2006. 05. 07.

IMA A HÁZASSÁGÉRT


Atyám, Jézus nevében jövök Eléd imádságban. Meg van írva: a Te szerelmed kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. (Róm. 5,5.)

Mivel a Te szereteted bennünk van, elismerjük, hogy ez a szeretet uralkodik mindenek felett. Hisszük, hogy ez a szeretet teljesen áthatja a házasságunkat, és egybeköt minket az igazságban, tökéletessé tesz minket minden jó cselekedetre, hogy a Te akaratodat cselekedjük, azt munkálván bennünk, ami a Te örömödre van. (Kol. 3,14. 1,10. Fil. 2,13.)

Házasságunkat hatalmas kincsként őrizzük a Te szeretetedben. A Te Szellemed által egybeköttettünk szeretet által, harmóniában élünk, ugyanazon szeretettel viseltetünk egymás iránt egy érzésben, ugyanazon indulattal, alázatosan egymást különbnek tartva magunknál. (Fil. 2,2–3.)

Atyám, hisszük és kimondjuk, hogy egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megbocsátók és türelmesek vagyunk. Minden lépésünkben a békességet keressük, ezáltal nyugalomban és biztonságban élünk. Mivel szeretetben és békességben van a szívünk, nincs akadálya imáinknak, hogy eljussanak Eléd. Imádságaink nem hiúsulnak meg, mert Isten kegyelmének örököstársai vagyunk. (Ef. 4,32. 1Pét. 3,7.)

Házasságunkban az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Házassá-gunk teljes a szellem drága gyümölcseivel. (Ésa. 32,17.)

És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi szíveinket és gondolatainkat egymásban a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,7.)

A mi házasságunk napról napra erősödik az egység kötelékében, mert azt a Te Igédre alapoztuk, és a Te szeretetedben vert mélyen gyökeret. (Ef. 3,18.)

Mennyei Atyám, köszönjük, hogy gondod van a Te Igédre, hogy beteljesítsd azt. (Jer. 1,12.)
Megvalljuk, hogy mi egymás mellett állunk, kitartunk egymás mellett, és imában támogatjuk egymást. Csak olyan dolgokat mondunk egymásról, ami megerősít minket. Nem ítélkezünk egymás felett, nem bíráljuk egymást, de folyamatosan közbenjárunk egymásért imádságban, és áldást kérünk és mondunk egymásra, és hálát adunk Neked Mennyei Atyám egymásért Krisztusban, Jézus mindenható nevében. (Mát. 7,1. 1Tim. 2,1.) Ámen.

(A fenti imádság a Krisztus Szeretete Egyház Imádságok a Biblia alapján II. c. könyvéből származik.)