IGEI ÜZENET

Kedves Fiatalok!
Az alábbi Igék magukért beszélnek, ezért nem fűzök azokhoz semmilyen magyarázatot. Javaslom, hogy ültessétek be a szívetekbe az Úr üzenetét, és cselekedjetek is annak alapján.

Efézus 6,1-4.
Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz: Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ez az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön. Ti is atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint.

Kolosse 3,20-21.
Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak. Ti atyák, ne ingereljétek a ti gyermekeiteket, hogy el ne csüggedjenek.

1Korinthus 10,23.
Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít.

1Korinthus 15,33
Ne tévelyegjetek. A jó erkölcsöt megrontják a rossz társaságok.

Példabeszédek 22,15.
A gyermek szívéhez köttetett a bolondság; de a fenyítés vesszeje messze elűzi tőle azt.

Példabeszédek 29,15.
A vessző és dorgálás bölcsességet ád; de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját.

Példabeszédek 19,18.
Fenyítsd meg a te fiadat [gyermekedet], mert még van remény felőle; de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod.

Példabeszédek 23,22.
Hallgasd a te atyádat, aki nemzett téged; és meg ne utáld a te anyádat, mikor megvénhedik.

Józsué 1,8.
El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jószerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz.