2008. 03. 07. 

HÁBORÚSÁG A TESTBEN

Keith Moore tanításának korrektúrázott változata.

 

Lapozzatok velem az I. Korinthusi levél 7. fejezetéhez, és folytassuk a házassági összejövetelünket. Köszönjük Uram!

I. Korinthus 7. Hányan gondoljátok, hogy Phillis jó munkát végzett tegnap este? Nagyszerű volt! Felismerem a jó prédikációt, amikor hallom, és ez jó volt, mert az igazságról szólt, és az igazság szabaddá tesz. Halleluja! Higgyétek velem együtt, hogy ma este még több jó vár ránk. Tudjátok, ez nem arról szól, hogy ti támogattok minket, Phillist és engem, hanem arról, hogy Phillis, én és ti, mi együtt, mindannyian az Úr elé járulunk, és felajánljuk magunkat Neki. Uram taníts minket, mutasd meg nekünk a Te utadat, igazíts ki minket, légy a segítségünkre. Ámen. Ezt követi a nagyobb dolog, mert meg is kell cselekednünk az Igét. Ámen.

Önmagában az nem lesz hasznodra, ha eljössz, megveszed a kazettákat, és jegyzetelsz, de nem cselekszed meg, amit hallasz. Ez nem fogja megváltoztatni az életed, és nem hoz neked semmilyen változást, ha nem leszel cselekvője is a hallottaknak. Mondjátok ki hangosan mindannyian, hogy a hiteteket megerősítsétek: Cselekvője vagyok, cselekvője vagyok Isten Igéjének!

Imádkozzunk, mielőtt felolvasnánk. Atyám, köszönjük Neked újból azt a kiváltságot, hogy összejöhettünk. Köszönjük az Igédet, köszönjük a Szellemedet, köszönjük a kenetedet, ami tanít minket, és megvilágosít. Jöjjön a Te világosságod Uram, és mutassa meg nekünk a tévedéseinket, a rossz gondolkodásmódunkat, az összezavartságunkat. Jöjjön a Te igazságod, és tegyen szabaddá mindattól, ami akadályozott, és megkötözött eddig. Köszönjük, hogy kiigazítod a hibás gondolkodásunkat, és erőt, hitet adsz nekünk az Igéd hallása által, hogy elérjük azt a legjobbat, amit nekünk készítettél. Neked adunk minden dicsőséget, köszönjük a kiejtést, és a füleket a hallásra. Jézus nevében. Ámen.

 

HÁZASSÁGBAN VAGY EGYEDÜL

I. Korinthus: 7. Bekapcsoltátok a biztonsági öveteket ma este? Nem szeretném, hogy kiessetek a székből. Mondjátok, hogy segítsd Uram Keith testvért. Nézzük az I. Korinthus: 7. -es fejezetet. A téma ismét a házasság, válás és újraházasodás. Olvassátok újból, és újból ezt a fejezetet. Ez már az Újszövetségben íródott. Írtak Pál apostolnak, voltak kérdéseik hozzá a házassággal kapcsolatban, és a Szent Szellem válaszaként adatott ez nekik. A gyülekezetnek szól. Foglalkozik az egyedül maradás, illetve a házasodás témájával. Jézus, és Pál a Szent Szellem által mondták, hogy nem mindenki kaphatja meg azt a kegyelmet, hogy egyedül tudjon maradni. Ez egy ajándék. Így van.

De nem szabad, hogy úgy érezd, hogy házasként már nem lehetsz a legjobb. Mi lenne, ha senki sem házasodna meg? Akkor az istentelenek nagyon gyorsan túlnőnének minket számban. Isten rendelése az, hogy az emberek megházasodjanak, gyermekek szülessenek, hogy családok jöjjenek létre. Azt gondolod talán, hogyha elég szellemi vagyok, akkor cölibátust kell fogadnom, de ez nem az igazság. A legtöbb apostol is házas volt. Így van! Voltak családjaik. Az, hogy házas vagy, nem jelenti azt, hogy kevésbé vagy szellemi.

De azt mondja itt Pál a 27-es versben, I. Kor. 7,27: „Feleséghez vagy kötve?” Megházasodtál? Szövetségre léptél egy feleséggel? Mit kell tenned? „Ne keress elválást.” Nem szabadna keresned az elválást. Így van. Helyre lehet még hozni a dolgot. Ne próbálj eloldatni. Ha mégis eloldattál a feleségedtől, annak oka lehet, hogy a társ haza költözött az Úrhoz, vagy különváltatok bármilyen okból. Ilyenkor ne keress automatikusan új feleséget.

28-as vers: „De ha veszel is feleséget, nem vétkezel; és ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik;” Nézzük meg, mit mond a következő mondat. „De az ilyeneknek” – Milyeneknek? Akik házasok. Háborúságuk lesz a szellemükben? Ezt mondja? Nem! A probléma, a háborúság nem a szellemben gyökerezik. Hol van tehát, miből eredhet a gond? Abból, hogy minél inkább testiek vagyunk, annál több lehet a problémánk. Minél kevésbé ural a test, annál kevesebb a gond, mert a háborúság a test szerinti reakciókból táplálkozik. Tudtok követni? Lapozzunk a 3. fejezethez, ez megkönnyíti.

 

A TEST GYENGESÉGE

Mondjátok, meg honnan származik a probléma? Az ördögtől? Nem, nem lehet az ördögre fogni. Le lett győzve, semmivé lett téve. Ezért a keresztények nem igazán okolhatják a problémáikért az ördögöt, márpedig nagyon is próbálják. Igen, ezt teszik. De az ellenségnek csak annyi lehetősége van, amennyit az emberek adnak neki a testi megnyilvánulásaikon keresztül. Nem azt mondja az Ige, „hogy az ördögnek, pedig ne adjatok helyet?” Hogyan adsz neki helyet? A test által, ha megnyitod magad a testnek, megnyitod magad az ördögnek. Mi van, ha nem engedsz a testnek? Nem lesz helye az ördögnek! Ne adj az ördögnek több elismerést, ne tulajdoníts neki több képességet, mint ami van neki. Csak annyi helye van, amennyit a keresztények adnak neki. Nem tud bejönni, és tönkre tenni a házasságodat a te beleegyezésed nélkül. Nem tud bejönni az életedbe, és összezavarni az anyagi életedet, a te részvételed nélkül.

Hallottátok mi az igazi probléma? A test! Van tested? Igen. Biztos lehetsz benne. A tested újjászületett? Nem. A belső embered született újjá. A tested természete ugyanaz, mint amilyen az újjászületésed előtt volt, mint a bűnösöknek, akik nem is próbálnak helyesen viselkedni. A tested bármit megtesz, amit megengedsz neki. Nem tudsz megbízni a testedben. A tested gonosz lehet. Nem azt mondom, hogy a szomszéd teste, hanem a tiéd, a te tested. Gonosz lesz, hazug lesz, tolvaj lesz, parázna és házasságtörő. A te tested. Azt mondod erre: Nem, nem!

Amikor megnyitod magad, hogy állsz meg? Csak egyre rosszabb és rosszabb lesz, és nincs vége. Azt mondja az Ige: „ne tápláljátok a testet, kívánságokra.” Azt mondja Pál: alávetem a testemet, alávetésbe hozom. Mit kell tenni? Irányítani, uralom alá vetni. Van egy három betűs szó, amit sűrűn kell használni a testtel. Nem! A nem szócskát. A testednek vannak érzései, kívánságai, és ezeket irányítani, uralni kell. Sok ember házassága azért problémás, mert mindkét félnek sok gondja van a testtel. A testben. Nem legtöbbször, hanem mindig. Az I. Korinthus 3-ban azt mondja az Ige: „testvéreim, nem szólhattam nektek úgy, mint szellemieknek, hanem, mint testieknek, mint kisdedeknek a Krisztusban.” A kisdedek testiek.

„Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert nem viselhettétek volna el. Sőt, még most sem viselhetitek el, mert még testiek vagytok.” Más fordításban egyéb szavak szerepelnek. Milyen szavak? Hústest, hústest. Milyenek vagytok? Érzékiek, testiek. A test ural benneteket. Ez ellentéte a szellemiességnek.

„Mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-é, és nem ember szerint jártok-é?” Mint a meg nem váltott ember. Úgy jártok, mint azok az emberek, akik nem üdvözültek még. Amikor viszálykodás van, kiabálás, veszekedés, avagy indulatok, akkor tulajdonképpen mi zajlik? Az emberek testiek.

Mindegy, hogyha prédikátorok is, mindegy hány Igét tudnak idézni, vagy, hogy nyelveken szólnak. Ilyen problémák nem lesznek, hacsak az emberek meg nem nyitják magukat a testnek, ha nem adják magukat át a testnek. Mindegy milyen szelleminek gondolja magát valaki, ha viszálykodásban és veszekedésben van, akkor bizony testi. A Biblia állítja ezt. Akikhez Pál szólt, ismerték a Szellem ajándékait. Előzőleg mondta nekik Pál, hogy – „nem szűkölködtök semmilyen jó ajándékban” – tudták, ismerték a próféciát, a nyelveket, de el is magyarázza nekik a 12. fejezetben.

Ugyanakkor azt is mondja nekik, hogy testiek vagytok. Tehát a nyelveken szólástól nem lesz valaki automatikusan szellemi. Vagy attól, hogy Igéket idézel, nem leszel szellemi. A viszálykodás jelenléte a testiséget mutatja. És az embereknek gondjuk van a testi dolgokkal. Phillis és én sokéves házasságunk alatt félreérthetetlen bizonyítékait láttuk annak, hogy ahogy növekedtünk szellemileg, a problémáink szinte elpárologtak. Azokra a problémákra utalok, amelyek régebben jelen voltak. Minél fiatalabb vagy, minél felvértezetlenebb és minél inkább testi, annál több a problémád. A szellemi felnövekedést nem lehet szétválasztani a szeretetben és hitben való felnövekedéstől. A szeretet tudja, mikor kell visszavonulni, és nem erőltetni dolgokat. A hit tudja, hogyan kell kimunkálni, vagy elengedni dolgokat, de a test nem tudja.

 

TÚL NAGY SZABADSÁG

Lapozzunk együtt a Galata levél 5. fejezetéhez. Az egész fejezet a testtel, a test és a szellem ellentétével foglalkozik. Bele fogok menni néhány fontos dologba. Tehát, ha problémák vannak a házasságban, akkor mi is történik? Az emberek testiségüknél fogva megnyitják magukat a testnek, testi módon reagálnak. A Galata 5,13 azt mondja: „Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai. – Szabadságra! – Csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak.” Hasonló ez ahhoz, amiről Phillis beszélt tegnap este.

Az emberek szabadok akarnak lenni, ezt hajtogatják. Én szabad akarok lenni. Ezzel a testükre helyezik a hangsúlyt, arról szólnak ezzel, hogy meg kell, hogy nyissák magukat a testnek. Az Istentől kapott szabadságot nem arra kaptuk, hogy testiek legyünk. Sokszor elhangzik, ne köss gúzsba, ne kényszeríts rám szabályokat. Én szabad akarok lenni, én szabaddá lettem téve. De nem arra vagy szabaddá téve, hogy a megnyisd magad a testnek. Arra lettünk szabaddá téve, hogy a saját dolgunkat végezzük? Nem! Szabadok vagyunk arra, hogy szolgáljunk. Ez Krisztus törvénye. Szabaddá lettünk téve, fel lettünk szabadítva, meg lettünk váltva, el lettünk oldozva, hogy szolgáljunk. Ismét mondom, hogy szolgáljunk. Nem azért, hogy saját magunknak tetsszünk, hanem, hogy az Úrnak tetsszünk, és másoknak tudjunk tetszésére lenni. Folytassuk tovább.

Tehát ne arra használd a szabadságodat, hogy a testnek lehetőségeket adj, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak, mert az egész törvény ebben az Igében teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.” A felebarát azt jelenti, hogy aki közel van hozzád, és senki sincs közelebb hozzád, mint a házastársad. Ott van közvetlenül melletted. Ha otthon szeretetben jársz, akkor máshol is tudsz majd szeretetben járni. Ugye, így van? Nagyon könnyű szeretetben járni olyas valakivel, akit évente csak tizenöt percet látsz. – Szeretlek testvérem, szeretlek. – Én is szeretlek, de le ne maradj a gépedről. Le ne késsd a géped.

A távolság megkönnyíti a szeretetet. De azokkal az emberekkel, akikkel egy házban vagy egy szobában élsz, vagy akivel, akikkel egymás arcát látjátok folyton folyvást, bizony azok előtt nem könnyen tudjátok elrejteni a testeteket. Hisz együtt élitek az éjeket és nappalokat. Ezért csak egy megoldás van. A testet alá kell vetni, mert máskülönben problémákat fog okozni. Alá kell vetni a testünket, uralom alá kell vetni, mert egyébként problémákat fog okozni. Olvassuk tovább.

15. vers: „Ha pedig egymást marjátok, és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emésszétek.” Nagyon szomorú dolog, hogy férjek és feleségek egymást rágják, marják, és felfalják. Pedig fel kellene építeniük egymást. Az építés helyett azonban gyakran rombolás folyik. Ez nem helyes, és nem szabadna, hogy ez így legyen. Mi történik, ha egymást felemésztitek? Mindketten fel lesztek emésztve. Ez történik, amikor a megnyilvánulások testiek. Azt mondják sokszor az emberek: Hála Istennek, én eredeti vagyok, spontán és őszinte. Nem játszom meg magam, ha nem tetszik valami, akkor nem fogok úgy csinálni, mintha tetszene. Ha mérges vagyok, akkor nem fogok úgy tenni, mintha nem lennék az. Én őszinte ember vagyok. Igen, eredetien vagy testi! A test uralma alatt élsz, ha így gondolkodsz: – Nem vagyok olyan, aki megjátssza magát! Magamat adom, nem öltök fel magamra mást!

 

FELÖLTENI AZ ÚJ EMBERT

De a Biblia mondja, hogy ezt kell tennünk. Magadra kell öltened az új embert. Nem mindig érzed úgy, hogy pont úgy akarsz viselkedni, ahogy kell. De magadra kell öltened a hitet, magadra kell öltened a szeretetet, a békességet, még akkor is, ha nincs ínyedre. Öltsd magadra! Az emberek néha azt mondják, hogy: – Alig várom, hogy haza érjek, és elengedjem magam, és önmagam lehessek. – Miért? Előtte ki voltál? Az tény, hogy az emberek kialakítanak magukról egy képet. Mutatnak egy képet a nyilvánosság számára, majd egy másikat a magánéletben. De ez teljesen ki fog téged meríteni, teljesen le fog fárasztani, amikor próbálod magad megjátszani. Ne élj így.

A „mikor engedhetem végre el magam?” miről is szól tulajdonképpen? Arról, hogy mikor nyithatod meg magad a testnek. A „mikor ereszthetem ki a gőzt?” kérdés nem más, mint, hogy mikor mondhatod ki azt, ami csak az eszedbe jut, és mikor zúdíthatod valakire a mérged, ha éppen dühít valami. Soha, soha nem szabad ezt megtenned. Soha. Sem otthon, sem amikor egyedül vagy, sem a házastársaddal, sem a gyermekeiddel, sem a kutyáddal. Soha. Rendben lenne, ha csak úgy megnyitnád magad a testnek? Megnyitnád magad az érzéseidnek, és kimondanál bármit, ami eszedbe jut? Soha, soha nem lenne rendben. Ha így viselkedsz, az bűn. A test szerint reagálni bűn, és ha megteszed, akkor problémákat fogsz okozni. Meg fogsz sérteni embereket, összezavarod a dolgokat az életedben. Az érzéseinket, a szavainkat uralnunk kell, és a gondolataink fölött is őrködnünk kell. Isten szerinti szellemi embereknek kell lennünk. Ámen.

Meg kell védelmeznünk a családjainkat, a kapcsolatainkat. Hányan tudjátok, hogy amikor rossz dolgokat mondunk ki, az igazán sokat árt egy kapcsolatnak? Felindulásból, rosszindulatból kimondott, gyűlölettel teli szavak nagyon sokat árthatnak egy kapcsolatnak. Mennyivel jobb, ha uralkodunk magunkon, lehiggadunk, megnyugszunk, és elvetjük azt a bántó gondolatot. Soha ne mondjunk ki bántást, és ne is engedjük meg, hogy ilyeneken gondolkodjunk. Meg tudjuk ezt tenni.

A 16-os vers mondja, hogy: „Szellem szerint járjatok”, s így nem fogjátok betölteni a test kívánságát. Tehát hogyan tudom meggátolni, hogy a testem uralkodjon rajtam? Szellemben kell járnom, mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen. Ezek szüntelen tusakodásban állnak egymással, hogy ne azokat cselekedjétek, amit akartok.

Nem tudod magad megnyitni a testnek, amíg a Szellemben jársz. És nem tudsz Szellemben járni, amíg a testnek állsz nyitva. Hogyha azon munkálkodsz, hogy szellemben járj, nem kell azon munkálkodni, hogy ne nyisd meg magad a testnek. Járj a szellemben, és nem fogod véghezvinni a test kívánságait. Ez így működik. Ha a Szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. Mondjátok: A Szellem vezetése alatt, a Szellem által vezetve.

Hányszor megesik, hogy férjek és feleségek felindult beszélgetésbe keverednek. És ki akarnak mondani valamit, de egy belső jelzés nem hagyja. Ha imádkozol, és Istennel jársz, akkor lesz egy jelzés, hogy ne mondd ki. Mégis hányszor megtörténik, hogy a test annyira erősen rugódozik, hogy csak azért is ki kell mondjam, hogy végül kiköpi a bántást. És nyugodt, mert megmondta, amit akart, de nagy ára volt ennek.

Ne emeljétek fel a kezeteket, nem szeretnék most erről bizonyságokat hallani. De bólintsatok, ha tudjátok, miről beszélek. Az emberek belefolynak beszélgetésekbe, küzdelmekbe. Beszélgetnek, és felhozzák, mi volt ezzel, meg azzal. És akkor elindul a lavina, és előbukkannak a múltból emberek, gondolatok, szavak, és emlékek – 15-20 évvel korábbról. Olyan ez, mintha ihlet alatt lennél. Nem kell semmit sem erőlködnöd. Mert valóban inspiráció alatt szólsz, de nem a Szent Szellemtől ihletve. Az ördög beszél most a szádon keresztül. Előhoz dolgokat, amiről már meg is feledkeztetek mindketten, és előrángatjátok, és kimondjátok azokat a dolgokat testi módon. Megnyitjátok magatokat a testnek, az ellenségnek, és így mennek tönkre a kapcsolatok.

