2005. 09. 05.

Kellie Copeland-Kutz
VÉDELEM A GYERMEKEINKNEK
Believer's Voice of Victory 2003/09.

Minden szülőnek vágya, hogy megóvja a gyermekeit a bajoktól. Minden alkalommal, amikor kiengedjük őket az ajtón az iskolába, vagy amikor látjuk, hogy a kamasz elmegy a barátaival a városba vagy moziba, ez működik bennünk.
    Milyen gondolatok járnak ilyenkor a fejedben? Mennyire vagy biztos abban, hogy az Úr épségben hazahozza őket?
    Mint szülőnek célként kellene kitűznöd, hogy kifejleszd magadban ezt a sziklaerős bizonyosságot – és ez a cél elérhető. Biztos lehetsz abban, hogy a gyerekeid minden pillanatban védelem alatt állnak!
   Kellie Copeland-Kutz, ahogy választ ad a következő kérdésekre, olyan értékes Igéket és kijelentéseket oszt meg veled, amik segítenek abban, hogy megingathatatlan hited legyen Istenben és az Ő Igéjében – hogy nyugodt lehess afelől, hogy a gyerekeid teljes védelemben vannak.

KCM: Mi az a legfontosabb igazság, amit a gyerekek védelméről megtanultál?

Kellie: Mindennap megvallani Jézus vérét a gyermekeim felett – az egész család felett – ez volt a legmeghatározóbb, legjelentősebb igazság, amit Isten erről tanított nekem. Nem kérésről beszélek, nem imáról. A megvallani (plead) a jogban szakkifejezés. A bíró azt kérdezi: „Mit mond (minek vallja magát): bűnösnek vagy ártatlannak?”. Csak ez a két lehetőség van. És a mennyei legfelsőbb bíróságon az Ige szerint kijelenthetjük: „Megvallom a vért, a vérre hivatkozok!”
    Amikor a vérre hivatkozunk, nem a saját igazságunkban állunk meg, hanem az Ő igazságán. Jézus kiontott vérének köszönhetően nem vagy bűnös. Kifizette érted az árat, nemcsak azért, hogy a megigazultságát megkaphasd, hanem hogy az Ő teljességét, az Ő egészségét, az Ő gazdagságát, az Ő jólétét is birtokold.
    Amikor kijelented: „Kiárasztom a vért”, azt mondod igazából: „Jézus vére által ártatlan vagyok. Nem érinthetsz engem, ördög!”
    Felhívnám a figyelmedet itt valamire: Nem elég, hogy tudomásod van a Jézus vérében lévő erőről, hatalomról – ki is kell jelentened. A Máté 12, 37 szerint: „Mert a te szavaid által leszel megigazult és felmentett, és a te beszédeid által leszel kárhoztatott bűnös és elítélt.” (bővített fordítás).
    Ugyanúgy, ahogy Izrael gyermekei a bárány vérét használták az ajtóikon, nekünk is meg kell vallanunk Jézus vérét az életünk felett – a gyermekeinket is beleértve. Amikor kiárasztod Jézus vérét, a gonosznak el kell mennie melletted!
    Fontos megértenünk, hogy ez nem egy varázsige, ami automatikusan megváltoztatja a körülményeinket. Azzal, hogy rendszeresen megvallod Jézus vérét, a vérszövetséget erőssé és szilárddá építed ki a bensődben. Ahogy magadévá teszed a vért, megérted a szövetségi jogaidat, és tudatosítod, hogy erő van Jézus vérében. Jézus vérében van erő arra, hogy megvédjen és meggyógyítson, hogy kegyeltséget és gyarapodást hozzon neked, hogy minden szükségedet betöltse. És arra is van a vérnek ereje, hogy megváltoztasson téged – a szavaidat, a cselekedeteidet és a körülményekre adott válaszaidat. Ezzel már tud Isten munkálkodni!

KCM: Van az angyaloknak szerepe a családunk védelmében?

Kellie: A Zsidó 1,14 a következőképpen szól az angyalokról: „Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget (elküldve, hogy szolgáljanak azokért, akik az üdvösség örökösei)?” Mi vagyunk az üdvösség örökösei és az angyalok azért küldettek, hogy értünk munkálkodjanak! Ez azt jelenti: hatalmat kaptunk arra, hogy megmondjuk az angyaloknak, hogy az Ige szerint mit tegyenek.
    Bízd hát meg az angyalokat, hogy menjenek előre a szolgálatodra! Mondd ezt: „Megbízlak benneteket, angyalok, Jézus Nevében, hogy vigyázzatok ma a gyermekeimre, hogy menjetek előttük, hogy védelmezzétek meg őket és óvjátok meg őket minden bajtól!” Aztán ellenőrizd, hogy nem beszélsz-e negatívan, mert az megakadályozza őket abban, hogy segítsenek. A te angyalaid azért teremttettek, hogy engedelmeskedjenek az Igének, amint te azt kimondod. (Zsoltár 103,20)

KCM: Előfordulhat, hogy Isten figyelmeztet minket egy veszélyre, hogy megóvjon tőle? Ha igen, honnan ismerhetjük fel, hogy Ő szól hozzánk?

