HALLANI ISTENTŐL
A szellemi vezetés formái

 

    A szellemi kiáradás küszöbén fontos megtanulni követni a Szent Szellem mozdulását, hogy együtt tudjunk áradni vele. Ahhoz, hogy te is az igazak ösvényén járhass, meg kell tanulnod ’hallani Istentől’ (intuíció). Így lesz a keresztényi utad egyre könnyebb és világosabb. A saját szellemünket meg kell tanítani Isten vezetésének a vételére. Isten ugyanis a saját szellemünkhöz beszél, azzal foglalkozik.

Isten akarata az, hogy kerülj be abba a tervbe, amit Ő elkészített a számodra. Két választási lehetőséged van: Isten tökéletes vagy a megengedő akaratában járhatsz. A tökéletes akaratba belépve a mennyei Atyánk oltalmában a teljes áldásait élvezheted (Róm. 12,1.), míg a megengedő akaratban a hóhér területén veszélynek teszed ki magad (Mát. 18,34.). A szabad akaratodon múlik, hogy melyiket választod. Ahhoz, hogy megérthesd Isten Szellemének vezetését, először meg kell ismerned az ember természetét és felépítését.

Jézus azt tanítja, hogy Isten Szellem (Ján. 4,24.), aki a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Ebből következik az, hogy az ember is szellemi lény (1Móz. 1,26.) Az ember nem csupán test, az ember szellemi lény, van lelke és fizikai testben él (1Thes. 5,23.) A szellemünk a szellemvilággal, a lelkünk az értelem és érzelem világával, a testünk a fizikai világgal tart fenn kapcsolatot. A magyar nyelvben sajnos nincs minden esetben megkülönböztetve a szellem és lélek. A görögben és más nyelvekben erre két különböző szót használnak. A Biblia helyes megértése miatt különbséget kell tenni a szellem és a lélek között.

Az ember valódi lénye a szelleme, amit a Biblia szívnek (1Pét. 3,4.) és belső embernek (Eféz. 3,16.) is nevez. A 2Korinthus 4,16.-ban láthatjuk, hogy a fizikai test a külső ember, amely körülveszi az ember szellemét, mint a kesztyű a kezet. Aki betöltekezett Isten Szellemével, az könnyen behatárolja az ember hármas felépítést az Ige által (Zsid. 4,12.).

Sokan nem is tudják, hogy szellemi lények vagyunk, így lemaradhatnak mindarról, amit Isten adni szeretne. Tudatosítsd, hogy szellemi lény vagy! Fejleszd a szellemedet, ahogy a testet és az elmét. Újjászületéskor Isten természete költözik belénk (2Kor. 5,17.), ezt követően van meg a lehetőség a Szent Szellem befogadására. Isten a bensődben lakó Szelleme által akar vezetni, és nem a testeden vagy a lelkeden keresztül. Isten üzenete a szellemedből gondolat formájában kerül fel az elmédbe. A szellemi vezetés vonala: Isten > Szent Szellem > szellemünk > elménk. Minél többet tudsz a szellemedről, annál inkább tudod a vezetést követni, az Úr útján haladni és mind több áldást elvenni. A legtöbb vezetést a nyelveken való ima során várhatod, amikor aktív a szellemed. Könnyebben elbukik az, aki csak anyanyelvén imádkozik. Ezért krízishelyzetben imádkozz nyelveken és tanulj meg a szellemedre figyelni. Aki behívta az életébe Krisztust és elfogadta Őt élete Urának, az Isten fia lett. Isten pedig az Ő gyermekeit a Szent Szelleme által akarja vezeti.

Róm. 8,14.; 8,16. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Isten a világosságával akarja vezetni az Ő népét. A szövétnek héber jelentése: tűz. Isten a szellemünkön keresztül világítja meg előttünk az utunkat. Ő a tűz, lámpás, világosság formájában ad iránymutatást nekünk.

Péld. 20,27. Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.

Isten a saját szellemünkön keresztül akar vezetni bennünket, Ő azzal foglalkozik. Igaz és biztos vezetést kap az újjászületett ember (2Kor. 5,17.), mert Isten tulajdonságai vannak a szívében (Gal. 5,22.). Isten az első pünkösdkor elküldte a Szellemét, s aki befogadta Őt a szívébe, annak a szelleméhez fog szólni.

Gal. 4,6. Minthogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az Ő Fiának Szellemét a ti szíveitekbe…

Aki nem született újjá, annak a lelkiismerete mindent megenged. Saját szellemünk, azaz a lelkiismeretünk ítél el minket (Ján. 8,9.; 1Jn. 3,20-21.). A szellemvilág egy teljes világ, ahol egyaránt megnyilvánul a Szent Szellem és a démonikus erők tevékenysége. Aki nem tanul meg különbséget tenni a kettő között, annak problémái lehetnek! Az Ige azt tanítja, hogy a szellemi hallásod gyors legyen (Jak. 1,19.).

Építs ki magadban erős szellemet, mert az biztos vezetést ad, és megerősít problémák és testi fájdalmak esetén. Az erős szellemű ember az imakérés pillanatában hitben már azt mondja, hogy ’a kért dolog az enyém’. A gyenge szellemű pedig kételkedik: talán meglesz, majd meglátjuk.  Naponta erősítsd a szellemedet az Ige tanulmányozásával. Az ördög különböző trükkökkel (takarítás, mosás, vendég, filmsorozat) meg akar lopni ettől, de ne engedj neki. Hívd segítségül Jézus nevét, hogy ossza be a napodat és jusson időd Istenre is. Te leszel szegényebb, ha nem így teszel. Ne keress kifogásokat, mert egy kifogás ezret fog szülni. Isten oldalán állsz, vagy a kifogások oldalán? Ezt neked kell eldönteni.

Szellemi fejlődés 4 útja:

     - gondolkodj, elmélkedj az Igéről (nem elég csak olvasni),

     - az Igének cselekvője légy,

     - első legyen az életedben az Ige,

     - a saját szellemed hangjának azonnal engedelmeskedj.

Ha így cselekszel, akkor a szellemed ’hangja’ erőteljes lesz. Felmerül a kérdés, hogy mi a legfontosabb: a szellem, a lélek vagy a test fejlesztése? Nyilván egyiket sem szabad elhanyagolni, de vizsgáld meg, hogy honnan jön az elméd frissessége, az élet, a test ereje? Az élet Istentől jön és a szellemeden keresztül kapod. Ezért ne hanyagold el a szellemed fejlesztését. A test a szellem nélkül halott (Jak. 2,26.), tehát az emberi szellem meghatározó jelentőségű az ember életében! Könnyen legyőzötté válhat az, aki nem szellemtudatú! 

A világban élő emberek keresnek valamit – szellemük Isten után vágyakozik. De ezt az éhséget a világ nem tudja kielégíteni. Jézus nem véletlenül rendelte el a gyülekezeteket, mert igen fontos gyülekezethez tartozni:

            - ott kapsz tanítást a szellemed növeléséhez,

    - összevont kenet van jelen,

            - a közösség egyfajta védelmet biztosít.

Szellemi mivoltunkat befolyásolja a szavahihetőségünk.       Jézus azt tanítja, hogy aki szívbéli hittel kimond valamit, az valóságba fog jönni (Márk 11,23.). Viszont nem fog működni a hited, ha nem tartod a szavadat, mert végül már a saját szavaidban sem bízol. Egy esetben térhetsz el az adott szavadtól, ha a Szent Szellem vezetése időközben megváltozik. A helyesen kimondott szavak fejlődést, áldást hoznak. A hazugság pedig ördögi dolog (Ján. 8,44.).

A lelkiismeret nem más, mint a saját szellemünk ’hangja’. Aki az értelem világában él inkább, az elveszti Isten vezetését. Ne az érzéseidre figyelj, hanem a lelkiismeretedre. Szükséges, hogy a szellemünk irányítsa és uralja a testünket, a megújított elmével karöltve. Ezért fontos annyira a szellemünk fejlesztése és erősítése. Értsd meg a szívedben, hogy a szellemi fejlődésedre nem Istennek van szüksége, hanem neked, a családodnak és a környezetednek! Határozd el, hogy meg akarod ismeri Istent, és élsz a lehetőséggel! (Hós. 6,6.)

Az új szövetségben nem igei dolog az, ha emberektől várj vezetést. Isten minden gyermekét vezetni szeretné a Szelleme által, más kérdés az, hogy figyelsz-e rá. Istennek ez a vezetése az egész életedre kiterjed, az üzleti és a magánéletre is. Például egy üzletembernek a befektetett tőkéje egy évtized alatt az egymillószorosára nőtt. Ezt úgy érte el, hogy saját szellemét megtanította a mennyei vezetés vételére. A szellemi vezetésről szóló kazettákat hallgatott, így a tanítások beépültek a szellemébe és tudta követni a Szellem vezetését. A vezetés követése áldásokat és békességet eredményez. Aki hitben van, nem kapkodja el a döntéseit. Az ördög siettet, hogy a hitből átvigyen a kétségbe, hitetlenségbe. Ha túl gyorsan döntesz, az ördög kilop Isten jelenlétéből.