De ha figyelni fogsz a Szent Szellemre, Ő figyelmeztetni fog: – Ne mondd ki ezt! Lesz egy jelzés a belsődben, ha Szellem szerint vagy vezetve. Lesz egy jelzés. És tudni fogod, hogy nem most van itt az ideje, nem most kell erről vagy arról beszélni. Egyszerűen csak menni kell aludni. Nem most kell beszélni róla. Istennél bölcsesség van, ha odafigyelsz rá. Tudni fogod, ha valamit nem így kellene mondani, vagy, hogy nem most van az ideje arról a dologról beszélni, hanem később. Bölcsességben jártok, ha a Szellem vezet titeket. Ámen.

 

A TEST CSELEKEDETEI

19-es vers: „A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.” Beszélgettem emberekkel, akik kapcsolatba keveredtek a házastársukon kívül mással is, és próbálták elmagyarázni, hogy az mennyire szellemi volt: – Volt egy összeköttetés közöttünk szellemben. Valami olyasmi, ami nagyobb volt mindkettőnknél. – Nem, ez a test! Ez testiség.

– Elmesélték, hogy ültünk és órákig [sóvárogva] beszélgettünk, és olyan csodálatos volt, és aztán túl messzire jutottunk. Ez test. Test. Test. Bálványimádás.

A Biblia azt mondja a Kolosse 3,5-ben, hogy a pénzsóvárgás, bálványimádás. Amikor nagyon vágyódunk egy házra, egy autóra, dolgokra, sóvárgunk valami után, ez árthat a kapcsolatoknak. Isten szeretné, hogy legyenek szép dolgaid. Vessél magot, és legyen hited benne, de ne erőltess semmit. Meg kell ezt értenünk. De ha az motivál, hogy ezt meg azt meg kell szereznünk, és pedig azonnal, ez sóvárgás. És bálványimádás. Megállapítható, hogy az, mert folyton erről beszélsz. Folyamatosan erről beszélsz. Rendben van, hogyha azt mondod, hiszek egy új házban, egy új autóban, de nem helyes, ha minden szavad a ház körül forog. Ház reggel, ház délután, ház este. Ház. Így a ház, és úgy a ház. Ez bálványimádás. És ez testi. Testi. Varázslás.

Tudjátok-e, hogy ez a szó, ami varázslásnak van fordítva, gyógyszerészeti termékeket jelent, drogokat? Hányan tudjátok, hogy a berúgás, vagy ha belövöd magad, az testi cselekedet? A testnek való behódolás. Hány kapcsolatot tett ez már tönkre? Az alkohol, a drogok. Mindegy milyen szörnyű kötelékben voltál, Isten ereje szabaddá tud tenni téged! Láttam ezt. Láttam ezt saját szememmel egy férfi életében, aki sebész volt. Nagyon sikeres a maga területén. De tudjátok, sokszor túlhajszolják magukat az emberek, túl sokat dolgoznak. Éjjel, nappal dolgoznak alvás nélkül. És hozzáférésük van ezekhez a drogokhoz. El kezdett szedni valamit, aztán valami mást, valamit, amitől fenn tud maradni, aztán valamit, amitől meg lenyugszik. Aztán nagy bajba került. Évek múlva pedig szanatóriumban kötött ki. Ki, és bejárt, mindenféle programokra, és még mindig használta a drogokat. Nem lett szabad tőlük.

Emlékszem, konkrétan, ahogy két hétig velünk volt. Prédikáltunk neki a gyógyító iskolában, tanítottuk őt. És aztán a második hét csütörtökén rátettük a kezünket, és emlékszem, ahogy az Úr foglalkozott velünk, hogy parancsoljuk meg, hogy ez a dolog, ez a kötelék megtörjön az élete fölött. Elmesélte, hogy úgy érezte, mint ha egy abroncs esett volna le a fejéről és a mellkasáról. Három hónappal később felhívott. Lent volt Közép-Amerikában, és missziós munkát végzett. Azt mondta: – Nem vettem be azóta semmit, egyetlen egyet sem. Szabad vagyok, dicsőség Istennek! – Lehet a kötelék heroin, vagy bármi más, Isten szabaddá tud tenni téged! Ámen. Egy szempillantás alatt meg tudja tenni, ha hiszel, és nem a reménytelenség szavait mondod ki. Meg kell vallanod a szabadulásodat, a szabadságodat. El kell fogadni azt.

A fenti ige beszél a világban az ellenségeskedésről, a versengésről, a gyűlölködésről, a haragról, a patvarkodásokról, visszavonásokról, pártütésekről, irigységről, gyilkosságokról, részegségekről, dobzódásokról. Mik ezek? Ezek mind a test cselekedetei. Behódolás a testnek.

 

A SZELLEM GYÜMÖLCSEI

A Szellem gyümölcse ugyanakkor: a szeretet. Mondjátok velem együtt: „De a Szellem gyümölcse: a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” Az ige szerint az: „ilyenek ellen nincs törvény.” „Akik pedig a Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival, és kívánságaival együtt. Ha Szellem szerint élünk, szellem szerint is járjunk.” (Gal. 5,22-25)

Újjászülettünk, tehát éljünk a Szellemben! De ez nem jön automatikusan Önmagában az, hogy újjászülettél, nem jelenti azt automatikusan, hogy a Szellemben jársz. Meg tudod nyitni magad a testnek. Mi van akkor, ha két ember a házasságban megnyitja magát a Szellemnek és a Szellemben járnak minden nap. Ez nem azt jelenti, hogy transzban vannak. Nem azt jelenti, hogy fennakadnak a szemeik, és folyamatosan nyelveken beszélnek, és azt sem tudják, hogy hol vannak. Nem, nem azt jelenti. Nem.

Mit is jelent hát Szellemben járni? Ha a Szent Szellemnek nyitod meg magad, akkor a szeretetnek nyitod meg magad, az örömnek, a békességnek, a béketűrésnek, a szívességnek, jóságnak, hűségnek, szelídségnek, és a mértékletességnek. Mi következik abból, ha két ember éjjel és nappal szeretetben jár? Örömben, békességben, hosszútűrésben, jóságban, szelídségben, hitben, mértékletességben élnek. Milyen problémáik lesznek? Semmilyen problémájuk nem lesz. Semmilyen. Ha mindkét ember a Szellemben járna, szeretetben, örömben, békességben, béketűrésben, éjjel és nappal, nem lenne semmilyen problémájuk. Semmilyen. Mondjátok, hogy: semmilyen. Semmi problémájuk nem lenne. Ha pl. az egyikük tesz valami rosszat, a másik szeretetben jár. Ha egyikük rosszul érzi magát, a másik megnyitja magát az örömnek, vagy ha az egyik fél depressziós, a másik megnyitja magát a békességnek. Ámen.

Lehet, hogy negyvenegyszer hibázik az egyikük, de a másik hosszútűrésben jár. Egyiküket előléptetik, a másik elé, és ő mégis szelídségben jár. Hallottátok? Lehet, valamelyiküket a test csábítgatja, vonzza, de mégis mértékletességben járnak, van önuralmuk. Mindannyian megnyitottuk már magunkat a testnek, de a múltban sem kellett volna, és most sem kell megtennünk. Ha azt akarjuk, hogy a házasságunk jó legyen, akkor el kell kötelezni magunkat, hogy a Szellemben fogunk járni. Megnyitjuk magunkat a Szent Szellemnek, befogadjuk magunkba a szeretetet. Mondjátok hangosan: Én szeretetben járok, örömben járok, én békességben járok. Nézzétek a Bibliátokat közben. Én béketűrésben járok, én szívességben járok, én jóságban járok, én hűségben járok, én szelídségben járok, én mértékletességben járok.

Bármi, ami nem tartozik ide, ami ezeknek az ellentéte, az a testnek való megnyílás, amiből háborúság fakad. Az ilyenekért háborúságunk lesz a testben. Értitek ezt? Tudunk tovább menni? Szeretnék ma este – ahogy az Úr segít ebben – öt területre rámutatni, amelyet az ellenség használ ellenünk. Mindegyik terület a testben való járásra utal. Ez az az öt fő terület, amit az ellenség előszeretettel használ arra, hogy a házasságokat tönkre tegye, és a kapcsolatokat megölje. Öt témát említek, mert az Ige tanít minket arról, hogy nem kell tudatlannak lenni az ördög eszközeivel kapcsolatosan. Tudnod kell, hogy ezeket használná, hogy tönkre tegye a házasságodat, ezért őrizkedned kell, hogy ne nyisd meg magad neki.

 

AZ ELSŐ ÉS LEGFŐBB ELLENSÉG: AZ ÖNZÉS

Az első téma, amiről beszélek, az elsődleges ellensége a házasságodnak. Nem az ördög, hanem az önzés. A legfőbb ellenség az önzés. Hallottam embereket úgy beszélni, az első (fő) probléma a kommunikáció. Nagyon sok terápiát végeznek pszichiáterek, és kiemelik a kommunikációt, de én nem értek ezzel egyet. Nem könnyelműen mondom ezt, utána néztem a témának, éveken át tanulmányoztam, ezért nem értek ezzel egyet. Lehet, hogy tökéletesen kommunikálsz, és mégis tönkre teszed a házasságodat. Mondd meg, hogy érzel igazán? Utállak. Megvetlek. Kimondod, kifejezed, amit érzel, tehát kommunikálsz. Ugye? De hová vezet? A kommunikáció fontos, és tudunk is ebben fejlődni, ez nem kérdés. De nem ez a legnagyobb probléma. Nem ez a legfőbb kérdés.

A legnagyobb probléma az önzés, ami egy másik kifejezése annak, hogy a testben járunk, mert ez a test természete. Ahhoz, hogy önző legyél, annyit kell csak tenned, hogy felébredsz reggel. Hallottátok? Az önzés ott van a tested természetében, és ha megnyitod magad annak, amit érzel, akkor önző leszel. És sokba fog ez kerülni neked az élet minden területén. Az emberi hozzáállásuk alapján két típus van: akik elveszik azt, amit maguknak akarnak, és akik adnak. El kell tökélni magad, ha sikeres akarsz lenni a házasságodban, hogy nem olyan leszel, aki csak elvesz. Nem leszel követelődző. Nem leszel olyan, aki mindig csak magának követel, hanem adakozó leszel. Láttam embereket, akik úgy próbáltak segíteni másoknak, hogy leültették az illetőt, és megkérték, mondja el, hogy mire van szüksége? Aztán bátorították arra, hogy mondja el a férjének, vagy a feleségének, hogy mire van szüksége a másiktól. Nem! Nem és nem!

Ha mindkét ember a másiktól követel, és a másiktól vár el, akkor egyikük sem ad. És ettől szörnyen fogják érezni magukat, ha azon rágódnak, hogy mire van szükségük, és mit akarnak. Ez nem Igei. Ez nem Isten szeretete. Nem. Nem kell tíz oldalt készíteni arról, hogy elmondják a másiknak, mire van szükségük. El kell felejtkezni a saját szükségekről, helyette arra kell koncentrálni, hogy te mit tudsz adni a párodnak. Ezzel nem mindenki ért egyet, de mutassátok meg nekem az Igét, ami ennek ellentmond. Velem vagytok? Annak, hogy rengeteg a probléma sok házasságban, – sőt, még a gyülekezeten belül is –, számos oka van. Mert az emberek behelyettesítették, az emberi gondolkodásra cserélték le Isten Igéjét. Vannak olyan dolgok, amelyeket teljes meggyőződéssel prédikálnak és tanítanak, mintha Isten Igéje lenne, holott nem az Ige, hanem pont az ellentéte annak, amit a Biblia tanít.

Sokszor ülnek párok az asztalom előtt. Az asszony felpanaszolja a férjnek, hogy vannak szükségei, de ő nem törődik velük. Elmondja, hogy a férje érzéketlen mindarra, amire neki szüksége lenne. A férj szintén felhozza, hogy neki is vannak szükségei, amelyekkel viszont az asszony nem törődik. Kommunikálnak, ugye? De mit kommunikálnak? A teljes önzést! „Nekem szükségem van”, „én akarok”. Mindkét fél azt hajtogatja, hogy ő mit akar. Miközben senki nem ad semmit. Ezért nincs mit elfogadni. És ezért, hacsak valaki meg nem változik, ebben a helyzetben nincs remény.

Nem kell leülnöd, és leírnod, majd odaadni a férjednek, vagy a feleségednek, hogy mire van szükséged, mit kell, hogy megtegyen érted. Ezt el kell felejtened. Helyette add a lelkedet az Úr kezébe, mondd ki: Uram Te vagy az én forrásom, Te töltöd be a szükségeimet, Te teszel teljessé, Te elégítesz meg engem szellemileg, lelkileg, és testileg. Vagy közvetlenül teszed, vagy valamelyik emberen keresztül, de Te viselsz rólam gondot. A szemeim Rád néznek, Téged látnak, ezért nem helyezek nyomást senkire.

Velem vagytok? Ez nagyon fontos. Ha tehetném, még erőteljesebben beszélnék erről, mert az emberek szörnyen eltévesztik ezeket a dolgokat. Ne azt számlálgassuk, hogy mit akar, illetve mit nem akar megtenni a párunk értünk. A bírálattal, gyötréssel nyomást helyezünk a másikra, és ettől biztosan nem jön meg a kedve megtenni, amit szeretnénk. E helyett a téves gyakorlat helyett nézzük meg, mi történik, ha mi adunk a másiknak. Mi történik ilyenkor? Egy szellemi törvény lép működésbe. Ha elkezdesz vetni, akkor mi történik? Aratás jön! Mi történik, ha a másik fél is vet? Abból is aratás lesz! És, ha mindketten vetni fogtok? Még nagyobb aratás jön. Egyre jobb lesz, és jobb lesz minden, mégpedig azonnal. Egyre jobb lesz, és jobb lesz, mert nem úgy viselkedtek, mint a csecsemők, akik sírnak, és fekszenek az ágyban, és sajnálják magukat. Nem azt figyelitek, hogy helyesen bánik-e veletek a másik, vagy, hogy tisztel-e téged?

Ez öli meg a házasságokat, mert, amíg ott fekszel, és megnyitod magad az önsajnálatnak, jön az ördög. Azt mondtam, jönni fog az ellenség. Jönnek a démonok, ráülnek a válladra, és oda fekszenek veled az ágyba. És egész éjszaka hazugságokat táplálnak beléd, hogy mit kellett volna, hogy tegyenek érted, és hogy megérdemelted volna ezt, és nem érdemelted meg azt, és ez nem korrekt. Meg, hogy nem ezt érdemled, jobbat érdemelnél. Az Úr soha nem mondott neked ilyet, ez egyenesen a pokolból jött. Ha ott fekszel, és erre hallgatsz, akkor egyre rosszabbul fogod érezni magad, és tele lesz nehezteléssel a szíved. És legközelebb, amikor beszéltek a társaddal, ez fog kijönni a szívedből: Miért nem teszed ezt meg értem? Miért nem törődsz velem? És ebből borzalom fog származni a házban, szörnyű zűrzavar.

Nincs az emberekben annyi alázat, és tudás, hogy elismerjék, hogy ők okozzák a problémáikat, ők, saját maguk a forrásai a problémáiknak azáltal, hogy megnyitják magukat az ördögnek. Felejtsd el, hogy neked mire van szükséged. Felejtsd el, hogy te mit akarsz. Még csak ne is használd azt a szót, hogy megérdemled. Néha az emberek azt mondják, hogy mivel érdemeltem ezt ki? A válasz az, hogy nagyon sok mindennel. Arról akarsz beszélni, hogy mit érdemelsz? Arról akarsz beszélni valójában, mit tettél? Vétkeztél. Bűnös voltál, és szűkölködtél Isten dicsősége nélkül. Mit érdemeltél? A bűnök zsoldja halál. Halált érdemeltél, problémákat, aggodalmat, betegséget és szegénységet. Azt, hogy idő előtt meghalj, és a pokolba kerülj.

Ne arról beszéljünk, hogy mit érdemlünk meg, hanem beszéljünk inkább a kegyelemről, az irgalomról. Arról, hogy Jézus hogyan kapott olyasmit, amit pedig nem érdemelt, hogy mi megkaphassuk azt, amit meg sem érdemlünk: a megigazulást, a gyógyulást. Ámen. Ne arról beszélj, hogy neked mi jár. Nem szeretem, ha azt mondják az emberekre, ha azt mondják nekem: – Ó, megérdemelted, mert jól dolgoztál. Nem szeretem kiigazítani őket, mert nem értenék meg öt percben. Inkább azt mondom, hogy Isten jó hozzám, a hibáim ellenére jó, a hiányosságaim ellenére is Ő olyan sokat tett értem, Ő olyan jó hozzám. Ez nem alázatoskodás, hanem a valóság. Ez a tény.

Látjátok már, hogy mi az első számú gyilkosa a házasságoknak? Az önzés. Kell azon gondolkodnod, hogy mit érdemelsz meg? Meg, hogy mire van szükséged, és te mit akarsz? Mindegy az is, ha esetleg olyan TV programot néztél, amelyben még akár Igéket is idéztek, felejtsd el. Felejtsd el. Biztosan vannak olyan könyveid otthon, amelyeket ki kellene dobnod. Komolyan mondom. Olyanok ezek, mint a méreg a házadban. Haza kell menned, és ki kell dobnod azokat a kukába, és a Bibliádat elővenni. Ámen. Az első számú gyilkos tehát az önzés. Szeretnétek tudni, mi a második? Az önzés abban is benne van.

 

MÁSODIK ELLENSÉG: A TITKOK

Menjünk a Lukács 8-ra. A titkolózás a házasság második számú gyilkosa. Tehát mondtam, az első számú az önzés. Ezt követi a titkolózás. Titkok. Mire gondolok? Megtartani dolgokat, egymás elől elrejteni dolgokat. Ezzel általában együtt jár a becstelenség, a hazugság is. Nem létezik kapcsolat bizalom nélkül. Nem tudsz megbízni valakiben, aki hazudik neked. Bolond lennél, ha megtennéd. Az emberek nem veszik észre, nem tudják, hogy mi a hazugság.

A hazugság az egyik leggusztustalanabb dolog, ami a földön volt, a legszörnyűbb dolog. Néha az emberek felnövekednek, és nem veszik észre, hogy a tanáraik, a szüleik, és a barátaik is hazudtak. Azt gondolják, hogy egy kis kegyes hazugság belefér. A hazugság az egyik legszörnyűbb dolog, amit tehetsz. Amikor hazudsz valakinek, bárkinek, akár a barátod, vagy a társad, és a szemébe nézel, és mondasz neki valamit, ami hazugság, – mit próbálsz ilyenkor tenni? A szeretetüket, és az irántad való törődésüket akarod felhasználni arra, hogy megtéveszd őket.

Arra a bizalomra utazol, amit beléd vetettek, hogy megtéveszthesd őket. Ez ördögi. Ez az ördög munkája, ő a lelkünk ellensége, és ezt próbálja tenni egész nap, hogy megtévesszen minket. És amikor a házastársunk összeköti magát az ördöggel, és hazudik nekünk, hogy megtévesszen minket, ez a legszörnyűbb becsapás és árulás. Egy árulás. Egy szörnyű dolog.

Nézzük meg az Efézusi levélben. Tartsátok itt az ujjatokat a Lukácsnál, és lapozzunk az Efézusi levélhez. Efézus 4. fejezete. Hagyjatok egy könyvjelzőt a Lukácsnál, mert vissza fogunk oda térni. Az Efézusi levél 4. része, és a 22-es verse: „vetkezzétek le a régi élet szerinti ó-embert, aki meg van romolva a csalárd kívánságok miatt; és újuljatok meg a ti elméteknek szelleme szerint.” – Ha nem gondoltad, hogy a hazugság ennyire szörnyű dolog, meg kell újítanod az elmédet, és fel kell ismerned, hogy ez egy borzasztó dolog. – „És öltözzétek fel amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban, és valóságos szentségben.” Tehát ezért. Mi az első dolog, amit az Ige mond? „Vessétek le a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.” (Eféz. 4,22-25) Menjünk most a Kolosse levélhez. Mondjátok: Vessétek el a hazugságot, vessétek le az ó-embert. Vessétek el a hazugságot.

A meg nem váltott ember természete az ellenség természete. És mi az ő nyelvezete? A hazugság az ördög királyságának a nyelve, mivel ő maga is hazug. Ő a hazugságok atyja. „Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert ő hazug.” (Ján. 8,44) Nem akarsz ördögi lenni, ugye? Ezért nem hazudhatsz. Időnként sem. Soha, soha. Semmilyen helyzetben. Soha nincs olyan helyzet, ahol egy hazugság jogos lenne. Soha, semmilyen körülmények között. Nincs olyan helyzet, amikor egy hazugság jogos lenne. A saját édesanyámért sem hazudnék, vagy akár Phillisért. Hallottátok? Nem! Ha hazudok, akkor kompromisszumot kötök az én belső fedhetetlenségemmel. Mi lenne, ha Isten hazudna, csak egyszer is? Mi lenne, ha Isten hazugságot szólna? Tudod, mi történne? Ő már nem lenne többé Isten. Isten nem lehet hazug!

Vajon mi tartja össze a Mennyet és a Földet, a Napot, a bolygókat és a naprendszereket? Mi tartja fenn őket? Isten szava az! Mi lenne akkor, ha az Ő szava nem állna meg? Az egész szétesne, mint egy kétdolláros óra. Mindennek vége lenne. Az utolsó leheletünket kiadnánk, megszűnne a gravitáció, megszűnne a napsugárzás. Minden szétesne, mert mindez az Ő szavának fedhetetlenségén alapul. Tudod, a te életed is ilyen.

A te saját életed is így működik. Te és én, mi teremtjük meg a kis világunkat a szavainkkal. Értitek? Ahhoz, hogy sikeresek, győzedelmesek legyünk, a hit emberének kell lennünk. Így jön el a győzelem. A mi hitünk az, ami legyőzte a világot. De lehetetlenség hazugnak is lenni, és ugyanakkor hitembernek is lenni. Ez lehetetlen. Miért? Emlékszel a Márk 11,23-ra? Mit is mond? „Ha azt mondod ennek a hegynek: Kelj fel, és ugorjál a tengerbe! És nem kételkedsz a szívedben, hanem hiszed a szívedben, hogy amit – Isten – mond…

Így szól az Ige? Hiszed a szívedben, amit Isten mond? Mit kell hinned a szívedben? Hinned kell a saját szavaidban! Igen, hinned kell Isten szavában is, de hinned kell a saját szavadban is. Mi történik, ha hazudozol? Akkor hazug vagy, és tudod is a szívedben ezt, és ezért nincs bizodalmad a saját szavaidban. Ezért, amikor megvallást teszel, nem lesz benne erő. Hitembernek lenni azt jelenti, hogy olyan ember vagy, akinek a szavai fedhetetlenek, ami viszont egyértelművé teszi, hogy soha nem hazudsz. Soha. Akár megesküdhetsz a saját párodra is, de azt nem változtathatod meg. Ha az utolsó forintodba kerül is valami, akkor sem hazudsz. Ha az életedbe kerül, akkor sem hazudsz. Velem vagytok? Tudom, hogy ez nagyon erős kijelentés, de nincs más út. Egyetlen más út van, ha kompromisszumot kötsz az ördöggel, és a partnerévé válsz. Ha az ő nyelvén szólsz, ami biztos halál és pusztulás. Tudom, hogy így van.

Phillis és én nagyon sok házaspárral, helyzettel foglalkoztunk ahhoz, hogy tudjuk: ez egy nagyon nagy probléma. Ahogy mondta is Phillis, az emberek olykor megvesznek dolgokat, de nem mondják meg a párjuknak, beszélgetnek emberekkel, találkozókra mennek, de nem szólnak erről a párjuknak. Megtesznek dolgokat, és nem beszélnek róla. És ha mégis előjön a dolog, akkor hazudnak. Tettél már ilyet? Amikor a házastársad a szemedbe néz, és feltesz egy kérdést, és te visszanézel rá, és direkt, céltudatosan rossz, hamis választ adsz, akkor egy kést döftél a házasságod szívébe. Mert azzal lerombolod a bizalmat, ami az egészet összetartani hivatott. Nem azt mondom ezzel, hogy nem lehet helyrehozni, ha valaki hazudott. Az emberek nem szeretnek erre így gondolni, de a valóság az, a legtöbb ember, aki most itt van is, hazudott már a másiknak. Ez nem helyes. Nem kellene, hogy így legyen. Isten ugyan megbocsát neked, és talán a társad is megbocsát. De abba kell hagyni ezt a gyakorlatot.

Ha adni akarsz egy esélyt, egy lehetőséget, hogy helyre jöjjön a kapcsolat, és azzá váljon, aminek lennie kell, akkor ezt le kell állítani. Emberek néztek rám kérdvén: – De Keith testvér, mit kell tennem? – Mondd el az igazat. – Nem gondolom, hogy tudnám kezelni az igazságot. – Honnan gondolod, hogy van választási lehetőséged? Talán imádkoztál, és az Úr azt mondta neked imádságban, hogy: Hát tudod, ő nem tudná kezelni az igazságot. Nem, nem. El kell kötelezned magad, hogy bármibe kerül is, elmondod az igazat. Ha nagyon sokba kerül, ha az az ár, hogy úgy döntenek, soha többet nem akarnak veled kezdeni, akkor is el kell mondani az igazat. Meg kell, hogy tegyed. És ne azt mondd a másiknak: meg kell, hogy bocsáss nekem. Nem kell megbocsátania, nem köteles rá. Persze, meg kellene, hogy bocsássanak, de nem kötelesek, és nincs jogod ezt számon kérni tőlük. Ami a te dolgod, amiről gondolkodnod kell az az, hogy hogyan tudod bebizonyítani feléjük, hogy megváltoztál, és így nyerni vissza a bizalmukat.

Menjünk el Lukácshoz. Nagyon nagy csönd lett, mivel komoly dolog ez. Nagyon, nagyon komoly, de tartsatok ki, nagyon izgalmas lesz a vonatkozó igéket olvasni, egyiket a másik után. Lukács 8,17. Piros betűs szöveg, mert Jézus beszél itt. És mivel Ő mondta, tudjátok, hogy ez tény, ez így van. „Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog semmi, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jönne.” Mit fogsz tudni örökre eltakarni? Semmit. Világosságra fog jönni. Ezért jobb, ha elmondod az érintetteknek, még mielőtt mástól tudnák meg. Mert a dolgok mindig, előbb, vagy utóbb, de mindig feljönnek a felszínre. Sok mindent mondtam erről. Nagyon kijózanító ez. De rendben levő akár egy pici hazugságot is mondani? Nem! Az a bizalom elárulása, az egy ördögi dolog. Ha sokba kerül neked, ha úgy gondolod, hogy ott hagynak téged, akkor is. Tudom, hogy ez nagyon nehéz. De először is kereszténynek kell lenned. Ámen.

Először is a szívednek kell tisztának lennie. Tiszta kell, hogy legyen Isten előtt. Ez a legelső. Isten kért, hogy bocsássunk meg, ehhez megadja az erőt, a szádba adja hozzá a szavakat. Menj oda a másik emberhez, és távolítsd el a titkokat, amelyek közöttetek állnak. Ha megjátszod magad, akkor is érezni fogják, hogy valami nincs rendben. Lehet, hogy nem tudják pontosan mi történt, de érezni fogják, hogy valamit rejtegetsz, hogy nem mondasz el valamit, és nem mutatsz ki valamit, és ez szakadást, távolságot szül köztetek. És nem lesz meg mindaz, aminek pedig meg kell lennie egy kapcsolatban. A titkok elválasztanak. Viszont mit tesz az igazság? Mit fog tenni az igazság? Mondjátok meg. Egyébként is, ne becsüljétek le a többieket. Ne becsüljétek le őket. Ők szeretnek titeket, és valószínűleg megbocsátanak. De ne hagyjátok, hogy ugyanez megismétlődjék, akár a jövő héten is. Változzatok meg.

Sokan kisgyerekkoruk óta hazudnak, egyfolytában csak hazudnak. Nem is kell gondolkodniuk ehhez, csak hazudnak. És ha te is ilyen vagy, akkor meg kell ezt törnöd magadban. Meg kell tenned. Ha valakinek mondasz valamit, amiről tudod, hogy nem igaz, amint kijött a szádon, állj meg, és mondd ki: – Elnézést, ne haragudj, amit mondtam neked az egy hazugság volt. Ne próbáld felvizezni, szépíteni, mondd, nevezd annak, ami. Mondd: Sajnálom, nem lett volna szabad ezt mondanom, mert ez egy hazugság volt. Bocsáss meg nekem miatta.

