2005. 04. 01.

TARTALOM:
1. Hitmegerősítés
2. Megnyugtató prófécia

1. HITMEGERŐSÍTÉS - JÁRVÁNY ESETÉRE 

    Mit történhet az emberrel egy járványveszély esetén? Két dolog: vagy egészséges maradsz, vagy megbetegszel. Mitől függ mindez? Attól, hogy miről gondolkodsz, miben hiszel és miről beszélsz. Ha nem fogadod el a betegséget, ellenállsz neki, egészséges maradsz. A félelemmel pedig helyt adsz a kórnak. A járvány kimenetele rajtad múlik! Ha a betegségben hiszel, arról gondolkodsz, és arról beszélsz, akkor a nyakadba fog zúdulni a baj. Amennyiben helyesen gondolkodsz, nem hiszed, hogy a betegség le tud venni a lábadról, és pozitív kijelentéseket teszel az egészségi állapotoddal kapcsolatban, akkor nyert ügyed van.
    Ha keresztény vagy építsd ki a hitedet Isten Igéjébe. Az Írásokból megtudhatod, hogy Jézus Krisztus megváltott a betegségtől is. Isten a megváltó munka során Jézusra helyezte az összes betegséget és fájdalmat, neked tehát nem kell már ezektől szenvedned. Az Újszövetség dokumentumán Jézus szent vére a pecsét, ami garancia kell, hogy legyen a számodra. Maguk az Igék győzzenek meg téged erről. Az első esetben Isten egy próféciában adta tudtul a közelgő megváltást, míg a másodikban megtörtént tényként tárja elénk a betegség alóli megszabadítást.

Ésa. 53,4-5. Pedig BETEGSÉGINKET Ő [Jézus] viselte, és FÁJDALMAINKAT hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő SEBEIVEL GYÓGYULÁNK MEG.

1Pét. 2,24. Aki [Jézus] a mi bűneinket maga vitte fel testében a [kereszt]fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: AKINEK SEBEIVEL GYÓGYULTATOK MEG.

    Ez múlt idő! Már a Kálvárián megkaptuk Krisztusban a gyógyulásunkat! A gyógyulás a miénk! Kenneth Hagin, amikor egyszer a megfázás tünetei voltak rajta, arra a kérdésre, hogy megfázott-e, így válaszolt: „Nem, nem vagyok megfázva, és nem is leszek. Az ördög próbálja rám tenni, de én nem fogadom el.” S a tünetek rögtön el is múltak. Minden a hited és megvallásod szerint fog történni. Az alábbiakban néhány esetet tanulmányozhatsz ezzel kapcsolatban. Ajánlom további olvasmányként a hit megvallásáról szóló tanításokat is. 

-bf-

Egészségmegőrző megvallás

    »Egyik évben az ázsiai influenzajárvány során tartottam egy összejövetelt Los Angeles körzetében. A Los Angeles Times főcímei hirdették, hogy csupán Los Angeles körzetben kétmillió ember kapta el az ázsiai influenzát. A több száz fős gyülekezet átmenetileg negyven főre csökkent.     Valaki megkérdezte tőlem: Nem félsz?
    Nyilvánosan kijelentettem: Ez a járvány egyáltalán nem aggaszt engem. Soha nem kapom meg az ázsiai influenzát. És nem is kaptam meg.
    Miután megtettem ezt a hitmegvallást, teljesevangéliumi prédikátorok bizalmasan megkérdezték: Nem félsz ilyesmiket állítani?
    — Nem, miért?
    Azt suttogták: Nem tudod, hogy az ördög meg fogja hallani?
    — Biztos vagyok benne, hogy hallja. Pontosan azt akarom, hogy hallja. Isten miatt nem kellene mondanom, Ő már tudja. Azt akartam, hogy az ördög hallja.« 

A félelem megbetegít

»Jó pár éve elmentünk a feleségemmel meglátogatni valakit, akiről hallottuk, hogy beteg. „Ha féltek — figyelmeztetett az illető —, jobban teszitek, ha nem jöttök be. Összeszedtem valami vírust, és nagyon rossz állapotban vagyok.”
    — Ez egy cseppet se nyugtalanítson — mondtam. — Soha nem fogom elkapni.
    A feleségem viszont azt mondta: Nos, talán jobb, ha én nem megyek be. Esetleg elkapom.
    Azt mondtam, döntsön belátása szerint. Végül rászánta magát és bejött velem, de mondanom se kell, megbetegedett, ahogy meg is mondta. Felhívtam a figyelmét erre: A rossz dolgot mondtad. A hangjában bizonytalanság volt. Elbizonytalanodott. Ledöntötte a betegség, még mielőtt hazaértünk. Ilyen gyorsan elkapta.
    Ha kinyitod az ’ajtót’, az ördög alaposan el fog látni téged. Jób azt mondta: „Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.” (Jób 3,25) A félelemmel kinyitod az ajtót az ördögnek. Ajtót nyitsz az ördögnek, ha téves dolgot jelentesz ki, és rossz megvallást teszel.
    Aztán akadnak olyanok is, akik azt mondják: Azt hiszem, megpróbálom ezt — mert tanítást hallottak a megvallásról. Nos, ha a megvallásaid nem a hitedből jönnek, hanem csupán a fejedből — elbuksz, és az ördög alaposan el fogja látni a bajod.

   Csak amikor tudod, mit mond számodra Isten Igéje, és amikor – összhangban Isten Igéjével – vallod meg a hitedet, akkor válsz legyőzhetetlenné. Ezért ösztönzöm arra az embereket, hogy mélyedjenek el az Igében, saját érdekükben. Járj utána, mit mond a Biblia rólad, mint keresztényről! Húzd alá az összes „Őbenne”, „Krisztusban”, „Akiben” Igét, és kezdd el megvallani őket. Valld meg: „Ez az enyém, mert Krisztusban vagyok. Mivel Őbenne vagyok, enyém az egészség, a gyógyulás, a bővölködés, stb…” Amikor azért vallod meg a hitedet, mert magad meríted ki Isten Igéjéből, akkor, mivel Isten Igéjének alapjain állsz, soha nem leszel legyőzött.
    Amikor az emberek a téves megvallásaikhoz ragaszkodnak, a kétség-, kudarc- és hitetlenség megvallása kiszívja belőlük az életerőt, és lerombolja a hitüket. Negatív megvallásaik fogságban tartják őket.
    De az Isten Igéjének ismeretéből kinövekedett hit megvallása minden esetben le fogja győzni az ördögöt a küzdelemben.« 

Az Ige győzelme

»Dr. John G. Lake misszionáriusként ment el Afrikába 1908-ban. Azon a vidéken, ahol élt, bubópestis tört ki. Emberek százai haltak meg. Ő gondozta a betegeket és temette el a halottakat. Az orvosok megkérdezték tőle: — Mit használt Ön, hogy megvédje magát? ”Uraim — felelte Lake —, én hiszem, hogy az Élet Szellemének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ameddig én az élet törvényének a világosságában járok, egy baktérium sem fogja rám akasztani magát. Ahelyett, hogy életben maradnának, azonnal el fognak pusztulni. Ez az Élet Szellemének a törvénye a Krisztus Jézusban.”«

Róm. 8,2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.  

Megváltoztatni a beszédünket

Amikor Isten Igéje azt mondja nekünk, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz, figyeljük meg, ezt az elme területére érti.

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által… — Róma 12,2.

Más szóval azt mondja, hogy ne gondolkozzunk úgy, ahogy a világ gondolkozik; nekünk meg kell újítani elménket Isten Igéjével, és Isten Igéjével összhangban kell gondolkoznunk. Utána Isten Igéjével összhangban fogunk beszélni és hinni is.

A világ negatív módon van programozva. A világ a betegségről gondolkodik, a félelemről, a vereségről és a kudarcról. Ez azért van, mert a világ Isten nélkül a szellemi halál állapotában van. Halálra van programozva élet helyett. Figyeld csak meg, hogy az emberek ilyeneket mondanak, mint: „Ez halálra rémiszt engem.” Számos ehhez hasonló mondás létezik.

Ha a keresztények nem újítják meg elméjüket Isten Igéjével, ugyanazt a hibát fogják elkövetni, amit a világ. A szavaikkal fogják megbetegíteni magukat. Ha viszont megújítjuk elménket Isten Igéjével, akkor megismerjük, amit Isten mond: „a bölcseknek nyelve orvosság.” (Péld. 12,18) /Kieg: 2020.03.10./

(Forrás: Kenneth E. Hagin Megértés arról, hogyan harcoljuk meg a hit szép harcát, és a Hitünk tápláléka napi adagokban – Tavasz című könyvei.) 

