2008. 01. 11.  

HAGYD EL, ÉS RAGASZKODJ!

Keith Moore tanításának korrektúrázott változata, 2003.

- Tökéletes házasság - Elhagyni és ragaszkodni - Válásról - Elkötelezettség - Milyen a legjobb házastárs? - Jézus véleménye - Új család - Független élet - Ragaszkodni egymáshoz - Egyetértésben - Meghasonlás - Párom egy kincs - Ékek - Elkülönülés

Lapozzatok el velem az Efézusi levélhez, és ezzel kezdjük is el a házassági összejövetelünket. Higgyetek velem együtt. Nemsokára imádkozni is fogunk. Higgyétek, hogy kijelentést fogtok kapni. Ma este én tanítom az Igét, holnap Phillis fog hozzátok szólni. Lehet, hogy néhány dolgot kicsit eltérően fogunk tenni, hiszen ez az első ilyen jellegű alkalmunk. Nem volt még ilyen azelőtt. Phillis és én már sokszor tanítottunk e témáról, de nem pontosan így. Viszont nyitottak vagyunk. Amennyire tudtunk, felkészültünk rá. Sok mindennek utána néztünk, és hiszem, hogy valami nagy dolog érlelődik. Hiszem, hogy azok a magok, amiket elvetünk az alkalmakon, változásokat fognak hozni, és hogy ez a kezdeményezés kinövi magát, és nagyon fontos alkalommá fog válni az elkövetkezendő időkben. Erőben és méretekben is. Ezért legyetek velünk együtt hitben, és segítsetek, hogy helyesen jöjjön elő minden, hogy ebből tudjunk épülni, fejlődni. Kapcsoljuk most össze a hitünket. Árasszátok ki a hiteteket, és imádkozzunk együtt.

Mennyei Atyám! Köszönjük Neked a gyülekezeti családunkat, köszönjük mindazt, amit mondtál és tettél értünk, az életünkben, a családjainkban. Felajánljuk magunkat Neked, és azt mondjuk: Uram ez a Te alkalmad, ez a Te időd. Eléd járulunk azért, hogy hallgassunk Téged, hogy befogadjunk, hogy meglássunk. Mutasd meg, amit mondani akarsz az életünkkel, a házasságunkkal kapcsolatban. Fedd fel mindazt, amit tudnunk kell, és meg kell értenünk. Igazítsd ki a rossz gondolkodásunkat. Mutass rá a hibákra. Hozd világosságra a hazugságot, a sötétségnek a megtévesztéseit, az összezavartságot, a teljes igazságot, megértést ezen a területen, hogy szabaddá válhassunk. Látszódjék a Te Igéd az életünkben, a házasságunkban. Mindazoknak, akik itt vannak, adj fület a hallásra. Mindazoknak, akik bejönnek a hét folyamán, segíts, hogy halljanak. Készítsd fel őket, hogy lássanak, hogy halljanak, hogy elfogadjanak. És mindattól szabadíts meg, ami hiábavaló, ami nem gyümölcsöző, nem építő. Oda szenteljük magunkat Neked, és kimondjuk, hogy Te végy dicsőséget magadnak a házasságainkban, a családjainkban, amelyek mind Hozzád tartoznak. Jézus nevében, Ámen.

Dicsőség az Úrnak! Boldogok vagytok? Időnként mondjatok egy Áment. Segítsetek nekem ezzel, hogy ne legyünk túlságosan ellankadva, ne nehezedjünk el. Szeretném, ha az emberek figyelmét megragadná, amikor házasságról, gyerekekről, vagy pénzről esik szó. Az emberek e témák hallatán nagyon komollyá kezdenek válni. Hányan hiszitek, hogy győzelem van az Igében? Bizony, győzelem van benne! Ma este kezdjük azzal, hogy a házasság tökéletes példájáról beszélünk. Az Efézusi levél 5. részében találjuk ezt meg. Ide újból és újból vissza fogunk térni. Ez lesz az alap szövegrészünk. Ilyennek kell lenni a házasságnak. Semmi más nem megfelelő, nem elég jó ahhoz, hogy felállítsd, mint tökéletes példaképet a házasságra vonatkozóan. Nézzük az Igét.

 

MILYEN A TÖKÉLETES HÁZASSÁG?

Efézus 5,31-32 „Annakokáért ELHAGYJA az ember atyját és anyját, és RAGASZKODIK az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. Felette nagy titok ez: de én a KRISZTUSRÓL és az EGYHÁZRÓL szólok.”

Mi a tökéletes példa? A helyes házasság tökéletes példája? Krisztus, és a Gyülekezet. Még egyszer megkérdezem, mindenki válaszoljon hangosan. Mi a tökéletes példa az Isten szerinti helyes házasságra? Krisztus, és a Gyülekezet. És ne vegyél általad ismert vagy másoktól hallott házaspárokat, embereket mintaképül, hogy olyanná akarsz válni, mint ők. Egyiket sem. Velem vagytok? Ha vannak olyan házaspárok, akiket tiszteltek, vagy azt gondoljátok, hogy szeretnétek, hogy a házasságotok olyan legyen, mint az övék, akkor az azért van, mert az ő házasságuk bizonyos mértékben talán olyan, mint Krisztus, és a Gyülekezet kapcsolata. De mindenki ember. Senki sem érkezett még meg a tökéletes Krisztushoz való hasonlóságra. És ezért mindegy, hogy kiről van szó. Barátaid, szüleid, nagyszüleid, pásztoraid, mindegy, ki az, akit mintaként nézel. Ha tökéletes példaként állítod őket, és olyan akarsz lenni, mint ők, akkor a hibáikat is le fogod másolni. Mert mindegyiknek van hibája. Tehát mi a mi példánk? Mire kell irányítani a tekintetünket? Krisztusra és a Gyülekezetre. Sokszor el fogom ezt mondani. Talán azt gondoljátok majd, hogy nem emlékszem rá, hogy már mondtam. De, emlékszem. Bármilyen kérdés merül is fel a házassággal kapcsolatban, minden kérdésre ez a válasz.

Minden egyes kérdésre, minden egyes dilemmával kapcsolatban, vagy esetleges problémára a válasz: Krisztus. Mit kell tenned az Ő szemszögéből egy ilyen helyzetben? Hogyan bánik az Úr a Gyülekezettel? Bármilyen dologról van is szó, ez a válasz. Amit az Úr tenne, amit Ő tesz a Gyülekezettel, azt kell tenni a férjnek is. Igen, és mit kell tenni a feleségnek egy adott helyzetben? Amit a Gyülekezetnek kell tenni az Úrral, azt kell tenni a feleségnek is, minden alkalommal. Száz esetből százszor. Azért mondom ezt el, mert a világ tele van ostoba elképzelésekkel arról, hogy a házasságnak milyennek kellene lennie. Könyvek születtek erről, szemináriumokat tartanak a témában, és az emberek elmennek ezekre. Prédikálnak, és tanítanak. Némelyik hasznos, de a legtöbb csak emberi elképzelés. Emberi érvelés. Elképzelések. Ezen az alkalmon nem azt akarom elmondani, amit én gondolok. Phillis és én nem úgy állítjuk be magunkat, mintha tökéletes példák lennénk. Példák szeretnénk lenni, de ha olyanok akartok lenni, mint mi, arra kell felnéznetek, amire mi tekintünk. Ugyanarra a dologra kell néznetek, amire mi nézünk. Krisztus és a Gyülekezet kapcsolatára. Velem vagytok?

Mi a tökéletes házasság? Milyen a tökéletes házasság? Olyan, amilyen Krisztus és a Gyülekezet kapcsolata. Mondjuk együtt háromszor: Krisztus, és a Gyülekezet. Krisztus és a Gyülekezet. Krisztus és a Gyülekezet. Ez a tökéletes házasság. Ha most abba hagynánk, és máris haza mennénk, és ezt minden nap gyakorolnánk az életünkben, teljesen megváltozna minden. Ámen. És győzelmeket élnénk meg. Mi lenne, hogyha a férj minden helyzetben, minden körülmények között úgy bánna a feleségével, ahogy a Krisztus bánik az Egyházzal? Mi lenne, ha a feleség minden körülmények között úgy bánna a férjével, ahogy a Gyülekezetnek kell bánnia az Úrral? Azt hiszem, nagyon jó házasságok lennének. Nem lenne válás, nem lenne kiabálás. Hanem győzelem lenne. Egy teljes, Isten szerinti házasságot élnének. Szeretném, ha észrevennéd, hogy az első dolog, amit az Efézusi levél 5. fejezet 31-es versében említ: „Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.”

Ez egy nagy titok, de én Krisztusról és az Egyházról szólok, a kettő egyesülésének titka, rejtélye, a házasság titka. Krisztus és a Gyülekezet jelképe. Ha az emberek ránéznek a házasságukra, látniuk kéne abban Krisztust és a Gyülekezetet. Néhányan nem tudjátok, hogy mit láthatnak, ha ránk néznek, de így kellene, hogy legyen. Ne csüggedj el, mert mindez meglehet. Azt mondtam, hogy elölről lehet kezdeni, és a dolgok megváltozhatnak. Ámen! Izgatott vagyok, mert Isten Igéjében igazi válaszokat találunk. Vannak dolgok, amelyeket azonnal elkezdhetünk megcselekedni a gyakorlatban, és ez megváltoztatja a házasságunkat, a kapcsolatunkat. Azonnal!

Ez egy jó hír, amelyet a teremtés könyve mellett, Máté és Márk evangéliuma is rögzít. Nagyon fontos lehet, ha újra és újra felbukkan az Igében. Menjünk el Mózes első könyvéhez, ahol ez először jelenik meg Isten Igéjében. Mózes 1. könyvének a 2. fejezetében. Hányan hisztek velem együtt? Imádkoztunk már korábban is hittel azért, hogy az életek és a házasságok megváltozzanak. Hitben vagyok ezzel az imával kapcsolatban. Ti is hitben vagytok velem együtt? Egyedül nem érek célt, és ti sem tudjátok egyedül elérni ezt. Isten meg tudja tenni, ha együttműködünk Vele. Csodálatos, természetfeletti dolgok történhetnek ezeken az alkalmakon. Házasságokat tart meg az Úr, helyre is állít, és növekedést is ad a házasságoknak. Százszoros növekedést. Ami azelőtt elviselhetetlen volt, csodálatossá válhat. Ami előtte olyan volt, mint a pokol, olyanná lehet, mint maga a Menny. Isten oly hatalmas, hogy az emberek meg tudnak változni, és meg tudsz te is. Lehetséges ez. Minden lehetséges annak, aki hisz! Mindenki mondja: Én hívő vagyok.

 

ELHAGYNI ÉS RAGASZKODNI

Az 1 Mózes 2-ben, a 21-es versben tudjátok, Isten mély álmot bocsátott Ádámra. Kivett egy oldalbordát a testéből, és beborította hússal a helyét. A 22-es versben azt mondja, hogy egy asszonyt készített a bordából, amit kivett az emberből. Elég ügyes, nem? Egy asszonyt készíteni egy bordából! Isten az Isten! A bordát odavitte az emberhez, és azt mondta: Nézd csak Ádám, ezt alkottam neked. Ádám pedig azt mondta: Ez igen! Ez így van a Bibliában (1Móz. 2,23): „Csont az én csontomból, testemből való test. Asszonynak neveztessék, mert emberből vétetett.” Mindennek van jelentősége, hogy miért éppen úgy történt, ami történt. Mindez nagyon-nagyon fontos.

24-es vers: „Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját, és anyját…”. Nekik még itt nem volt atyjuk és anyjuk, akiket elhagyhattak volna. Gondolkodtatok már erről? Mégis ez az első, amit Isten mond. A férfi és a nő miatt. Az összekapcsolódás miatt, a házasság miatt. Emiatt tehát „ELHAGYJA a férfiú az ő atyját és anyját és RAGASZKODIK az ő feleségéhez, és ketten lesznek egy testté.” Tudjuk az Újszövetségből, hogy ez felfedi Krisztus és a Gyülekezet titkát. Nem csak fizikai házasságról beszélünk ezen a héten, hanem Jézusról, mint a Fejről, és rólunk, mint az Ő Testéről. Ő a vőlegény, mi pedig az Ő menyasszonya vagyunk. Mi vagyunk a menyasszony. Hányan tudjátok, hogy a menyasszony készülődik? És közeledik az esküvőnek a nagy napja. Az Ige tele van ezzel. Krisztus nemcsak olyan, mint a Vőlegény, hanem Ő maga a Vőlegény! Ő a vőlegény. Mi vagyunk a menyasszony. Ámen. Megértettük a fizikai házasságokkal kapcsolatban, amit a földi viszonylatban adott nekünk. Tehát azt mondja, hogy a férfi elhagyja atyját és anyját és ragaszkodik feleségéhez, és ők ketten egy testté lesznek.

 

VÁLÁSRÓL

Nézzük meg a Máté evangéliumában, hogy milyen kommentárt fűz Jézus az alábbi Igéhez, amikor idézi azt. Máté evangéliuma 19. fejezet, de megtaláljuk a Márkban is. Mi most a Mátéval foglalkozunk. Máté 19,3-as vers: „És hozzá menének a farizeusok, kísértvén Őt, és mondván: Szabad-é az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani?”

Tehát, bármilyen okból. Ha visszamegyünk a törvényhez, látni fogjuk, mire utal itt. Arra, hogy nem kellett, hogy okot találjanak, akárcsak manapság. Azt mondják, hogy fennállnak helyrehozhatatlan eltérések, különbségek. Azt gondolják, hogy akkor ez így rendben is van. Elválhatsz a feleségedtől a semmi okért. Jézus feltette a kérdést, „nem olvastátok-é, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket. És ezt mondá: Annakokáért elhagyja a férfi atyját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.” Ki beszél itt? Szó szerint kell vennünk, amit mond? Komolyan kell vennünk, amit mond? 2003-ban vajon mást mond? Megváltoztak a dolgok azóta? Megváltoztak az idők? Módosítaná ezt a mai napon, ha itt állna ma ebben a gyülekezetben? És megkérdeznénk: Uram, mi a helyzet a válással? Mondd el a véleményed. Valami mást mondana nekünk a mai napon? Ő ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké. És megkérdezték: akkor Mózest miért rendelte, hogy „válólevelet kell adni és úgy bocsátani el az asszonyt? …a ti szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Mondom, pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét paráznaság okán kívül, és mást vesz el, házasságtörő; és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.” (Mát. 19,7-9)

Azt láthatjátok itt is, és Márknál is, amikor valaki házas és másra veti a szemét, és azt mondja: nem szeretlek többé, elválok tőled, aztán elfordul és elveszi a másik embert, akire a szemét vetette, még mielőtt elvált volna. Az egész legális válás sem teszi ezt különbözővé attól, mintha már házasságuk során kapcsolatban álltak volna egymással. Értitek ezt? Attól még, hogy végig mész a válás procedúráján, nem lesz más a helyzet. Az tény marad, hogy elárultak, vagy hűtlen voltál a házastársadhoz, és házasságtörést követtél el vele szemben. Elég nagy csönd lett. Ti tudjátok, hogy az igazság az, ami szabaddá tesz titeket. Isten Igéje a legjobb, ami által élhetünk. Nincs más, ez a legjobb. Lehet, hogy pár dolgot említünk majd a válásról, de nem ez az irányvonalunk. Hanem elsősorban a házasságról szeretnénk beszélni. Ha elváltál már egyszer, kétszer, vagy akár ötször is, Isten nem akarja, hogy kárhoztasd magad. Hallottátok?

Menjünk el gyorsan a János evangélium 4. részéhez. A válás Isten akarata? Nem, nem az! Tetszik Neki? Nem, nem tetszik Neki! Megbocsátható? Igen! Van élet a válás után? Igen! Lehet jó életed a válás után? Igen! Sokkal jobb lett volna, ha nem válsz el? Igen! Abban mutatkozott volna meg Isten tökéletes akarata. De ne keverjük össze a dolgokat. Az életben néhány dolog már nem hozható helyre. Ha valaki már újból megházasodott, újabb családja van, és az életében más dolgok folynak, akkor már soha nem tudsz visszamenni abba a helyzetbe, amiben voltál. De ezt az Úr tudja, és akkor is irgalmas és kegyelmes, és jó terve van a számodra. Ámen. És engedelmeskedhetsz Istennek. De ha benne vagy egy házasságban, ahol stresszes a helyzet, és problémák merültek fel, megpróbáltatásokkal szembesülsz, és már azon gondolkodsz, hogy abbahagyod, feladod, akkor azt mondom neked: Ne tedd! Ez nem az én szavam, Igém van a számodra, egy perc múlva megmutatom neked. Ez az Úr parancsa. Igét idézek. Ez egy parancs az Úrtól. Mit mondtam hová lapozzunk? A János 4-re. Ez egy jó hely. A válást és az újraházasodás témáit boncolgatjuk, mert sokan nem értik ezt.

Ez a történet arról szól, amikor Jézus a szamáriai kútnál volt. Emlékeztek a szamáriai asszonyra, aki jött a kúthoz? A János 4-ben maradunk, a 7-9-es verseknél. Jézus vizet kért, és elkezdett az asszony beszélni a helyi dolgokról, a zsidókról, a szamaritániusokról. A 16-os versben azt mondja Jézus: Menj, és hívd a férjedet. Menj a férjedért, és jöjj ide. ”Felele az asszony, és monda: Nincs férjem.” Nincs férjem. Jézus azt mondta neki: Jól mondtad, nincs férjed. Más szóval ez helyénvaló. Szeretném, ha ezt megértenétek, ez helyénvaló, korrekt válasz. Nincs férjed, „mert volt öt férjed, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad.” Vannak, akik azt tanítják, hogyha valaha házas voltál, az első ember, akihez hozzá mentél, az egyetlen igazi társad Isten előtt, aki valaha is lehet neked. Ez az álláspont nem egyezik meg ezzel az Igével. Ugye, így van? Ez a hölgy hányszor volt férjnél? Ötször, és nyilvánvaló, hogy most valakivel együtt él.