És amikor hazafelé mész, és eszedbe jut valami, ami nem volt igaz, hívd fel telefonon az illetőt, akinek mondtad. Legyél erős férfi, erős nő. – Emlékszel, mit mondtam X.Y.-ról? Ez hazugság volt. Sajnálom, nem volt igaz. Így tudod jóvá tenni a dolgot. Ha folyamatosan így cselekszel, az meg fog változtatni téged. Velem vagytok? Nem azt mondtam, hogy ez könnyű, de így válhatsz hitemberré, a megigazultság, a fedhetetlenség emberévé. Olyan emberré, akit a társa tisztelni tud, akire fel tud nézni. És akinek élvezi is a társaságát. Minden szemetet el tudtok távolítani kettőtök közül. Mondjatok erre Áment!

 

HÁRMAS SZÁMÚ ELLENSÉG: AZ ELFOJTÁS

Jól érezzük magunkat, ugye? Vegyetek egy mély levegőt, én meg addig iszom egy kis vizet. Készek vagytok? Kemények vagytok, elbírjátok, már csak két téma van hátra. Menjünk a II. Korinthus 3,17-es vershez.

II. Kor. 3,17 „Az Úr, pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.” Mi van ott? A szabadság. A hármas számú ellenség, ami meg tudja ölni a házasságot, vagy kapcsolatot, az az elfojtás. Ízlelgetve a szót, mit sugall? Fojtogatást. Fojtogatást. Tudjátok mit értek ez alatt? Elfojtani. Elfojtani valakit. Próbálni irányítani mindazt, amit tesz. Birtoklással. – Ez az én feleségem! Őt ne kezeld úgy, mintha a pénztárcád, vagy a pisztolyod lenne. Őt nem úgy birtokolod, mint egy tárgyat. Sokszor halljuk:  – Az én férjem. Asszony, te sem birtokolod őt. Ő egy Istentől kapott ajándék a számodra. Igen, úgy mondod, hogy a te férjed, de ő egy független szellem, tőled független lény. Te pedig tőle vagy független. És neki is van kapcsolata Istennel, függetlenül tőled, és neked is van, tőle függetlenül. Igen, igaz egy testté váltatok, de nem egy személyiséggé.

Mindig meg kell őrizni a saját egyéniségeteket, a saját „színeiteket”, saját személyiségjegyeiteket. Ahhoz, hogy a kapcsolat egészséges legyen, a feleknek szabadnak kell érezniük magukat. Szabadnak kell lenniük, hogy imádják Istent, hogy higgyenek Istenben, függetlenül a másiktól. Hogy legyen önállóságuk, legyenek saját képességeik, önálló sikereik. Hogy legyenek teljesítményeik egymástól függetlenül is. Ne akarj mindig mindent megkérdőjelezni. Ne akarj tudni minden szót, amit valaki másnak mondott. Ne akard mindig tudni, hogy hol volt a másik, a nap minden percét kontrollálni. Nem a gyermekei vagytok egymásnak. Felnőttek vagytok. És, ha a társad nem adott okot arra, hogy ne bízz meg benne, akkor ez inzultusnak számít. Minden alkalommal, amikor csak kérdőre vonod. Emlékezned kell arra, hogy elhagyhatnak, ha akarnak. Elhagyhat a társad. És az, hogy te mindent ki akarsz szedni belőle, nem segíti elő, hogy a másik maradni akarjon. Elfojtod. Fojtogatod.

Hölgyek, nem ti vagytok a férjetek édesanyja. Hallottátok? Hogyha zöld csíkos nyakkendőt akar felvenni, esetleg tegyél neki egy javaslatot, de ne mondd meg neki, hogy mit kell tennie. Ne mondd, hogy nem mehet így ki a saját házából, és nem teheti azt, amit ő akar tenni. Ne mondd neki, mert zokon fogja venni. Hallottátok? Láttam feleségeket, láttam pásztorok feleségeit, ahogy kiigazítják a férjüket prédikáció közben. „Beszólnak” neki miközben prédikál, hogy: – Nem, nem, ez így nem jó! És kiigazítják. Tanúja voltam, hogy egy gyülekezet pásztora, a szolgálati szobájában éppen nyúlt valamiért, hogy levegye azt a polcról, és a felesége azt mondta neki: – Tedd vissza, tedd vissza, ne csináld ezt. És a férj elég ostoba volt ahhoz, hogy engedelmeskedjen. De láttam a szemében az elfojtottságot. Hallottátok?

Ő ugyan szereti a feleségét, de a feleség gyűlöli őt, ami megfojtja. Megbénítja. Láttam férfiakat is, akik indokolatlanul rendkívül féltékenyek voltak a feleségükre. Ha csak rájuk nézett valaki, máris azt mondták: – Mit tettél, miért nézett rád ez a férfi? Miért bátorítod, miért biztatod őt? Az én nagybátyám is hasonló cipőben járt. Egy gyönyörű, nagyon csinos nőt vett feleségül. A fiúk persze fütyültek utána, és megjegyzéseket tettek rá, sőt, meg is kérdezték tőle, hogy nem zavar ez téged? – Nem, nem zavar, nem szeretnék olyan csúnya feleséget, hogy senki se nézzen rá. Az emberek nem gondolkodnak helyesen. Azt akarják, hogy gyönyörű legyen az asszony, de senki más ne vegye észre. Legyen a férj csinos, de mások ne nézzenek rá. Ha csinos a párod, valószínűleg észreveszi valaki, főleg a megváltatlan emberek, akiknek mindegy, hogy mit mondanak. Ugye így van? De biztosnak kell lenned magadban, és meg kell bíznod a társadban.

Ha el akarnak hagyni téged, és játszadozni akarnak veled, akkor megtehetik, nem tudod megállítani a dolgot. Hallottátok? Férfiak, asszonyok! Ha a feleséged meg akar csalni, meg is fog, megteheti, nem tudod megállítani. Ha a férjed meg akar csalni téged, nem tudod megakadályozni ebben. Az emberek meg tudják találni a módját. De annyira biztosnak kell lenned Istenben, hogy tudd, mindegy, mi történik, akkor is jó lesz neked Őbenne. A szíved és a lelked az Ő kezében van, Ő ad biztonságot. Bár tudod, hogy szereted a társadat, mégis elromolhatnak a dolgok. Ez is benne van a pakliban. De mégis bizalommal telt vagy, nem aggodalmaskodsz, nem fenyegetőzöl, és nem rettegsz, hogy mi fog történni, mert a mai napodat teheted tönkre azzal, ha azon gondolkozol, és arról beszélsz, hogy mi történhetne. Mondjátok ki a szót: szabadság, szabadság.

Asszonyok, mozdítsátok elő a férjetek sikerét, férfiak, mozdítsátok elő a feleségetek sikerét. Bátorítsátok az ajándékaikat, amik tőletek függetlenül megvannak, legyetek büszkék az eredményeikre, és bízzatok meg bennük. Ámen. Ha el akar menni a másik valahova, hadd menjen, ha tenni akar valamit, hadd tegye. Ha nem akar visszajönni, akkor te sem akarod, hogy visszajöjjön. Hallottátok? Mondjátok ki újra: szabadság.

A Biblia beszél arról, hogy ne oltsuk ki a Szellemet. Ne öntsük le vízzel, ne borítsunk rá egy vizes takarót. Láttam férfiakat, akik ezt tették a feleségükkel. A feleségnek sok dologhoz volt tehetsége, a férj viszont ettől bizonytalanná vált, hogy a felesége jobb valamiben. Rosszul érezte magát emiatt, és inkább kioltotta őt. Hazamentek, veszekedtek, rágódtak a dolgon. A férj érvelt: – Most miattad rossz színben tűnök fel. Nem így áll a dolog, ez csak azt jelenti, hogy gyenge vagy, és bizonytalan. Minden értelmes ember tudja, hogy minél jobban néz ki a felesége, ő is annál jobban néz ki. Egymás visszatükröződései vagytok. Az emberek azt mondják rá, hogy ő egy okos jó külsejű, értelmes, sikeres nő. – Igen. Mondd: ő az én feleségem. Nem kell őt lenyomni, és eltiporni, nem attól fogsz te jobb színben feltűnni. Attól éppen, hogy gyengének és bizonytalannak fogsz tűnni. Mondjátok: Nincs elfojtás. Szabadság van, szabadság. Jézus a mi férjünk. Így van? Ő mennyi szabadságot ad nekünk? Bármit megtehetsz, amit akarsz. Nem? Nem így van?

Ha úgy döntesz, hogy az ördöggel társulsz, akkor ez sokba fog kerülni, tönkre fog menni a közösséged az Úrral, de Ő mégsem fog kényszeríteni semmire. Meg tudná tenni, hogy otthon tartson téged. Csak fölemelné a kisujját, és a falhoz ragasztana, hogy ne is tudj elmenni, mondván, nem engedem, hogy bűnt kövess el ellenem. De nem teszi meg. Miért? Mert nem létezik szeretet, hacsak nem önkéntes. Nincs elkötelezettség, ha nem szabad akaratból fakad. Ne próbáljuk erőltetni, kényszeríteni és irányítani a házastársunkat. Meg kell adni neki a szabadságot. Ámen.

 

NEGYEDIK ELLENSÉG: A HANYAGSÁG

Készen vagytok a következőre? Rendben. A 4. számú ellenség is nagyon sokat árt a kapcsolatoknak. Lapozzunk az I. Korinthus 7-hez. Jól érzitek magatokat, jól szórakoztok? I. Korinthus 7. Ez is arról beszél, hogy a Szellemben járjunk. Ez ellentétes a testben való járással. Több aspektusát is körbe lehet járni.