Kellie: Isten mindig szól hozzánk. A Példabeszédek 1,20 azt mondja: „A bölcsesség … kiált”. Nem hiszem, hogy valaha is úgy történne meg velünk valami rossz, hogy a Szent Szellem ne figyelmeztetne, ne szólna a szellemünkhöz előtte.
    A János 16,13 szerint: az igazság Szelleme megmutatja nekünk a bekövetkezendőket. Ő tudja, hogy mire készül az ellenség. De meg kell tanulnunk megérteni, amit a Szent Szellem mond, hogy engedelmeskedni tudjunk neki. Ha jól rá van állítva a fülünk a hangjára, Ő minden esetben meg tud menteni minket az ördög támadásaitól.
    Tanulj meg hát figyelni a szellemedre! És ugyanilyen fontos megtanítani a gyermekeidet, hogy figyeljenek és engedelmeskedjenek a szellemüknek.
    Szívből ajánlom, hogy imádkozzatok ehhez hasonlóan: „Uram, arra vágyom, hogy képes legyek meghallani Téged és azt, amit mondasz, hogy pontosan ismerjem a hangodat.”
   Isten megválaszolja ezt az imát, és egyszerű kis leckéken keresztül elkezd tanítani. Kezdesz majd hallani valamit ott bent, és azon gondolkozol: „Isten volt?” Aztán akár engedelmeskedtél a szavának, akár figyelmen kívül hagytad, rögtön jön és bebizonyítja neked, hogy az Ő hangját hallottad.
    Ahogy az Ésaiás 30,21-ben áll: „És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: Ez az út, ezen járjatok!” Isten meg fog tanítani, hogy meghalld, amit mond neked.
    A Példabeszédek 3,5-6. elmondja: „Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden útjaidban ismerd el Őt, akkor Ő igazgatja a te útjaidat.”
   Ha arra vágysz, hogy meghalld az Úr hangját és megkéred, hogy tanítson megkülönböztetni az Ő hangját, akkor ezzel elismered, hogy Ő többet tud nálad. És mivel te elismered Őt, Ő igazgatni fogja az útjaidat.

KCM: Mit kell ezen kívül a szülőknek tenni?

Kellie: Nekünk, szülőknek fel kell ismernünk annak a fontosságát, hogy megtanuljanak azonnal engedelmeskedni. Ennek a nevelésnek az előnyei túlnyúlnak a gyerekkoron. Ha nem szoknak hozzá, hogy engedelmeskedjenek neked – neked, aki fizikailag látható és hallható vagy, – hogyan fognak Isten szavának engedelmeskedni, amikor szól hozzájuk, hogy tegyenek vagy éppen ne tegyenek meg valamit? Fontos megjegyezni, hogy a szülőknek való engedelmesség az első szintje az ellenség tervei ellen való védelemnek. A gyerekek különben nem tudják, hogy engedelmeskedjenek-e vagy sem, amikor élet-halál kérdéséről van szó. Ezért meg kell tanítanunk őket, hogy mindig gyorsan engedelmeskedjenek, és ahogy az Efézus 6,3 mondja, hosszú életűek lesznek a földön!

KCM: Ez nagyszerűen hangzik, de hogyan vegyék rá a szülők a gyerekeiket, hogy engedelmesek legyenek?