Ha a keresztények a szellemükben leellenőriznék az útjaikat, elkerülhetnék az autóbaleseteket is. Imára és szellemi vezetésre van szükséged, hogy az ördög csapdáit elkerülhesd. Ha az elindulásod esetenként akadályba ütközik, könnyen megesik, hogy a Szent Szellem tart vissza azért, hogy elkerülj egy veszélyhelyzetet (Ap.Csel.16,7.). Isten akaratával ellenkezel, ha nem a szellemi vezetésre hagyatkozol, hanem a saját fejed után mész. Isten sokszor ajtókat nyit, de nem vesszük észre, vagy nem használjuk ki a lehetőséget. Majd Isten megsegít! – mondják sokan. Ha ez így lenne, akkor bárki sikeres lehetne. De ehhez mi is kellünk, hogy az erős szellemünkkel és erős hitünkkel követni tudjuk Isten vezetését és életünkre elrendelt tervét.

Építs magadnak erős szellemet, hogy erős legyen a hited, biztos legyen a vezetésed, megerősítsen bajokban és fájdalmakban, ellen tudj állni a kísértőnek. A szellemed erőssége határozza meg a hited nagyságát, mindez pedig az igei tudásodtól függ. Tanuld meg elfogadni az áldásokat, ami Krisztusban jog szerint már a tiéd. Kötözd meg a gonoszt, hogy valóságba jöhessenek az áldások.

A Szent Szellem érzékelésére van egy szellemi érzékszervünk. Nem a fizikai fülünkkel hallunk és nem a fizikai szemünkkel látunk szellemi dolgokat. De ne kívánj se hangokat hallani, sem látomást látni, mert az ördög könnyen megtéveszthet (2Kor. 11,14.). Az újjászületett ember szelleme a nélkül is kapcsolatban lehet Istennel, hogy ez tudatosulna az illető személyben. De erősebbé válik a szellemed, ha szellemtudatú vagy.

Akkor kezdesz fejlődni szellemben, ha ki tudod jelenteni:

            - AZ VAGYOK, amit az Ige mond rólam.
                (Isten gyermeke, Jézus örököse, Szent Szellem temploma, győztes Krisztusban)

            - MEG TUDOM TENNI, amit az Ige mond rólam.
                (hatalom gyakorlása, ellenállni az ördögnek)

Jézust nem lehet megérteni az érzékszerveinken keresztül, csak a Biblia tanításai alapján. A szellemi fejlődésedhez szellemi táplálékot kell magadhoz venni, a hamis tanításokat pedig tartsd magadtól távol (1Pét. 2,2.). Úgy ahogy egy csecsemőnek először tejre van szüksége a növekedéséhez (1Kor. 3,2.), s csak később ehet kemény eledelt (Mát. 4,4.), ugyanúgy az újjászületett, szellemében csecsemő kereszténynek is fokozatosságra van szüksége a szelleme fejlesztéséhez, hogy felnövekedett kereszténnyé válhasson. Egyes gyülekezetek sajnos még csecsemőkorban vannak ma is.

Jézus azt ígérte, hogy Isten Szelleme mindenre megtanít bennünket. Isten soha nem ellenünk, hanem mindig velünk munkálkodik.

Ján. 14,26. Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő mindenre megtanít majd titeket…

1Ján. 2,20. És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.

1Ján. 2,27. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok Őbenne.

 

A SZELLEMI VEZETÉS FORMÁI

1. Belső bizonyosság által    

Egyszerűen tudod azt, amit meg kell tenned, vagy adott esetben másképp kell cselekedned. Isten 99 %-ban a belső bizonyosság által akar vezetni. Nem jelekre kell várnod, bízz a belső bizonyosságban. Pál a belső bizonyosság által tudta, hogy a hajót el fogják veszíteni (Ap.Csel. 27,10.).

Amikor az Úr akaratában jársz, akkor belső békességed van. Minden dologért imádkozz, s figyelj a jelzésre. Egy bársonyos érzés tölt el belül, ha zöld a lámpa. A belső bizonyosság meg is állíthat, ha tilos jelzést kapsz.

