2008. 02. 22. 


LEHETSÉGESSÉ TENNI A LEHETETLENT

Kenneth Copeland

 

Hogy viszonyulsz a lehetetlenhez?

Annak, aki nem tette élete urává Jézust, ez a kérdés nagyon különösnek tűnik. A természeti emberek – akik e világ rendszerének törvényei szerint élnek – soha nem gondolkoznak ilyen dolgokról. Az ő elméjükben a lehetetlen az egyszerűen lehetetlen.

De ha hívő vagy, tudod, milyen is ezt a kérdést feltenni… nem is csak egyszer, hanem újra, és újra. Tudod, milyen is az, amikor a Szent Szellem szembesít egy kihívással, messze azon túl, amit a képességeiddel valaha is el tudtál volna képzelni, hogy mi módon szállj vele szembe.

Lehettek olyan idők, például, amikor az Úrtól ezt hallottad: – Azt akarom, hogy szabad légy az aggodalmaktól –, miközben a számláid messze a jövedelmed felett tornyosultak, és úgy tűnt, soha nem tudod kifizetni azokat. Vagy amikor ezt hallottad Tőle: – Kelj fel, és gyógyulj meg –, annak ellenére, hogy az orvosod azt mondta, már soha nem leszel jobban. Talán volt idő, amikor azt hallottad Tőle: – Menj, és hirdesd az Evangéliumot az egész világon –, miközben annyi pénzed se volt, hogy kimenjél a városod határain túlra.

Mit tettél, amikor ezeket hallottad?

Nagyon valószínű, hogy elsápadtál, és közben azonnal elkezdted megmagyarázni az Úrnak, milyen lehetetlen dolgot parancsolt neked.  

-------------------------------------------------- 

De ne érezd magad rosszul. Nem te vagy az első személy, akinek megremegtek a térdei Isten egy lehetetlennek tűnő megbízásától. Valójában egy jó kis bibliai társaságban vagy. Pontosan ugyanott, ahol az Izrael által valaha ismert legnagyobb vezető, aki bevitte őket az Ígéret Földjére: Józsué.

Miután rengetegszer elolvastam Józsué könyvét, arról győződtem meg, hogy amikor Isten elkezdett neki utasításokat adni (1. fejezet), Józsué mélyen megrázkódott az előtte lévő feladat nagysága miatt.

Végül is át kellett vennie Mózes szerepét. (Hogy tetszene, ha helyettesítened kellene azt, aki kettéválasztotta a Vörös-tengert?) Az volt a feladata, hogy ennek a nemzetnek az embereit – akik közül sokan nem voltak teljesen biztosak abban, hogy Józsuét Isten hívta el a vezető szerepre – bevezesse arra a földre, ami tele volt erős, ellenséges harcossal. Mihelyt pedig elfoglalták, felelős volt a terület kétmillió izraeli közötti szétosztásában. És pontosan tudta, hogy ezek az emberek hajlamosak rosszindulatúvá válni a föld kiosztásánál.  

-------------------------------------------------- 

Biztos vagyok benne, hogy Józsué teljesen zaklatottá vált, amikor ráébredt, hogy nincs meg a megfelelő tudása, tapasztalata, nincsenek természetes képességei a munka elvégzésére. Sőt, Isten sem szólt Józsuénak ezekről a dolgokról. Egyszerűen csak ezt mondta:

 

Amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; hogy boldogulj mindenben, amiben jársz! El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. (Józsué 1.5-9)

 

Figyeld meg, volt egy kifejezés ebben a szakaszban, amit Isten háromszor ismételt el. Mivel Isten nem dobálózik a szavakkal, ha valamit egymás után háromszor mond, nekünk kétség nélkül figyelmezni kell rá. Ezért nézzük meg ezeket a mondatokat.

A 6. Igében ezt mondja: Légy bátor és erős.

A 7. Igében ezt mondja: Csak légy bátor és igen erős. 

----------------------------------------------- 

Újra a 9. Igében ezt mondja: Avagy nem parancsoltam-é meg: légy bátor és erős?

Isten nem mondott Józsuénak túl sok dolgot. Nem mondta: – Menj és tervezd meg, hogyan jussatok át a folyón. Nem mondta: – Ellenőrizd a harci képességeiteket, és nézd meg, van-e megfelelő tűzerőtök a föld meghódítására.