 

ELKÖTELEZETTSÉG

Valakivel együtt élni azt jelenti, hogy házasok vagytok az Úr szemében? Nem, nem vagytok házasok. Csak azért, mert együtt vagy valakivel, az nem jelenti azt, hogy házas vagy az Úr szemében. Nincsenek ilyen fajta házasságok az Úr előtt. Néha azt mondják az emberek, akik egy ágyba bújnak, és nincsenek összeházasodva, mit számít egy darab papír. A házasság nem a papírról szól, hanem egy nyilvános elkötelezettségről a családotok előtt, a közösség előtt, a gyülekezet előtt. És ha erre nem vagytok hajlandóak, hogy megtegyétek az emberek előtt, akkor felmerül egy kérdés, hogy miért nem? Tehát az elkötelezettségről lehet szó. Nem szabadna szexuális kapcsolatot teremteni elkötelezettség nélkül. Hallottátok? Ez nem helyes. Ez bűn. És azért bűn, mert árt az embereknek. Isten úgy tervezte, hogy egy férfi és egy elkötelezze egymás iránt az életét, és szövetségre lépjenek egymással, még mielőtt szexuális kapcsolatra lépnek. És ha gyermek születik a szexuális kapcsolatból, akkor elkötelezettség áll fenn a gyermek felé is, mert elkötelezettséggel tartozunk egymásnak. Hallottátok?

Minden gyermeknek megvan a joga, hogy olyan otthonban nőjön fel, ahol szeretik, ahol biztonságban van, és ahol gondot viselnek róla. A világ teljes zűrzavarban van e téren. Gyermekek fogannak házasságon kívül, abortuszokra kerül sor, és gyerekek kerülnek utcára, vagy válnak drogfüggővé. Olykor még bántalmazzák is őket. És ezek közül semmi sem létezne, ha az emberek azt tennék, amit Isten mondott. Egy férfi, egy nő, egy házasság, valamint elkötelezettség. Egy igazi otthon. Igazi apa és igazi anya. Figyeljetek. Néha az emberek azt mondják, hogy tudod, én nem vagyok igazán jó feleség, de jó édesanya vagyok. Tudod, nem vagyok túl jó férj, de jó apa vagyok. Nem igaz! Sajnálom, de ez nem így működik! Tudod, nem. Tudom, hogy vannak olyan esetek, amikor egyedül van a szülő. Hogyan lehet akkor ezt napról napra végig csinálni?

Isten tudja jól segíteni ezeket a gyülekezeti családokat, és a családban biztos vannak olyan jó férfiak, akik édesapa típusok lehetnek a gyermek számára. De nem lehetsz tökéletes, teljes édesapaként, vagy édesanyaként, hacsak nem vagy egyben jó férj, vagy feleség is, mert a legdöntőbb a gyermeked nevelésében, a példamutatásod, amit látnak. Az, hogy miként bánsz az édesanyjukkal, az édesapjukkal napról napra, évről évre. Ez sokkal többet végez el az életükben, mint valamennyi prédikáció és tanítás. Nem lehetsz a legjobb édesanya, ha nem vagy jó feleség. Nem lehetsz a legjobb édesapa, ha nem vagy jó férj. Fogunk még arról beszélni, hogyan lehetsz jó férj, vagy hogyan lehetsz jó feleség. Megvannak már a válaszaink.

 

MILYEN A LEGJOBB HÁZASTÁRS?

Milyen lenne a legjobb férj? Olyan, mint az Úr! Ez megvalósítható. Elhiheted nekem. Milyen lenne a legjobb feleség? Amilyen a Gyülekezet az Úr számára! Ámen. És nem az a kérdés, hogy te milyen nagyszerű feleségnek gondolod magad. Hanem, hogy mit gondol erről a férjed? És nem az számít, hogy te milyen csodálatos férjnek gondolod magad, hanem, hogy mit mond a feleséged? Az emberek néznek rám, és azt mondják: – Én jó felesége vagyok. És ő, a párod mit mond erre? Ő nem így gondolja. Hogy hiheted, hogy jó feleség vagy, ha nem is érdekel, mit gondol a másik? Ennek semmi értelme. Az emberek mindig is így gondolkodnak, hogy én jó férje vagyok. Ő ugyan nem így gondolja, de te úgy véled, így van. Nem. Sajnálom, ha te jó férj vagy, azt ő is észre fogja venni, sokkal inkább, mint te. Tudnia kell. Ne mondd neki, hanem kérdezd meg. Jó férjed vagyok? Jó feleséged vagyok? Az emberek ezt nem szeretik kimondani.

Az Úr, az előbbi Igében azt mondta az asszonynak, hogy mindegyik azok közül a férfiak közül, akikhez hozzá mentél, a férjed volt. A kettes számú a férjed volt, a hármas számú is a férjed volt, a négyes számú is a férjed volt, az ötödik is. Azt mondta, öt férjed volt. És az, akivel most vagy, az sem a férjed. Tehát igazad van, nincs férjed jelenleg. Ezt Jézus mondta. Attól, hogy valakivel együtt élsz, az nem azt jelenti, hogy a férjed, vagy a feleséged. Ez különbözik attól, ahogy néhány prédikátor hirdeti, vagy néhány felekezet tanítja.

 

JÉZUS VÉLEMÉNYE

Maradjunk Jézus véleményénél. Ámen. Neki van igaza. Bárki, aki ezzel ellenkezik, az téved. Mindegy mi a csoportod neve, hány papírod van, hány végzettséged. De tévedsz, hogyha nem egyezel Jézus véleményével. Menjünk vissza a Máté evangéliumra. Hitben vagytok velem együtt, ugye?

Máté evangélium 19,4-es verse a házasságról: „a Teremtő kezdettől fogva FÉRFIÚVÁ és ASSZONNYÁ teremté őket.” Beszél a Biblia férfi és férfi házasságáról? A válasz: Nem. Nézd meg, mi van a Bibliában. Beszél a Biblia két nő között létrejött házasságról? Nem. Ahogy valaki egyszer mondta, Ádámnak és Évának nevezte őket, nem Ádámnak és Istvánnak. Így volt. Megtehette volna azt is, hogy azonos neműek házasságáról ír. Tudom, hogy ez a téma nem népszerű, és politikailag nem helyes, de nincs rendben.

Mi a helyzet, hogyha egymásba szeretünk? Attól, hogy egy férfi és egy nő egymásba szeret, nem azt jelenti, hogy össze kell házasodniuk. Egy asszony beleszerethet valaki másnak a férjébe, vagy egy férfi beleszerethet valaki másnak a feleségébe. Csak azért, mert beleszerettetek egymásba, még nem jelenti azt, hogy össze is kell házasodniuk. Hallottátok? Emberek belekeverednek helyzetekbe, amikbe nem szabadna. Ezek az érzések valóságosak. Én nem mondtam, hogy nincsenek benne érzelmileg. Nem azt mondtam, hogy nem vagy szerelmes, vagy nincs vonzalom, azt mondtam, hogy ez nem helyes. A keresztényeknek képesnek kell lenniük irányítani, uralni a kívánságaikat, ha ezek a vágyak és kívánságok nem helyesek. Akkor ezeket ki kell éheztetni, amíg elhagynak, és nem fognak többé gyötörni. Éheztesd a rossz kívánságokat, és tápláld a helyeseket. Fegyelmezd magad. Mi lenne, ha mi nem kontrolálnánk magunkat? Nem lenne gyülekezetünk, hanem káoszban élnénk.

Férfivá, és asszonnyá teremtette őket. És mit mondott? „Annakokáért elhagyja a férfiú atyját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Azért amit az Isten egybeszerkesztett, azt ember szét ne válassza.” (Mát. 19,5-7)

Három szót szeretnék most kiemelni, és ma este ezekről szeretnék a továbbiakban beszélni. Lassan fogunk haladni. Mi a házasság tökéletes példája? Az Úr és a Gyülekezet. Kell-e másra tekintenünk? Hogyan válaszolunk meg minden kérdést a házassággal kapcsolatban? Krisztus és a Gyülekezet kapcsolata mintájára. Minden helyzetre, minden kérdésre ez áll. Nem juthat olyan az eszedbe, amire ez ne vonatkozna. Minden kérdésre ez a válasz. Mit tenne az Úr a Gyülekezettel? Mit tenne a Gyülekezet az Úrral? A válasz mindig ez. Tehát, ha ezt lefektettük, tovább folytatjuk. Láttuk a Teremtésnél, a Mátéban, a Márkban, az Efézusi levélben, az 1 Korinthusi levélben. Nem két-három tanúbizonyság, ennél több szól mellette. Mindenki mondja együtt: Elhagyja, és ragaszkodik. Hallottátok?

 

ÚJ CSALÁD!

