2005. 10. 25. / 2006. 03. 12.

HOGYAN SZERESSÜNK?
 

Többen tanulmányozták már a szerelem, házasság, szeretet kérdését. Ennek ellenére még mindig sokan keresik a választ: Mi az édeni boldogság? Hogyan lehet megőrizni a családi fészek melegét? Miért hidegülnek el a házasfelek egymástól? Hogyan lehet helyrehozni a megromlott kapcsolatot? Kenneth Hagin például azt tanácsolta a hozzá forduló pároknak, hogy naponta együtt olvassák fel – lehetőleg egyes szám első személyben – a bővített bibliafordításból az 1Korinthus 13. fejezet 4-8. verseit, amely az isteni fajta szeretet jellemzőit sorolja fel.
    Ehhez tudni szükséges, hogy kétféle szeretet létezik: az önző emberi szeretet, és az isteni fajta szeretet (görögben: agapé), amely soha nem vall kudarcot, amely mindig győzelemre vezet. Az emberi szeretet ingatag, s nem sokkal több testi vonzalomnál. Az agapé szeretet nem önző, a házasságban sem, s mindig a másik érdekeit tartja szem előtt. Az önzés előbb-utóbb problémákat szül. Az énközpontúság elkerülése érdekében meg kell szereznünk az isteni természetet (Gal. 5,22), amelyhez a Krisztusba vetett hitünk megvallásával – az újjászületéssel – juthatunk. (Róm. 10,9-10) Így, az isteni fajta szeretet birtokában már csak rajtunk múlik, hogy növekszünk-e ebben a szeretetben, és milyen mértékben állítjuk munkába azt.
    Amíg Kenneth Hagin a szeretetben járás fontosságára hívja fel a figyelmet, addig Gary Chapman a szeretet kifejezésének módjaira, a hogyan szeressünk kérdésére ad támpontokat. Ez a tanítás e magasabb szintű, isteni fajta szeretet szellemében íródott, amelynek kulcsigéje a – bővített fordítás alapján – az 1Korinthus 13,4-8 versei:
   A szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves; a szeretet soha nem irigy, sem nem forr a féltékenységtől, nem dicsekvő vagy kérkedő, nem mutogatja magát fennhéjázva. Nem beképzelt (arrogáns és pöffeszkedik a büszkeségtől); nem durva (modortalan) és nem cselekszik illetlenül. A szeretet [Isten szeretete bennünk] nem ragaszkodik a saját jogaihoz és útjához, mert nem keresi a maga hasznát; nem sértődékeny vagy ingerlékeny, nem haragtartó; nem tartja számon az ellene elkövetett gonoszságot (nem veszi figyelembe, ha igazságtalanságot kell elszenvednie). Nem örül az igazságtalanságnak és a gonoszságnak, de örül, mikor az igazságosság és igazság uralkodik. A szeretet bármit és mindent, ami jön, kibír, mindig készen áll, hogy a legjobbat higgye minden emberről, reményei semmilyen körülmény között sem halványulnak el, és mindent kibír (anélkül, hogy meggyengülne). A szeretet soha nem vall kudarcot (soha nem halványul el, nem avul el és nem ér véget). – Amplified Bible
    A szerelmes ember a fellegekben jár, és rózsaszínben látja a világot. De ez a fennkölt lelkiállapot – ami átlagosan két év – egyszer véget ér. A fiatal házasoknak még a szerelem elmúlása előtt szükséges lenne megismerni egymás szeretet-nyelvét. A szerelem elmúltával ugyanis a szeretetnek kell lépni annak helyébe. Ez azt jelenti, hogy az isteni szeretet nem önző, hanem mások érdekeit a sajátja elé helyezi. A szeretet azon munkálkodik, hogy mit tehet a másikért. Szeretni csak a társunk szeretet-nyelvén lehet! Azért fontos a házastársunk szeretet-nyelvén beszélni, hogy az ’edénye’ – Pál edénynek nevezi a testünket –, érzelmi tankja telve legyen szeretettel a házasság teljes időtartama alatt. A szeretet kifejezésének öt területe ismert, s ezen belül a szeretet-nyelv többféle ’tájszólása’ használatos. 