Azt mondta: – Csak… (Látod ezt? Csak!) Csak légy bátor és igen erős! Más szavakkal: – Józsué, a te részed a megbízatásban, hogy légy bátor és igen erős. Minden másról Én viselek gondot. Én győzök a csatákban. Én tartom hadrendben az embereket. Én fogom megmutatni, hogyan oszd fel a földet. Te csak legyél bátor!

Az előttünk lévő lehetetlen kihívásokkal szemben Isten ugyanazt az utasítást adja nekünk is, amit Józsuénak adott. Azt mondja: – Légy bátor és igen erős.

Nem mondja: – Imádkozz, és megerősítelek téged. Azt mondja: – Te legyél erős, de ne a te képességedből, hanem az én hatalmamból.

Lássuk tisztán, bátornak lenni a mi felelősségünk, nem pedig egy „vagy elveszed, vagy nem veszed” lehetőség. Ez egy parancsolat. Ezért vizsgáljuk meg kicsit mélyebben a tárgyalt bátorságot.

Az eredeti héberben a bátorság szó annyit jelent, mint élesnek, készenlétben állónak, tisztafejűnek lenni. Azt is jelenti még, hogy erősnek és szilárdnak lenni. Amikor megnéztem a szilárd szót az értelmező szótárban, azt találtam a jelentésére, hogy megerősített, megalapozott és jól megkeményített.  

------------------------------------------------ 

Bátorság nélkül soha nem leszel képes arra, hogy bármiért is megállj Isten Igéjén. Nem leszel képes elvenni, amit Isten ígért neked, mert jön majd a félelem, és kilopja a hitet a szívedből.

A félelmed helye a bukásod helye. Ahol a félelem kezdődik, a hit ott végződik. Bátorság kell ahhoz, hogy megállítsd a félelmet, újra és újra visszanyomva, mígnem a „ne félj” valósággá nem válik az életedben.

Hogyan tudod ezt megtenni?

Menjünk vissza a Józsué 1.8-ra, és meg fogjuk látni. Itt megadja nekünk Isten a kulcsot, hogyan építsük a bátorságunkat:

 

„El ne távozzék e törvénynek könyve (mi most az Újszövetség alatt vagyunk, ezt a könyvet még inkább az „ígéret könyveként” olvashatjuk) a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz.”

 

Erőssé és igen bátorrá válsz, ha az ígéret könyvén gondolkodsz éjjel és nappal, egészen addig, mígnem Isten beülteti a szívedbe azt, hogy a lehetetlen ne csak lehetségesnek, hanem könnyűnek is látszódjon.

Ne ugorj előre és kényszerítsd magad a cselekvésre, amíg reszketsz a félelemtől. Lazíts! Isten tudja, hogy amire elhívott, az lehetetlen. Tudja, hogy neked problémád van ezzel a ténnyel. Nem bánja a várakozást, míg merítesz az Igéjéből és kifejleszted azt a bátorságot, amire a lehetetlen feladathoz szükséged van. 

-------------------------------------------------- 

Láthatod, nem kell pánikba esned. Csak emlékeztesd magad, hogy amíg van Bibliád és van hited, mindent meg tudsz tenni, amit Isten mond neked. Nem számít, milyen nagy, vagy milyen kicsi a bankszámlád. Nem számít, mennyi akadály kerül az utadba. Meg tudod tenni.

Vesd magad mögé gyöngeségeidről szóló gondolataidat, és helyette összpontosíts Isten mennyei képességeire. Kezdd el mondogatni magadnak: – Halleluja. Isten velem van! Soha nem hagy el engem, sem el nem távozik tőlem, nem hagy támogatás nélkül. Nem teszi. Nem teszi. Nem hagy a legkisebb mértékben sem segítség nélkül, nem hagy cserben, nem hagy elveszni! (Zsid. 13.5, Bőv. ford.)

Nyisd ki a Bibliád és válaszd azt, hogy hiszel annak, amit rólad mond. Úgy kezeld, mint Isten neked szóló vérszövetségi esküjét. Tartsd a szemeid előtt. Tartsd a füleid előtt. Tartsd az ajkaidon. Hozz egy minőségi döntést, hogy lerögzíted magad hozzá, egészen addig, míg Isten ereje magától felemelkedik benned és legyőzi a félelmet.

Hozz egy döntést, hogy erős leszel és igen bátor – és ahogy Józsué –, válaszd azt, hogy megteszed a lehetetlent!BÉKEVÁR FŐOLDAL