I. Kor. 7,2-es vers: „De a paráznaság miatt, minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.

3. A feleségnek adja meg a férj a köteles jóakaratot; – ami jár neki – hasonlóképpen a feleség is a férjének.” Látjátok, hogy Isten úgy tervezte, hogy mind a férj, mind a feleség fizikailag is, és érzelmileg is megelégedett legyen a kapcsolatban. Ámen. És tovább folytatja:

4.” A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.” Amikor összeházasodtok, egy testté váltok, többé már nem vagytok ugyanazok, innentől már nincs saját jogotok a testetekhez. A házastársatoknak van joga a testetekhez, és ez nem csak a szexualitásra vonatkozik, hanem jogaik vannak mindenhez, ami a testetekkel kapcsolatos. Isten nem limitálta ezt a szexre. Egy másik fordítást is szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban.

„A feleségnek nincs meg a joga, hogy azt tegye a testével, ami neki tetszik, hanem a férjnek van meg a joga hozzá.” A feleségnek nincs hatalma a saját teste felett, mivel az a férjéhez tartozik. A feleség nem vallhatja saját magáénak a testét, mert az a férjéé. És, ugyanez vonatkozik a férjére is, a férjekre is. A férjeknek sincs joguk a saját testükkel azt tenni, amit csak akarnak, mert a feleségnek vannak jogai az ő testéhez. Bibliai kötelezettségünk, hogy törődjünk a testünkkel, hogy megőrizzük azt olyan formában, ami tetszésére van a társunknak. Ez része a házastársi kötelezettségeinknek.

Nagy gond és probléma a házasságokban a hanyagság. Tudjátok, mire gondolok. Az emberek elhagyják magukat, ami döbbenetes. Ez a testi hozzáállás. Amikor az emberek összekerülnek, ugye, már megkapták egymást. Mindaddig nagyon keményen dolgoztak azon, hogy a randevúkon jól nézzenek ki, jól öltözöttek és csinosak legyenek. De az összeházasodás után olykor hat hónap sem telik el, és kiengednek, elengedik magukat. Már nem hoznak erőfeszítést, hogy jól nézzenek ki. Ez baj! Az emberek úgy próbálnak viselkedni, mintha a kinézet nem számítana már oly nagyon. Pedig számít. Ne csapd be magad.

– Ha a férjem igazán szeret engem, akkor ez az 50 kg súlytöbblet nem számít! De ha te igazán szeretnéd őt, akkor lefogynál.

– Ha a feleségem igazán szeretne, akkor nem számítana ez a sörhas! Nem így van, hogyha őt bántja ez a dolog, akkor neked Bibliai felelősséged, hogy tegyél valamit ezzel kapcsolatban. Hallottátok?

Hölgyek, hogyha a ti férjetek a hosszú hajat szereti, ti pedig nem, és fellázadtok, mondván, hogy nem érdekel, hogy mit mond, nem törődök vele, akkor megrontjátok ezt az igerészt. Ha a férj nem szereti a vörös hajat, és te csak azért is vörösre fested a hajad, akkor ellenszegülő vagy, és megrontod azt az igét, és problémákat fogsz okozni. Hogyha a feleséged nem szereti az ápolatlanságod, és kéri, hogy hazajőve a munkából mosakodj meg, mert irritálja az egész napos izzadságszag, de te leveted magad úgy a kanapéra, az nem helyes. Ha ő azt mondja, hogy mosakodj meg, akkor mosakodj meg. Vagy, ha az asszony kimondja, hogy nem szereti a pocakod, és kéri, hogy szabadulj meg tőle, akkor szabadulj meg tőle. Mármint a hasadtól. Figyeljetek!

Nem szabom meg nektek, hogy mekkorák legyetek, hogyan öltözködjetek, és, hogy hány kilót nyomhattok. Hanem arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy akarjatok tetszeni a társatoknak. Ha úgy is tetszetek neki, ahogy vagytok, az csodálatos. Csodálatos. De ha valamit kérnek tőletek, és ismételten kérik, és te mégis figyelmen kívül hagyod, akkor problémákat okozol a házasságodnak. A tested nem a te sajátod.

Ez az abortuszkérdést is rendesen helyre teszi. Ugye? Az asszony teste nem csak a sajátja. Ezzel a kérdéssel az is felmerül, hogy a gyermek teste az nem a sajátja, hanem az édesanyjáé. De ez nem igaz. A tested a sajátod, és Istené is, és a házastársadé is. Ha egyedülálló vagy, akkor ez nem vonatkozik rád. De, ha házas vagy, a tested nem a sajátod. És vigyáznod kell rá, és úgy kell kinézned, hogy vonzó legyél a társad számára. Nem az ő feladatuk, hogy téged vonzónak találjanak valahogy. A te feladatod, hogy magadat vonzóvá tedd az ő számukra. Ez ugyanúgy vonatkozik a férfiakra, mint az asszonyokra. Figyeljetek az igékre. Jelenések 19,7. Tudom, hogy elhagyva ezt a helyet, bármit tehettek, mindegy, mit mondok most. Mondhatjátok, hogy: – Nem tetszik ez nekem.

De, ha a lehető legjobb házasságot szeretnéd, és szeretnéd eltávolítani a problémáidat, és becsukni az ellenség előtt nyitva álló ajtókat, akkor figyelned kell ezekre a dolgokra. Jézus a vőlegény, és mi vagyunk a menyasszonya. Tudjátok, mi zajlik most? A menyasszony készülődik. Halleluja. És az Úr dolgozik rajtunk. Az Ige fürdőjével tisztít meg minket, hogy amikor eljön a bemutatás ideje, ne legyen egyetlen szeplő, egyetlen ránc sem, semmi, ami tisztátalan lenne, hanem egy dicsőséges menyasszony. Azt mondja az Ige a Jelenések könyvében: „Örüljetek, és örvendezzetek, és adjatok tiszteletet Neki, mert eljön a Bárány menyegzője. És az Ő felesége elkészítette magát.”

Hányan tudjátok, hogy Ő is készen áll? Hogy dicsőséges? Hányan tudjátok, hogy amikor az Úr eljön a menyegzőjére, nem fog ápolatlanul kinézni? Szeretném a hanyagság definícióját elmondani nektek: zavaros, rendezetlen, fésületlen, gondozatlan, elhanyagolt. Még egy intést szeretnék mondani. Ha még nincs, higgyetek Istenben, hogy külön fürdőszobátok legyen. És külön autót is kérjetek az Úrtól. És ehhez hasonló dolgokat, hogy szabadok legyetek, és kapjatok lehetőséget arra, hogy ne lássátok egymást a legrosszabb állapotaitokban. Vannak olyan helyzetek és képek rólunk, amelyek nem szeretnénk, ha nyomot hagynának rólunk a társunkban. Komolyan mondom ezt. Az emberek ellustulnak, és hanyagok lesznek. Elengedik magukat, és minden állapotban egymás környezetében vannak. Mi a gond ezzel? Az, hogy így el is veszítesz néhány dolgot. Eltűnhet a varázs, a vonzalom, a szenvedély.

Vannak olyan előnytelen megjelenések, képek, amik bizony nem segítik elő ezeket, bár még mindig szeretitek egymást. Szeretni valakit, és vonzódni hozzá, az két különböző dolog. (Lehet, hogy vonzódsz valakihez, akit nem is ismersz. Ezt a kívánságot ki kell éheztetni.) A legjobb, ha valakit szeretsz, és ugyanakkor vonzódsz is hozzá. És vonzódhatsz hozzá egész életeden át. Ez nem lehetetlen dolog. Lehetséges. És ezzel eljutunk a következő ponthoz. Tudjátok, miről beszélek, amikor azt mondom, hogy hanyagság?

Tudd meg, hogy mi az, ami tetszik a másiknak. Például, hogy hogyan viseld a hajad. – Férfiakra és nőkre egyaránt vonatkozik ez. A férfinek sem lehet probléma az asszonya kérésére egy kicsit beszínezni az ősz hajat, vagy éppenséggel őszen hagyni. Vagy másként fésülni, máshogy viselni. Ne mondd azt, hogy dolgoznom kell, nincs időm bolondozni veled. Ezzel azt mondod ki, hogy nem törődsz a másikkal. Hallottátok? Hadd mondjak valamit. Lehet, hogy nem fog megáldani titeket, de igaz. Figyeljétek, hogy megértsétek, miről beszélek.

Minél rosszabbul nézel ki, annál jobban néznek ki a többiek a párod szemében. Minél rosszabbul nézel ki, a kontraszt annál nagyobb lesz. Tehát van Bibliai felelősségünk, mivel a testünk nem a sajátunk. Nem indokolt, és nem is logikus, ha azt akarod, hogy az asszony mindig fitt legyen, és tipp-toppul nézzen ki, ugyanakkor te magadat elhanyagolod. Egyforma elkötelezettséget kell hoznunk. Nem én fogom megmondani, hogy mi a helyes a számotokra. A lényeg az, hogy egymást boldoggá kell tennetek. Ez a lényeg. Ámen.

Nem én fogom megmondani, hogy hány kiló légy, vagy mi a megfelelő alkat a számodra. Ez nem az én dolgom. A feleséged mérete és formája az nem az én dolgom. Ugyanígy az én feleségem alakja és súlya sem tartozik rád. Ha én boldog vagyok vele, akkor ennyi a történet. Igaz? Ha te boldog vagy a feleségeddel, az már nem is érdekel, hogy ő egyébként milyen. A kérdés, hogy ő boldog-e veled? Hogy a férjed boldog-e veled, és megcselekedte-e azokat, amiket kértél tőle?

