2005. 08. 17.

A HÍVŐK HATALMA

 Részletek Kenneth E. Hagin:
A hívők hatalma című könyvből
 

    Van olyan hatalmunk, amiről nem tudunk, amit nem fedeztünk fel, amit nem használunk? Tanulmányaim eredményeképpen arra a következtetésre jutottam, hogy nekünk, mint Gyülekezetnek olyan hatalmunk van a földön, amit eddig még nem fedeztünk fel – hatalom, amit nem használunk.
    Kevesen vagyunk, akik érintőlegesen ugyan, de megértést kaptunk e hatalomról. Azonban mielőtt Jézus újra eljön, a hívőknek egész serege kel fel és áll elő azzal a hatalommal, ami az övék. Tudni fogják, mi az övék, és meg fogják tenni mindazt, amit Isten eltervezett számukra. 

A HÍVŐK HATALMA
    Köszönet Istennek, hatalmunk van a gonosz szellemek felett Jézus Krisztus által. Fel kell fedeznünk, hatalmunk van Krisztuson keresztül. Mindig tudatában kellene lennünk a küzdelem során, hogy hatalmunk van az ördög felett, hiszen ő egy legyőzött ellenség – az Úr Jézus Krisztus győzte le a számunkra.
    Valójában a hívők hatalma egy olyan része a keresztény életnek, melyről a hívők többsége nem sokat tud. Vannak, akik azt gondolják, az ördög feletti hatalom csak néhány kiválasztotthoz tartozik, akiknek Isten különleges erőt adott. De ez nem így van; a hatalom Isten minden gyermekéé!
    Akkor kapjuk ezt a hatalmat, amikor újjászületünk. [A Ján. 1:12-ben a hatalom szó görög jelenése: előjog, hatalom, kiváltság, erő – bf. megj.] Amint új teremtéssé válunk Krisztusban, örököljük az Úr Jézus Krisztus nevét és használhatjuk azt imáinkban az ellenséggel szemben.
    Azonban az ördög nem akarja, hogy a keresztények megismerjék a hívők hatalmát. Továbbra is azt szeretné, ha legyőzhetne minket, amikor csak kedve tartja. Ezért minden tőle telhetőt megtesz, hogy megakadályozza a keresztényeket, hogy megtanulják az igazságot a hatalomról; sokkal inkább harcol ezen a területen, mint bárhol máshol. Jól tudja, ha megtanuljuk az igazságot, neki befellegzett. Uralni fogjuk őt, élvezve a hatalmunkat, ami jogosan minket illet.
    Az Efézus 1:3 így szól: Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, Aki megáldott minket [a teljes Gyülekezetet] minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Az American Standard változat a "minden szellemi áldás"-t "összes szellemi áldás"-nak fordítja. Ez azt jelenti, hogy az összes szellemi áldás ott van. Krisztusban minden szellemi áldás hozzánk tartozik. A hatalom hozzánk tartozik, akár felfedeztük, akár nem. Azonban nem elegendő, ha csupán tudsz a hatalomról. Ha a tudás alapján cselekszel, az hoz eredményeket! Tragédia, hogy keresztények úgy élik le az életüket, hogy soha nem ismerik fel, mi tartozik hozzájuk. 
    Már beszéltem arról, amikor egy húszdolláros bankjegyet rejtettem a levéltárcámba és megfeledkeztem róla. Azután egy napon kifogyott a benzinem, és elkezdtem keresgélni a levéltárcámban, és akkor bukkantam rá a húszdollárosra. Nem lett volna helyes azt mondani, nincs pénzem, mert egész idő alatt volt – hónapokon keresztül szaladgáltam vele a zsebemben. De mivel nem tudtam, hogy mi van a birtokomban, nem költhettem el. Azonban ugyanúgy az enyém volt, amikor nem tudtam róla, mint amikor megtudtam.
    Évekkel ezelőtt olvastam egy emberről, akit holtan találtak egy kicsi, kopott szobában, amit heti három dollárért bérelt. Már húsz éve Chicago utcáin tengette életét, mindig rongyokban járt és ennivalóját a szemétkukákból szedegette össze.
    Amikor már két-három napja nem látták, az aggódó szomszédok benéztek hozzá, és holtan találták az ágyában. A halott-szemle kimutatta, hogy alultápláltságban halt meg, noha az övében, amit a derekán találtak, több mint huszonháromezer dollár lapult.
    Ez a férfi nagy nyomorban élt, újságokkal házalt a megélhetésért, habár volt pénze. A legjobb belvárosi hotelben lakhatott volna a kis, lepusztult szoba helyett. A legjobb ételt ehette volna a szemét helyett. De nem használta, ami az övé volt.
    Tudnunk kell, mi tartozik hozzánk. Jézus azt mondta: És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket (János 8:32). Hóseás könyvében Isten azt mondja: Elvész az én népem [nem a bűnösök, nem a világ], mivelhogy tudomány nélkül való... (Hóseás 4:6). Emberek – akiknek nem kellene – valóban elvesznek. 

MI A HATALOM?
   A Lukács 10:19-ben Jézus azt mondja: Ímé, adok néktek HATALMAT, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek MINDEN erején; és SEMMI nem árthat néktek.
   Amikor Jézus kígyókat és skorpiókat említ, az ördög erejéről beszél – démonokról, gonosz szellemekről, és az ő egész seregéről. Fel kell fedeznünk, hogy hatalmunk van felettük!
    Az Úr Jézus Krisztus Gyülekezetének valamivel is kevesebb hatalma van (vagy kevesebbre van szüksége) manapság, mint az első században? Ostobaság lenne így gondolni, nem?
    A mi hatalmunk mértéke azon az erőn alapszik, amely a hatalom mögött áll. Maga Isten a mi hatalmunk mögött álló erő! Az ördög és erői kötelesek elismerni a mi hatalmunkat!
    Az a hívő tudja gyakorolni a hatalmát és tud félelem nélkül szembenézni az ellenséggel, aki tökéletesen érti, hogy Isten ereje áll mögötte.
    Mi a hatalom?
    A hatalom átruházott erő.
    A rendőr, aki a forgalmat irányítja a csúcsforgalomban, csak felemeli a kezét, és az autók megállnak. A rendőrnek nincs fizikai ereje, hogy megállítsa a járművet, ha a vezető úgy döntene, nem áll meg. Azonban nem a saját erejét használja a forgalom megállítására; abból a hatalomból ered az ereje, amellyel felruházta az állam, akinek szolgálatában áll. Az emberek felismerik ezt a hatalmat, és megállnak az autójukkal. Áldott legyen az Isten, hogy van hatalom, mely nekünk adatott az Úr Jézus Krisztus által!
    Pál azt mondta a hívőknek, hogy legyenek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében (Efézus 6:10, kjv). Ez azt jelenti, hogy ki tudsz úgy lépni az ördög elé, hogy feltartod a kezed, és azt mondod neki: egy lépést se tovább! Használd a hatalmad!
    Egyszer Angliában Smith Wigglesworth egy sarkon álldogált a buszra várva. Egy asszony lépett ki az egyik házból, s egy kiskutya futott ki mögötte. Az asszony így szólt: Aranyoskám, vissza kellene menned.
    A kutya egyáltalán nem figyelt rá. Csak csóválta a farkát s gyöngéden hozzádörgölőzött.
    Kedvesem, most nem jöhetsz. A kiskutya farkát csóválva ismét hozzádörgölőzött.
    Közben megérkezett a busz. A nő ekkor dobbantott a lábával és rákiáltott: Takarodj! A kutya behúzta farkát és elsomfordált.
    Wigglesworth gondolkodás nélkül felkiáltott: Így kell bánni az ördöggel! 

MINT ORDÍTÓ OROSZLÁN
   1942-ben, mialatt Kelet-Texasban pásztorkodtam, egy testi megpróbáltatáson mentem keresztül. Senkinek sem beszéltem róla, csak az Úrnak. Imádkoztam és hittem, hogy Ő meggyógyít. Kitartottam a hitemben.
    Éjszakánként riasztó szívpanaszokra ébredtem. Felkeltem és imádkoztam. Körülbelül hat hétig harcoltam ezzel a dologgal.
    Egyik éjjel sehogy se tudtam elaludni. Végül imádkozás után elszenderedtem és volt egy álmom. Majdnem biztos vagyok abban, hogy Isten csak négy alkalommal szólt hozzám álmon keresztül. Egy olyan álom, mint ez, nem lehetett véletlen. Ez az Úrtól volt. Mikor fölébredtem, azonnal tudtam, mit jelent. (Ha azonnal nem tudod az álom jelentését, felejtsd el.)
    Úgy tűnt ebben az álomban, hogy egy másik szolgáló és én valamiféle gyakorlótéren vagy labdapályán sétáltunk. Mindkét oldalunkon lelátók voltak. Amint sétáltunk és beszélgettünk, a férfi ijedtében felugrott és így kiáltott: Vigyázz!
    Megfordultam és két vérengző, ordító oroszlánt láttam. A férfi futni kezdett. Én is futásnak eredtem vele együtt. Majd megálltam és azt mondtam, túlságosan messze vagyunk az emelvényektől ahhoz, hogy biztonságban odaérjünk. Soha nem menekülünk meg ezektől az oroszlánoktól.
    Teljes nyugalommal megálltam, megfordultam és visszamentem, hogy találkozzam velük. Felém tartottak, ordítva, tépőfogukat vicsorítva.
    Remegve mondtam: Ellenállok nektek Jézus nevében. Jézus nevében nem bánthattok engem. Csak álltam ott. Egyenesen felém futottak, s mint a kiscicák, körülszimatolták a sarkamat, végül rám se hederítve játszadozva elmentek.
    Ekkor fölébredtem. Pontosan tudtam, mit mondott nekem Isten. Egy Ige szólt hozzám az I. Péter 5-ből: Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben... (8,9. vers).
    A fizikai csatát, amelyet vívtam, ott azonnal megnyertem: a tünetek eltűntek és én jól voltam. Helytálltam. Nem adtam fel. Győztem.
    Az Efézus 6:10-ben ez áll: Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. Sokan, akik olvassák ezt a verset, azt gondolják, az Úr azt mondja nekik, legyenek erősek a saját erejükből. De az Ige egy szót sem szól arról, hogy a saját erődből legyél erős. Arról beszél, hogy az Úrban legyünk erősek.
    Nem tudom, meg tudom-e tenni vagy sem – mondják az emberek.
    Természetesen meg. Ne is gondolkodj ezen. Legyél erős az Úrban. Legyél erős az Ő hatalmas erejében, ne pedig a saját erődben vagy hatalmadban.
    Az I. János 4:4 mondja: Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert NAGYOBB Az, Aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
   Aki e világban van: az a sátán, e világ istene, és feje a fejedelemségeknek, hatalmasságoknak, erőknek és e világ sötétsége uralkodóinak.
    Ellenben az az erő, mely benned van, nagyobb, mint az az erő, amely a világban van; mert az erő, amely a mi hatalmunk mögött áll, nagyobb, mint amely az ellenségeink mögött áll.  

KRISZTUSSAL EGYÜTT ÜLTETVE
   És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden HATALOM mennyen és földön. (Mát. 28:18)
    Mikor Krisztus felvitetett a mennybe, átadta a hatalmát a Gyülekezetnek. Ő a feje a Gyülekezetnek, és a hívők alkotják a Testet. Krisztus hatalmának az Ő Testén keresztül kell érvényesülni, amely a földön van. (Az Efézusi levélben és más apostoli levelekben Pál az emberi testet használja példaként Krisztus Testének szemléltetésére.)
    Krisztus az Atya jobbjára ültettetett – a hatalom helyére –, és mi Vele együtt ülünk. Ha egy kicsit is ismered a történelmet, akkor tudod, hogy a király vagy a pápa jobbján ülni hatalmat jelent. Meghaltunk Krisztussal és feltámadtunk Vele. Ez nem olyan dolog, amit Isten majd a jövőben fog megtenni; Ő már megtette! 

ISTEN LEGHATALMASABB MUNKÁJA


Efézus 1:18-23
18. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,

19. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,
20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
21. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
22. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek felette az anyaszentegyháznak fejévé,
23. Mely az Ő teste, teljessége Őnéki, Aki mindeneket betölt mindenekkel.
 

Figyeld meg a tizenkilences verset: És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint. Más szóval, Isten az erejét olyan túláradóan mutatta meg, amikor Jézust feltámasztotta a halálból, hogy valóban ez volt a leghatalmasabb munka, amelyet Isten valaha is véghez vitt!
    A feltámadást sátán és egész serege ellenezte. Azonban az ő erői megzavarodtak és legyőzettek a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki feltámadt, felemeltetett, és most az Atya jobbján ül, magasan felettük.
    Emlékszel a Kolosse 2:15-re? Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, [Krisztus] őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban [halálában, temetésében és feltámadásában].
    Ezek ugyanazok a démoni erők, melyekkel nekünk van dolgunk, de hála Istennek, Jézus legyőzte őket. Más fordítások azt írják, hogy Jézus megsemmisítette, megbénította őket.
    Hajdanán a csatából visszatérő győztes királyok parádét rendeztek, ahol nyíltan mutogatták a foglyul ejtett ellenségeiket. Jézus ugyanezt tette az ördöggel, három világ – a menny, a pokol és a föld – előtt kiállította és mutogatta őt, miután legyőzte. Isten azért számol be nekünk erről az Igében, hogy mi ebben a világban tudhassuk, mi történt.
    Isten azt akarja, tudjuk, mi ment végbe Jézus Krisztus halálában, eltemetésében, feltámadásában és mennybe ültetésében. Azt akarja, hogy tudjuk, hogy Ő Krisztust magasan felül ültette "... minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik..." (Efézus 1:21). 

HATALMUNK FORRÁSA
   Hatalmunk azon alapul, hogy Isten feltámasztotta és felmagasztalta Krisztust. Figyeld meg a 18. versben, a Szent Szellem azért imádkozik Pálon keresztül, hogy az efézusiak meg-értésének szemei – a szellemük – megnyíljanak ezen igazságokra. Isten azt akarja, hogy minden gyülekezet – minden hívő – megvilágosodjon. Mégis sok keresztény átsiklik a hívők hatalmának igazsága felett. Valójában a legtöbb gyülekezet azt sem tudja, hogy a hívőnek egyáltalán van hatalma!
    A hívők hatalmát soha nem leszel képes megérteni csupán az értelmeddel – szellemi kinyilatkoztatást kell kapnod róla. Hit által kell hinned benne. 

EFÉZUS 2:1-7
1. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,

2. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
3. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint a többiek is:
4. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett,
5. Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg!
6. És vele együtt feltámasztott és VELE EGYÜTT ÜLTETETT A MENNYEKBEN, KRISZTUS JÉZUSBAN:
7. Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.

Az első versben olvassuk: Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Itt a Szent Szellem Pálon keresztül azt mondja: az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, amikor feltámasztotta Őt a halálból és titeket, mikor még halottak voltatok.
    Látjátok, ugyanaz a szó, amely Krisztusnak a halálból való megelevenítését jelenti az Efézus 1:20-ban, az Ő népének megelevenítését is jelenti az Efézus 2:1-ben. Más szóval: Istennek ama cselekedete, amely Krisztust feltámasztotta a halálból, egyben az Ő Testét is feltámasztotta. Isten szemében, amikor Jézus feltámadt a halálból, mi támadtunk fel a halálból!
    Később a második fejezetben azt olvassuk: Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, [Ő] megelevenített együtt a Krisztussal... És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban (5,6. vers). Ez a bekezdés e hatalom átruházásával foglalkozik.
    Vedd észre, hogy a Fej (Krisztus) és a Test (a Gyülekezet) együtt támadt fel. Továbbá, ezt a hatalmat nem csak a Fej kapta, hanem a Test is, mivel a Fej és a Test egyek. (Amikor egy személyre gondolsz, úgy gondolsz a fejére és a testére, mint teljes egészre.)
    Tudomásom szerint a gyülekezetek hiszik, hogy mi együtt támadtunk fel Krisztussal. Azt miért nem hiszik, hogy mi is Vele együtt ülünk fenn a mennyben? Ha ennek a versnek egy része igaz, akkor a teljes vers igaz.
    Ha a Gyülekezet valahára megkapja a kinyilatkoztatást arról, hogy mi Krisztus Teste vagyunk, akkor felkelünk, és Krisztus cselekedeteit tesszük majd! Ez ideig csak részben végeztük azokat.
    Amikor felfedezzük, hogy az a hatalom, amely Krisztushoz tartozik, Krisztus Testének valamennyi tagjához is tartozik és rendelkezésünkre áll, az életünk gyökeresen meg fog változni!  

PRÓFÉCIA
Azt mondja a Szent Szellem: Az erő a földön Jézus Krisztus nevében van, Jézus nyerte el az ellenség felett aratott győzelme által, és a Gyülekezethez tartozik. Tehát gyakorold ezt a hatalmat, mert hozzád tartozik a földön, és Jézus Krisztus által uralkodni fogsz ebben az életben.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL