2006. 05. 07.

IMA GYERMEKÁLDÁSÉRT


Mennyei Atyánk! Én és a férjem/feleségem térdet hajtunk Előtted, és megvalljuk a Szent Igédet. Te vagy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, akiről neveztetik minden nemzetség Mennyen és földön. Hozzád imádkozunk, hogy add meg nekünk a Te dicsőséged gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjünk a Te Szellemed által a belső emberben. Krisztus lakozik hit által a mi szívünkben. A Te szeretetedben meggyökerezünk és alapot veszünk, hogy megérthessük minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága a Te jóvoltodnak, és megismerjük a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig. (Ef. 3,14–19.)

Az Urat szolgáljuk, a mi Istenünket, és Ő megáldja a kenyerünket és vizünket; és eltávolítja miközülünk a betegséget. El sem vetél, meddő sem lesz a mi földünkön semmi; napjaink számát teljessé teszed. (2Móz. 23,25–26.)
Nem fáradunk hiába, nem nemzünk a korai halálnak, mivel gyermekeink az Úr áldottainak magvai lesznek, és ivadékaink velünk megmaradnak. (Ésa. 65,23.)

Dicsőítünk Téged Urunk, mert Te vagy az, aki beülteted a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Köszönjük Neked, hogy Te vagy az, aki építed a csalá-dunkat. (Zsolt. 113,9.)
Mint a Te gyermekeid és örököseid és Jézusnak társ-örökösei, elfogadjuk az ajándékot: Ímé, az Úrnak örök-sége, a fiak; az anyaméh gyümölcse, jutalom. (Zsolt. 127,3.)

Hálát adunk Neked Atyánk Jézus nevében, mert tudjuk, hogy amit kérünk Tőled, megkapjuk, mert megtartjuk a Te parancsolataidat, és azt cselekedjük, ami kedves Előtted. A Te parancsolatod szerint hiszünk a Te Fiadnak, Jézus Krisztusnak szent nevében, és szeretjük egymást, azzal a szeretettel, amellyel Te szeretsz minket. (1Ján. 3,22–23.)
Köszönjük Neked Atyánk, hogy olyanok vagyunk, mint a termő szőlő házunk belsejében; fiaink, mint az olajfa-csemeték az asztalunk körül. (Zsolt. 128,3.) Ámen!


(A fenti imádság a Krisztus Szeretete Egyház Imádságok a Biblia alapján II. c. könyvéből származik.)