Eljutottunk a házasság alapjához. Mit teszel? Elhagyod, és ragaszkodsz. Tudod mit jelent az, hogy elhagyni? Valaki tudja, mit jelent elhagyni? Kit kell elhagyni? Anyát és apát. Az emberek bajba kerülnek, mert nem teszik ezt meg. Lehet, hogy egy bizonyos távolságra elköltöztél, de mégsem hagytad el. Lehet, hogy másik házban laksz, de nem hagytad el őket. Igazán nagy problémát jelent ez, ha rögtön középiskola, vagy főiskola után házasodtok össze, és semmi mást nem ismersz odáig, csak a szülői otthont, azt a családot. És próbálod ugyanúgy folytatni. Hallottátok? Számos házas embernek adódott már abból problémája, hogy túlságosan kötődik a régi család szokásaihoz. Kicsit bonyolultan mondom, de tudjátok, mire gondolok.

Az emberek belépnek a házasságba, és arról beszélnek, hogy az én apám, és az én anyám hogy csinálta. Mi hogy tettük otthon. A másik azt mondja: mi pedig emígy csináltuk. Nálunk ez így volt. Mindkettőtől el kell tekinteni és valami újat kell elkezdeni. Hallottátok? Tudom, hogy ezt könnyebb mondani, mint megtenni, de az a Biblia nyitja, és ez a helyes út. Szeretned kell az édesanyádat és az édesapádat, tisztelned kell őket. De amikor megházasodsz, ténylegesen el kell őket hagynod. Nem azt értem ezen, hogy nem kell őket látogatnod, vagy hogy ne légy velük közösségben. Nagyon, nagyon komoly, és konkrét értelemben el kell hagyni őket. Mindenki mondja ki: Elhagyni, és ragaszkodni. Nem úgy van, hogy hozzá mész valakihez, és azt mondod, hogy most már a családunk része lettél. Egy taggal bővült, növekedett a családunk, mert most már te is itt vagy. Nem, egy új családnak kell létre jönnie! Mondjátok, hogy: új család. És ki kell fejleszteni a ti saját kapcsolatotokat. Nincs két egyforma ember, nem lesz két egyforma házasság sem. Ha próbálsz lemásolni valamit, amit a családod tett, vagy az ő családja, akkor problémáid lesznek. A szülőknek sem szabadna próbálni befolyást gyakorolni az új házasságban a fiatalokra. A bölcs szülők nem fogják megpróbálni ezt. A bolond szülőket pedig nem szabad hagyni, hogy ezt tegyék.

Néhányan azt mondják, hogy a Biblia azt írja: Gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek (Kol. 3,20). Menjünk vissza az első szóhoz. Gyermekek. Gyermekek, engedelmeskedjetek a ti szüleiteknek. Ha 25 éves vagy, és megházasodtál, saját családod van, már nem vagy gyermek. Így van? Nem szabadna, hogy az legyél. Nem vagy gyermek. Tisztelned kell a szüleidet, de a saját családodban nem szabad hagyni, hogy bármelyikkőtök szülei diktálják, hogy hogyan kell működni a családnak. Az istenfélő, bölcs szülők nem fogják megpróbálni. Azért lesznek ott, hogy segítsenek, hogy támogassanak, ha tanácsra van szükséged, ha segítségre van szükséged, de nem próbálják megmondani, hogyan igazgasd a házadat. Ugye ez érdekes? Jól vagytok mind? Menjünk a Lukács 5-be. Mindenki mondja: elhagyni, és ragaszkodni.

Lukács 5. Tudom, hogy amikor a fiatalok összeházasodnak, általában nem mindig van elég sok pénzük. Néha úgy érzik, hogy függenek a szüleiktől. Lehet, hogy az ő házukba is költöznek. Nem gondolom, hogy ez nagyon jó ötlet lenne. Tegyetek, amit akartok. Tudom, hogy néha ideiglenesen csak ennyit tudunk megtenni, de amint lehetőségetek van, szükségetek van a saját lakhelyetekre. Ámen! Szükségetek van arra, hogy külön lakjatok. Nincs szükségetek arra, hogy minden alkalommal, ha kell valami, a szülőkhöz szaladgáljatok, mert Isten a ti ellátásotok forrása. Ámen! Megesik, hogy amikor a szülők fizetik a számláitokat, úgy érzik, beleszólhatnak a dolgaitokba.

És hogyha folyton rájuk hagyjátok a gyermekeiteket, és félig ők nevelik fel őket, akkor úgy érzik, hogy sok beleszólásuk van a gyermek életébe. Van is valamennyi, mert ha folyton velük vannak, akkor kell, hogy legyen, de ez nem helyes. A te gyermekeid, neked kell felnevelni őket. Köszönjük a nagyszülőket, kell, hogy legyenek nagyszülők az életünkben, és hogy jól érezzék magukat velünk, de nem nekik kell felnevelniük az unokákat, és nem szabadna, hogy ők fizessenek helyetted mindent. Velem vagytok? Néhányan elég furcsán néztek rám. Ez az én elképzelésem lenne? Mit mond erről a Biblia? Hagyd el, és ragaszkodj. A ragaszkodás azt jelenti, mint egy ragasztó. Oda ragadni. Kihez kell oda ragadnod? A házastársadhoz. A feleségedhez, a férjedhez. Hagyd el anyát és apát, és ragaszkodj a társadhoz. Isten mondta ezt? Amikor ezt mondta, még nem is voltak apák, és anyák.

 

FÜGGETLEN ÉLET

Az egyik első dolog éppen ez, amiről Isten és Jézus is ismételten szólt. Pál is foglalkozott a témával. Ez kell, hogy legyen az út. Ez kell, hogy legyen az út. Mondjátok még egyszer: Elhagyni, és ragaszkodni. Elhagyni, és ragaszkodni. Az egyik ok, ami miatt az embereknek annyi problémája van, hogy túlságosan belefolynak a szülők az életükbe. Túl sok a szülők beleszólása az életükbe. Egyik oldalról is, és a másik oldalról is. Az Istenfélő bölcs szülők nem teszik ezt. Belátják, hogy a gyerekük elhagyta a családi fészket, létrejön a saját családja. Itt vagyok, segítek, ha szükség van rá, de nem próbálom meg én irányítani a dolgaitokat, nem mondom meg, hogy mit tegyetek, most már felnőttek vagytok.

A szülőknek elég erősnek kell lenni ahhoz is, hogy hagyják a gyermekeiket hibázni. Néha nem kérik a te segítségedet, de te akkor is megmondod nekik. Valójában nem akarsz problémát okozni, problémaforrás, vagy a megosztás, szakadás eszköze lenni a házasságukban. Amikor hozzád jönnek, haza szaladnak mindenféle problémával, és külön akarnak válni, nem veszik észre a szülők, hogy ők maguk jelentik a problémáik egy részét. Elég erős anyának, vagy apának kell lenni ahhoz, hogy amikor jön a drága kislányod, és arról beszél, hogy az a gonosz csúnya, férje mit tett vele, bölcs legyen. Nem olyanról beszélek most, amikor esetleg megverte a férj a feleséget, vagy ehhez hasonlókról, csak arról, hogy veszekedtek és problémáik támadtak. Ne mondd azt ilyenkor, hogy drágám, maradj itt velem! Egy jó szülő nem teszi ezt, hacsak nem valami igazán komoly dologról van szó, mint a fizikai bántalmazás, vagy ehhez hasonló, mert megmondhatod neki, hogy most már megvan a saját otthona. Férjes asszony, és nem szükséges, hogy felfedje a férje összes hibáját. Ez nem fér bele a hűségbe. Mondd azt, hogy menj haza és legyél jó feleség. Ámen!

Komolyan mondom ezt. Komolyan is gondolom. Amikor már kilencedszer van otthon a fiú vacsorára az anya asztalánál, panaszolva: „Nem szeretem, ahogy a feleségem főz, nem úgy főz, ahogyan te” – a szülők meg kell, hogy mondják a fiuknak: „Szeretlek drágám, de holnap este ne gyere ide vacsorázni.” „De hát, anya, holnap este lesz a finom sült csirke!” „Tudom drágám, de most már felnőtt ember vagy, megvan a saját családod, a saját otthonod. Menj, és legyél férj, legyél férfi! Mindig elérhető leszek, hogy segítsek neked. De szükséges, hogy külön legyünk, szükséges, hogy leválj.” Mondjatok erre egy Áment.

Jézus beszél erről és ez vonatkoztatható a házasságra is, a Lukács 5-ben, a 36-os versben. Jézus egy példázatot mond, mely szerint „senki sem toldja az új posztó foltot az ó posztóhoz, mert különben az újat is megszakasztja, és az ó posztóhoz amúgy sem illik az újból való folt. Mondjátok, hogy nem illenek össze. Az új nem illik össze a régivel. Mi a megoldás tehát? „Senki sem tölti az újbort ó tömlőkbe, mert különben az újbor megszakasztja a tömlőket...” Egy robbanást okoz.