Hasznos imádság még: a Zsoltár 91. és a Szent vér oltalma

 

2. MEGNYUGTATÓ PRÓFÉCIA

dr. Sharon Stone prófétai szavai a koronavírus kapcsán
BELVÁROSI GYÜLEKEZET / DOWNTOWN CHURCH·2020. MÁRCIUS 10., KEDD 

„Hallottam, ahogy Isten Szelleme szólt egy pár napja. És azt mondta, hogy a „kitörés”-ből átvisz minket a „kiáradás”-ba. És azt mondta, hogy elvisz minket a „fertőző”-ből a „katalizátor/vezető”-be (változást elősegítő helyzetbe). De azt mondja az Úr, hogy imádkoznunk kell azért, hogy a bátorság a diadalomhoz megmaradjon, erről mindjárt beszélünk még.

Az Úr megmutatta ezt néhány napja. Fel kellett mennem a szobámba, mert annyira erősen rajtam volt a közbenjárás szelleme. AZ Úr megmutatta, hogy az ellenség támadása olyan volt, mint egy kétágú villa, és ez folyik most a földön. Az első ág a fertőző betegségektől való félelem, amit már látunk. A másik pedig a hiánytól való félelem. És mindkettő célja, hogy gazdaságokat rázzon meg ebben az időszakban. De igazán úgy hiszem, hogy Isten Szelleme azt mondja, hogy ez azért történik, hogy elvonja a figyelmünket az ébredésről, és visszavigyen minket a túlélésbe. Ennek az a célja, hogy belterjesekké váljunk, és csak magunkkal foglalkozzunk, ahelyett, hogy nyomulnánk előre a világszintű ébredésért.

Úgy hiszem, hogy az emberek, és még a keresztények is azt kezdik el most mondani, hogy „ez az utolsó idők járványai, ami a koronavírussal történik?”. És azt mondja az Úr, hogy „ennek a járványnak még nem jött el az ideje, és ez nem legális”. Ezért így kell vele elbánnunk. Ez törvénytelen, és Isten adott hatalmat nekünk, hogy megállítsuk. Olvassuk el a Lukács 21:9-et: „ne féljetek; mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jő mindjárt a vég.”

A ne féljetek azt is jelenti, hogy diadalmasnak kell lennünk.

Így Atyánk, egyetértünk a beszédeddel ezen a területen…

Ezt egy pár hete megosztottam, tudom, hogy vagytok itt, akik akkor nem voltak itt… hogy az Úr felszabadít globális stratégiákat, amelyekbe nagyon sok próféta szerte a földön beleáll. Észrevettük, hogy a világ különböző szintjeiről kell imádkoznunk, és együttműködésre, egységre és egyetértésre kell jutnunk. És látjuk, hogy elmozdulnak dolgok. És láttuk ezt a különböző nemzetekben. Tegnap este újra összejöttünk, hogy ezért imádkozzunk, és ott, ahol a félelem elválaszt minket a testületi egységtől és egyetértéstől, amelybe Isten bele akar vinni, ott van egy nagyobb elhívás, amibe Isten bele akar minket vinni, és ez egy globális egység, hogy elbánjunk a koronavírussal. Mert nem lehetünk olyanok, akik csak a saját nemzetünkért imádkozunk. Ebben az időszakban a föld NEMZETEIért kell imádkoznunk.

Abban hiszek, hogy Isten egy történelmi egyetértést akar előhívni az Eklézsia vezetői és a nemzetek vezetői között megoldások érdekében, hogy mit kell cselekedni ebben az időszakban. És azt mondja az Úr, hogy megvan a kiváltságunk, hogy törvényeket hozzunk a nemzeteink nevében. Szétnézek, és tudom, hogy nagyon sok nemzet van képviselve ebben a teremben ma este. Úgyhogy álljunk fel, és tegyünk egy megvallást együtt.

Félelem szelleme, te törvénytelen vagy. Vírus, neked el kell menned. Ma nemet mondunk. Ehelyett erőt veszünk. És józanságot.

1 János 4:17-18 „… hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet…”

Atyánk, most felszabadítjuk ebben a nemzetben, és a nemzetekben. Kérjük, hogy gyere be és töltsd be a légkört. Azt parancsoljuk a félelemnek, hogy menjen el, és a Te szereteted helyettesítse a légkörben most, Jézus nevében. És kinyilvánítjuk az Istentől jövő bölcsességet a nemzetek vezetőire ebben az időben, és előhívjuk a gyógyító szárnyakat a föld nemzetei fölött. És parancsolunk a halál angyalának, hogy menjen tovább, hogy hagyja abba, és tűnjön el most, Jézus nevében.

És vegyük a kenyeret, ez azt mondja, hogy emlékezzünk Jézusra, emlékezzünk a testére, amit értünk adott; azt mondta, hogy ő a gyógyítónk, az Ő sebei által. Így Atyánk gyógyulást szólunk azokra, akik már fertőzöttek, és védelmet szólunk azokra, akik félnek, Jézus nevében.

És nyissuk ki a poharunkat. Atyánk, köszönjük neked, hogy ugyanúgy, ahogy volt stratégiájuk a vérre a szemöldökfájukon, hogy a halál angyala tovább menjen, Atyám, most vesszük ezt magunknak, a családjainknak, a nemzetünknek. De Istenem, azt kérjük most, hogy engedd meg nekünk, mint a régi idők prófétáinak, ahol feltartották a kezeiket, és megtértek mások helyett, és megbocsátottál másoknak, ugyanúgy feltartjuk most a vért más nemzetek helyett, hogy a halál angyala menjen tovább most a Jézus nevében.

És most szólunk egy megfékezésért. A Máté 16:18 azt mondja, hogy „felépítem az én egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.”

Itt van ismét ez a szó, hogy diadalmat vesz. Nem tudom, hogy mondtam-e már ezt nektek, de ez a szó azt jelenti, hogy uralmat gyakorol vagy létrehoz. Atyánk, most gyakoroljuk és létrehozzuk azt az uralmat, amit nekünk adtál. És azt mondjuk, hogy megfékezzük most! Jézus nevében.

És hiszem, hogy egy Bibliavers nekünk és a földnek ma este a Zsoltárok 56:10 „Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten.”

Olvassuk el a 91. Zsoltár egy részét:

„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom! Mert Ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.” [Itt az angolban a Passion fordítás van, amiben teljesen más dolgoktól véd meg – halálos átok, hamis vádak]

„Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad; pajzs és páncél az Ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal” [démoni erők támadásától, sötétség szellemétől nem kell félni az angolban].

„A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít. […] Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;”

Egy másik fordítás azt mondja, hogy egy járvány sem jön a házunk közelébe. Így Atyánk most kinyilvánítjuk ezt, Jézus nevében. És Atyánk kiáltunk és kérünk irgalomért Kína számára Jézus nevében. Atyám, amikor ők voltak azok, akiket hibáztattak ezért, Atyám, kérjük a te irgalmadat. Atyám, a te Eklézsiád növekszik ott, az ébredés kitört már ott, és azt mondjuk, hogy ellenség, nem fogod megállítani azt, ami abban a nemzetben történik, és nem fogod elérni, hogy más nemzetek bezárják az ajtajaikat ez előtt! Így Istenünk, kérjük, hogy gyógyítsd meg őket, hogy védelmezd őket; de ott, Uram, ahol az ellenség túlélést akar hozni ébredés helyett, ott előszólítjuk a kettős mértéket vissza Kínába. És előhívjuk az ébredést. Azt mondjuk, hogy a gyülekezeteik növekedni fognak. Az aratásuk növekedni fog, az emberségük a nemzetek között növekedni fog. Az erkölcsösségük és becsületességük a nemezetekben növekedni fog. És Atyánk, azt mondjuk, hogy ez egy olyan nemzet, amin rajta tartod az ujjad, hogy egy nagy munkát végezz el benne. Így azt mondjuk, Kína, megáldunk téged. Megáldunk most, a Jézus nevében. És elsöpörjük az átkokat, amelyeket a küszöbödre raktak az utóbbi néhány hétben, elsöpörjük ezeket most! Jézus hatalmas nevében.”

 

(Elhangzott Prophetic Voice márciusi adásában, fordította: Patkó Richárd)