2006. 01. 10.

IMA AZ ORSZÁGUNKÉRT

 

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések és hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodt életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. (1Tim. 2,1. 2.)

Ezért Mennyei Atyám, Jézus nevében imádkozom és köszönetet mondok Neked az országért és a kormányért. Eléd járulok imádságban a hatalmi pozíciókban lévőkért. Imádkozom és közbenjárok a miniszterelnökért, a miniszterekért, a parlamenti képviselőkért, a politikusokért, a polgármesterekért, a bírókért, a rendőrökért, a kormányzó testületek tagjaiért, a vezetőkért és mindazokért, akik bármilyen beosztásban hatalommal bírnak felettünk. Hiszem, hogy a vezetőink szíve teljes az isteni tudással, ismerettel és bölcsességgel. Az isteni bölcsesség, megfontoltság és megértés távol tartja és megszabadítja őket a gonosz útjaitól és a gonosz emberektől. (Péld. 2,6–12.)

Kérlek, Mennyei Atyám, vedd körül a miniszterelnököt olyanokkal, akik a szívüket megnyitják az isteni tanácsokra, és azt teszik, ami igaz a Te szemedben.

Köszönöm, hogy egységben tartod a kormányt. Hálát adok Neked, hogy a döntéseknél a mi érdekeinket nézik, hogy csendes, nyugodt, békés életet élhessünk minden szentségben és becsületességben. Azért imádkozom, hogy becsületesség lakozzék a kormányban. Akik a Te szemedben ártatlanok, feddhetetlenek, kifogástalanok és tökéletesek, azok megmaradjanak a hatalmi pozíciókban, akik pedig gonoszak, kerüljenek ki a kormányból, az árulók és hűtlenek kizárassanak. (Zsolt. 9,9.)

A Te Igédben azt mondod, hogy áldott az a nemzet, akinek az Úr az Istene. (Zsolt. 33,12.) Ezért megvallom, hogy áldott ez az ország, mert Te vagy az Istene.

    Elfogadom és köszönöm a Te áldásaidat, Mennyei Atyám. Te vagy a menedékem és erősségem a bajban. Ezért kijelentem és megvallom, hogy a Te néped biztonságban él ezen a földön, és bőségben fejlődik hatalmasan. (5Móz. 28,10–12.)

Nem csupán győztes vagyok Jézus Krisztusban, hanem Isten gyermeke vagyok. Ha pedig gyermek, örökös is; örököse Istennek, örököstársa pedig Krisztusnak. (1Ján. 3,2. 5,4. Róm. 8,16. 17.)

Atyám, Te olyan királyt adsz nekünk, aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik: mert olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljön, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. (2Sám. 23,3. 4.)

Hiszem, hogy a király szíve az Úr kezében van, és ahová akarja, arra fordítja. Az ország vezetőinek szíve a Te kezedben van, és döntéseik a Te szent irányításoddal jönnek létre. (Péld. 21,1. 2.)

Köszönöm, Atyám, hogy országunk teljes békében élhet, mert meg van írva: kinek szíve Reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bízik. (Ésa. 26,3.)

Köszönetet mondok Neked, Uram, hogy az Evangélium csodálatos örömhírét az országban mindenki számára hirdetik. Megvallom a Menny és a föld felé, hogy Istennek Igéje növekedik az emberek szívében és életében, sokasodik a tanítványok száma, és nagyon sokan követik a hitet. (Csel. 6,7. 12,24.)

Hálával teljes a szívem, mert terjed az Úr Igéje az egész országban. (Csel. 13,49.) Az Úr minden napon szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel. (Csel. 2,47.)

Az Úr Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz az emberek szívében, a gyülekezetben és a világban. (Csel. 19,20.)

Köszönetet mondok Neked ezért az országért, a vezetőkért. A hálaadás és dicséret áldozata szálljon Eléd, hogy a Te Igédet szabadon, tisztán és bátran hirdetik országunkban. Jézus nevében köszönetet mondok az ország valamennyi Szent Szellemmel betöltekezett gyülekezetéért a városokban, a falvakban, a településeken.

Uram, Tiéd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a Mennyben és a földön van, a Tiéd! Tiéd Uram az ország, Te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett! A gazdagság és dicsőség mind Tetőled vannak, és Te uralkodsz mindeneken; a Te kezedben van mind az erősség, mind az ország. A Te kezedben van az ország felmagasztalása és megerősítése. (1Krón. 29,11. 12.)

Mert Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. (Mát. 6,13.)

Magyarország felett az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az Ő Krisztusának hatalma uralkodik mindörökké. (Jel. 12,10.)

Magyarország Istené és az Ő Krisztusáé lett, aki örökkön örökké uralkodik. (Jel. 11,15.) Ámen.

 

Jézus az Úr Magyarországon!

 

Forrás: Imádságok a Biblia alapján – I.
(Krisztus Szeretete Egyház, 2004.)