Az anyós megmutatja az új feleségnek, hogyan kell összehajtani a ruhákat, annak ellenére, hogy nem kérték, és hogy hogyan rendezi a fazekakat és edényeket. Ott van az após, és senki nem kérte meg, hogy tegyen bizonyos dolgokat. Halljátok ezeket? Túl sok részt akarnak vállalni, ami már alkalmatlankodás. Próbálják az újat a régibe tölteni. Nem akarják elengedni a felnőtt gyermekeiket. Nem akarja elengedni a kisfiát, hogy férfi legyen, hogy saját, önálló családja legyen. Mit kell ilyenkor tennünk? 38-as vers: „Hanem az újbort új tömlőkbe kell tölteni…” Új tömlőkbe, és így mind a kettő megmarad. Szükséges, hogy új család jöjjön létre. Új otthon, új helyzet. Hogyan történjék ez meg? A válasz: Annak mintájára, ahogy Krisztus és a Gyülekezet teszi. Ezt mindannyiunknak saját magunknak kell a saját életünkre vonatkoztatva megtenni, senki más nem mondhatja meg. Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma házasság. Ilyen értelemben mindenkinek ki kell munkálnia a saját boldogulását. És nem jó, hogyha ebbe a régi családok bele akarnak avatkozni. Mondjatok erre egy Áment! Mondjátok, hogy ez egy új család! Mondjátok, hogy új! Hagyd el és ragaszkodj! Még egyszer mondjuk ki: Hagyd el, és ragaszkodj!

 

RAGASZKODNI EGYMÁSHOZ

Lapozzunk az I. Korinthusi levél 7. fejezetére. Az után, hogy elmentél otthonról, mit kell tenned? Mit mond erről az Ige? Ragaszkodj! Ami azt jelenti, tapadj, mint egy ragasztó. Egymással sziklaszilárdan össze kell kötődni. Nekem, és feleségemnek. Össze vagyunk ragasztva. Isten ragasztott össze. Nem sok helyzetben mondja ezt az Ige: „Amit az Isten egybeszerkesztett.” Amikor Isten egybe szerkeszt embereket, lehet, hogy még nem is voltak újjászületve, de Ő már tudta, hogy üdvözülni fognak. Lehetséges, hogy olyas valakivel kapcsolod össze magad, akivel nem lenne szabad. Te kapcsolod össze magadat. Lehetséges ez. De Isten is összekapcsol embereket, és mikor Ő kapcsol össze embereket, akkor nem szabadna szétválasztódniuk, nem lenne szabad elkülönülniük. Az ördög mindig próbál megosztást hozni. Mindig el akar különíteni, mindig hoz valamit, ami elválaszt, és távolságot szül az emberek között. Lehet, hogy egy egész apró dologgal kezdődik, ami egyre nagyobb lesz, amíg az emberek olyan távol nem kerülnek egymástól, hogy ugyan egy szobában vannak, de mégis úgy érzik, mintha a Grand-kanyon lenne köztük. Fizikailag és érzelmileg is lehet ezt érzékelni. Lehet, hogy ugyan melletted fekszik valaki, mégis olyan, mintha 10 mérföld lenne köztetek.

Hogy kerül közétek ez a távolság? Az ellenség munkája ez, de nem teheti meg, hacsak nem engedjük meg neki. Lehet, hogy ridegség van otthon, lehet, hogy olyan sok kemény és nehéz szó hangzott el, amiből ered a nagy távolság. Nem mindig volt ez így. Ugye? Nem mindig volt ilyen a kapcsolat. Ha jóról rosszra fordult, az azt jelenti, hogy változott. Miért ne változhatna most rosszról jóra? Miért ne tudna visszaváltozni? Megváltozhat! Fel kell ismernünk, hogy mi a probléma, és be kell zárnunk az ajtót. Bármi, ami elkülönít, bármi, ami szétválaszt és megoszt, az ellenségtől jön, aki megpróbálja szétválasztani azt, amit Isten összekapcsolt. Ez az 1 Korinthus 7-ben látható. Remélem, ott vagytok, mert aztán szeretnék egy másik részre térni.

1 Korinthus 7,10 ”Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom (parancsolom), nem én, hanem az Úr…” – Azt mondja nem csak én, hanem az Úr parancsa az Újszövetségben. Mi az Úr parancsolata? – „…hogy az asszony a férjétől el ne váljék.” Ne hagyja el a férjét. Ahelyett, hogy elválnánk, mit kell tennünk? Ragaszkodnunk kell egymáshoz. Így van. Ragaszkodj hozzá. Hányan tudjátok, hogy amikor az emberek szétválnak, elválnak, az sokkal több mindenre hat ki, mint gondolnák? Az emberek csalódnak, barátok megbántódnak, de leginkább a gyermekek sérülnek, holott nekik biztonságra lenne szükségük. Soha nem szabadna, hogy egy gyermeknek eszébe jusson az, hogy lehet, hogy apa elmegy, és nem jön haza. Soha nem szabadna, hogy egy gyermeknek eszébe jusson, hogy anya elmehet, és talán soha nem jön vissza. Nem szabadna, hogy felmerüljön benne ez a gondolat. Teljes biztonságban kellene felnőniük, tudva azt, hogy Isten ott van, anya ott van, apa is ott van. Nagymama és nagypapa is. Ott vannak egymásért, anyáékért, és értünk. Ámen.

Így kellene, hogy legyen. De egy olyan világban élünk, amely még csak meg sem próbál így élni. Az emberek összeházasodnak, és szándékukban sincs, hogy bármilyen kellemetlenséget, kényelmetlenséget eltűrjenek. Ha már nem érzik jól magukat, abba hagyják. Ugye így van? Teljesen elfogadott dolog. Ezen a helyen hányan vagytok olyanok, akik már több mint 50 éves házasok? Tegyétek fel a kezeteket. Dicsőség az Úrnak! Tapsoljuk meg őket. Nagyon nagyra értékeljük ezt. Hányan vagytok, akik több mint 25 éve élnek házasságban? Lássam a kezeteket. Halleluja! Tíz éve? Több mint tíz éve? Nézzétek, ez csodálatos! Phillis azt mondta, hogyha túl vagytok az első tíz éven, akkor már nagyon jól haladtok. Hányan vannak köztetek, akik feltettétek a kezeteket, mert több mint ötven, huszonöt, vagy tíz éve éltek házasságban, de feladhattátok volna közben? Hányan mondhatjátok el, hogy volt olyan időszak az életetekben, amikor abba hagyhattátok volna? És miért nem tettétek? Miért nem adtátok fel? Nem is kell felemelnetek a kezeteket, csak bólintsatok. Meg lettetek kísértve, hogy feladjátok, gondolkodtatok róla. Igen, sok bólintást látunk. Sokat. Biztos, hogy így van.

Vannak lehetőségek, talán kísértések, hogy feladjuk. Lehet, hogy nagyon rosszul állnak a dolgok. Ahogy Phillis is mondta: Semmi sem fogható egy jó házassághoz, de egy rosszhoz sem. Pokoli. Nem tudok rá más szót. Igazán pokoli. De nem kell, hogy így legyen. És az emberek mégis feladják. Ismertünk embereket, akikről hallottuk, hogy el akarnak válni. Elválni? Kicsit beszélgettünk velük, és elmondták, hogy nem jönnek ki egymással. Nem értik meg egymást úgy, mint azelőtt, és egyszerűen nem működik a dolog. Mi is feladhattuk volna. Hogy érted azt, hogy feladod, hogy abba hagyod? Az embereknek ilyen mentalitása van ebben a társadalomban. Hogyha már többé nem kényelmes valami, nem érzem jól magam, abba hagyom. Nekünk, mint keresztényeknek parancsolatunk van az Úrtól, hogy ne menjünk el, ne hagyjuk el egymást. Tehát, legközelebb, kísértést érzel a válásra, emlékeztesd magad, hogy Jézus az én Uram, Aki adott nekem egy parancsolatot. Miért adta? Miért olyan komoly ez? Miért használja ezt a nyelvezetet Pál? Miért mondja, hogy ez egy parancs? Azt parancsolom nektek, és nem csak én. Azt mondom, amit az Úr mondott.

Ez egy parancsolat az Úrtól. Miért ilyen erőteljes? Azért, mert, amikor az emberek különválnak, szétmennek, ez tönkre teszi az életüket. Sok ember, aki átment ezen, soha többé nem lesz már ugyanaz az ember. Ez egy nagyon komoly dolog. Küzdenünk kell a házasságért! Küzdenünk kell a kapcsolatért. Még akkor is, ha azon a ponton vagy, hogy nincsenek már érzelmek, nincs vonzalom, nincs vágyódás. Az emberek eljuthatnak ide. Néha az emberek odáig is eljutnak, hogy arról álmodoznak, hogy a társuk meghal. Nem egy ilyen emberrel beszélgettem már. De tudod, ugye, hogy ez a gondolat nem Istentől van: talán majd az Úr haza viszi őket. Erről ábrándoznak, hogy mennyivel szabadabb lenne az életük, ha az öreg XY kikerülne a képből. De ez megtévesztés. Azt mondtam, hogy ez megtévesztés. Nem ők a te problémád. Mindkét félnek megvan a része ebben. Halleluja! Olvassuk tovább. Azt mondta: A házasoknak parancsolom, de „nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el feleségét.”

A 12-13-as azt mondja: „Ha valamelyik atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. És amely asszonynak hitetlen férje van – tehát, ha még nem is keresztény –, de vele akar lakni, ne hagyja el őt.”