1. Elismerő szavak
   „Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.” (Péld. 18,21) Nem mindegy, hogyan beszélünk. A jó szó felvidítja a bánatos szívű embert (Péld. 12.25), a higgadt válasz elhárítja az indulatot (Péld. 15,1). A dicséret ösztönzőbb, mint a zsörtölődés. Ha átmenetileg eltekintünk a hibáktól, a dicséret csodákra képes. Az elismerés emberi szükséglet, amely a szeretet viszonzására ösztönöz. Bátorító szavakkal megerősíthetjük társunk önbizalmát. Kedves szavakkal szeretetünket fejezhetjük ki elismerő hangon. A szeretet szelíd szavakkal kér, és soha nem követel. A szeretetteljes kérés választási lehetőséget ad a másiknak, aki annak teljesítésével a szeretetét mutathatja ki felénk.
   2. Odaszentelt idő
   Azok a házasságok áldottak, ahol nemcsak együtt, hanem egységben is vannak a párok. (Zsolt. 133.) A család egységét erősíti az, ha időt fordítunk egymásra. Az odaszentelt idő lényege az együttlét, ami nem csupán fizikai közelséget jelent. Aki időt, osztatlan figyelmet fordít a társára, az a szeretetét fejezi ki ezzel. A közös tevékenységek fő célja az, hogy törődünk egymással és élvezzük egymás társaságát. Az osztatlan figyelem biztosítása érdekében esetenként szükséges gyermekmentes időt teremteni. A meghitt beszélgetés nem más, mint egymásnak ajándékozott idő, ahol zavartalan légkörben, bensőséges párbeszédet folytathatunk. Szükség van az önfeltárásra, azaz megosztani a másikkal élményeinket, tapasztalatainkat, gondolatainkat, érzéseinket, vágyainkat. A házasság karbantartására ajánlott, hogy a házasfelek napi egy-két történetet osszanak meg egymással. A közös tevékenységek skálája igen széles, amelyben az együttléten van a hangsúly, s nem azon, hogy mit teszünk. Ilyenkor a teljes figyelmünket egymás felé fordítjuk, s átéljük azt a felemelő érzést, hogy „törődik velem”! A másik iránt érzett szeretetből elkísérhetjük társunkat az ő kedvenc programjára. Időt szükséges szakítanunk a családunkra, mert nem mindegy, hogy a kitűzött célt egyedül fogjuk elérni, vagy a szeretteinkkel együtt.
    3. Ajándékozás
   Az ajándékozás minden kultúrában része a párkapcsolatnak. Eszter királyné idejében is öröm és vigalom uralta az ünneppé nyilvánított napokat, „amelyen ajándékokat küldözgetnek egymásnak”. (Eszt. 9,19) Ez a legkönnyebben elsajátítható szeretet-nyelv. Az ajándék a szeretet látható jelképe, amelyben az a leglényegesebb, hogy valaki gondolt rám! Az ajándék értékét nem az ára jelenti, hanem a szeretet, amit jelképez. „A titkon adott ajándék elfordítja a haragot”. (Péld. 21,14) Ha ez a társad szeretet-nyelve, akkor gyakran ajándékozd meg, s így telve lesz a szeretettankja. Önmagunk odaajándékozása többet nyújt, mint egy kézben tartható ajándék. Szükség idején házastársunk jelenléte mindennél többet ér. Megerősít bennünket az, ha nehéz időkben a házastársunkat magunk mellett tudhatjuk.
   4. Szívességek
   Ahhoz, hogy szívességet tegyünk a társunknak, csak figyelmességre, tervezésre, időre, igyekezetre és pozitív hozzáállásra van szükség. Így a szolgálatkészség a szeretet kifejezése lesz. A tanítványok lábmosásával Jézus példát mutat nekünk ebben. (Ján. 13,3-17) Pál megfogalmazásában: „szeretettel szolgáljatok egymásnak”. (Gal. 5,13) A legékesebben szóló szerelmi vallomás: szívességet tenni egymásnak! A követelés, vádaskodás éket ver a kapcsolatba, gátat szab a szeretet áramlásának. Ezzel szemben a kérés irányt mutat a szeretetben való cselekvéshez. Pozitív fordulat jön a házasságba, ha a követelőzést szeretetteljes kérés váltja fel. A családi légkör helyreállítása csak döntés kérdése. A helyzetek tisztázása, a kívánságok feltárása a követelést kéréssé szelídíti. Nemcsak kérnünk kell megtanulni szeretettel, hanem figyelembe kell vennünk társunk óhajait is. Naponta el kell köteleznünk magunkat: – Én ma is szeretetben járok!
    Isten nem lábtörlőnek adta mellénk a társunkat. Ha tárgyként bánunk a másikkal, akkor kizárjuk a szeretet lehetőségét a kapcsolatunkból. Nem jár szeretetben az, aki fenyegeti vagy bűntudatban tartja a hitvesét. „A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot”. (Róm. 13,10) A szeretet senkivel – még a házastárssal szemben sem – követ el gonoszságot. Ha engednénk a kihasználásnak, zsarolásnak, akkor árulást követnénk el a társunkkal szemben, mert így hozzájárulnánk a személyiségének eltorzulásához. Szerepmintákat hozunk magunkkal a szülőktől, a csonka családból és a médiából is átveszünk rossz irányzatokat. De ha van hajlandóság a változtatásra, a felülvizsgálatra, akkor a szeretet ereje képes átalakítani a családi légkört – a javunkra.
   5. Testi érintés
   Testünk szeretetteljes érintésre vágyik. Az ölelés, a megérintés, a simogatás – ez mind a szeretet érintéssel kifejezhető módja. Jézus is az ölébe vette, átölelte és kezét rájuk téve megáldotta a gyermekeket. (Márk. 10.13-16) A házasságban is fontos a testi érintés: ölelés, csók, szexuális érintkezés. A kézfogás nyitottságot, kapcsolatteremtő készséget jelent. Mivel a tapintásérzékelő idegvégződések halmazokban a test minden részén megtalálhatók, ezért a testi érintés több lehetőséget nyújt a szeretet kifejezésére, mint az előbbi négy.
    A házasságban a szex Istentől rendelt, jó és tiszta dolog, ami egy egészséges élet fizikailag, lelkileg és szellemileg egyaránt. (Zsid. 13,4) Ha a párok kölcsönösen kielégítik egymás szeretetvágyát, akkor a házas- és szexuális életük is csodálatosan működik. A szexuális zavarokat a legtöbb esetben nem szervi elváltozások, hanem a betöltetlen érzelmi szükségletek okozzák.
    Akinek a testi érintés a szeretet-nyelve, az ennek hiányában nem biztos társa szeretetében. A testi érintés kifejezhet szeretetet, gyűlöletet; ennél fogva lehet barátságos vagy ellenséges; közvetíthet örömet és fájdalmat. Egyes eseteket az emberek különböző módon élnek meg. Például egy pofon mindenkit sért, de megsemmisítő erejű azok számára, akiknek a testi érintés a szeretet-nyelve. Az ölelés szeretetet közvetít, de alapvető érzelmi szükséglete annak, akinek ez a szeretet-nyelve. Az érintés lehet:
·        közvetlen – teljes figyelmet, több időt igényel (pl: izomlazító masszázs)
·        közvetett – futólagos, kevesebb időt igényel (pl: egymáshoz simulás).
    Aki válságba jut, annak nagy szüksége van a családtagok és mások szeretetére. Ilyenkor egy ösztönös ölelés minden szónál kifejezőbb. Az érzelmi szükséglet betöltéséhez elengedhetetlen a gyengéd, szeretetteljes ölelés, érintés.  

Sajátítsd el a társad szeretet-nyelvét, hogy azon a módon fejezhesd ki a szeretetedet. A legjobb tanítód a párod, csak figyeld a visszajelzéseit. A meghitt családi légkör fenntartása érdekében fel kell ismerni hitestársunk és saját magunk szeretet-nyelvét. Legkönnyebb ezt úgy felismerni, hogy a kritizált, bírált, hiányolt területekre irányítjuk a figyelmünket, de a cél érdekében alkalmaznunk is kell ezt szeretteink felé. Az érzelmi szükségleteket az elsődleges szeretet-nyelv tölti be. Előfordulhat az is, hogy valakinek van még egy másodlagos szeretet-nyelve is. Az isteni fajta szeretet csodákra képes. A szeretet egy érzelmi szükségletünk, amely biztonságérzetet, önbecsülést ad, és általa fontosnak érezzük magunkat hitvesünk mellett.
    Amikor az ember szeretettankja kezd ürülni, az élete olyan nehezen és döcögve halad, mint egy defektes kerék. A válások nagy száma arra vezethető vissza, hogy a házasfelek tankjából kifogyott a szeretet. Ahol hiányzik a szeretet, ott a hibák felnagyítódnak. Ilyenkor az akadályt látják egymásban, és az otthon könnyen csatatér, veszekedés, bántalmazás színterévé válhat. A házastársak szeretet nélkül üresen, érzéketlenül, ’lakótársként’ élnek egymás mellett. A belső űr gyakran a házasságon kívüli kalandozásra késztet, amely még jobban aláássa az amúgy is megrendült frigy alapjait.  

Újjászülethet-e a szeretet a házasságban? De még mennyire! Csak döntés kérdése! Ehhez viszont azt kell tudni, hogy szeretni csak a társunk szeretet-nyelvén lehet. Ha igazán szeretjük őt, akkor a kedvéért hozhatunk olyan áldozatot, ami számunkra nem nyújt nagy örömöt (pl: meccs-, színházlátogatás). Amikor társunk tankja megtelik szeretettel, akkor ő viszonozni fogja azt a mi szeretet-nyelvünkön. Ha mindkét fél érzelmi igényei ki vannak elégítve, akkor új távlatok nyílnak a házasság előtt. Egyszerűbb a dolog azokban a családokban, ahol mindketten akarják a pozitív változásokat. De azok se adják fel, ahol a társ nem partner ebben. Kitartóan vessd a szeretetmagot, és az előbb-utóbb gyümölcsözni fog!
    A házasságok minden problémáját képes megoldani a szeretet. Ha mindketten az isteni fajta szeretetben járnak, akkor az otthonuk légköre olyan pozitív lesz, hogy egyikőjük sem akar onnan kilépni. Ezért mondja a bővített bibliafordítás: „Buzgón törekedjetek megszerezni [az isteni fajta] szeretetet – tegyétek célotokká, mindenek előtt ezt keressétek”. (1Kor. 14,1) Istennek bennünk levő szeretete békeszerző. (1Pét. 4,8) Az isteni fajta szeretet kedvességgel és gyengédséggel teljes, ezért mindig kész gyorsan megbocsátani és elfelejteni. A meg nem bocsátás a hitünket és az egészségünket ássa alá. (Gal. 5,6) „A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.” (Róm. 12,9-10) Nagyon hiszem, hogy a szeretet kifejezésének módjairól nyert felismerés a házasságod épülését fogja szolgálni. 


   Az öt szeretet-nyelv nemcsak a házaspárokra igaz, hanem a szülő–gyermek kapcsolatra is. Az a gyermek, akinek üres a szeretet tankja, pótcselekvésekhez folyamodik (drog, alkohol, szex, stb.) és súlyosabb esetben nehezen kezelhetővé válik. E probléma megoldásának kulcsa is a szeretet-tank feltöltésében rejlik.

(A tanítás nagyrészt a következő könyvre épül:
Gary Chapman, Egymásra hangolva, Harmat Kiadó, Budapest.)

-bf-