2005.07.12./2006. 04. 23./2007.08.18./2008.03.12./2008.07.06./2009.03.24./2009.08.21/2010.02.05

KÖNYVAJÁNLÓ
Bibliai tanítókönyvek listája

Megvásárolhatóak:
- KSZE vasárnap délelőtti istentisztelet ideje alatt a Budapest XX., Török Flóris u. 76. szám alatt,
- a helyi gyülekezetekben a készlet erejéig, illetve
- online a http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu/index.php?content=0&inc=order.php&catid=1 weboldalon.

Árjegyzék pdf formátumban ide kattintva letölthető

Az árváltoztatás joga fenntartva!
Az újabb könyvek borítóit az Új kiadványok címszó alatt tekintheted meg.

Az igazság megismerése szabaddá tesz! Isten vágya az, hogy közösségben légy Vele, s megismerd az Ő szeretetét és az igazságot a Szentíráson keresztül. Az igei ismerettől függ a hit mértéke. A hited növekedéséhez nyújtanak segítséget ezek a könyvek, mert írói Krisztus teljes evangéliumát hirdető szolgálók, akik a tiszta Igét hirdetik és nem egy vallás tanításait!

 

KENNETH E. HAGIN:                                                                                    

1./ Mi a hit? – 4. kiadás (2005) 44 old.                                                            

Mi a különbség a hit és a remény között? - erre és az áldásokat visszatartó dolgokra ad választ a könyv. Hagin leírja, hogyan gyógyította meg Isten csodálatos módon eldeformálódott szívét és gyógyíthatatlan vérbetegségét 17 éves korában.

2./ A hívők hatalma – 1. kiadás (1997) 71 old.                                                 

Létezik olyan szellemi hatalom, amit eddig nem ismertünk és ezért nem is használtunk? Igen! Megtudhatjuk, hogy a hívőknek olyan szellemi erő áll a rendelkezésükre ma a földön, amit eddig még csak kevesen fedeztek fel. Mielőtt Jézus újra eljön, a hívők sokasága tanulja meg alkalmazni ezt a hatalmat a mindennapi életben.

3./ Győzedelmes Gyülekezet – 2. kiadás (2005) 409 old.                               

Átfogó bibliai tanulmány arról, hogyan uralkodhatunk a sötétség minden ereje fölött az Újszövetség alapján. A könyv megmutatja, hogyan élhetünk abban a győzelemben, amit Isten szán minden hívőnek.

4./ A nőkérdés – 1. kiadás (1998) 74 old.                                                          

Világos választ kapunk az Ige alapján arra, hogyan szolgálhatnak a nők a gyülekezetekben és mi a szerepük a családi életben.

5./ El Shaddai - Isten, Aki több mint elegendő – 1. kiadás (1998) 54 old.         

Felfedezhetjük mindazt a bőséget és hosszú életet, amit a mi szerető Atyánk tervezett a számunkra, hogy örömteljes, boldog életet élhessünk.

6./ Megértés arról, hogyan harcoljuk meg a hit szép harcát – 2. kiad. (2003) 141 old.

Segít megérteni a könyv a szellemi újjászületést, helyünket és törvényes jogunkat Jézusban, és azt, miként cselekedjünk az Ige szerint. 

7./ Szeretet, az út a győzelemhez – 1. kiadás (1999) 299 old.                           

Az Újszövetség törvénye a szeretet, ami egyben a legnagyobb gyógyító erő. A könyv alapján megismerhetjük az isteni szeretet tulajdonságait, amely soha nem vall kudarcot. Megtudhatjuk, hogy a szeretetben járás és az egészség között milyen szoros összefüggés van. A tiszteletes elmondja, hogy mit tegyünk ellenségeinkkel, és mit tehetünk azért, hogy hosszú, boldog, egészséges életünk legyen.

8./ Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról – 2. kiadás (2003) 94 old.    

Mi az oka, hogy egyes emberek meggyógyulnak, mások pedig nem? Több útja is van a szent gyógyulás elfogadásának? Melyik a legjobb út? A tiszteletes egy fél évszázad gazdagságából ad választ ezekre és más kérdésekre a könyvben. Fedezd fel saját magad: - A betegség forrását és azt, hogyan tudsz ellenállni neki! - A szent gyógyulás elnyerésének útjait! - Hogyan tarthatod meg a gyógyulásodat?

9./ Hiszek a látomásokban – 1. kiadás (2001) 150 old.                                    

A tiszteletes döbbenetes részletességgel számol be a Jézusról való minden nagyobb látomásáról, amelyek drámai hatással voltak a fél évszázados szolgálatára.

Hitünk tápláléka napi adagokban
10./ Tavasz  – 1. kiadás (2002) 97 old.                                                                  
11./ Nyár     
– 1. kiadás (2002) 96 old.                                                                 
12./ Ősz       
– 1. kiadás (2002) 95 old.                                                                  
13./ Tél       
– 1. kiadás (2003) 96 old.                                                                  

A 4 részes zsebkönyv a mai Egyház egyik legkiválóbb elöljárója tollából született. Ez a gyönyörűséges válogatás az év minden napjára tartalmaz Igét, ihletet adó apró tanításokat és egy rövid imát. Isten Igéje táplálék az éhes szellemünk számára, ami megerősít a keresztény hitünkben. A győzelemre vezető Igét meg kell őrizni a szívünk mélyén és az első helyre kell tennünk a mindennapi életünkben.

14./ Helyes és helytelen gondolkodás – 1. kiadás (2003) 38 old.                     

Az, amiben hiszel, a gondolkodás módodban gyökerezik. Ha hibásan gondolkodsz, hibásan hiszel. De ha időt szentelsz Isten Igéjén való elmélkedésre, az Ige kiigazítja a gondolkodásodat! Igen szoros összefüggés van a gondolkodás – hit – beszéd hármas egysége között, amely befolyással van az életünk menetére.

15./ A Szent Szellem ajándékai – 1. kiadás (2003) 115 old.         

A szellemi ajándékok tanulmányozása egyre fontosabbá válik, ahogy Krisztus Teste készül az utolsó időkre. A Szent Szellem ajándékai c. könyv alaposan tárgyalja  a tudás szavának, bölcsesség szavának, szellemek megkülönböztetésének és a hitének ajándékát, a csodatevő erők munkáinak ajándékát, a gyógyulások ajándékait, a nyelvek magyarázatát és a próféciát.

16./ Tervek, célok, törekvések – 1. kiadás (2003) 164 old.                     

Mit fogsz mondani, amikor majd az Úr Jézus Krisztus előtt állsz és megkérdezi: az Én terveimet követted az életed során vagy a sajátodat? Napjainkban az emberek különböző világi és testi elemekkel helyettesítik Isten Szellemének a valódi jelenlétét. A következő nagy szellemi kiáradás, amit Isten hoz a földre, megkívánja majd, hogy az emberek félretegyék a saját terveiket, céljaikat és törekvéseiket, és az igaz istentiszteletet gyakorolják.

17./ A szellemi felnövekedés – 1. kiadás (2004. ápr.) 140 old.                

A Krisztus Testének – az Egyháznak – szüksége van olyan tagokra, akik szellemileg felnőttek. Mindnyájan az újjászületéssel, csecsemőként kezdjük a felnövekedést, de Istennek nem az az akarata, hogy mindörökre csecsemő keresztények maradjunk. Ő azt akarja, hogy a szellemünkben felnövekedjünk, és felnőtt keresztény váljon belőlünk. Ebben a könyvben a tiszteletes párhuzamba állítja a testi és szellemi felnövekedés állomásait. Segítségedre lesz abban, hogy meg tudd határozni, te magad hol tartasz most szellemiekben, és irányt mutat további szellemi fejlődésedhez. Segít abban, hogy a következő lépcsőfokra léphess. Nem leszel többé ugyanaz, miután elolvastad és a szívedbe fogadtad e könyv üzeneteit, és a Krisztus Teste is gazdagabb, erősebb lesz, amint növekedsz és fejlődsz az Úrban.

18./ Házasság, válás és újraházasodás – 1. kiadás (2004. júl.) 164 old.    

Házasságod mennyországgá válhat a földön! A tiszteletes Isten Igéjéből vett vigasztalást és segítséget nyújt mindazok számára, akiket ez a kérdéskör foglalkoztat. Azokra a gyakran előforduló téves értelmezésekre is magyarázatot ad, amelyek áthatották az Egyházat ezen a területen.
Kérdések, amelyek választ nyertek a könyvben: Ha elváltam, újraházasodhatok-e? Keresztényként szabadon eldönthetem, hogy kivel lépek házasságra? Mi a házaspárok négy leggyakoribb problémája? Milyen törvénye van a Gyülekezetnek a házasság, válás és újraházasodást illetően. Milyen házastársi kötelezettségek vonatkoznak a férjre és a feleségre? Ha Isten egyesít két embert a házasság útján, ők minden esetben egyek?

    19./ A gyógyulás a miénk  - 1. kiadás (2004. okt.) 38 old.                    

"Imádkoztam és imádkoztam, nagyon sok gyógyulási összejövetelen voltam szerte az országban, sokan imádkoztak már értem, de még mindig nem gyógyultam meg. Tudnál nekem segíteni?"
Kenneth E. Hagin e könyvében megtalálható a válasz e fájdalmas kérdésre. Ez a könyv erőteljes megvilágításba helyezi a hívők gyógyulással kapcsolatos jogait. Hagin kifejti az Ésaiás 53 alapján, hogy Jézus már elhordozta a betegségeinket és a fájdalmainkat. Arról is szól, mi lehet a gyógyulás akadálya.
Egy fejezetet szentel a kézrátétellel való szolgálatnak. Tanít arról, miért nem mindig azonnal nyilvánul meg a gyógyulás, illetve miért térnek vissza olykor a tünetek. "A gyógyulás - írja Hagin - bevégzett dolog, a gyógyulás tény." A könyv utolsó fejezetében az "ígéret birtoklásá"-ról beszél. Ez az olvasmányos, kerek összefoglalás a hívők gyógyulással kapcsolatos öröklött jogairól kötelező olvasmány mindenkinek, aki lelkiismeretesen tanulmányozza Isten Igéjét.

20./ Bibliai kulcsok az anyagi bővölködéshez – 1. kiadás (2004. dec.) 155 old.   

    Chei Biblice pentru Prosperitate Financiară (román nyelven)                                   

Lásd meg „felülnézetből”, hogy mi Isten akarata az anyagi életeddel kapcsolatban! Isten azt akarja, hogy az Ő népe bővölködjön anyagilag. A legtöbb keresztény azonban Istennek a bővölködésünkre vonatkozó akaratát illetően, a képnek csak egy részét látja. Kenneth E. Hagin a Bibliai kulcsok az anyagi bővölködéshez című könyve átfogó képet nyújt a hívő bővölködésének témaköréről. Alapos tanulmányában Hagin testvér részletesen elemez olyan kérdéseket, mint:

Sok jó keresztény még sohasem jutott el a bővölködésnek arra a fokára, amit Isten szánt nekik. Ennek megvannak az okai. Hagin testvér azt mondja: „Ha te Isten tökéletes akaratában akarsz járni – Isten tökéletes áldásaiban életed minden területén – akkor meg kell cselekedned Isten tökéletes akaratát.” A Bibliai kulcsok az anyagi jóléthez – megmutatja nekünk, hogyan tehetjük ezt meg.

    21./ Egyre növekvő hit – 1. kiadás (2005. máj.) 112 old.                                    

A REMÉNY SZAVA:
„Egyszer meglesz nekem, amire szükségem van…”
A HIT SZAVA:
„Már most az enyém minden, amire szükségem van!”
Kenneth E. Hagin legnépszerűbb tanításainak e válogatott gyűjteményével erős alapot vethetünk a hitünknek, ami nélkülözhetetlen a hitben járó élet megismeréséhez.
Oldalról oldalra haladva felfedezéseket tehetünk arról:

Az „Egyre növekvő hit” tanulmányozását minden hívőnek ajánljuk, mert a hitet működtető alapelveknek megfelelően növekedni csak úgy lehet, ha megértjük és megéljük az ebben a könyvben összegyűjtött igazságokat. Táplálkozunk Isten Igéjével, és gyakoroljuk a belőle származó hitünket azáltal, hogy az Igének megfelelően cselekszünk.
Hagin mondja: „Ahogy a hitünk nő, úgy enyészik el a sátán uralma felettünk. A körülmények egyre kevésbé aggasztanak, a félelem pedig eltakarodott.”

    22./ A Szent Szellem keresztség – 1. kiadás (2005. júl.) 99 old.                     

Az ígéret teljességében járni
A Szent Szellemet [Lelket] megismerni nekünk, keresztényeknek létfontosságú. Ha többet tudunk az Ő szerepéről a Szentháromságban, jobban megérthetjük az életünkre vonatkozó terveit.
A Szent Szellem-keresztség teljes mélységében tárgyalja a Szent Szellem-keresztséggel és a nyelvekenszólással kapcsolatos kérdéseket.
Választ kaphatunk többek között arra:

Ez a 13-leckés tankönyv egyéni és csoportos tanulmányozásra készült.

   
23./ Legyőzöttségből győzelembe
– 1. kiadás (2006. febr.) 122 old. 
                

Mi a teendő, ha a hitünk gyengülni látszik, a csatát pedig mintha elvesztettük volna?
Nem kell kudarcban élnünk. Isten nekünk adta Igéjét. Isten Igéjén és fegyverein kívül semmire nincs szükségünk a sátán és seregei felett aratott győzelemhez - írja Kenneth E. Hagin könyvének előszavában.
Mégis mindenhol akad problémákkal küszködő keresztény. Sokan jutnak odáig, hogy be kell vallaniuk: "Fogalmam sincs, hogyan tovább!" Voltál már haosnlóan, ugye? No, épp ezért írtam meg ezt a könyvet. Az itt előszámlált tíz lépés, ha tartod magad hozzájuk, ki fog hozni a vereségből, és győzelemre visz.
A mű összefogalóul szánt fejezetében a szerző figyelmeztet: "Ne kövesd el azt a hibát, amit keresztények ezrei! Bizonytalankodnak és kételkednek Isten akaratában olyan dolgokkal kapcsolatban, amiket Isten kifejezetten megígért."

1. Fedezd fel végre, hogy aki ellened van, az a sátán, és állj meg szilárdan a helyeden!
2. Bizonyosodj meg róla Isten Igéje alapján, hogy olyasmiben hiszel, amit Ő valóban megígért neked.
3. Bizonyosodj meg a felől, hogy nem élsz bűnben, azaz nem folytatsz helytelen életmódot.
4. Győződj meg arról, hogy Isten ígéreteivel kapcsolatban nem adtál-e helyet kétségnek és hitetlenségnek.
5. Őszintén kívánnod kell azt, amit Istentől kértél.
6. Kérj hittel Istentől, semmit sem kételkedvén, és hidd, hogy amit kértél, máris a tiéd.
7. Egy pillanatra se tűrj meg olyan gondolatot, ami a megvallott hiteddel ellentétes.
8. A kérésedre tekints úgy, mint ami már elvégeztetett.
9. Adj hálát Istennek, még mielőtt megvalósulna, amit kértél!
10. Tégy úgy, mintha már megkaptad volna.

    24./ Megváltás a szegénységből, a betegségből, és a szellemi halálból – 1. kiadás (2007. február) 40 old.   

A Krisztus megváltott minket a Törvény átkától — mondja a Biblia.

• No de mi is a ,,Törvény átka”?
• Hogyan kerültünk mi átok alá?
• Lehet-e áldás, lehet-e Isten akarata a betegség?
• Valóban az alázat jele a keresztényeknél, ha szegények?

Hogy van hát? Ezeket kívánja tisztába tenni Kenneth E. Hagin műve, a ,,Megváltás a szegénységből, betegségből és a szellemi halálból".
Azt is olvashatjuk ugyanis a Galata levélben, hogy az Ábrahám áldása (az üdvösség, az egészség és a gazdagság) a Krisztus Jézusban a miénk lett. ,,Mégis — állítja a szerző —, csaknem minden alkalommal, ha örömteli felfedezést teszel az Igében, ha megérint egy kijelentés az Istennel való élet boldogságáról, ha ígéretre lelsz, amire alapozhatsz, jön valaki, és felvilágosít: "Ez mind nagyon szép, de csak a zsidókra vonatkozik. Ránk már sajnos nem érvényes." Szeretném ehelyütt leszögezni egyszer és mindenkorra, hogy az Ábrahámnak ígert áldás a miénk is az Irások tanúsága szerint. Nem csak Ábrahám vér szerinti leszármazottaira, hanem ránk, a szellemi gyermekeire is kiterjed!”

   25./ Hogyan szabadítsd fel a hitedet? – 1. kiadás (2007. szeptember) 44 old.    

A Biblia sehol nem tanítja, hogy választ fogsz kapni csupán azért, mert a szívedben hiszel. Azt tanítja, hogy ha hiszel a szíveddel, és kimondod a száddal, meglesz neked, amit mondasz. Ez a megvallás egyik "titka", amelyet Rev. Kenneth E. Hagin oszt meg velünk a Hogyan szavadítsd fel a hitedet? c. könyvében. "Nincs hit megvallás nélkül" - tanítja Hagin tiszteletes. "A hit a megvallás útján jut kifejeződésre... A száddal vagy Istennek adsz uralmat önmagad felett, vagy a sátánnak. Ne beszéld többé az ördög nyelvét; kezdj el Isten nyelvén beszélni!"

   26./ A szolgálati ajándékok - 1. kiadás (2008. május) 150 old.                   


E könyv mélységében vitatja a szolgálati ajándékok - apostol, próféta, evangélista, pásztor, tanító, segítők - biblai jellemvonásait és Krisztus Testében betöltött szerepüket. Ez a tájékoztató jellegű tanulmányi eszköz választ ad olyan kérdésekre, mint:
- Milyen céllal adta Isten a szolgálati ajándékokat?
- Honnan lehet tudni, hogy elhívást kaptál az öt szolgálat valamelyikébe?
- Milyen jellemvonásokat keresünk ma egy apostolban?
- Mi a legfőbb célkitűzése valamennyi szolgálatnak?
Ez a dinamikus, 15 leckéből álló ismertető anyag csoportos vagy egyéni tanulmányozásra készült.

   27./ A nyelvek titkai - a felsőházban történtek után - 1. kidás (2008. június)        

E könyvben Hagin tiszteletes az Írások segítségével, a saját imaéletéből és más tiszteletreméltó szolgálók életéből vett erőteljes illusztrációk használatával tisztán és egyszerűen elmagyarázza, mit jelent a nyelveken szólás. Hagin testvér elvezet minket a Felsőházba - arra a helyre, ahol pünkösd napján a 120 tanítványt hatalmas mértékben betöltötte a Szent Szellem.
Utunk során Hagin testvér foglalkozik a nyelveken szólással kapcsolatban elterjedt ellenvetésekkel és téves elképzelésekkel is, és elmagyarázza a nyelvek használatának valódi igei célját. Megmutatja, hogyan tudod élvezni ennek a természetfeletti ajándéknak az előnyeit, hogy betöltsd Isten legmagasabb tervét az életedre nézve! Ez az átfogó tanulmány a nyelvekről választ ad több kérdésre is.

    28./ Az Újjászületés - 1. kiadás (2009. február) 28 old.    
                               
Újjászületni Isten családjába - Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezethez tartozol. Az a fontos, hogy melyik családba tartozol! A kulcs, amely megmutatja Isten minden ígéretét a következő: Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. Az újjászületés szükséges ahhoz, hogy üdvözülj. Az újjászületés által kerülsz Istennel megfelelő kapcsolatba. Van menny, amelyet megnyerhetsz, és van pokol, amelytől megmenekülhetsz az ÚJJÁSZÜLETÉS által

    29./ Hogyan vezet Isten Szelleme - 1. kiadás (2010. február) 154 old. 

Sok évvel ezelőtt az Úr egy látomásban felkészítette Kenneth E. Hagin-t, hogy tanítsa meg az Ő népét arra, hogyan kövesse Isten Szellemének vezetését. Az utóbbi években az Úr felindította Hagin tiszteletest, hogy még többet és többet tanítson erről a témáról, és ez a nagy tetszéssel fogadott könyv is része ennek a felindíttatásnak.  „Isten gyermekei számíthatnak arra, hogy Isten Szelleme vezeti őket – írja Hagin tiszteletes. – Sokszor mégis más vezetést keresünk, mint amit Isten mondott. Amikor így teszünk, bajba kerülünk.”
Ez a könyv már sokaknak segített Krisztus Testében, hogy a Szellemtől vezetést kapjanak. Hagin tiszteletes a Szentírás alapján lépésről lépésre vezeti el a keresztényeket a szellemi csapdáktól, és segít nekik követni Isten Szellemét az élet minden területén. A feldolgozott témák közt szerepelnek: „a gyapjúpróba”, a lelkiismeret, a belső bizonyosság, prófécia, látomások és az emberi szellem képzése.

    30./ Isten orvossága - 1. kiadás (2012. december) 32 old.  ÚJ!

Minden világhírű hit iskola alapműve, és minden Istentől vett gyógyulás alapja lehet ez a könyv, amely a hitről szól és elveszi Istentől, amit Ő adni akar, amit nem tud odaadni e nélkül a hit nélkül. Ez a hit az Igéből ered, amelyet bárki felépíthet az Igéből, mely mindneki számára elérhető, és mindenki számára egyformán működik. És a mögötte álló, minden jóra elszánt, mélységesen jószándékú Istenről, aki partnerekre vár, hogy felépítsék önmagukban azt, ami megmozdítja az Ő természetfeletti erejét, amely bármely szörnyűséget képes legyőzni!

GORDON LINDSAY

    1./ Sátán, bukott angyalok, és démonok - 1 kiadás (2009. február) 48. old              
E könyvecske a következő témákban ad nagyobb világosságot: Lucifer bukása - Sátán terve Isten trónjának elfoglalására - Hogyan tervezte lázadásának folytatását a sátát - A Föld lesz az új hadszíntér - A sátán és Jób - A sátán legyőzése


DR. E. W. KENYON:

1./ Vérszövetség – 2. kiadás (2003) 75 old.                                                            

A Biblia két szövetségből, szerződésből áll. Ez a tanulmány megértést ad azoknak, akiket valóban érdekel, hogy az Újszövetségben Isten milyen áldásokat biztosít az Ő teremtményeinek. Felismerhetjük a könyvből: mint a szövetség tagjaihoz, hozzánk tartozik a menny minden erőforrása és hatalma.

2./ Jézus csodálatos neve – 1. kiadás (1999) 130 old.                                         

A könyv izgalmas módon fedi fel azt, hogy milyen erő és hatalom van Jézus nevében, és azt, hogy a hívőnek joga van használni ezt a nevet. Ha azt akarjuk, hogy megváltozzon az életünk, ez a könyv kötelező olvasmány legyen minden keresztény testvérünk számára.

3./ Az új teremtés valósága – 1. kiadás (2000) 240 old.                                        

Felfedi azt a titkot, amit a pszichológusok oly régóta kutatnak. A titok a „belső ember”, az újjáteremtett szellem, az embernek az a része, amellyel Isten foglalkozik. Gondolatok arról a harcról, amit az újjáteremtett szellem folytat az érzékekkel, amik a külső embert uralják. Megtudjuk, hogy valójában Krisztus mivé tett minket az Ő hatalmas megváltói munkája során.

4./ Mi történt a kereszttől a trónig – 1. kiadás (2001) 265 old.                             

Hosszú idő óta elrejtett igazságok tárulnak fel, amelyek izgalomba hoznak és megdöbbentenek. Az egyház még sohasem értette meg teljes szellemi jelentőségét annak, ami a kereszten és az azt követő három napon történt. Ezeket az életbevágó igazságokat minden kereszténynek ismernie kell, ha győztes életet akar élni!

JIM SANDERS:

1./ Alapvető tanítások a Bibliából – 3. kiadás (2003) 100 old.                      

A Biblia egy csodálatos kincsestárház, amelynek ajtaja megnyílik a tanítások megértésével. A könyv alapvető tanításokat tartalmaz a Bibliából: a szellemi újjászületésről és üdvösségről, Jézus nevében rejlő erőről és hatalomról, a szent gyógyulásról és a hamis prófétákról.

2./ Az Evangélium dióhéjban – 3. kiadás (2003) 85 old.                                        

Das Evangelium in Kürze  (német nyelven)                                                              

Sok témát lényegre törően dolgoz fel, ami igen hasznos azok számára, akik az első lépéseket teszik a Biblia világának felderítésében. A tanításokból könnyen megérthető az Evangélium lényege: melyik az Atyához vezető út, mit jelent Krisztus megváltása, miért jött a földre és mit tett értünk Jézus, milyen jogot kaptunk Jézusban, hogyan lehet megszerezni és megtartani a gyógyulást, jólétet, gazdagságot.