Kellie: Először is el kell határoznod magadban, hogy az Ige igaz, és hogy Isten többet tud a gyerekekről, mint a világ. Határozd el, hogy az Ő módján teszed a dolgokat! Aztán mélyedj bele az Igébe, hogy megtaláld, mit mond Isten a gyermeknevelésről. Ez megvilágosodást hoz, aminek mindenképpen hasznát látod, és én el is indítalak ezen az úton az itt olvasható néhány Igével.
    Ahogy azt már korábban mondtam: ahhoz, hogy a gyermekeid hosszú életűek legyenek a földön, engedelmeskedniük kell a szüleiknek. (Efézus 6,1-3) Az engedelmesség nem jön automatikusan. A gyerekeket tanítani kell rá, és ennek egyetlen módja, hogy megfegyelmezed, és amikor kell, megbünteted őket. A Biblia szerint: „Olyan módon neveld a gyermeket, ahogy majd járnia kell, és még ha vén lesz, sem fog eltávozni attól” (Péld. 22, 6, angolból fordítva). A Strong’s Concordance a nevelést így definiálja: elkezd, megveti az alapját valaminek, bevezet, vagy fegyelmez.
    A világ szerint, ha megfegyelmezed, megbünteted a gyerekedet, ellened fordul, és meggyűlöl téged. Valójában azonban éppen az ellenkezője az igaz.
    Az Igében Isten kijelölte a tökéletes rendszert a gyerekek fegyelmezésére. Érdekes, hogy egyáltalán nem említi a szabadidő korlátozását (kimenők, stb), hanem arra utasítja a szülőket, hogy használják a vesszőt a gyerekeik megfenyítésére – igen, ez fenekelés – ez az egyetlen módja a fegyelmezésnek, és erre a világ azt mondja, hogy ne tegyük! (Lásd: Példabeszédek 22,15 és 23,13) De Isten így szól: „Aki megtartóztatja az ő [fegyelmező] vesszejét, gyűlöli az ő fiát, aki pedig szereti azt, gondosan fegyelmezi és korán megbünteti” (Péld. 13,24 bővített fordítás). (Lásd még: Péld. 19,18; 22,15; 23,13; 29,15. és 17.)
    Megdöbbent engem, hogy sok hívő a világgal ért egyet a fegyelmezést illetően. Nem meglepő azonban, hogy ezek a keresztények ugyanazt aratják le, amit a világ – engedetlenséget, tiszteletlenséget és ellenszegülést, lázadást.
    Nem találtam egyetlen bibliai igazságot sem, ami már érvényét vesztette volna, és ez Istennek a szülői fegyelmezésre vonatkozó utasításaira is igaz. Fontos, hogy megtanuljuk helyesen és következetesen fegyelmezni gyermekünket, az Isten szerinti módon.
    Egyesek azt mondják: „Imádkozom, hogy a gyermekeim legyenek engedelmesek és ne térjenek el az Igétől – nekem nem kell elfenekelnem őket.”
    Nem táplálhatsz hitet olyasvalamivel kapcsolatban, ami nincs az Igében. Az Ő utasításainak kell engedelmeskedned, csak akkor lehetsz hitben Isten előtt a vágyott eredményekkel kapcsolatban – engedelmes, tisztelettudó, vidám gyerekek, akik állandó védelem alatt állnak minden bajjal szemben! 

A védelem imája a család felett

Atyám, köszönöm a szövetség ígéreteit a védelemre. Most a Veled való szövetségemhez fordulok és kiárasztom Jézus vérét a férjem/feleségem, a gyermekeim és magam felett.
    Angyalok, megbízlak benneteket, hogy vigyázzatok a családomra, hogy védelmezzetek minket, mert Jézus nyomdokaiban járunk. Menjetek előttünk, mögöttünk, mellettünk és mindenhol körülöttünk. Tartsátok távol tőlünk (……... mindenki név szerint felsorolva) a balszerencsés, gonosz helyzeteket, bajokat!
    Semmi rossz nem éri a családomat, Jézus nevében! Egy ellenük készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden hazug nyelvet, ami ellenünk jön, kárhoztatok, mert mint az Úr szolgájának ez az örökségem.
    Köszönöm Neked, Atyám, hogy nagy az én gyermekeim békessége. Az ő igazságuk Tőled van. Nem a saját igazságukban járnak, hanem a Te igazságodban, Jézus vére által. Köszönöm ezt Neked, Uram. Nem térnek le az életük útjáról, nem csúsznak meg egy lépésüknél sem (Zsoltár 37,31), mert a Te Szent Szellemed vezeti őket minden lépésükben.
    Atyám, a Te Igéd azt mondja, hogy mi, a Te nyájad, ismerjük a Te hangodat. Azt mondja, hogy megmutatod nekünk a bekövetkezendőket. Azt mondja, hogy a Te Szellemed hangja szól hozzánk: ez az út, ezen járjatok. Megállok ezeken az ígéreteken, Uram, és kérlek, taníts minket, hogy meghalljuk a hangodat. Segíts, hogy felismerjük, amikor Te szólsz hozzánk, és engedelmeskedni fogunk.
    Most a Szentek Szentjében állok Előtted, és megnyitom a szellememet, hogy elvegyem a bölcsességet, amit adsz nekem. Figyelek Rád, hogy halljak Tőled és hogy elfogadjam az utasításaidat. A Bárány vére által belépek a Mindenható rejtekébe, és elhatározom, hogy a Te jelenlétedben élem az életemet.
    Köszönöm Neked, hogy hű vagy az Igédhez. Atyám, köszönöm, hogy amit Te mondasz, az egészen bizonyos. Ha azt mondod, megszabadítasz minket, bízhatunk a Te ígéretedben. Ezért most elfogadom a Te természetfeletti védelmedet és szabadításodat a családom számára, Jézus Nevében. Ámen.