Ez olyan világos, amennyire csak lehet. Maradjatok együtt. Mondjátok, hogy maradjatok együtt. Maradjatok együtt. Nézz rá valakire, és mondd neki: maradjatok együtt. Nézz rá valaki másra is, és mondd neki is: Maradjatok együtt. Mi a garancia arra, hogy a következő helyzet más lesz? Hm. Ó, de ő olyan gonosz! Azt gondolod most. Gonosz volt akkor is, amikor hozzá mentél? Nem olyan már a feleségem, mint volt. Az emberek megváltoznak. Folyamatosan változunk. Az ideális helyzet az, ha két ember együtt növekszik fel Istenben. Ámen. És nem próbálok olyan lenni, mint te, és te sem próbálsz olyan lenni, mint én. Hanem én is próbálok egyre inkább hasonlítani az Úrhoz, és te is próbálsz egyre jobban hasonlóvá válni Hozzá. Ez esetben egyre inkább olyanná váltok mindketten, mint az Úr. Egyre inkább hasonlítotok Hozzá. És egyre közelebb kerültök egymáshoz.

 

EGYETÉRTÉSBEN

Hogyan tudnak ketten együtt járni, ha csak meg nem egyeztek? Ámós 3,3 kérdezi azt, hogy tudnak-e ketten együtt járni, hogyha nincsenek egyetértésben? A válasz az, hogy: nem. Mondják az emberek, hogy az ellentétek vonzzák egymást. De csak a jelentéktelen dolgokban. Ez nem igei. Az Ige azt mondja, hogy tudnak-e ketten együtt járni, ha nem értenek egyet? A közösségnek az az alapja, hogy mi az, amiben hasonlítotok, mi az, ami közös bennetek? Ha az egyikőtök a vanília fagyit szereti, a másik a csokit, az nem számít. De a fontos dolgokban egyet kell, hogy értsetek, különben nem tudtok közösségben lenni egymással, nem tudtok kapcsolatban lenni. Fontos, hogy egyenlő elkötelezettség legyen az Úr felé. Sokaknak ez a legnagyobb problémája. Az egyik ember komolyan veszi Istent, a másik nem. De még erre is azt mondja az Ige, hogy még akkor is, ha valamelyik fél hitetlen, és nem veszi komolyan Istent, de veled akar lakni, szeret téged, veled szeretne maradni, azt mondja, ne válj el tőle. Maradjatok együtt. Mi az Úr szava? Maradjatok együtt. Ámen. Maradjatok együtt. Harcoljatok azért, hogy együtt tudjatok maradni. Ámen.

Ragaszkodjatok egymáshoz, imádkozzatok nyelveken, ne adjátok fel! Maradjatok együtt. Mondjátok ezt mindannyian. Gyertek velem vissza a Máté evangéliumhoz, a 12. fejezetbe. Miután lefektettük az alapokat miszerint a tökéletes példa: Krisztus és a Gyülekezet. És mit kell tennünk a házasságban? Elhagyni az előző családokat. Ez nem azt jelenti, hogy ők már nem részei az életednek, csak hogy van egy új családod. Egy új otthon, új szituációk. És ragaszkodj, ragaszkodjatok egymáshoz. Maradjatok együtt, tapadjatok egymáshoz. Isten összekapcsolt, Isten összeragasztott. Senkinek ne hagyd, magadnak sem, hogy széttépjen titeket. Miért beszélt így erről? Mert tudta, hogy lesznek dolgok, amelyek megpróbálnak szétszakítani. És el kell tökélned az elmédben, hogy nem fogod ezt megengedni. Nem hagyod, hogy bármi szétválasszon titeket.

 

MEGHASONLÁS

 A Máté evangélium 12. fejezetében 25. vers. Jézus ezt mondta: „Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával.” [Meghasonlik = az összhang felbomlása nyomán ellentétbe kerül valakivel.]

Gondoljátok, hogy ezt az ördög is tudja? Igen. Nagyon is tudja. Ez az ő stratégiája. Mindig megosztani akar, és legyőzni. Hogyan tudná széttépni a Gyülekezetet? Ha megosztást tudna hozni, akkor szét tudná szakítani. Ha az egyik fele a társaságnak a másik félre haragudna, és küzdene ellene, és harcolna. Ugyanez megtörténik a fizikai családban is, tönkremegy. Hogyan lehetséges az, hogy feleségek, férjek házassága, családok teljesen elpusztulnak, és tönkre mennek? Hogyan juthatnak el idáig? Nincs több érzelem egymás iránt, minden elmúlt, minden elhagyatott. Hogyan válhat ilyenné? A megosztás miatt. Beengedték a szakadást.

A szolgálótársaim elmondhatják, hogy az Úr foglalkozott velem, évekkel, évtizedekkel ezelőtt, mégpedig nagyon erőteljesen, hogy ebben a gyülekezetben, ebben a szolgálatban egyáltalán nem fogjuk tolerálni a viszálykodást. Nulla százalékban toleráljuk. Ha veszekedni akarsz, és küzdeni, akkor el kell menned. Sajnálom, de ez így van. Az Úr ezt mondta nekem évekkel ezelőtt, hogy a viszály az ördög nyilvánvaló jelenléte. A békesség pedig Isten megnyilvánult jelenléte. Ha én vagyok a feje ennek a családnak, ennek a szolgálatnak, szolgáló családnak, akkor a felelősségem, hogy ne engedjem meg, hogy az ördög megnyilvánulhasson a mi házunkban. Igazam van? Ez Isten háza, és békesség kell, hogy legyen itt. Ámen. És, ha van valami, ami viszályt, ami megosztást okoz, azzal azonnal foglalkozni kell. És helyre kell hozni, olyan hamar, olyan gyorsan, annyira teljesen, amennyire csak lehetséges. És aki nem hagyja, hogy helyre hozzák, azt el kell távolítani. Velem vagytok? Valaki azt kérdezi, mi lesz velük? Nem csak velük kell foglalkozni, hanem azzal is, hogy a családot, a nyájat megvédelmezzük. És, ha megengedek valamit, hogy kitartóan folytatódjon, az hatalmas szakadást hoz a gyülekezetben, aminek következtében a gyülekezet elpusztul, és üres lesz az épület pár év, vagy néhány hónap leforgása alatt. Felelősség terhelne ezért, mivel nem lett volna szabad ezt megengednem. Hallottátok?

És az otthonok, a háztartások felé is felelősség van. Nem szabadna, hogy viszálykodás legyen a házatokban, vagy szakadások, megosztások legyenek. Elmondom, hogyan működik a megosztás, a viszálykodás. A Példabeszédek könyvére lapozzatok velem. Példabeszédek könyve. Mi tehát az ördög stratégiája? A megosztás. A megosztás és az elpusztítás. Hogy megosszon, és tönkre tegyen. Ismerünk emberi kapcsolatokat, amelyek így végződnek. Példabeszédek könyve 13. fejezet. Céltudatosan, lassan haladok. Szándékosan, mert szeretném az alapokat lefektetni ebben a gyülekezetben. Hiszem, hogy ezekről a dolgokról újból fogunk beszélni, mert vannak témák, amelyekről folyamatosan és sokszor kell hallani. Lehet, hogy jövőre is megismételjük ezt. Még soha nem tettük ezt pontosan így azelőtt, de az időmet rászánom arra, hogy jó, szilárd alapokat fektessünk le, hogy el legyen ez pecsételve, és legközelebb még szabadabban tudjunk mozdulni benne. Fogjuk már ismerni. Hányan értitek, hogy ez nagyon fontos, hogy az alapokat lefektessük, hogy tudjunk rá építkezni. Krisztus és a Gyülekezet. El kell hagyni, és ragaszkodni kell. Ez nem egy embernek a könnyed elképzelése, hanem az Ige. A Menny és a föld elmúlik, de ez által te és a társad, a családod, együtt tudtok maradni, és meg tudtok állni, mert tudjátok, mit tegyetek, mivel az Igével összhangban cselekedtek.

Tehát: hagyjátok el, ragaszkodjatok, maradjatok együtt, legyetek összeragasztva, ragaszkodjatok egymáshoz. Az ellenség mit próbál tenni? Szétválasztani. Az ő célja az, hogy megosszon titeket, hogy valamilyen elválasztást vigyen az életetekbe, hogy már ne akarjatok összetartani, és ezen a dolgon addig akar munkálkodni, amíg el nem terjed. Szó szerint a görögben azt jelenti, hogy távolságot hozni, két dolog közé. Ez az ő célja: távolságot hozni közted, és a társad között. Ezen fog munkálkodni éjjel és nappal, hétről-hétre, hónapról-hónapra, évről-évre próbál éket verni közétek, és azon munkálkodik, hogy szétválasszon. Ha elég nagy lesz a válaszvonal, ha elég nagy lesz a távolság, elvesznek az érzelmek, az érzések, elvész a vonzalom. Az a ház lesz, amely meghasonlik önmagával. Mindegy, hogy kinek gondolod magad. Végül ugyan olyan nagy lesz a távolság, az elkülönülés, hogy már nem látod értelmét az egésznek. Öt évig szerettük egymást, de öt éve már nem vagyunk szerelmesek egymásba. Miért van ez? Egy ok, hogy az Úr azt mondta, hogy maradjatok együtt. Nem kell, hogy ez szörnyű legyen. Csodálatos is lehet.