3./ Gyermekek imakönyve – 2. kiadás (2003)   20 old.                                        

Ennek a keménytáblás könyvnek minden lapja Jézus szeretetére emlékeztet. A rövid és egyszerű imádságok és a kedves rajzok egyaránt megérintik a gyermekek nyitott szívét. A felnőttek számára is sok meghitt percet tartogat e könyv, ha gyermekeikkel együtt elkezdik forgatni. Minden „kicsi” és „nagy” olvasó számára ez a könyv használata elősegíti Isten és Jézus határtalan szeretetének mélyebb megismerését.

4./ Imádságok a Biblia alapján I. rész (kék imakönyv) – 7. kiadás (2004)121 old.   

Rugaciuni pe baza Biblie I. (román nyelven)                                                                 

Modlitby na zaklade Biblie I. (szlovák nyelven)                                                             

5./ Imádságok a Biblia alapján I. rész (A/4 spirál) – 1. kiadás (2004)121 old.         

6./ Imádságok a Biblia alapján II. rész (zöld imakönyv) – 7. kiadás (2004)144 old   

Rugaciuni pe baza Biblie II. (román nyelven)                                                                 

7./ Imádságok a Biblia alapján II. rész (A/4 spirál) – 1. kiadás (2005)148 old.        

Az imakönyvekben olyan imádságok találhatók – magunkért, családért, másokért, országért, bűnbocsánatért – amelyeknek minden sora a Biblia egy-egy Igéjén alapul. Ezeknek az imáknak az erejét mindenki megtapasztalhatja, aki rendszeresen használja azokat gyógyulásra, anyagi áldásra, megerősítésre. Az áldás nem marad el, mert Isten Igéje soha nem hagy cserben. A sikeres imaélet Isten Igéjének a rendszeres megvallásán alapszik! A spirálos kivitelű imakönyvekben a margón az alkalmozott Igék is olvashatóak.

8./ Hited megtartott téged – 3. kiadás (2001) 130 old.                                              

Azoknak segít ez a könyv, akik úgy érzik, az életük kudarcba fulladt, és nem látják a kiutat. Az egyetlen megoldás: meg kell ismerni Isten útjait. Aki megtanulja a szellemi törvényszerűségeket és működteti a bibliai hitet, annak az élete jó irányba kezd el változni. 

9./ Akinek sebeivel gyógyultatok meg – 2. kiadás (1997) 180 old.                          

Durch Seine Wunden seid Ihr geheilt (német nyelven)                                                   

Prin ranile Lui ati fost vindecati (román nyelven)                                                            

A könyv a Biblia igazságát tárja elénk a gyógyulásról. Fontos megérteni, hogy a betegségek nem Istentől származnak, de a gyógyulás Isten megváltási tervének része. Megismerhetjük azt is, hogyan tudjuk megszerezni és megtartani a gyógyulásunkat. Igei megértést kapunk az egészségről, mert a helytelen gondolkodás, a téves hit és a rossz megvallás akadályozzák a gyógyulást. Jézus a kereszthalálával megszerezte a gyógyulásunkat, az a miénk!

10./ Íme, eljövök hamar: Jelenések I. rész – 2. kiadás (2003) 150 old.                  

    Iată, Eu vin curând (román nyelven)                                                                              

11./ Én vagyok az Alfa és az Omega: Jelenések II. rész – 1. kiadás (1999) 160 old.

A két könyv elolvasásával lehull a lepel az idővégi történésekről, megnyílnak számunkra a titkok a közeljövőben bekövetkező eseményekről, mint pl. az elragadtatás, Jézus második eljövetele vagy a hét év megpróbáltatás. Sokan félreteszik e témát, mert nem az Igén alapuló tanítások félelmet okoznak bennük. De ha Isten Szellemétől vezérelve olvassuk, akkor kimondhatatlan örömöt és hálát érezhetünk a Mennyei Atyánk iránt, Aki kimenti az Ő gyermekeit a megpróbáltatás alól.

12./ Amit tudni kell az imádságról – 1. kiadás (2003) 195 old.                                  

Kihez imádkozunk? Miért imádkozunk? Hányféle imádságról tanít a Biblia? Miért nem kaptunk választ az imánkra? Ez a könyv választ ad e kérdésekre. Segít abban, hogy gazdagodhassunk üdvösségünk áldásaiban az imáink által, és könyörgéseinkkel áldássá lehessünk az elveszett világ számára.

JOHN HAGEE:

    1./ Visszaszámlálás Jeruzsálem fölött
– 1. kiadás (2006. szeptember) 220 old.        

Figyelmeztetés a világnak! Az iráni elnök szerint: "Izraelt el kell törölni a föld színéről." Lehet, hogy ez a vég kezdete?
KETYEG A VISSZASZÁMLÁLÁS. Elkerülhetetlen a nukleáris konfliktus Iránnal. A jeruzsálemi csata elkezdődött, és ez a háború a föld minden lakóját érinteni fogja.
Iran és Izrael nukleáris viharának szele mar érződik, és a gyülekező felhők árnyat vetnek az Egyesült Államokra és a világ minden nemzetére.
MEGDÖBBENTŐ INFORMÁCIÓK A KÖZELGŐ HÁBORÚRÓL:

    • A Pentagon forgatókonyve az atomfegyverek bevetésére legalább hét ország ellen
    • Az Egyesült Államok bunker-romboló mini-atombombája
    • Hogyan segíti Iránt Oroszország, Franciaország és Németország a nukleáris holokauszt megvalósításában?
    • Hogyan érintené Amerikát egy Jeruzsálem elleni támadás?

A sikerszerző John Hagee a ,,Visszaszámlálás Jeruzsálem fölött” című könyvében felvázolja Irán fenyegetéseit, Izrael stratégiáját és azt, hogy mindez hogyan hatna az Egyesült Államokra. Hiheti-e bárki is azt, hogy az Iránt jelenleg irányító iszlám fanatikusok ne használnának atomfegyvert Izrael, Amerika vagy bármelyik más ország ellen?
Hagee sorra veszi azokat az okokat, amelyek miatt Izrael és a radikális iszlám soha nem fog megbekélni egymással. A szerző meggyőző képet fest arról, hogy miért kell a keresztényeknek Izraelt támogatniuk.
,,Azok a nemzetek részesülnek Isten áldásaiból amelyek igazodnak az Ő cé!jaihoz. Aki viszont szembeszáll az Isten terveivel, arra gyors és határozott itélete sújt le.”


EGYÉB:

Szent Biblia  –  megújított Károli kiadás!   (ÓSZ: 916, ÚSZ: 349 old.)             

Nagyméretű – 3. kiadás (2002.), kék és bordó kivitelben (25x17 cm)                                        

   
Kisméretű 5. kiadás (2009.) keménytáblás kivitelben, kék és bordó színben (belív 132x189 mm)  

A Krisztus Szeretete Egyház gondozásában megjelent Szentírás tartalmazza az Ó és Újszövetséget. Ezen Biblia kiadóit az a szándék vezette, hogy a vizsolyi Bibliát szellemi és nyelvi értelemben kényelmesen olvashatóvá tegyék anélkül, hogy az eredetinek ihletettségét és szépségét megsértenék. E munkára maga Károli bátorítja az utánuk következőket, biztatván, hogy jobbítsák meg az ő fordítását. Károli szavai ezek: „... ki tilthat meg minket, hogy ne kövessük azt, aki jobban és igazban fordította másnál a Bibliát.” Így az eredeti héber és görög szövegnek megfelelően megkülönböztették a ’szellem‘ és ‘lélek‘ szavakat a maguk helyén, és a nyelvileg és gondolatilag is nehezen gördülő igehelyeken segítségül hívtak pontosabb, érthetőbb fordításokat. Legfőképpen a King James-féle megújított angol fordítást és annak felosztását. Egyes helyeken a felosztás megváltoztatása miatt más bibliákhoz képest igeszám eltérések lehetségesek. A könnyebb eligazodáshoz és az Ige szellemi megértéséhez megújításra került az utalásrendszer is. A Biblia nem más, mint Isten szava hozzánk, az Igén keresztül.

 

Dicséretek – Dalszövegek ABC-sorrendben (2009.)                                     

Regiszter
– öntapadó fülecskék a bibliai fejezetek megjelölésére                       

Örömhíradó – újság a gyógyulásokról, gyarapodásról és az Úr csodáiról. (Az alkalmak listáját tartalmazó betétlap külön kapható)

ÚT ifjúsági magazin                                                                                  

Könyvjelzők, Jézus kártyák