2005. 09. 23. 

Kellie Copeland-Kutz
HARRY POTTER?
SEMMIKÉPPEN!

Believer's Voice of Victory 2003/09. 

Az egyik leghevesebb vitát kiváltó téma idén nyáron az új Harry Potter könyv volt. [Bár a cikk 2003-as, a mondanivalója fontos, észre kell venni magát a szellemiséget, ami ellen szót emel. – a ford.] Sok gyerek már alig tudott várni, ahogy a megjelenés napja egyre közeledett. A szülők hosszú sorokban várakoztak a könyvesboltok előtt, hogy biztosan jusson nekik egy példány, mert sokak szerint ez a sorozat kedvet adott a gyerekeknek az olvasáshoz. Megdöbbentő, de sok gyülekezet is megvásárolta a könyveket, hogy tananyagként használják.

Mi hát a vonzereje ezeknek a történeteknek, amik egy seprűnyélen lovagoló fiúról szólnak? Nyilvánvalóan egy kenet van rajtuk, de ez nem Istentől való kenet. [kenet = természetfeletti képesség, erő]

Nemrégiben fedeztem fel Richard Abanes könyvét a következő címmel: Harry Potter és a Biblia. A szerző az első négy Harry Potter könyvet elemzi és elmagyarázza, hogy ezek legalább egyharmada valódi okkult irodalom. Tovább is megy, Harry Potter személyisége szerint: hazug, csaló, engedetlen, lázadó és ellenszegülő. Ezekben a történetekben mégis mindig minden sikerül neki. Harry rossz viselkedésének látszólag jó következményei vannak.

Ez egy olyan üzenet, amit szívesen adnál át a gyerekeidnek? Biztos vagyok benne, hogy nem. A boszorkányságot, varázslást határozottan megtiltotta Isten. Az 1Sámuel 15:23 arra figyelmeztet minket: „mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség” és „mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, Ő is megvetett téged”. A varázslás és annak következményei nagyon komolyak.

Ha megengedted a gyermekeidnek, hogy olvassák a Harry Potter könyveket, ne kerülj most kárhoztatás alá. Határozd el, hogy változást hozol a családban! Ülj le a gyerekekkel és mutasd meg nekik azokat az Igéket, amikben Isten elmondja, hogy ezek rossz dolgok, így meg fogják érteni, miért nem vehetnek részt ebben.

Magyarázd el nekik, hogy a János 10:2-5 szerint nekünk a Jó Pásztor [Jézus] hangját kell ismernünk, és arra kell figyelnünk! És „Soha [semmiképpen] nem követnek idegent, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját, és nem ismerik fel az ő hívásukat” (bővített fordítás).

Ha azt szeretnéd, hogy a gyermekeid ismerjék a Szent Szellem hangját és engedelmeskedjenek neki, akkor a Bibliát kell olvasniuk, és az Istenről és az Ő elveiről szóló könyveket. Nem bölcs dolog megengedni nekik, hogy egyenesen a pokolból származó anyagokat olvassanak – Harry Potter –, és hogy megismerjék az ördög útjait és hangját.

Nézzük meg, mit mondott az ilyesmiről Isten:
„…Ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. Ne találtassék közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se az időknek vizsgálója, se varázsló, se boszorkány, se bűbájos, se gonosz szellemekkel tanácskozó, se igéző, se halottidéző. Mert mind utálatos az Úrnak, aki ezeket műveli, és az ilyen utálatosságok miatt az Úr, a te Istened kiűzi őket előled.” (5Mózes 18:9-12, angol fordítás)

A Harry Potter könyvek tele vannak az itt említett utálatosságokkal. Tanulj meg mindent „kipróbálni és bevizsgálni”, aminek a gyerekeid ki vannak téve, hogy így fel tudd ismerni, mi a jó, és el tudd különíteni a családodat attól, ami gonosz (lásd 1Thessalonika 5:21-23).

Ne adj semmi helyet az ördögnek az életedben vagy a gyermekeid életében! Ismerd fel, hogy minden, amit tesz, éppen ellentétes Isten tetteivel! Az ördög mindig a test cselekedeteit erősíti, amik ellenkeznek a szellem cselekedeteivel:

„A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás (kéjvágy), bálványimádás, varázslás, gyűlölködés, viszálykodás, versengések, harag, patvarkodás, lázadások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dorbézolás, és ehhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.

De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, türelem, szelídség, jóság, hithűség, alázat (szerénység), mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha a Szellemben élünk, a Szellemben is járjunk”. (Galata 5:19-25)

A Harry Potter könyvekben a test cselekedetei dicsőíttetnek, Isten pedig már figyelmeztetett minket, hogy ne vegyünk részt ilyen dolgokban. Ezért Isten Igéjében neveld fel a gyermekeidet, ahelyett, hogy az ördög szaván nőnének fel. Úgy neveld [az Úr útján tereld] a gyerekeket, hogy imádkozzanak nyelveken, ne pedig varázslásokkal és ráolvasásokkal foglalkozzanak!

    Úgy tanítsd őket, hogy különleges gyerekek legyenek, akiket a Szent Szellem [Szentlélek] vezérel, és akik Isten hatalmas dolgait viszik véghez!