2006. 03. 01.

AZ IMÁDSÁG IDEJE
Gloria Copeland tanítása
 

 

”Szüntelen imádkozzatok.” — 1Thesszalonika 5,17 

Ha a füleid Istenre figyelmeznek, feltételezem, hogy hallottál Tőle valamit az imával kapcsolatosan mostanra. Hív téged, hogy több időt tölts imában, adj elsőbbséget az imának a fontossági sorrendedben.
    Hogy honnan tudom ezt? Onnan, hogy nekem is ugyanezt mondogatja. Tulajdonképpen minél több emberrel beszélek erről, annál inkább meggyőződöm róla, hogy Isten az egész népét imádságra hívja.
    Az ok egyszerű. Az utolsó idők legutolsó napjaiban vagyunk. Isten kész rá, hogy csodálatos és természetfeletti módokon mozduljon rajtunk keresztül. De nem tudja megtenni, ha mi nem járunk szellemben. Olyanokon keresztül nem tud munkálkodni, akiket annyira lefoglalnak a testi dolgok, hogy nem képesek meghallani a hangját.
    Istennek szüksége van olyan hívőkre, akik imádkoznak — nem csak akkor, amikor éppen eszükbe jut, hanem minden nap. Szüksége van olyanokra, akik az egész életüket az ima köré építik fel, és ezt teszik a legelső helyre az életükben.
    Megfigyelted már, hogyan munkálkodott Jézus, amíg a földön járt? Igen nagy hangsúlyt helyezett az imádságra. Az imaélete egészen elképesztő volt. A 12 tanítvány kiválasztását megelőző éjszakát teljes egészében imádságban töltötte!
    Jézus nem kért tőlünk olyasmit, amit Ő maga nem tett meg. Elvárja tőlünk, hogy az Ő példáját kövessük.
   
    Az 1Thesszalonika 5,17 azt mondja: „szüntelen imádkozzunk”. Az Efézus 6,18 pedig, hogy: „minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzunk minden időben a Szellem által.” Az Újszövetség mindvégig arra tanít minket, hogy imádkozzunk! Itt az idő, hogy végre megtegyük, amit tennünk kell. Nem úgy értem, hogy egy-ketten — Isten egész hadseregére gondolok.
    A természetes emberi reakciód talán így hangzik az imára való felszólításra: „Hisz arra is, alig jut időm, hogy az életem összes jelenlegi válságos helyzetét kezelni tudjam. Egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy ennél több időt töltsek imádságban!” Igazság szerint azonban azt nem engedheted meg magadnak, hogy ne tölts több időt imában. Szükséged van becsatlakozni abba, amit az Atyával töltött idő képes teremni a számodra.
    Én magam is ezt tettem. Bizonyos ideje Isten azt mondta nekem, hogy ha tizedet adok neki az időmből — naponta egy-két órát az Igében és imában — akkor minden rendben lesz velem. És nemcsak velem, hanem én is áldás leszek a körülöttem lévők számára.
    Ugyanezt ígérte neked is. A Róma 8,28-ban olvashatod. Azt mondja itt a Szent Szellem: „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az Ő végzése szerint hivatalosak.”
    A legtöbben kiragadják ezt a verset a környezetéből, és azt állítják, hogy a Biblia ígérete szerint minden (beleértve az olyan démonikus dolgokat, mint a betegség, halál és szegénység) azon munkálkodik, hogy a javunkat szolgálja, és pont. De ez nem igaz. Ha visszamész és elolvasod a szövegkörnyezetet, megérted majd, hogy ez az ígéret a Szent Szellem által megtámogatott imádsággal van szoros összefüggésben — ahol a Szent Szellem esedezik értünk Isten akarata szerint. Emlékezz, a Róma 8,26 azt mondja, Ő segít bennünket imádkozni. Nem tőlünk függetlenül teszi ezt a Szent Szellem. Az Amplified Bible szerint a segítségünkre siet és megtart minket a gyengeségeinkben, amikor nem tudjuk, hogyan kellene imádkoznunk. Az Ő segítségével Isten tökéletes akaratát imádkozzuk szellemben!
    Amikor elkezdjük az imádságot első helyre helyezni — vagyis félretesszük a természetes dolgokat, és Isten dolgaival kezdünk foglalkozni, és a Szellem erejében járunk — akkor fog Isten dicsősége visszatükröződni rajtunk.
    Ha szeretnénk Isten erejét az életünkben, akkor meg kell szabadulnunk az eddigi csőlátásunktól. Fel kell hagynunk azzal, hogy folyamatosan a saját körülményeinken, a saját kis életünkön gondolkodunk, és azon, amit nap mint nap teszünk. El kell kezdenünk olyan dolgokra áldozni önmagunkból, amelyek örökkévaló változásokat hoznak. El kell kezdenünk odaszánni magunkat az imádságra.

    Tudod, Isten nem azért helyezett minket ide a földre, hogy viszonylag kényelmes körülmények között valahogy keresztülmenjünk ezen az életen, azután pedig a mennybe kerüljünk. Azért helyezett ide bennünket, hogy mialatt itt vagyunk, uralhassuk a természetes birodalmat és cselekedjük az Ő cselekedeteit, mint ahogy az Ő Fia, Jézus is tette. Jézus azt mondta, mi nagyobb dolgokat is fogunk tenni azoknál, amiket Ő tett. (János 14,12)
    De nem leszünk erővel felruházva, hogy véghezvigyük ezeket, ha egyfolytában a tévé előtt ücsörgünk. Akkor leszünk erővel felruházva minderre, ha elkezdjük azokat a dolgokat helyezni előtérbe, amik Jézus számára fontosak. Amikor elkezdünk mindennél jobban vágyni arra, amire Ő vágyik.
    Istennek dicsőséges tervei vannak a számunkra a szellemi birodalomban. De ha nem töltünk időt abban a birodalomban, imádkozva és Istenre figyelve, nem fogunk belekerülni azokba a tervekbe.
    Valamikor hallottam egy történetet néhány kelet-európai hívőről, ami jól szemlélteti azt, amiről beszélek. Néhány évvel ezelőtt történt, amikor a kelet-európai illegális gyülekezetnek titkos helyeken kellett találkozniuk, hogy a hatóság ne tudjon rajtuk ütni.
    Egyik hívőcsoport tagjai között volt egy kém. Ebből kifolyólag bárhol jöttek össze, mindig felbukkant a rendőrség. Tudjátok mit tettek? Többé nem jelentették be előre a következő találkozó helyét. Egyszerűen azt mondták: „Ott fogunk összejönni, ahol a Szent Szellem mutatja. Tehát aki ott szeretne lenni, annak figyelnie kell a Szellemre, hogy megtudja, hová kell menni.” A következő alkalommal mindenki megjelent, egyetlen ember kivételével.
    Mindannyiunknak megvan a képessége, hogy ugyanígy hallgassunk a szellemünk hangjára. Itt Amerikában, nem túl sokszor működtünk ebben a birodalomban. De fogunk. Hogyan? Úgy, hogy szellemben imádkozunk és figyelünk Istenre! Minél többször tesszük, annál pontosabban fogjuk meghallani az Ő hangját.
    Gondolj úgy a szellemedre, mint egyfajta belső rádióra. Ha nem hangolod egészen pontosan a megfelelő frekvenciára, akkor csak zörejeket és értelmetlen zajokat fogsz hallani. Ha viszont pontosan az állomásra hangolod, akkor minden hangosan és tisztán fog átjönni.
    Isten azt szeretné, ha ilyen finoman ráhangolódnánk a szellemi birodalomra. Azt szeretné, ha behangolnánk a szellemünket, hogy tisztán és határozottan, meghallhassuk Őt. Azt akarja, hogy képesek legyünk meghallani a hangját, és engedelmeskedni tudjunk neki.

A legtöbben azonban nem voltak hajlandóak időt szentelni erre. Eljutottunk odáig, hogy ha tudnánk, mit szeretne tőlünk Isten, megtennénk. De nem csendesedünk el előtte annyi időre, hogy meghalljuk, mit szeretne.
    Ezért mondja nekünk, hogy helyezzük első helyre az imádságot, a Vele való kommunikálás legyen a legfontosabb az életünkben, hogy zárjuk ki a világot és töltsünk időt imádságban és az Igében. Ha ezt megtesszük, Ő elkezdheti finomra hangolni a szellemünket, hogy meghalljuk a hangját. Azért olyan nehezen kivehető az Ő hangja számunkra, mert az időnk túlnyomó részében a természetes dolgokkal vagyunk elfoglalva.
    Ahogy közeledünk ahhoz a helyhez, ahol képesek vagyunk hallani, összhangba kerülünk egymással, mert mindannyian tudni fogjuk, mi a Szellem gondolata. Az elménk és a szívünk egy hullámhosszon lesz azzal, amit Isten végez — így amikor összejövünk, Isten ereje olyan erővel fog kirobbanni, hogy az egész világot a feje tetejére állítja!
    Ez a hívás, hogy szellemben és erőben éljünk, előre húz minket. A szellememben látom ezt, mint ahogy egy répa lebeg a ló szemei előtt. Olyan közel van hozzánk. Ahhoz hogy elérjük, nem kell mást tennünk, csak néhány lépéssel közelebb menni, megtanulni figyelni Isten Szellemére, és megtenni a kiigazításokat, amiket kér tőlünk.
    Hidd el nekem, ez igazán izgalmas. Láttam már annyit az Istenben rendelkezésünkre álló életből, hogy tudjam, a világon semmi nem értékesebb ennél. De ha meg akarod ezt ragadni, akkor el kell csendesedned, és imádkoznod kell. El kell szakadnod az élet ügyes-bajos dolgaitól. Félre kell tenned a világ összes lármáját, és Istennel kell tartanod.
    „Ó, Gloria,” — mondod — „te nem tudhatod, milyen mozgalmas az életem. Én ezt egyszerűen nem tehetem meg!”
    Igenis megteheted. Csupán át kell értékelned a fontossági sorrendedet.
    Gondolj rá így: Ha holnap reggel munkába menet átsétálnál a konyhádon, és Jézus ott ülne a konyhaasztalnál, mit tennél? Ezt mondanád: „Jézus! Úgy örülök, hogy látlak! Bárcsak ráérnék beszélgetni Veled. Ha korábban keltem volna fel, több időt tölthetnék Veled. De tegnap este olyan sokáig tévéztem, és mostanában olyan elfoglalt vagyok — annyi munkám van az irodában, meg egyébként is. Mi lenne, ha megpróbálnánk később összefutni?”
    Ugye ez nevetséges? Mit tennél igazából, ha Jézus fizikai valójában ott ülne reggel a konyhaasztalodnál?
    Arcra borulnál Előtte. Megragadnál minden egyes pillanatot, és azt mondanád: „Ma nem megyek be dolgozni, Jézus. Olyan sok mindenről kell beszélnünk. Nem hagyhatok ki egy ilyen lehetőséget.”
    Nem számítana, hogy éppen fáradt vagy. Nem számítana, milyen sok a tennivaló az irodában. Elé járulnál és elkezdenéd imádni Őt és élvezni a felüdülés idejét, ami az Úr jelenlétéből fakad, amíg a tested is felüdülne.

    Tudod, hogy Jézus valójában közelebb van hozzád, mint a reggeliző asztalod? Az Ő Szelleme benned van, és arra vár, hogy közösségben lehessen veled. Amikor holnap megkísértetsz, hogy sokáig aludj‚ gondolj erre!
    Gondolj arra, hogy Isten drága Szelleme így szól hozzád: Szeretnék segíteni neked ma reggel. Itt vagyok, hogy megerősítselek. Ahhoz a problémához, amivel mostanában annyit bajlódtál, szellemi erőt akarok használni, hogy eltűnjön az életedből.
    Gondolkodj el azon a tényen, hogy Isten rád vár. Azon, hogy szeretne megmutatni neked bizonyos dolgokat. Olyanokat, amik miatt már a falba verted a fejed, hogy megoldhasd őket. Ő csak arra vár, hogy tanácsolhasson, hogy megmutathassa neked a megoldást.
    Biztosíthatlak: Isten nem fog téged imádságra bírni. Jézus nem fog rávenni, hogy imádkozz. A Szent Szellem sem fog rákényszeríteni, hogy imádkozz. De mindhárman erre hívnak téged. Készülődnek, hogy mozgásba lendülhessenek abban a pillanatban, amint elkezded.
    A menny és föld örökkévaló, mindenható Teremtője, a Mindenható Isten ebben a pillanatban is készen áll arra, hogy találkozzon veled imádságban. Ő a te imáidat első helyre helyezte.
    És te?