2006. 05. 07.

IMA EGYEDÜLÁLLÓKNAK HÁZASTÁRSÉRT


Atyám, Jézus nevében jövök Eléd imádságban. (Ján. 16,24.)
Meg van írva a Te Igédben, hogy a Te szerelmed kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem által, ki adatott nékem.
(Róm. 5,5.)

Én az Úrral egyesültem, egy szellem vagyok Vele. Kerülöm a paráznaságot, nem vétkezem a magam teste ellen. Tudom, hogy az én testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertem; és nem a magamé vagyok, mert áron vétettem meg; dicsőítem azért az Istent az én testemben és szellememben, amelyek az Istené. (1Kor. 6,17–20.)
Feddhetetlen és tiszta vagyok, Istennek szeplőtlen gyermeke az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között úgy fénylek, mint a csillagok e világon. (Fil. 2,15.)

Szent Atyám, Te teremtetted az embert a Te képedre, férfiúvá és asszonnyá teremtetted az embert. (1Móz. 1,27.)
Mennyei Atyám, Te is tudod, nem jó az embernek egyedül lenni. Kérlek, szerezz nékem segítő társat, hozzám illőt (1Móz. 2,18.), hiszen sokkal jobban van a dolga a kettőnek, hogynem az egynek. (Préd. 4,9.)
Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Ha egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak; és az Úrral kötött hármas kötél nem hamar szakad el. (Préd. 4,10. 12.)

Hálát adok Neked Atyám, hogy megőrzöl engem a nem hozzám tartozó asszonytól/férfitől és a beszédével hízel-kedő idegentől, mert egyedül csak Te ismered az emberek szívét. (Péld. 7,5. 1Kir. 8,39.)
Köszönöm Uram, hogy olyan társat küldesz nekem, aki úgy szeret engem, miképpen a Krisztus is szerette az Egyházat, és Önmagát adta azért. (Ef. 5,25.)

Egyenlő indulattal leszünk egymás iránt, ugyanazon szeretettel viseltetünk, egy érzésben, ugyanazon indulattal leszünk; semmit nem cselekszünk versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartjuk magunknál. Az az indulat lesz bennünk, mely volt a Krisztus Jézusban is. (Fil. 2,2–3. 5.) Ámen.


(A fenti imádság a Krisztus Szeretete Egyház Imádságok a Biblia alapján II. c. könyvéből származik.)