2. Belső hang alapján

A belső vezetés a saját szellemed hangja – ismertebb nevén a lelkiismereted hangja. Ez egy hátsó kis csendes hang formájában jelentkezik. A házasságtörő asszony vádlóit elítélte a saját lelkiismeretük (Ján. 8,9.).

Az ember szelleme biztos vezetést ad az újjászületettek részére. Minél inkább szellemtudatú vagy, annál érzékenyebb leszel a belső hangra. Ez a belső hang vezessen, és ne a külső embered (hústested), illetve ne más ember.

3. Szent Szellem határozott hangja által

Ez egy kellemes, de hatalommal teli, erőteljes hang, amelyet csak te hallasz. Nem a fizikai füleddel hallod, de olyan valóságosnak tűnik, hogy még körül is nézel, hogy vajon ki szólt hozzád. A Szent Szellem kijelentése mindig megegyezik az Igével.

Péterhez a Szent Szellem szólt, hogy menjen Kornélius házába (Ap.Csel. 11,12.) Sok hang van a világban, ezért ne kövess minden hangot, mert letérhetsz az útról. Az Ige világosságában járj. A Szent Szellem szólhat hallható hangon és prófécia által.

4. Prófécia által

A prófécia Isten természetfeletti üzenete a természetes nyelven. A Szent Szellem a prófétán keresztül szól épülésre, vigasztalásra. Amikor Agabus a szárazságról prófétált, a Szellem a jövőre adott utalást (Ap.Csel. 11,28.). Az ó szövetség idején az emberek a prófétáktól kérdezték, hogy mikor, mit kell tenni, mert ők szellemileg halottak voltak. Az új szövetségben a prófécia megerősíti a belső vezetést, ami már ott van a szíved mélyén. Ha nincs a szellemedben a kapott prófécia, akkor azt felejtsd el. A próféciát meg kell vizsgálni az Ige tükrében, hogy ne érjen semmilyen csalódás, veszteség. Akkor célszerű próféciát kérni, ha még nem elég erős a vezetésed. A keresztényeket a Szent Szellem vezeti a szellemükön keresztül. Akkor jönnek az áldások, ha követed a vezetést.

A látó szellemmel rendelkezők ’képessége’ nem az Úrtól van (Ap.Csel.16,16.). A jövendőmondás szelleme könnyen megtéveszthet, mert tud rólad bizonyos dolgokat közölni. Tégy különbséget a Szent Szellemtől származó prófécia és a démonikus szellemek kinyilatkoztatása között.

5. Látomásokon keresztülA szellemi vezetésnek e formáját két csoportba sorolhatjuk: álom és látomás (4Móz. 12,6.).

Az álmok 4 forrásból származhatnak: a kívánságokból, a félelmekből, az Úrtól és az ördögtől. Az álmokat is meg kell ítélni, meg kell vizsgálni, hogy igeiek-e. Az álom Isten vezetésének a legalsó szintje. Utolsó lehetőségként szól így hozzád, amikor napközben zajos az elméd a problémáktól, s ezért nem tudsz rá figyelni (Jób 33,14-16.). Ha rosszat álmodtál, ébredés után kötözd meg a gonosz erők tervét, hogy ne legyen hatása. Az álmok felett már célszerű előre megtörni az ördög erejét, Jézus nevében. Az Úr békességes álmot ígér a fiainak (Péld. 3,24.).

A látomás 3 fajtája ismert:

    - szellemi látomás (Ap.Csel. 9,12.: Saul szellemi szemmel, szellemben lát)

            - elragadtatásban (Ap.Csel. 10,9-10.: Péter fizikailag nem érzékel, de nem eszméletlen)

            - nyitott látomás (Ap.Csel. 11,13.: Péter szeme nyitva, érzékeli a világot és az angyalt is)

A látomás néha szimbolikus (Ap.Csel. 10,11-12.). A látomás nem mindennapos dolog, egyszer-kétszer történhet meg az ember életében. Ne kérj látomást, mert nem biblikus és az ördög megtéveszthet.

Az angyalok részei Isten családjának (Zsid. 1,14.). Isten néha üzeneteket küldhet általuk (Ap.Csel. 10,3.). Ha Isten küldi az angyalokat, fogadd el a vezetést, de soha ne kérd ilyen formában!

 

-bf-

BÉKEVÁR FŐOLDAL