Hallottátok azt a kifejezést, hogy a megszokottságból megvetés lesz? Van ebben igazság. A túlzott megszokás, összeszokás azt okozhatja, hogy az emberek nem becsülik kellően egymást. Egyik módja annak, hogy egy kis ízt csempéssz vissza a kapcsolatotokba, a böjtölés. Ne legyetek folyton egymás előtt ruhák nélkül például. Persze csinálhatjátok a saját belátásotok szerint, de én azt ajánlom, nélkülözzetek kicsit. Elmondom, hogyan lehet egy kis szenvedélyt visszahozni a kapcsolatba, hogyan lehet visszaállítani a dolgokat. Böjtöléssel, azaz megvonással. Hányan tudjátok, hogy ha minden nap sok finom ételt esztek, akkor előbb- utóbb válogatósakká váltok. Ha nem esztek semmit három hétig, akkor már minden nagyon kívánatossá válik majd előttetek. Ne legyetek folyton egymás előtt.

Adjatok egymásnak egy kis teret. Viszont, amikor látjátok egymást, akkor jól nézzetek ki. Aztán különüljetek el megint. És ha ismét találkoztok, még ha nem is vagytok úgy öltözve, mint amikor a gyülekezetbe jöttök, akár pólóban is nézzetek ki jól. Akár az otthoni házikabátban is. Vagy másban. Néhány ezek közül a házikabátok közül a szegénység szellemét tükrözi. Lyukas, szakadt. Meg kellene ezektől szabadulni. Elég messzire mentem ebben, azt hiszem.

 

AZ ÖTÖDIK ELLENSÉG: A STAGNÁLÁS, AZAZ AZ EGY HELYBEN MARADÁS

Ötös pont. Készek vagytok? Segíts nekünk Urunk. Menjünk a Római levélhez. Köszönjük, Mester. Azt hiszem az utolsó téma lesz, amiről ma este beszélünk. Segítségetekre volt mindaz, ami eddig elhangzott? Római levél 7. fejezet 6-os vers.

„Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket; hogy szolgáljunk – hogyan? – a Szellem újságában, és nem a betű óságában.” Mindenki mondja, hogy a Szellem újságában. Menjünk a Római levél 6. fejezetéhez.

Róma 6,4 „Eltemettettünk azért Ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.” Miben járjunk? Új életben. Az élet újságában. Újság. Mondjátok, hogy újság. Újságról beszélünk. A Szellem újságáról, és az élet újságáról. Amikor Szellemben járunk, létrejön-e valóban a megújulás. Ez erőtlenül hangzott. Még egyszer megkérdezem. Amikor Szellemben járunk, az a Szellem újságát jelenti. Isten Szellemét az élet Szellemének is hívja a Biblia. Az élet nem öregszik meg. A halál öregszik. A szellem nem öregszik, a test öregszik meg.

Az embereknek ez a nagy félelme, amikor megházasodnak, hogy ami most új, egyszer csak elhasználódik. És aztán egész életükben le lesznek kötve egyetlen emberhez. Így viszonyulnak ehhez az emberek. Megházasodnak, aztán néhány hónap, vagy néhány év után, ha a társ már nem olyan, mint azelőtt volt, és az újdonság és az izgalom is elillant, valaki újat akarnak, és elhagyják ezért a társukat. Találnak is valakit. Így működik a világ. Ugye? Amint valakire ráunnak, újat keresnek maguknak, és nem veszik észre, hogy nem kell hozzá sok idő, az új társ is réginek fog számítani. Mit fogsz akkor tenni? Akár az autókat, cserélgeted majd a társaidat, a házastársaidat? Mert ezt teszik az emberek.

Sokan meg, akik nem lépik ezt meg, és kötelességtudatból együtt maradnak, szobatársakként élik együtt az életüket, leminősítve a házasságukat. Lakótársakként élnek. Kényelmesen elvannak, minden szenvedély híján. Szépecskén megöregszenek. Ez azért van így, mert az emberek nem növekednek. Velem vagytok? Ha unatkozol, az azt jelenti, hogy nem növekszel. Ha növekszel, akkor nem fogsz unatkozni. Nagyon egyszerű ez. Nézzük meg, mi történik, amikor növekszel?

Veled is megtörténik, ami a természettel. Akárcsak tavasz végén, amikor jön a nyár, és kinézve látod a fákat, amint jönnek a levelei, és növekedésbe kezdenek, majd új ágakat hajtanak, te is új minőség leszel. Teljesen újjá lehetsz, nem olyan, mint annak előtte. És a társad is ugyanígy. Nap, mint nap érezhetitek, hogy egy új ember mellett ébredtek. És minden héten új emberrel mehettek az ágyba is. Mit értek ez alatt? Ha növekszel, mint keresztény, új hajtásokat hozol, és ez az újság soha nem lesz unalmas, megszokott. És meg fogsz látni dolgokat a társadban is, amit azelőtt nem láttál, mert nem is volt ott. Nem kell azon munkálkodni, hogy találjatok valami izgalmasat, és újat, hanem valóban lesz ott valami új, ami nem volt ott azelőtt. Új hajtások jönnek. Mondjátok, hogy: hajtás.

A növekedéssel együtt jár az újság, újdonság. Nem lesz többé stagnálás. A házasságban gyilkos dolog a stagnálás. Haza mennek ugyanahhoz az emberhez, és nem történik semmi új. A társ mindig ugyanolyan. Ez azért lehet, mert az emberek nem növekedtek, hanem megálltak a növekedésben. Abba hagyták a fejlődést. Ha feltöltekeztek az Igével, és az Istennel jártok, megcselekedvén, amit az Ige mond, megújultok. Tudjátok meg mind, akik itt vagytok a konferencián, hogy, ha az itt elhangzottak alapján cselekszetek, az megváltoztatja majd az életeteket, és új hajtások jönnek elő, amelyek pozitív hatással lesznek az életetekre, és új dolgokat hoznak a kapcsolatotokba. Nem lesz többé szükség arra, hogy új kapcsolatokat keressetek, mert megújult lesz a párod, melletted az ágyban. Mert van megújulás. Ez a valóság.

Ez olyasmi, ami izgatottá kell, hogy tegyen. Ugyanaz a férfi, és ugyanaz a nő. Egész életetekben izgatottak lehettek egymással kapcsolatban, mert, akivel húsz éve együtt éltek, nem ugyanaz az ember már, hanem megújult, felnövekedett (szellemben). És az Ige azt mondja ez helyes: az igazak ösvénye egyre világosabb, és világosabb, és egyre jobb, és jobb lesz minden (Péld. 4,18). A férjed egyre jobb, és jobb lesz. A feleséged is egyre jobb, és jobb lesz. Izgatottá tehet, hogy ami tavaly még nem volt ott, ott van idén, mert növekedtetek Istenben, növekedtetek a személyiségetekben, a karakteretek jobbá lett, a jellemetek csiszolódott, a képességeitek kibontakoztak. Mindenki mondja, hogy: megújulás. Újság. Halleluja. Dicsőség Istennek. Olvassuk el még egyszer. Római levél 6. fejezet, 4-es vers.

Feltámasztattunk szellemileg, és fizikailag is fel fogunk támadni, ahogy Krisztus is feltámadt a halálból az Atyának dicsősége által. Az Atya dicsősége által. Azonképpen mi is új életben járjunk. Nem a régi ember szerint. Az új emberben, nem a testi emberben, hanem a szellem emberében. A régi ember helyébe egy vadonatúj jön elő minden nap. Halleluja. Így tudod frissen tartani a kapcsolatod. Így tudod elkerülni, hogy unatkozzál, és unalmassá váljanak számodra a dolgok. Ha növekedésben vagy, nem unatkozol. Ha nem növekszel, az azért van, mert nem teszel meg valamit, amiről pedig tudod, hogy meg kellene tenned.

Példának okáért, ha a gyerekek nyáron azt mondják, hogy unatkoznak, az azért van, mert nem teszel meg valamit, amit meg kellene tenned. Vagy kapcsold ki a TV-t, menj ki és csináld meg, amit kellene. Vágd le a füvet. Unatkozom – ez olyas valami, amit soha nem mondtam a szüleimnek. Soha. Ha volt egy lehetőségem, hogy leüljek, nem mondtam, hogy unatkozok, mert tizenkét új feladatot adtak volna. Inkább leültem az árnyékba, és nem csináltam semmit. Így nem kellett menni a traktorra, és az istállóba. Az emberek azért unatkoznak, mert lusták, és nem csinálják azt, amit tenniük kellene. Viszont ha azt teszitek, amit tennetek kell, akkor mi fog történni? Növekedni fogtok.

Elkezdtek növekedni, és ennek kapcsán új dolgok jönnek majd elő. És megújultok, fejlődtök. Izgalmas, új emberekké lesztek. Ez fenn fogja tartani a társaitok érdeklődését irányotokban. És ti is érdeklődni fogtok irántuk. Álljatok fel. Nem volt nagy kiabálás, és szaladgálás ezen a héten. De tudjátok, van idő, amikor ülni kell, hallgatni és figyelni. Ámen. Nagyon fontos a téma, mivel sok ember van, akiknek bár vannak kazettáik, beszélnek nyelveken is, és gyülekezetbe is járnak, a házasságuk mégis tiszta káosz. Ez arra vezethető vissza, hogy nem Isten Igéje alapján cselekszenek, nem az alapján élik az életüket.

 

 

Forrás: www.moorelife.orgBÉKEVÁR FŐOLDAL