2015.02.02.  

 

 A KEGYELEM, MINT A FÜGGŐSÉG ELLENSZERE

 

Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, olyan nagy az Ő [Isten] kegyelme az Őt félők [mélyen tisztelők] iránt.” – Zsoltár 103,11

Kilátástalannak tűnő helyzetekben az emberek gyakran pótcselekvéshez folyamodnak, amelyből akár függőség is kialakulhat. Egyre több helyen üti fel a fejét az egyik családromboló fekély, a szenvedélybetegség valamilyen formája. Vannak, akik szégyenükben igyekeznek takargatni ezt. Minél jobban kárhoztatják magukat, annál mélyebbre süllyednek, úgy, mint a lápon egyhelyben topogó ember. Dicsőséges dolog, ha valaki felismeri a hibáit és döntést hoz, hogy meg akar szabadulni azoktól. Ha az érintett eljut ide, az már fél siker, de egyedül általában nem találja meg a biztos kapaszkodót. Támaszra van szüksége, mert egy agyagos partoldalú árokból is reménytelen kijutni segítség nélkül.  

A SZABADÍTÓ KEGYELEM – A függőség elnyomás alatt tart. Lehet ez internet, dohányzás, pornográfia, alkohol, drogok vagy szerencsejáték. Bármi legyen is az, Isten jóindulatából fakadó kegyelme az életedben nagyobb minden függőségnél! Kegyelmének ereje el fogja nyelni a függőségedet! Elérkezett a szabadulásod napja! Itt az idő, hogy az Úr megszabadítson minden bűntudattól és kárhoztatástól, amellyel a vádló bombázott. Aki folyton tudatában van a helytelen életvitelének, az büntetést vár, ennélfogva kárhoztatás alatt áll. Amikor elhiszed, hogy megigazult vagy a cselekedeteidtől függetlenül, a vádló kárhoztató hangja nem fog többé uralkodni az életed felett.

SERKENJ FEL! – Gyerünk! „Ébredjetek rá, hogy megigazultatok, és ne vétkezzetek!” (1Kor. 15,34) A helyes hit helyes életvitelhez vezet. Hidd, hogy megigazultál, és el fogsz kezdeni úgy élni, mint Isten igaz teremtménye. Lehet, hogy a kárhoztatás a leg­mélyebb gyökér, de ma megtaláltad a megoldást. Egyszerűen hidd el, hogy te vagy Isten igazsága Krisztus véráldozata által, amely Jézus elfogadásakor tisztára mosott. Kezdj el kárhoztatástól mentesen, szabadságban járni, amelyet Krisztus drága áron vásárolt meg neked, és élvezd az áldásokat, amelyek az igazak fején vannak! (Péld. 10,6)

FOHÁSZ – Vedd segítségül ezt az imát: „Úr Jézus, köszönöm Neked a kereszt bevégzett munkáját! Köszönöm Neked, hogy a megváltás során kiontott szent véred eltörölt minden bűnt az életemből. Már belefáradtam a legyőzöttségbe és a vádló kárhoztatásába. Most átadom Neked az életemet és minden függőségemet! Te vagy az Uram, Megváltóm és Szabadítóm! Megvallom, hogy Krisztus folyamatosan tisztító vére által ma Isten igazsága vagyok Krisztusban. A Szent Szellem azért lakozik bennem, hogy természetfeletti erejével és hatalmával minden nap emlékeztessen arra, hogy Isten igazsága vagyok Jézus Krisztus kiontott vére által. Így mindenkor bűntudat, kárhoztatás és kisebbrendűségi érzés nélkül járulhatok Isten elé. Ámen!”

 

ISTEN KEGYELME NAGYOBB A FÜGGŐSÉGNÉL!

 

Az Úr Isten Szelleme van énrajtam [Jézuson] azért, mert fölkent engem az Úr…, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást. – Ésaiás 61,1

A fenti vers a Messiás kegyelemmel teljes eljövetelét vetítette előre, ami két évezrede már valósággá vált. A következő bizonyság minden szenvedélybeteg számára erőteljes útmutatást nyújt.

