2005. 12. 31.

KENNETH E. HAGIN PRÓFÉCIÁJA


Mi a helyzet 2006-al kapcsolatban? Nincs rá mód, hogy elmondjuk! Ó, Uram! Hogyan lehetne leírni? És ez még csak a kezdet. Igen, amikor azt mondom, „kezdet”, arról beszélek, ami az év elején történik! Egyre növekszik majd az ereje… dicsőséges év lesz. A mennyország éve lesz a földön! De a vég még dicsőségesebb lesz, mint a kezdet. Ezért örülj és örvendezz! Az ellenség le van győzve! Jézus diadalmaskodott. A győzelem mindenkié. Senkinek nem maradhat üres a keze, hanem mindenkinek teljes győzelemben kell járnia, követelve a jogait és kiváltságait Jézus Krisztusban… semmit nem az Atyától követelünk – mert Ő az, aki mindenről gondoskodott. Hanem az ördögtől követelünk, aki igyekszik meghiúsítani Isten tervét, aki próbálja megakadályozni, hogy valóra váljon. De minden valóra fog válni. Végül minden valósággá fog válni.

  hagin.jpg (33496 bytes)

Az Ő irgalmában és kegyelmében az Úr megengedte Hagin testvérnek, hogy a jövőnkbe tekintsen, és ránk hagyja a következő próféciát, mielőtt hazaköltözik. 2003. február 18-án, kedd este kapta a Winter Bible Seminar alatt. Ahogy a jövőbe tekintünk, bátran járva az Istenbe és az Ő Igéjébe vetett hitben, ahogy Hagin testvér tanította nekünk, hangja elkísér minket ezekkel a prófétai szavakkal:

Sokan aggódnak a jövő miatt, kíváncsiak, hogy mi fog történni? Vajon a sötétség kerekedik felül, vagy a fény fog ragyogni? Igen, azt mondja a Seregeknek Ura: emlékezzetek, hogy az Én kezemben vagytok. Emlékezzetek, hogy én jobban ismerem a jövőt, mint ti a múltat – és minden rendben van! Figyelmeztetni foglak benneteket azokra a dolgokra, amik hatással lesznek rátok. Megmutatom az utat, amerre mennetek kell, és azon fogtok járni, és áldottak lesztek. A föld minden népénél áldottabbak lesztek. Mert az én népem vagytok, és az én népem uralkodni fog. És az Úr áldásai az én népemre szállnak. Kiöntetik a kései eső. Igen, azokra a nemzetekre, amelyek most kietlenek és puszták. De az eső kiöntetik. A mag el lesz ültetve. Az aratás el fog jönni. Isten dicsősége fog ragyogni a földön. A világból valók, pedig továbbmennek azon az úton, amelyen jártak, és a sötétség erőt vesz rajtuk. Ti azonban a világosságban fogtok járni! Az Ő Igéjének megnyilatkozása világosságot ad! Járjatok az Ige szerint. Járjatok az Igében. Járjatok a Szellemben. És az erő megnyugszik rajtatok, és Isten dicsősége látható lesz a ti arcotokon! Sokan fordulnak majd az Úrhoz. Nagyszerű napok, csodálatos idők, hatalmas áldások várnak rátok. Ezért örvendezzetek és örüljetek! Sokakat aggasztanak a közelmúltban történt dolgok, a rémület, ami sok ember szívét megragadta. Sokan tartanak a háborúktól. Sokan aggodalmaskodnak a jövő miatt. Úgy tűnik, hogy a sötétség nőttön-nő. Az idő horizontján sötét felhők gyülekeznek. De – azt mondja a Seregeknek Ura – ne annak alapján járjatok, amit a fizikai szemetekkel láttok. Annak alapján járjatok, amit az Én Igém mond! Annak alapján járjatok, amit a Szent Szellem mond nektek! Mert Ő sok ember szívéhez beszél, de azok továbbra is a természetes síkon járnak, és nem figyelnek a szívükre. Ő sok szellemhez szól! Ők azonban továbbra is az értelem birodalmában járnak, a saját gondolataikon gondolkodnak, saját útjaikat tervezgetik. De, azt mondja a Seregek Ura, figyeljetek arra, amit a Szellem szól a szívetekhez, a szellemetekhez. És amit mondott neked, aszerint cselekedj! Arra alapozd a cselekedeteidet! Úgy cselekedj, mintha már úgy lenne, ahogy megmondta! Örvendezz és örülj! A nehézségek közepette. Az elkerülhetetlennek tűnő vereséggel szemben is! A látszólagos kudarc közepette! Mert belső információkkal rendelkezel, információkkal az Igében, a Szellem által adott információkkal. És ezek mind valóra fognak válni. Ámen. Büszkék vagyunk rá, hogy Igei gyülekezet vagyunk, Igei emberek vagyunk. Ez így is van, és jó dolog. Mert igaz, azt mondja az Úr, hogy ti Igei emberek vagytok. De ne feledjétek, hogy a Szent Szellem népe is vagytok – szellemi emberek. Igen, az Ige megy előre. De a Szellem újra és újra mozdulni akart közöttetek, de ti figyelmen kívül hagytátok Őt, és csendben maradtatok. Néhányatok ideiglenesen megnyitotta magát a Szellemnek. Mert a Szellem arra törekszik, hogy kinyilvánítsa Önmagát. Kinyilvánítja magát kijelentésben, felfedi magát nektek a tudás szaván keresztül, a bölcsesség szaván keresztül, a szellemek megkülönböztetésén keresztül. Folyamatosan törekszik rá, hogy szóljon! Mert Ő szól az Ő népéhez a Szent Szellem által. A nyelvek nemei és magyarázata által, próféciában. Sokan visszatartották, és nem voltak hajlandóak kimondani. Ezáltal kioltották a Szellemet, és nem csak kioltották, hanem meg is szomorították a Szellemet. Igen, figyeljetek arra, amit a Szellem mond. Mert a Szent Szellem ki fog áradni ezekben az utolsó napokban. A kései eső – a korai és a kései eső, hogy összegyűjtse a föld gyümölcsét, amire az Úr vár, mielőtt újra eljön. Igen, az eső közeledik!

Ez az év, a 2003-as év, pedig a felkészülés éve. Az elkülönülés éve! Lesznek, akik elkülönülnek tőletek, és a saját útjukat járják, a saját terveiket viszik véghez, és nem lesz ott az erő, nem lesz ott a dicsőség, nem lesz ott a Szellem. A halál dermedtsége lesz úrrá rajtuk. De lesznek olyanok, akik teljesen megnyitják magukat, és azt mondják: „Igen Uram. Igen, Uram, eltévesztettem az elmúlt időben. Sokszor engedetlen voltam, bocsáss meg nekem”. Emlékezzetek: Ő megbocsát. Emlékezzetek, hogy van irgalom. Emlékezzetek, mit mond az Ige: „Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk”. Van tehát irgalom, és van kegyelem. Ezért szedd össze magad és menj előre és tanulj. Tanuld meg a Szellem útjait. Tanulmányozd! Elmélkedj rajta! Helyreállítás következik! Már folyamatban van a helyreállítás. Helyreállítás! Helyreállítás, szellemi értelemben, amikor a Szellem megnyilvánulásai teljességgel helyreállíttatnak… Ő igyekezett kiosztani ezeket a megnyilvánulásokat sokatoknak, akik most itt ültök, és ti nem reagáltatok rá. Ne féljetek! Igen, az ember, ember és gyakran hibázik – elvéti, rosszul értelmezi, amit Ő mond. De ne hagyd, hogy ezek a dolgok elrettentsenek, szolgáljanak inkább tapasztalatban való gazdagodásul. Igen! Igen! Ez a helyreállítás ideje. Helyreállítás következik a világban, az érzékek birodalmában. Házasságok helyreállítása. Helyreállítása azoknak, akik nem voltak közösségben egymással… Sokan közösség nélkül vannak! Kerüljetek közösségbe! Kerüljetek közösségbe egymással. Kerüljetek összhangba Isten dicséretében és imádatában! És a dicsőség eljön, úgy, ahogy még soha nem láttad. A 2003-as év tehát a felkészülés éve. Nem csak a felkészülés éve, hanem a helyreállítás éve is. A 2003-as év dicsőséges lesz. De nem csupán dicsőséges lesz.

