2006. 03. 01.

A HATÉKONY IMÁDSÁG ALAPELVEI
Kenneth Copeland tanítása

 

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.” — Filippi levél 4,6

Volt már valaha annyi problémád, hogy úgy érezted, egy próféta egész éjszaka imádkozhatna, hogy a szükségeid mind betöltessenek?
    Nekem igen!
    Kevéssel az után, hogy keresztény lettem, imakérést adtam le az anyagi szükségeimet illetően. A prédikátortól olyan ihletett közbenjárást vártam, hogy mindenki térdre essen. Elképzeltem amint sír a problémáim felett, ahogy Jézus sírt Lázár halálakor. De megdöbbenésemre épp’ csak rátette kezét a mellkasomra, lehajtotta a fejét, és annyit mondott: „Uram, áldd meg őt. Töltsd be minden szükségét, Jézus Nevében.” Majd megfordult és elsétált!
    Micsoda csalódás! Az én problémáim NAGYOK voltak! Úgy véltem, NAGY imádságra lesz szükség, hogy gondot viseljünk róluk. De, tudjátok, én hitetlenségben működtem, Isten embere pedig hitben. Ő a megoldásra — Jézusra — koncentrált, nem pedig a problémáimra.

    Azóta sokat tanultam az imádságról. Túljutottam azon, hogy céltalan imádságokat lövöldözzek, remélve, hogy majd csak történik valami, és megtanultam követni Isten Igéjének vezérelveit az imával kapcsolatosan. Tudjátok, Isten soha nem akarta, hogy a sötétben tapogatózzunk, amikor imádkozunk. A Filippi 4,6 azt mondja: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.” Istennek feltett szándéka, hogy megválaszolja az imáinkat. Azt akarja, hogy eredménye legyen az imáinknak. Először azonban félre kell tennünk gyermekded elképzeléseinket az imával kapcsolatban, és Isten erővel teljes alapelveit kell a helyükre állítanunk.
    Az egyik dolog például, amit meg kell tanulnunk, hogy nem az imáink hossza határozza meg az eredményességüket.

Az 1János 3,22-23 szerint: „Amit csak kérünk, megnyerjük Tőle, mert az Ő parancsolatait megtartjuk, és azokat cselekesszük, amelyek kedvesek Előtte. És ez az a parancsolat, hogy higgyünk az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.” Isten nem akkor fog ránk figyelni, ha egész éjjel imádkozunk; hanem akkor, ha hiszünk Jézus Nevében, és az Ő Nevében imádkozunk. Végig imádkozni az éjszakát nagyon szép teljesítmény, viszont Jézus Nevében imádkozni azt jelenti, hogy az imádat az Ő teljesítményére alapozod, nem pedig a sajátodra.
    Természetesen, a nem Istennek tetsző élet akadályozni fogja az imádságaidat. Az engedetlenség ugyanis megfoszt az Istenbe vetett bizodalmadtól, de még ilyenkor is Jézus a megoldás. Ő a te Szószólód az Atyánál. Ne fuss el Isten elől, ha vétkezel; szaladj Hozzá! Cselekedj az 1János 1,9 alapján. Valld meg a bűnödet és fogadd el a megbocsátást. Ne hagyd, hogy a bűn és kárhoztatás visszatartsa Istent attól, hogy mozduljon az életedben, a szívedben és a körülményeidben. Jézus hűséges és igaz, hogy megbocsásson neked, amikor megtérsz. Ő meg akarja válaszolni az imáidat.
    A megválaszolt imádság másik kulcsa az, hogy Isten akarata szerint imádkozzunk. Sok hívő sötétségben van Isten akaratát illetően. A vallás azt tanította nekünk: „Soha nem tudhatod, hogy Isten mit fog tenni.” De ez nem igaz! Az Igében pontosan elmondta nekünk, hogy mit fog tenni.
   
    Az írott Ige előhozza Isten akaratát a bizonytalanság világából. Amikor az Igével összhangban imádkozunk, akkor Isten akarata szerint imádkozunk. Amikor megengedjük, hogy Isten Igéje vezérelje az imánkat, akkor „ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha KÉRÜNK VALAMIT AZ Ő AKARATA SZERINT, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy MEGVAN nekünk, amit kértünk tőle”. (1János 5,14-15)
    Az Igén alapuló imádság a válasszal kezdődik, és nem a problémára összpontosít. Vegyük például a gyógyulást. Az 1Péter 2,24 azt mondja, hogy Jézus sebei által mi meggyógyultunk. Akárcsak a bűnbocsánatról, a gyógyulásodról is gondoskodott Isten a Kereszt által. Ha az Ige azt mondja, hogy meggyógyultál, akkor az Isten akarata, hogy egészséges legyél. Engedd, hogy Isten Igéje egyszer és mindenkorra, eldöntse ezt a kérdést. Tégy félre minden érvelést, és hidd el az Igét.

    A Márk 11,24 azt mondja: „Amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt MÁR MEGNYERTÉTEK, és meglészen néktek.” Figyeld meg, azt mondja, akkor kell hinned, amikor imádkozol. Hozz egy döntést arról, hogy Isten Igéje teljes mértékben igaz. Ha Isten azt mondta, hogy meggyógyultál, hidd, hogy meggyógyultál akkor, amikor imádkoztál, nem pedig akkor, amikor elkezdted jobban érezni magad.
    Ha imádat arra a tényre alapozod, hogy már megkaptad a választ, akkor nem marad más dolgod, mint elkezdeni alkalmazni a hitedet. A hit a te reakciód arra, amiről Isten már gondoskodott.
    A hitet kétféleképpen szabadíthatod fel: ha kimondod, és ha cselekszel az alapján. Ha az 1Péter 2,24 azt mondja, hogy meggyógyultál, akkor ne mondd ezt: „Beteg vagyok.” Azt mondd: „Hiszem, hogy Jézus sebei által meggyógyultam.” Aztán cselekedj is ennek alapján. Az igazi bibliai hit cselekedetet követel. Ha valaki a bejárati ajtódhoz szaladna, és azt mondaná: „Ég a ház!”, és te elhinnéd, azonnal kimennél a házból. Nem várnád, hogy meglásd a füstöt!
    Az Isten Igéjébe vetett hit ugyanígy működik. Ne várd, hogy gyógyultnak érezd magad, mielőtt elhinnéd. Hidd el, mielőtt bármi szemmel látható történne, máskülönben soha nem fog megtörténni. A hit működteti az imádságot; de az ima nem hozza működésbe a hitet.
    Ha a problémáid felhalmozódtak, ne ess kétségbe, hanem imádkozz! A szellemi, mentális, fizikai, anyagi és szociális szükségeid betöltethetnek a Mindenható Isten ereje által. Egyszerűen kövesd Isten alapelveit az imával kapcsolatban, és tudasd Vele a kéréseidet; aztán kezdd el dicsérni Őt, tudván, hogy a válasz már úton van!