2005. 02. 08.

A HÁZASSÁG HELYREÁLLÍTÁSA

 

       Egészséges családra épül az egészséges társadalom. Ezért is igen fontos a házasságok egységének megőrzése, illetve amennyiben még lehetséges, azok megmentése, helyreállítása. Az ördög a házasság és a gyülekezet egységét támadja leginkább, mert tudja, hogy ebben a két szövetségben hatalmas erő rejlik. Isten azt szeretné, hogy a házasságunk boldog legyen, hogy az isteni fajta szeretet légköre uralkodjon az életünkben.

       Pál apostol elmondja: ha házasként kerültél az Úrba, ne keresd az elválás lehetőségét; ha függetlenül kerültél az Úrba, ne keress magadnak párt. Röviden megfogalmazva, ahogy az Úrba kerültél (üdvösséget nyertél), úgy maradj. Ez esetben is hozzáteszi, hogy ezt nem az Úrtól vette, ez a saját véleménye. Úgy véli, hogy függetlenként sokkal áldottabbak lehetünk, mert akkor csak Isten dolgaira kell gondot viselnünk. (1Kor. 7. fejezet)

Ha házasként mindketten az Úrban (szellemben újjászületett és Szent Szellemmel betöltekezett keresztények) vagytok, és ennek ellenére mégsem boldog a házasságotok, ne keress okot az elválásra. Miért? Mert a benned lakozó Szent Szellem által fel tudod gerjeszteni a szeretetet a párod felé, hogy átélhessétek az édeni boldogságot. Töröld ki az emlékezetedből a párod rossz tulajdonságait, amit vele együtt szereztél. Tekerd vissza az időt. Emlékezz a szépre, de a hibákat ne vizsgáld nagyítóval. Találd meg a párodban újra azokat a tulajdonságokat, amit szerettél rajta, amikor megismerted őt.

Gerjeszd fel a szívedben a szerelem kezdeti lángját, amire a házasságot alapoztátok. Istentől kérhetsz hozzá ragasztót, a Szent Szellemet, hogy még jobban összekössön benneteket. Ne a válást keresd, hanem kérd meg Isten Szellemét, hogy segítsen a hibák kiküszöbölésében. Ügyelj arra, hogy a szellemed mindenkor legyen kiigazítható. Engedd meg, hogy a mennyei Atyád olyanná formáljon, amilyennek Ő szeretne látni téged.

Kenneth Hagin az isteni fajta szeretet segítségül hívását javasolta egy házaspárnak a házasságuk helyreállításához. Azt kérte tőlük, hogy minden reggel és este olvassák el a Bibliából Isten szeretetének meghatározását. A házaspár megfogadta a tanácsot, és rövidesen eredmény született. A tiszteletes Szeretet az út a győzelemhez című könyvéből idézek: 

»..."Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent MERT AZ ISTEN SZERETET." ... az I. János 4:8-ban a Biblia szó szerint ezt mondja: "Isten agapé", magyarul: Isten a szeretet. Így az "agapé" szó jelentése: az isteni fajta szeretet...

Ha az isteni fajta szeretet annyira fontos, tudnunk kell, mi az. Tudjuk, hogy az isteni fajta szeretet nem azonos a természetes emberi szeretettel. A természetes emberi szeretet egyik pillanatról a másikra képes gyűlöletbe átcsapni, Isten szeretete azonban soha nem vall kudarcot.

A Korinthusiakhoz írt első levél tizenharmadik részében találhatjuk meg Isten szeretetének meghatározását... Most olvassuk el az angol nyelvű Amplified azaz bővített bibliafordítás szerint, mert ez a fordítás világosabban határozza meg az isteni fajta szeretetet. 

1 Kor. 13:4-8. A szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves; a szeretet sosem irigy, nem féltékeny; nem dicsekvő vagy öntelt, nem mutogatja magát gőgösen. (5) Nem beképzelt (arrogáns), a büszkeségtől nem fuvalkodik fel; nem durva (modortalan), és nem cselekszik illetlenül. A szeretet [Isten szeretete bennünk] nem ragaszkodik saját jogaihoz vagy útjaihoz, mert nem keresi a maga hasznát; nem sértődékeny, nem ingerlékeny, nem neheztel, nem számítja fel a vele szemben elkövetett gonoszságot - nem veszi figyelembe, ha igazságtalanságot kell elszenvednie. (6) Nem örül a törvénytelenségnek és az igazságtalanságnak, de örül, ha a jog és az igazság uralkodik. (7) Bármi történjék is, a szeretet minden körülmények közt is kitart, mindig kész mindenkiről a legjobbat feltételezni, reményei semmi módon sem halványulnak el, mindent kibír [anélkül, hogy meggyengülne].  (8)  A szeretet soha el nem múlik - sosem halványul el, nem avul el, és soha véget nem ér.
 

Bár szánnának a hívők időt arra, hogy az ezek az igék átitassák elméjüket és szívüket! Oly sok problémájuk megoldódna csupán az által, hogy ezen igeversek világosságában járnának!...

Mivel Isten szeretete olyan erős és kitartó, hogy ez a szeretet soha nem vall kudarcot, miért nem teszik a hívők azt, amit a Biblia mond? Miért nem teszik Isten szeretetét mindenek előtt fő céllá az életükben? Ha őszinték akarunk lenni, valójában hányan mondhatjuk el magunkról, hogy Isten szeretete mindenek előtt való az életünkben?

Isten rajtunk keresztül munkálkodó szeretete elér másokat, és meg tud változtatni bárkit, még a legelvetemültebb bűnözőt is, mert Isten szeretete meg tudja puhítani a legkeményebb szívet is. Isten szeretete bárkit meg tud változtatni.

Az isteni fajta szeretet még a házasságot is át tudja alakítani. Néha megemlítem annak a szolgálónak a feleségét, aki az én feleségemhez fordult segítségért, mert már el akarta hagyni a férjét, aki testben és lélekben egyaránt durván bánt vele.

Azt mondtam a feleségemnek: "Jó lenne, ha rá tudnád venni mindkettőjüket, hogy eljöjjenek hozzánk egy beszélgetésre."

Amikor megérkeztek, megkérdeztem tőlük többek közt, megvan-e nekik a bővített bibliafordítás. Mivel megvolt nekik, azt mondtam: "Egy papírlapra írjátok ki az I. Korinthus 13:4-8-at. Amikor este lefeküsztök, mindketten olvassátok fel hangosan ezeket a verseket. Aztán, amikor felébredtek, ismét olvassátok fel őket."

Néhány hét múlva az asszony felhívta a feleségemet: "Tudod, minden este és minden reggel megtettük, amit Hagin testvér mondott. Hangosan felolvastuk azokat a verseket Isten szeretetéről."

Majd így folytatta: "Azóta, hogy felolvassuk azokat az Igéket, a férjem minden egyes nap bocsánatot kér tőlem. Azt mondja: »Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy miért bántam olyan borzasztóan veled. Szinte hihetetlen, hogy miket mondtam neked.«"

És nem hagyta a hústestét uralkodni, inkább a szellemének engedett, hogy az uralkodjék felette. Isten szeretete már kiöntetett a szívébe, azaz a legbensőbb lényébe. Csak azt kellett megtanulnia, hogyan merítsen ebből a szeretetből.

Amikor kezdte megengedni, hogy az isteni fajta szeretet uralkodjon felette, felesége elmondása szerint: "Egészen más ember lett! De nem csak ő lett teljesen más, hanem én is. Rájöttem, én is nagyban hibás voltam abban, hogy végül a férjem mindig elvesztette a türelmét, mivel folyton zsörtölődtem vele. Jobb lett volna, ha befogom a számat. De már mindketten más emberek lettünk, mert Isten szeretete megváltoztatott minket." Isten szeretete mindig célhoz ér!

Ez jó néhány évvel ezelőtt történt. Az utóbbi években többször is találkoztunk ezzel a házaspárral, nagyon boldogan élnek együtt.

Elmesélték nekünk, hogy igen sikeres a szolgálatuk, és az életük jobbá vált, mert megtanulták, hogyan engedjék meg Isten szeretetét uralkodni maguk felett. Az isteni fajta szeretet mindkettőjüket megváltoztatta.

Hála Istennek, megtalálták a megoldást problémájukra. Az élet oly sok problémájára ebben a kijelentésben van a válasz: Isten szeretete soha nem vall kudarcot!« 

Nehéz egy váláson végigmenni, és ha mind a ketten az Úrban vagytok nem ez az egyedüli kiút a válságból. Ha akkor váltál el, amikor még nem voltál az Úrban, ne foglakozz vele. Amikor újjászülettél Krisztusban, minden régi dolog elmúlt. (2Kor. 5,17) Ennek a megértése nagy megkönnyebbülést ad. Egyszerűen ne foglalkozz azzal, hogy milyen voltál az újjászületésed előtt.

Ha valaki házasságban van, de elkülönülten él a párjától, attól még nem független. Akár a világ, akár Isten előtt keltek egybe, ami nincs felbontva az érvényes. Szó sincs arról, hogy Isten az alkalmi randevúkkal tanítani szeretne, vagy így segítene az új társ kiválasztásában. Az embernek meg kell tudni fékeznie a hústestét, uralkodnia kell az ösztönei felett.

A házasság békességét aláaknázhatja a féltékenység és a házasságtörés. A féltékenység nem az isteni fajta szeretetből fakad, hanem önzésből. Az újjászületett keresztény a szívében Isten szeretetével nem féltékenykedik, és mindenkiről a legjobbat feltételezi. Mindaz, ami házasságon kívül történik, a paráznaság alá tartozik. Legyen az házasság előtti testi kapcsolat, vagy akár egy házas ember félrelépése. A tisztátalan élettel a keresztények Krisztus Testét szennyezik be, és teszik paráznává. (1Kor. 6,9-18) Paráznaság és házasságtörés esetén mielőbb Jézus közbenjárását kell kérned Istentől, hogy megállhass Őelőtte. (1Ján. 2,1; 2Tim. 2,15)

Amikor vádol a szíved, Jézus nevében kérj bocsánatot az Atyától. (1Ján. 1,9) Ilyenkor Jézus megtisztít a szent vére által. (1Ján. 1,7; Zsid. 10,22) Azután ugyanazt ismét szánt szándékkal már nem teheted meg. Ne terheld magadat olyannal, amiről tudván tudod, hogy nem szabad. Rendezd be az életedet az Úr elvárása szerint, mert azon lesz áldás. Amikor megtanulod, hogy nem szabad, már nem teheted meg. Ha mégis megteszed, magadra hozol ítéletet.

Amennyiben a párod vétett a házasságotok ellen, figyelmedbe ajánlom Jézus tanítását a megbocsátásról. A szíved mélyén levő isteni fajta szeretet tulajdonságai közé tartozik a megbocsátás és a felejtés. (Kol. 3,13; Ef. 4,32) Tanulj meg megbocsátani és elfelejteni, ahogy Isten is teszi! (Zsid. 8,12) Adott esetben tudnod kell bocsánatot kérni is, és tudnod kell megbocsátani is, hogy a családi béke helyreálljon.

 

Az írás főként Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanítására támaszkodik. 

-bf-