Igen, Isten áldásai mindig dicsőségesek. De ne feledd, Jézust a Szellem a pusztába vezette. És a pusztaság megtapasztalása nem volt dicsőséges, egészen a végéig. Néhányatok számára, akik itt ültök, jönnek időszakok, amik nem tűnnek majd dicsőségesnek. Könnyek (sírás), igen, könnyek fognak hullani. Gyászt kell elviselni. Reggelre azonban eljön az öröm. Sok szempontból 2003 a lehetőségek éve – a helyreállítás éve, az újjáépítés éve.

És 2004? Mi a helyzet 2004-el? 2004 olyan év lesz, amelyben mindenből több lesz. Több erő, több dicsőség, több megnyilvánulás, több üdvösség, több beteljesedés a Szellemmel, több gyógyulás! 2004 az az év lesz, amikor több lesz mindenből.

Mi a helyzet 2005-el? Az idő tovább megy, vagy megszűnik? 2005 – az ítélet éve. Ítélet. Ha megítéljük magunkat, nem kapunk ítéletet. De amikor ítéletet kapunk, átadnak minket a sátánnak a test pusztulására, hogy a szellem megmeneküljön az Úr Jézus napján. Ítélet jön az egyénekre. Ítélet a családokban. Ítélet a nemzetekben. A szigorúság ideje. A fegyelmezés ideje. A kiigazítás ideje. De az év vége dicsőséges lesz. Változások lesznek. Sokan megítélik magukat. Nemzetek fognak Istenhez fordulni. Dicsőséges módon fog befejeződni.

Mi a helyzet 2006-al kapcsolatban? Nincs rá mód, hogy elmondjuk! Ó, Uram! Hogyan lehetne leírni? És ez még csak a kezdet. Igen, amikor azt mondom, „kezdet”, arról beszélek, ami az év elején történik! Egyre növekszik majd az ereje… dicsőséges év lesz. A mennyország éve lesz a földön! De a vég még dicsőségesebb lesz, mint a kezdet. Ezért örülj és örvendezz! Az ellenség le van győzve! Jézus diadalmaskodott. A győzelem mindenkié. Senkinek nem maradhat üres a keze, hanem mindenkinek teljes győzelemben kell járnia, követelve a jogait és kiváltságait Jézus Krisztusban… semmit nem az Atyától követelünk – mert Ő az, aki mindenről gondoskodott. Hanem az ördögtől követelünk, aki igyekszik meghiúsítani Isten tervét, aki próbálja megakadályozni, hogy valóra váljon. De minden valóra fog válni. Végül minden valósággá fog válni.

A Szent Szellem ma este nagyon sok szolgálóhoz szólt. Szólt hozzátok az elmúlt időkben is. Pontosan elmondta, mit tegyetek. Még nem tettétek meg! És azon csodálkoztok, miért tart vissza bizonyos dolgokat. Csodálkoztok, miért olyan nehéz, vagy miért tűnik olyan göröngyösnek az út. Menjetek, és figyeljetek arra, amit a Szent Szellem mond. A gyülekezeted ne csak Ige gyülekezet legyen, hanem a Szent Szellem gyülekezete is. Mindig tedd első helyre az Igét. Mozdulj a Szent Szellemben, az Igével összhangban.

És a dicsőség meg fog nyilvánulni. Sokan még látni is fogják a dicsőséget. És az Úr áldásai hatalmas folyamként fognak áradni. Köszönjük Neked, Úr Jézus!

 
(Forrás: Krisztus Szeretete Egyház - Szigetvári Öröm-hírlevél - kísérleti száma - 2005. december)