 

PÁROM EGY KINCS

Ha jól állsz a házassághoz, akkor élvezni fogod, és örömöd lesz benne. Köszönjük Istennek. Én nem elviselem Phillist, hanem élvezem az ő társaságát. Azt hiszem, ő sem csak elvisel engem. Lehet, hogy évekkel ezelőtt voltak olyan időszakok, amikor ez volt a helyzet, de nem adtuk fel. És amikor felnövekszel, – fogunk még erről beszélni –, ahogy növekszetek egyre jobb lesz, egyre könnyebb lesz. Ámen. Sokkal könnyebb, mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt. Köszönöm Istennek, hogy nem adtuk fel. Ámen. Mert ő egy ékszer, egy kincs. Isten tudja, hogy kire van szükséged, hogy ki a megfelelő társ a számodra, és a legtöbb ember megérdemli a másikat. Igen, ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Foglalkoznunk kell ezzel egy kicsit, aztán folytatjuk. Tehát mondjátok meg, mit próbál az ellenség tenni? Megosztani, szakadást hozni. A Példabeszédek 17. fejezetében, menjünk a 14-es vershez, aztán visszamegyünk a 13-hoz.

Példabeszédek 17,14 „Mint aki árvizet szabadít el, olyan a viszálykodás kezdete; azért, mielőtt kihatna, hagyd el a perpatvart.”

Mikor kell foglalkozni a viszállyal? Amikor elkezdődik, még a legelején. Akkor még csak olyan, mint a csöpögés. Arra mész, és látsz egy kis víztócsát az asztalon. Másnap arra mész, és a víztócsa már kétszer akkora, mint volt, de nem nagyon figyelsz rá. Azt gondolod, hogy ez semmiség, nem aggódom felőle, amíg nem lesz elég nagy. De ha van egy kis józan eszed, akkor ezt idejekorán megállítod. Mert, hogyha már elég nagy lesz a tócsa, akkor eljuthat oda, hogy teljesen elmos. Akkora lesz a repedés, és a csöpögés, annyi lesz a stressz, és a probléma hogy minden összeomlik, amivel pusztulás jön és romlás. Mit kell tenned? Abban a pillanatban, ahogy egy nagyon pici csöpögést észreveszel, azt a picit meg kell állítanod. Nem kell várnod. A kis problémák, hogyha idejében foglalkoznak velük, soha nem lesznek nagy problémák. Az ellenség arra számít, hogy átsiklasz felette, és nem foglalkozol vele. Hogy megengeded azt a kis repedést köztetek. Ó, csak egy kis apróság, igazán kis dolog. De minden alkalommal, amikor erre a területre kerülsz, rosszul érzed magad, kényelmetlenül, és ezért nem beszélsz róla. Ez nem egy jó ötlet. Az ellenség arra számít, hogy ez folyamatosan így megy majd, évről, évre, amíg nem lesz egy jó nagy lék, és hatalmas kudarc. Amikor a veszekedés, a viszály elkezdődik – mondjátok: amikor elkezdődik –, akkor kell foglalkoznotok vele. Hogyan kell foglalkozni vele: Nézzük a Példabeszédek 13-ban.

 

ÉKEK

Példabeszédek 13,10 „Csak kevélység, büszkeség által jön a háborúság; azoknál pedig, akik a tanácsot beveszik, bölcsesség van.”

Ez történik, és ha egy ideje házasok vagytok már, biztosan felismeritek ezt a dolgot. Az emberek túlságosan dogmatikussá [merev, hajthatatlan, szigorú] válnak bizonyos dolgokban. Az egyik fél eldönti, hogy valamit erőltet. Láttatok ilyet? Tehát erőltet. A másik félnek ez nem tetszik. A kezdeményező mégsem hajlandó visszavonulni, és csak erőlteti továbbra is ugyanazt. Így verődnek be az ékek. Nyomás, passzírozás. Az emberek belekezdenek egy hadjáratba, és nem hajlandóak befogni a szájukat. Hallottatok? Folyamatosan nyomatják és erőltetik. És még mindig erőltetik. A másikat ez rendkívül felbosszantja, és bár az, aki erőlteti, tudja ezt, mégsem hagyja abba. Folyamatos a követelőzés, hogy ezt vagy azt tegyék meg nekik, és hogy változzanak meg, és követelik, hogy csak az ő útmutatásuk szerint csináljanak dolgokat, vagy szerezzenek meg valamit. Mondjátok, hogy erőltetik. Ez nem jó taktika. Igazán nagy oknak kell lenni ahhoz, hogy valamit ennyire kitartóan, eltökélten erőltess.

Megnézzük az Apostolok cselekedeteiben az igei példát erre vonatkozóan a 15. fejezetben Hány házaspár van itt, akik már több mint 10 éve házasok, és hányan értetek egyet azzal, hogy a siker egyik kulcsa az, hogy megtanultátok, hogy mikor kell visszavonulni. Szeretném látni a kezeteket, akiknek segített a kapcsolatában, hogy megtanultátok, mikor kell visszavonulnotok. Mikor kell azt mondani, rendben, nem csinálok ebből nagy ügyet, nem erőltetem. Mert nagyon sok dolog van, ami nem annyira fontos, hogy ilyen nagy ügyet csináljunk belőle. És ezt sok fiatal nem érti. Fogkrém-tubusok és WC ülőkék, és ehhez hasonló dolgokon vitáznak. Sokszor ilyen dolgok miatt lett három napos hidegháború a házaspárok között. Ismerős, amiről beszélek, ugye? Köszönjük Istennek. Mikor valaki rá akarja venni a másikat arra, hogy megtegyen valamit, és aztán passzírozza. Az Isten áldjon meg, már 39-szer elmondtam neked! Ez nem hangzik valami jól. Hányszor mondtam neked, hogy hogyan csináld! Nem figyelsz rám?

A Példabeszédek azt mondja, hogy a hosszútűrés által lehet meggyőzni a fejedelmet, és a szelíd szó, a szelíd felelet megtöri a csontot, az ellenállást. A legnehezebb ellenállást is megtöri a szelíd, lágy szó, és a szelíd felelet elfordítja a haragot. Mondjátok, hogy szelíd. Amikor a viszálykodás azért kezd elterjedni, mert keménység van jelen, amikor az emberek nem hajlandóak mozdulni; mert ragaszkodnak a jogaikhoz, hogy ez így vagy úgy legyen, s nem változnak meg valamiben, te legyél biztos abban, hogy nagyon jó okod van erre, és legyen hozzá Igéd is. Igével tudd alátámasztani, mert a legtöbb dolog egyáltalán nem olyan fontos. Mozdíthatatlan vagy, erőszakos, és minél jobban erőszakolod, annál nagyobb már az ék, és távolság kerül közétek, melyből szakadás, elkülönülés jön létre. Pusztán azért, mert erőlteted.

Itt vagytok az Ap.Csel-ben? Nem vagyunk tudatlanok az ellenség eszközeit illetően. Látjátok a feltartott kezeket? Mindazok, akik feltettétek a kezüket, hiszem, hogy nem csak azért tették, hogy támogassák az üzenetet, hanem azért is, mert komolyan gondolták, hogy segített a házasságuknak, amikor megtanulták, hogy kell befogni a szájukat, és hogyan kell visszavonulni. Fiatal házasok figyeljetek! Középkorúak, vagy akik még esetleg nem vagytok házasok, figyeljetek. Vannak időszakok, amikor érzékelitek a feszültséget, a viszálykodás szelét. Mit kell ilyenkor tenni? Nem kell elővenned a csavarhúzót, és csak azért is neki esni. Miről is beszéltünk ma reggel? Hogy a szeretet elfedezi a bűnök sokaságágát. Nem lehet a saját tapasztalatodat másra ráerőltetni. Az ötven éve házasok nem tudják kézrátétel által a saját tudásukat és tapasztalatukat az emberekbe beplántálni. Bárcsak így lenne, de nem lehet. De ha bölcs vagy, akkor oda tudsz figyelni. Évekkel ezelőtt én is vétettem ebben. Phillis is, és én is, tehát mindketten sok hibát elkövettünk és erőltettünk dolgokat. Arrogánsak voltunk. Keményen viselkedtünk. Problémákat generáltunk. De ahogy növekszünk, tanulunk.

Pár évvel ezelőtt történt, amikor is sok minden zajlott, és Phillis véletlenül kimosta a pénztárcámat. Minden benne volt, és ezért nagyon elkeseredett, és azt mondta: Ne haragudj, úgy sajnálom. Én azt feleltem: Koszos volt. Talán már ideje volt kimosni. Ki lett mosva. És akkor mi van? Miért csináljak ebből nagy ügyet? És emellett, mi a legfontosabb? Az emberek, a kapcsolatok. Így van. Megéri-e, hogy engedjünk ennek a viszálynak egy szombat reggel, ami elronthatja az egész napunkat? Megéri ez? Miért nincs az embereknek annyi esze, hogy észrevegyék már az elején, és azt mondják: álljunk csak meg, ez rossz irányba halad, állítsuk meg, még mielőtt kihatna. A kezdetnél kell leállítani a torzsalkodást. Tehát nézzük meg, hogyan is működik, mert az ellenség mindig ugyanúgy viselkedik, mindegy milyen kapcsolatról van is szó.

 

ELKÜLÖNÜLÉS

Az Apostolok Cselekedetei 15-ös fejezetben vagyunk. Emlékeztek Pál és Barnabás szolgáló csapatára. Barnabás és Pál egy dirigáló csapat, az egész világ ismeri őket. Több ezres tömegeknek prédikálnak, csodák történnek általuk, emberek üdvözülnek, nagy gyülekezetek épülnek, ezt mondja Biblia a 36-os versben. Tehát sok sikert elértek már a szolgálatban, mondjuk a TBN-en. Pál és Barnabás szolgálata. Pál azt mondta Barnabásnak, hogy menjünk vissza és látogassuk meg az atyánkfiait minden városban, amelyben hirdettük az Úr Igéjét, hogy megtudjuk, hogy vannak. Hogyan? Nézzük meg, hogy vannak? Ahol új gyülekezeteket hoztunk létre, menjünk vissza, és nézzük meg, hogyan vannak? Barnabás mit mond erre? Mit csinál? Barnabás eltökélt. A görögben úgy szól, hogy hajthatatlan. Hajthatatlan volt. Már ez az eltökélt is elég erőteljes szó. Azt mondta, hogy „vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hívatik”, aki az egyik rokona volt. De Pál úgy gondolta, hogy ez nem jó ötlet. Ez nem olyan erőteljes, mint az, hogy valaki eltökélt. Nem tartotta helyesnek. Úgy gondolta, hogy nem ez a legjobb megoldás, hogy azt vegyék maguk mellé, „aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára…”

Ha elolvassátok az előzményeket az Ap. Cselben, látni fogjátok, hogy János már elment velük az előző kampányra, és csak néhány hétig maradt, mert elkezdett hiányozni neki az édesanyja főztje, és nem tetszett neki a kultúra. És ezért hazament. Otthagyta őket, ami nincs rendben. Ugye így van? Nem azt jelenti, hogy Pál egyszer és mindenkorra leírta őt. Hanem azt jelenti, ugye értitek, hogy nem lehet jutalmazni az ilyen fajta viselkedést. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet később előléptetni egy szolgálatban, nem azt jelenti, hogy le vagy írva, hanem azt jelenti, hogy otthon hűséget kell mutatnod a helyi gyülekezetben. Hűséget kell tanúsítanod. És később látjuk is, hogy Pál végül is kérte, hogy Márk menjen vele. Utána olvastam egy-két kommentárnak, és néhányan azt gondolják, hogy az egyetlen hely az Igében, ahol Pál a megtérése után elvétette, de én ezzel egyáltalán nem értek egyet.

Nézzétek meg a nyelvezetet, nézzetek utána. Barnabás hajthatatlan volt. Nem kellett volna így viselkednie, hiszen Márk a rokona volt. Tudjátok, hogy nem szabadna előretolnunk a családtagokat a szolgálatban, a pozíciókért, és ő mégis erőltette ezt. Hajthatatlan volt. Végül Pál azt mondta, hogy tudom, hogy ő az unokatestvéred, tudom ezeket, de ő elhagyott minket az utolsó alkalommal, és fel kell növekednie. Még nincs kész arra, hogy velünk jöjjön erre az alkalomra. Barnabás viszont hajthatatlan maradt. Így szólt: Nem, Márk pedig jönni fog, én eldöntöttem. De ez nem csupán Barnabás szolgálata volt. Pál volt a fő prédikátor, azt mondja a Biblia. Barnabás jó ember volt a Biblia szerint. Nyilvánvaló, hogy Isten embere. De nagyon erőltette ezt a Márk dolgot. – Imádkoztam, és hallottam Istentől, Márk jönni fog! Pál azt mondta: Nem, nem Barnabás. Régóta együtt vagyunk a szolgálatban Barnabás, és barátok is vagyunk, de nem akarom, hogy Márk jöjjön velünk. Barnabás viszont azt mondta, hogy Márk pedig jönni fog. Mi történt itt? Erőltette a dolgot. Barnabás erőltette ezt a Márk kérdést.

Megtörténik ez a családokban? Megtörténik ez a házasságokban? A gyerekekkel kapcsolatban, a számlákkal kapcsolatban, a házzal kapcsolatban, ezzel vagy azzal kapcsolatban? Hogy valaki rááll egy vágányra, és aztán nem hajlandó tágítani. Imádkoztam –mondja. Ez így lesz. Erőlteti. Nézzük meg mi történt a Példabeszédekben? Barnabás eltökélte magát, hajthatatlan volt. Pál nem tartotta ezt jónak. A 39-es versben mit mond az Ige, mi történt? A meghasonlás olyan éles lett közöttük, hogy elszakadtak egymástól, különváltak. Ugyanaz a nyelvezet, amit olvastunk Máténál, hogy ember ne válassza szét, amit Isten egybekötött. Elszakadtak egymástól és különváltak útjaik. Barnabás maga mellé vette Márkot, és elhajózott Ciprusba. Eldöntötte, hogy Pál nélkül folytatja. Pál pedig Silást választotta maga mellé. És a könyv többi része kit követ nyomon? Kinek a munkásságát? Pálét és Silásét. Ebből meg kell, hogy értsünk valamit.

A könyv többi része Pált és Silást követi nyomon. Ez nem azt jelenti, hogy Barnabás rossz ember volt, vagy hogy nem végezték jól a szolgálatot, de ez a meghasonlás, szakadás, versengés miatta történt, azért mert hajthatatlan volt. Azt mondta, hogy már pedig ez így lesz! Pál pedig azt mondta: Nem, nem! Így olyan erős lett az ellentét, hogy szétváltak a szolgálatban. A szolgálat kettészakadt, és meghasonlás támadt. Látjátok, hogyan működik ez? Az ellenség nem képes ezt egyedül elérni. Valakinek meg kell nyitnia magát neki, megkeményítve magát, büszkévé és hajthatatlanná válni. Már pedig ez így fog történni. Véghezviheted a te utad, a te elképzelésed, kikényszerítheted azt, de sokba fog ez neked kerülni. Sokan mondják, hogy meglesznek az én útjaim, és nem tudják, hogy mibe kerül ez majd nekik. Már pedig én meg fogom szerezni. Egy bölcs ember megtanulja, hogyan kell szelíden felelni. A bölcs ember megtanulja, hogy nem kell mindent egy nap alatt megérteni, kitalálni. Egy bölcs, érett ember megtanulja, hogy a dolgokat talán több szempontból is meg lehet vizsgálni, és biztos, hogy én sem láttam az egész képet, ahogy ők sem. De ne vegyük le a szemünket a lényeges dolgokról. Én szeretlek téged, és te is szeretsz engem, és együtt maradunk. Ki fogjuk ezt dolgozni, munkálkodunk rajta, és nem leszünk olyan keményfejűek.

Tudjátok nem csak az a kérdés, hogy mit mondasz, hanem, hogy hogyan mondod. A társunk azt mondja, hogy: – Ezt a nyakkendőt fogod felvenni, mert a másik nem illik hozzád! Ezt az utasító hangnemet te nem szereted. Hány férj van, aki ezt szereti? Nem szeretjük. Mi lenne, ha azt mondaná a feleség: – Drágám, nem gondolod, hogy ez a nyakkendő kicsit jobban illik hozzád? Ez egy kérdés. Sokkal jobban hangzik, ugye? Még mindig eldöntheted, hogy nekem ez akkor is jobban tetszik. Megéri, hogy az asszony erőltesse, és azt mondja: – Nem és nem, ebben a nyakkendőben nem fogsz innen kimenni! De már rajtam van, anya. Hallottátok? Egyetlen intelligens, életerős férfi sem szeretné, hogy a felesége édesanya legyen, és úgy viselkedjen. Hallottatok? Van édesanyám. Hálát adok érte Istennek.

De Phillis nem az anyukám, én meg nem vagyok az ő apukája. Értitek? Az emberek összekeverik a dolgokat, összezavarodnak. Inkább kérdést tegyél fel ahelyett, hogy követelőznél. Teljesen más megvilágításba helyezed a dolgokat, ha kérdést teszel fel ahelyett, hogy azt mondanád, hogy ez márpedig így lesz! Nem, vegyél le a hangerőből, fogd vissza az indulataidat, és tégy fel egy kérdést. Gondoltál már erre? Megnézted már ezt? Tegyél fel kérdést, kezdeményezz egy beszélgetést, ahelyett, hogy erőltetnél valamit. Hogyan kerülnek be az ékek? Valaki beerőlteti őket. Hogyan kerül az ék a fába? Valakinek be kell vernie. Egy külső erő kell hozzá. Ha senki nem erőlteti, senki nem nyomja, akkor az nem kerül oda soha, és a fa nem szakad részekre, átvitt értelemben pedig ha nincs ék, nem jön létre az elkülönülés. Mondjatok egy Áment erre!

 

Keith Moore szolgálata: www.moorelife.org


BÉKEVÁR FŐOLDAL