KÁRHOZTATVA – Egy függőségben szenvedő ember élete elkezdett gyökeresen megváltozni, amikor elfogadta Jézust, mint Urát és Megváltóját. Annak ellenére, hogy újjászületett Krisztusban, még mindig küszködött az alkoholfüggőségével. Sok éven át ivott, és egy nap sem telt el anélkül, hogy ne fogyasztott volna alkoholt. Minden esetben bűntudata volt, amikor a pohár után nyúlt. Kárhoztatva érezte magát, és folyamatosan hallotta az ördög vádló hangját, amint ezekkel a szavakkal bombázta őt: „Hogyan nevezheted magad kereszténynek? Nézz magadra, még mindig iszol! Add fel! Nem vagy méltó arra, hogy keresztény legyél! Mekkora képmutató vagy!” Állandóan hallotta ezeket a vádakat, és minél többet hallotta azokat, annál jobban ivott. Próbálta összeszedni minden akaraterejét, hogy legyőzze ezt a pusztító szokást, de egyszerűen önerőből nem volt rá képes. Tudta, hogy a teste Isten temploma, aki őbenne lakozik. Őszintén akarta az Urat dicsőíteni a testével, de nem volt rá ereje, hogy abbahagyja az ivást. (1Kor. 6,1920) Egyfolytában kárhoztatta magát, és már arra készülődött, hogy feladja.

MEGIGAZULVA – Majd hallott egy prédikációt arról, hogy a Szent Szellem azért vett lakozást az újjászületett hívő szívében, hogy emlékeztesse őt az Isten előtti igaz státuszára. (Ján. 16,10) Minél jobban megértette, hogy Jézus Krisztus szent vérének tisztító ereje által megigazult, a viselkedése annál jobban kezdett felzárkózni ahhoz, amit hitt. Tehát elkezdte minden nap imádkozni: „Isten igazsága vagyok Jézus Krisztus véráldozata által!” Reggelente a tükörben nézve magát, megvallotta: „Egy megigazult embert látok a tükör előtt állni!” Még akkor is ezt vallotta, amikor engedett az alkohol kísértésének: „Isten igazsága vagyok Krisztus által. Az Úr még most is igaznak lát engem a szent véren keresztül!” Ez a hívő tényleg elhitte, hogy megigazult a szent vér tisztító munkája által, nem amiatt, amit ő tett, hanem amiatt, amit Jézus tett érte. Minél jobban hitte, hogy Isten igazsága, annál jobban halványult el az alkoholfüggőség ereje.

A KEGYELEM EREJE – Elkezdte érezni azt a természetfeletti erőt ahhoz, hogy rövid időn belül lecsökkentse a napi adagját. Majd kezdte felcserélni a vádló hangját a Szent Szellem hangjával, amely kijelentette: „Isten szemében megigazult vagy! Isten olyan igaznak lát téged, mint Krisztust!” A Szent Szellem hangja egyre hangosabbá vált, amíg teljesen kiszorította a vádló hangját. Végre nem hallotta többé a kárhoztatás hangját, csak a megigazulásét. Egy nap felébredt, és azt vette észre, hogy az alkohol utáni vágya teljesen eltűnt! Megszabadult ettől a pusztító szokásától egyszerűen azáltal, hogy a Szent Szellem hangjának hitt és Isten igazságaként látta magát minden nap. Csupán az, hogy hűséges volt a hitben és az igei megvallásban, azt eredményezte, hogy felszabadult a kegyelem ereje az életében, amely az alkohol utáni vágyát eltüntette. A megigazultságtudat ugyanis helyes életvitelt eredményez!                                                           Forrás: Joseph Prince

 

Forrás: ÖHM újság 2015. február

Link: http://bekevar.x3.hu/ohm.htm

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL