2009.12.12.

ISTEN AJÁNDÉKA

 

Mielőtt elkezdenéd olvasni ezeket a sorokat, szeretném a figyelmedet felhívni arra, hogy nem mindegy, milyen hozzáállással olvasod. Ha úgy gondolod, hogy ez is csak egy az ilyenkor szokásos karácsonyi üzenetek közül, akkor tévedsz, kedves Olvasó. Az életed múlik ezen az üzeneten, ezért fontos, hogy nyitott szívvel olvassad.

Közelednek az ünnepek, s lassan ennek az évnek is vége. Sok ember ilyenkor visszatekint, eszébe jutnak kedves, illetve kevésbé örömteli emlékek, mit kellett volna másképp tenni… Vannak, akik ünnepelve töltik az év utolsó napjait, s olyanok is akadnak, akik magányosan. Van, aki optimista a jövő évet illetően, és léteznek olyan emberek is, akiket az új év az egyedüllétre és a veszteségekre emlékeztet. Számukra csupán egy újabb, kudarcokkal teli év kezdetét jelenti.

Mi a helyzet veled? Számodra milyen lesz a következő év? Talán kívülről boldognak látszol. Ajándékok vásárlásával telik az időd; a bulikon és az ilyenkor szokásos rendezvényeken járnak a gondolataid (mikor, hova, kinek, mit, stb.). S talán az ünnepek alkalmával úgy szórod szét a mosolyodat és jókívánságaidat, mint mindenki más. De belül fájdalmat, ürességet érzel. Csalódott vagy. Talán úgy érzed, nem tudsz továbblépni.

Ha ez így van, szeretném, ha tudnál valamit. Mindez egy szempillantás alatt megváltozhat. Ma újrakezdheted az életedet! Akár Te is, akinél látszólag minden rendben van.

Hányszor mondtad ezt magadnak: „Ha újrakezdhetném, mindent másképp tennék”? Nem kell, hogy ez hiú ábránd legyen csupán. Jézus Krisztus lehetővé tette Számodra. Ez az Ő karácsonyi ajándéka Neked. Megfizette az árat minden bűnödért. Kifizette a büntetést minden hibádért, azokért is, amiket még csak ezek után fogsz elkövetni! Ezért jött a Földre. Azért született meg, hogy Te újrakezdhesd az életedet!

Esetleg most visszagondolsz az életedre, és azt mondod: „Elkövettem néhány óriási hibát, pár szörnyű dolgot.” Jézus kifizette az árat mindazokért! „… Ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye…” (János apostol I. lev. 3,5) Ő azért élt, hogy Érted meghaljon! Feláldozta magát azért, hogy Te élhess! „Én vagyok a Jó Pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.” (János Ev. 10,11) Megverték, megalázták, kigúnyolták és leköpdösték, s ezek után is, ahogy Őt a Golgotára vitték, tudta, hogy engedelmessége által mindenki számára elérhető lesz az üdvösség.

Isten szeret Téged, fontos és értékes vagy Számára. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János Ev. 3,16) Ha olvastad már Lukács Evangéliumában (15 fej. 11–24) Jézus példázatát a tékozló fiúról, láthatod, hogy Isten milyen irgalmas. Ha el is rontottad az életed, van megbocsátás! Isten kegyelme hatalmas! Ő maga a szeretet és Ő nem személyválogató, nem változik meg soha. „Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsidókhoz írt lev. 13,8)

„Mert a bűn zsoldja halál; az Isten KEGYELMI AJÁNDÉKA pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” (Pál apostol lev. a Rómabeliekhez 6,23) Megváltásodat nem tudod megszolgálni, nem tudod kiérdemelni – és nem is kell kiérdemelned! Hisz egy ajándékról van szó, amit csupán el kell fogadnod! Isten irgalmából és jóságából adatott, az Ő hatalmas szeretetéből, kegyelem által, hit által. „Mert KEGYELEMBŐL tartattatok meg, HIT által; és ez NEM tőletek van: Isten AJÁNDÉKA ez; NEM cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Pál apostol lev. Efézusiakhoz 2,8–9) Nem cselekedetekből!

Semmi köze az eddigi életviteledhez – független attól, hogy bármi jót vagy rosszat tettél volna. Senki nem lehet elég jó ahhoz, hogy a saját cselekedetei alapján üdvözüljön. Ezért kellett eljönnie Jézusnak – aki bűntelen volt – és megfizetnie az árat Érted, s értem. Nem tudod megvásárolni az üdvösségedet, mert Neked semmid sincs, amit adhatnál cserébe. Semmid! (Ha lenne is, akkor sem értékesebb Jézus drága, szeplőtlen Vérénél!) Nem azt mondom, hogy nem helyénvaló jót cselekedni; de nem azok alapján jutsz majd a mennyországba! Nem így kerülnek a Te bűneid megbocsátásra.

A bűnök bocsánatát már megszerezték, kifizették. Teljesen! Amit Jézus már kifizetett, azt Te már nem tudod kifizetni. Nem tudsz Isten megváltói munkájához hozzátenni. Bevégzett dolog! Ha meg is próbálnád, azzal azt mondanád, hogy Isten megváltási terve nem tökéletes. Jézus kereszthalála, feltámadása értelmetlen. Nem volt semmi az egész univerzumban, aminek elegendő értéke lett volna ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, egy dolgon kívül – a Bárány tiszta Vérén kívül! És Ő megfizette ezt az árat, Ő megvásárolta a mi üdvösségünket!

„Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg…, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén.” (Péter apostol I. lev. 1,18–19) „Mert drága áron vétettetek meg…” (Pál apostol I. lev. Korinthusbeliekhez 6,20) Nem kell semmilyen jó cselekedetet tenned, hogy kiérdemeld a megváltást, mert már teljesen kifizették, megvásárolták azt. Ez bizony Isten irgalma. Ha az üdvösség elnyeréséhez az szükségeltetett volna, hogy mi elég jók legyünk, akkor egyikünk sem üdvözült volna, soha!

Tehát ez Isten kegyelme, és nem az érdemeinktől függ! Talán most azt mondod, hogy ezt nem érdemled meg. Igazad van. Annyira elvétetted, sok hibát követtél el, nem érdemelted ki az üdvösséged. Pontosan! Nem az érdemeink alapján, hanem az Ő irgalma, szeretete által kaptuk az üdvösséget! Az irgalom azt jelenti, hogy nem kapsz ítéletet, büntetést, amit meg kellett volna kapnod (pl.: pokol), helyette áldást, jó dolgokat kapsz. Nem kellett volna megkapnod, de Jézus megszerezte.

Isten már elvégezte az Ő részét, a többi a Te választásod. Isten nem erőltet Rád semmit; szabad akaratod van. Tiéd a döntés, mennyország vagy pokol. Ezt itt és most kell eldöntened, a földi életed során! Később már nem lesz lehetőséged rá! Megismétlem még egyszer. Szükséges a döntést a jelenlegi életed során meghoznod!

Jézus szavai: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot [az örömhírt, hogy Krisztus megváltott] MINDEN teremtésnek. Aki HISZEN és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen elkárhozik.” (Márk Ev. 16,15–16) Isten szavai a következők; „… az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot [A TE VÁLASZTÁSOD – Isten itt nem állt meg, adott Neked egy jó tanácsot]: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.” (Mózes V. könyve 30,19) Jézus azt mondta: „… én azért jöttem, hogy ÉLETÜK legyen, és bővölködjenek.” (János Ev. 10,10)

Az alábbi állítások Jézus ajkairól származnak:

„… ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (János Ev. 3,3)

„Ha valaki nem születik víztől [Isten Igéje ez] és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába.” (János Ev. 3,5)

„… Szükség néktek újonnan születnetek.” (János Ev. 3,7)

Az újjászületés szükséges, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy üdvözülj! Az újjászületés nem konfirmáció, nem egyházi tagság, nem vízkeresztség, nem szentségek felvétele, nem templomba járás, nem imádkozás és nem erkölcsös életvitel, vagy bármi más, amiben az emberek bíznak, hogy üdvözíti őket. Nikodémus – akinek Jézus az újjászületésről beszélt –, rendelkezett a legtöbb itt felsorolt erénnyel. Jézus mégis azt mondta neki: „Szükség neked újonnan születned.” Nem azt mondta, ha kedved tartja, ha esetleg úgy gondolod… Szükséges! Levegőt venned is szükséges, különben nem maradsz életben; újjászületésed is nélkülözhetetlen, máskülönben nem kapod meg az örök életet!

Jézus mondta a következőket is: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; SENKI sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam.” (János Ev. 14,6) Nem azt mondta, hogy mutat egy utat, hanem azt, hogy Ő AZ ÚT! Azt is mondta: „Én vagyok az ajtó: ha valaki (TE) énrajtam megy be, ÜDVÖZÜL…” (János Ev. 10,9)

„Mert MINDENKI, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” (Pál apostol lev. a Rómabeliekhez 10,13)

Nem az a fontos, hogy melyik egyházhoz tartozol, hanem az, hogy melyik családba! Újjászületni úgy lehet, ahogy a Biblia tanítja: megvallást kell tennünk a hitünkről. Egyetlen dolgot kell tenned, elfogadni Jézust személyes megváltódnak és Uradnak.

„Mert ha a Te száddal vallást teszel az Úr Jézusról [vagyis kimondod a száddal, megvallod, Jézust, mint Uradat], és szívedben HISZED, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, ÜDVÖZÜLSZ. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” (Pál apostol lev. a Rómabeliekhez 10,9–10)

Életed legfontosabb imája: Drága Mennyei Atyám! Jézus nevében jövök Hozzád.

A Te Igéd azt mondja: „… aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem.” (János Ev. 6,37), így tudom, hogy Te nem vetsz el engem, hanem befogadsz, és ezért köszönetet mondok Neked.

Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Ő feltámadt a halálból az én megigazulásomért, és most megvallom, hogy Jézus az én Uram, Megváltóm.

Meg vagyok váltva! Újjászülettem Krisztusban. Az Ő Szent Vére tisztára mosott minden bűntől. Köszönöm Úr Jézus az örök életemet! Ámen.

 

„Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.” (Pál apostol I. lev. Timótheushoz 2,4)                                                                                                                                 

-RV-

BÉKEVÁR FŐOLDAL