lábán azt mondta, ez jól hangzik. De olyan tisztességtelen volt, hogy kiment éjjel és elvitte az összes állatot, ami Jákóbé lett volna, és a fiainak adta. És meggyőződött róla, hogy az összes foltos hímet elvitte. Jákób tehát nemcsak azt nem kapta meg, ami járt volna, de arra sem volt lehetőség, hogy a nyája szaporodjon. A 37-es versben azonban valami nagyon érdekes dolgot tett Jákób. Az Ige azt mondja, hogy friss vesszőket vágott le a fáról, egyes helyeken lehántotta róla a kérgét, hogy foltosnak látszódjanak. Gondolom, az ágak zöldes-barnák voltak, és ahol meghántotta őket, fehérek lettek. Ott voltak tehát ezek a foltos ágak és odatette őket az itatóvályúk elé. Nemcsak vizet ittak itt, hanem itt párzottak is, itt fogantak. Képzeljétek el, hogy amikor ezek az állatok párzottak, ezekre a foltos ágakra bámultak. És tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy amikor Lábán állatai ellettek, annak ellenére, hogy egyszínűek voltak, az utódaik pettyesek és tarkák lettek. Isten természetfeletti módon oldotta meg Jákób helyzetét. Végül kétszer akkora nyája lett, mint Lábánnak. Amit szeretnék, ha észrevennétek, hogy hiszem, hogy az egyik oka annak, hogy Jákób az állatok elé tette azokat a foltos ágakat, hogy tudta, hogy azt fogják megteremni, amit látnak.

És ugyanez az alapelv érvényes ma is. Azt fogjuk megteremni, amire folyamatosan tekintünk! Te a Mindenható Isten gyermeke vagy, arra teremtettél, hogy győzelemben élj, egészségben, bőségben. De tudod, ha továbbra is a helytelen dolgokra tekintesz, ha helytelen a bensődben kialakított kép, nem azt fogod előhozni, amit kellene. A mag nem fog meggyökerezni. Néhányatoknak le kell hántolnia néhány új ágat. El kell kezdenetek a jó dolgokra tekinteni, egy nagyobb látásra van szükség az életetekre vonatkozóan. Milyen elképzelésed van magadról? Nem látod képesnek magad a dologra? Soha nem leszel így képes rá. Ha legyőzöttnek és magányosnak látod magad, akkor így is fogsz élni. Meg kell változtatnod, hogy mit látsz, mire tekintesz. Miért nem hántolsz meg új ágakat? A házadban mindenhova Igéket kellene kitenned. Az asztalra, az autóba, mindenhol, ahova mész, azt kellene látnod: „Mindent meg tudok tenni a Krisztusban! Több vagyok, mint győztes! A fej vagyok és nem a farok! Minden, amihez nyúlok, gyarapodik és sikeres lesz.” Ha éjjel-nappal erre kezdesz tekinteni, a bensődben egy új képet alkotsz meg. A mag gyökeret fog ereszteni, és új szintekre fogsz felemelkedni Isten győzelmében.

Újra bátorítalak ma, hogy legyen nagy látásod az életedre vonatkozóan! Szabadulj meg azoktól az ó tömlőktől! Lépj túl a múlt korlátain és kezd el elvárni, hogy Isten nagy dolgokat visz véghez az életedben! Feljebb tudsz emelkedni, előbbre tudsz lépni. Tanuld meg engedni, hogy megfoganjon benned Isten jó terve. Engedd, hogy a hit, a remény, a győzelem magja megfoganjon! Emlékezz: előbb meg kell fogannia a bensődben ahhoz, hogy utána valóságba tudjon jönni a kinti világban. Isten még oly sok mindent tartogat mindnyájatok számára. Olyan helyekre akar elvinni titeket, amikről soha még csak nem is álmodtatok. Ha el mered hinni, ha el mered venni Isten elől a korlátokat, én mondom neked, semmi nem fogja korlátozni Istent abban, amit megtehet az életedben. Ki fogja árasztani az áldásait és kegyelmét, és győztes életet fogsz élni, amit Ő tartogat a számodra. Ámen. Hányan fogadtátok el ezt? Tudom, hogy megtettétek. Dicsőség Istennek.

Fordító: -bcs-