2005. 08. 23.

„Ez a te napod” televíziós műsor (2005)
Benny Hinn evangélista vendége: Dr. Nasir Siddiki

A MAG-BIZNISZ 

2. rész 

B: Nagyon örülök, hogy Dr. Siddiki és felesége, Anita ismét itt vannak velünk. Mondjatok rájuk mindannyian áldást! Micsoda áldás volt számunkra tegnap, amikor megtudtuk, hogyan gyógyította meg Isten ezt a férfit az övsömörből. Szentek, nézzétek meg még egyszer ezt a képet. Döbbenetes, amit Isten tett érted! Itt feküdtél egy kórházban évekkel ezelőtt. Akkoriban nem voltál keresztény, muzulmán voltál. Jézus Krisztus bejött a szobádba és meggyógyított téged.

S: Igen.

B: És megmutatta Magát neked.

S: Igen, Benny.

B: Később Isten meggyógyította a feleségedet szklerózis multiplexből. És most mindketten Istent szolgáljátok. Te a hit és az erő embere vagy, és én nagyon szeretem ezt! Dicsőség Istennek!
Tudjátok, nagyon izgalmas látni, miket vitt véghez Isten. Indiában voltál, ahol ötvenezren jöttek el… Mondd el újra, mi történt!

S: Igen, Indiában voltunk, egy nagy összejövetelt tartottunk, ahol ötvenezer ember nyert üdvösséget, gyógyult meg és szabadult meg. Sri Lankán hatvanezer, Dél-Afrikában negyvenezer. Az ébredés az egész világon előtör.

B: Ez csodálatos! Azt szeretném, ha beszélnél nekünk a bővölködésről, az anyagi gyarapodásról. Hogyan kezdődött ez az egész? Tegnap hallhattuk, ahogy a gyógyulásodról meséltél, és arról, hogy mentett meg téged az Úr. Hogyan kerültél ebbe a szolgálatba?

S: Egy könyvet olvastam, és öt év alatt kiépítettem egy három millió dolláros céget erre a könyvre alapozva, amit Bibliának hívnak. Isten kihozott engem az üzleti világból a szolgálatba: vállalati üléseken kezdtem tanítani, a siker alapelveit az üdvösség nélküli üzletembereknek. Hallani akarták, és én a Példabeszédek könyvéből idéztem, mert Salamon volt a világon a leggazdagabb ember. Salamonnal ugyanis nem volt bajuk – Jézusról nem akartak hallani, de Salamonról igen. Minden héten erről tanítottam, és több mint kétszázan adták át az életüket Jézusnak azáltal, hogy a Példabeszédek könyvét hallgatták.

B: Miről tanítasz? Hadd halljuk, amit ezeknek az embereknek mondtál, és más dolgokat is.

S: Az Úr azt mondta nekem, hogy a földre most három aratás érkezik. Három aratás. Az első az anyagiak aratása.

B: Tehát ezt az Úr mondta neked.

S: Igen. Három aratás érkezik most a földre.

B: Most.

S: Igen, ebben az időben, most. Az első az anyagiak aratása. Az Ige azt mondja, hogy a bűnös vagyona az igaz számára tétetik el. Imádkoztam ezzel kapcsolatban és az Úr azt mondta, hogy már nem gyűlik többé, hanem hozzánk jön. Egy pásztor már kapott egy egymillió dollárra kiállított csekket egy embertől. Ez most történik. Ez zajlik Dél-Afrikában, Európában, egész Amerika-szerte. Megkérdeztem: Uram, hol van ez az Ige? Tudjátok, meg lehet kérdezni Istent az Ige felől. Ő írta ezt a könyvet. Elvezetett az Apostolok Cselekedetei 2, 17-re. Amikor Péter lement, megnyitotta a száját, és prédikált. És azt mondta, az utolsó időkben Isten minden testre ki fogja tölteni az Ő Szellemét. Ismered ezt az Igét, 2, 17. Azt mondtam: Igen, Uram, ezt tudom. Azt válaszolta: Péter semmi eredetit nem mondott, itt Jóel prófétát idézte. Nézd meg a Jóel 2, 28-at! Kikerestem ezt az Igét, és tudod, mit mond? Az Úr minden testre ki fogja tölteni az Ő Szellemét. A fiatalok látásokat látnak, az idősek álmokat álmodnak. A ti fiaitok és leányaitok prófétálni fognak. Pontosan ugyanaz az Ige volt. De egy szó hiányzott. A Jóel 2, 28 így hangzik: És azután Isten ki fogja tölteni… Azt gondoltam: Nos, ha itt benne van az azután szó, valaminek történnie kellett előtte, különben nem használná itt ezt a szót. Ezért előre mentem néhány verset, a Jóel 2, 24-re. Így szól: „És megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat.” A 25-26-os versek megerősítik azt, hogy az anyagi aratásnak meg kell előznie a lelkek aratását. Az Úr tehát azt mondta, hogy az első aratás, ami most érkezik, az anyagiak aratása. Ez van most a földön, és a Krisztus Testéhez jön.

B: Ez akkor az első aratás. Mi a második?

S: A második a csodák aratása. A feleségem és én élő, két lábon járó csodák vagyunk. Az Úr szólt hozzám és azt mondta, hogy több csodát fogunk látni megtörténni mostantól addig, amíg Jézus eljön, mint a kétezer év során.

B: Ezt teljes szívemből hiszem. Ezt teljes szívemből hiszem!

S: Aztán azt mondta, hogy ez a két aratás: anyagiak és csodák, ezek fogják megalapozni a harmadik aratást, ami természetesen a lelkek aratása. Isten szíve a lelkek után vágyik. De tudjátok, az utóbbi száz év alatt, minden ébredés, megújulás, amit láttunk elkezdődni, …tudjátok, mi történt velük? Kialudtak. Kialudtak a tudás, az ismeret hiánya miatt. A gyülekezet nem lehet többé szegény. Öt milliárd ember van itt, akinek hallania kell ezt az evangéliumot. És ha mi nem jövünk erre rá, a világ nem fog. Ki kell jönnünk az adósságokból… Az Úr szólt hozzám, (az adósságról beszéltünk, és te is anyagaikról beszéltél), az Úr pedig azt mondta, beszélj nekik az adósságról. Az adósság nem az Istentől való áldás az Ő népe számára. Az adósság (debt) d-vel kezdődik, az ördög (devil) is d-vel kezdődik, a betegség (disease) is. Lehet, hogy ez az ördög betegsége a gyülekezeten? Amikor adósságban vagyunk, akkor ellenkező irányban áramlik a gazdagság. A keresztények gazdagsága tétetik el a bűnösök számára, kamatostul fizetünk. A jelzálog (mortgage) két szóból ered: mort és gage. A mort egy latin szó, ami halált jelent (mors). Ebből származnak a (mortuary-temető, halottasház, mortician-temetkezési vállalkozó és mort-halál) szavaink is, a jelzálog (mortgage) első fele innen ered. A zálog (gage) jelentése eredetileg ’szorítás’ (grip). Tehát a jelzálog (mortgage) jelentés: halálos szorítás. Uuhhhh!
Jézus azt mondta, hogy nem szolgálhatunk Istennek és a Mammonnak is. Mammon a pénz szíriai istene. Ki kell kerülnünk az adósságból. Hogyan jöhetünk ki az adósságokból? Ez egy jó kérdés. 2Péter 1, 3. Az egész imaéletemet megváltoztatta ez.

B: Ez az Ige.

S: Igen, ez az Ige. 2Péter 1, 3: „Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és istenfélelemre való.” Azt mondtam: Igen Uram, ezt tudom. De így szólt: Nem, nem érted. Ezt a szót: megajándékozott (bestowed) úgy is fordítják: adatott (given) vagy átengedett (granted). Felfigyeltél rá, hogy mindegyik mindig múlt időben van? Isten nem adni fog nekünk valamit, Isten már mindent odaadott nekünk. Tehát … nem arról van szó: Uram, adj nekem dolgokat! A kérdés az, hogyan tudod elvenni azt, amit már neked adott! Semmi sem jön a mennyből a földre. Az összes pénz, amire az Ige hirdetéséhez szükségünk van, itt van a földön, most. Minden, amire szükségünk van ahhoz, hogy kikerüljünk az adósságból, itt van a földön, most. Minden itt van. Ez olyan, mint amikor egy ember így kiált: Istenem, ments meg, üdvözíts! Az Atya lenéz a mennyből, és így szól Jézushoz, aki a jobbján van: „Miről beszél ez az ember?” Jézus azt válaszolja: „Nem tudom, kétezer évvel ezelőtt az emberiség összes bűnéért megfizettem az árat. Azt hiszem, egyszerűen csak nem tudja ezt.” Isten népe soha nem a pénz hiánya miatt vész el, hanem az ismeret hiánya miatt. Volt egy asszony, aki ezt kiáltozta: „Gyógyíts meg a rákbetegségből! Uram, gyógyíts meg!” Az Atya lenéz a mennyből és így szól: „Jézus Fiam, miről beszél ez az asszony?” Jézus így felel: „Nem tudom, kétezer évvel ezelőtt megsebesíttettem. Elhordoztam minden betegséget és gyengeséget. Neki nem kell hordoznia. Azt hiszem, nem tudja ezt.” Isten népe az ISMERET hiánya miatt vész el. Egy ember ezt kiáltozza: „Uram, adj nekem egy autót! Adj egy házat! Adj ezt, adj azt.” Az Atya letekint rá és azt mondja: „Nem tudom, miről beszél.” Jézus így válaszol: „Nem, nem. Galata, harmadik rész. Én megszabadítottam őt a törvény átkától. A szegénység átkától. Átkozott, aki fán függ. És nemcsak hogy megszabadítottam a törvény átkától, de szabaddá tettem Ábrahám áldására. Ez már elvégeztetett.” Az Atya leült, Jézus leült. Amikor felkiáltunk, Ő nem járkál fel-alá azt kérdezve: Hogyan jutottunk ide? Ő a kezdettől fogva látta a véget. Ő elrendezett és elültetett mindent, amire szükségünk van ahhoz, hogy kikerüljünk az adósságból.

B: Ez nagyon tetszik!

S: Hogyan lesz ez? Hogyan csináljuk? A válasz… Először az 1Mózes 1, 29-et nézzük, nem kell odalapoznotok. 1Mózes 1, 29. Volt szegénység az Éden kertjében? Nem! Miért nem volt szegénység? Mert Isten megparancsolta a földnek az 1Mózes 1:11-ben: Föld, hozz gyümölcsöt! Ezért nekünk csak annyit kellett tennünk… Megparancsolta, és a földnek most nincs más választása, mindenképpen gyümölcsöt kell hoznia. Csak egyetlen esetben nem kell ezt megtennie: ha nem érinti mag. Tehát, hogy biztosítva legyen Ádám élelme, az 1Mózes 1, 29-ben Isten így szól Ádámhoz: „Neked adok minden MAGOT, ami megtermi majd az eledeledet. Neked azt kell tenned, hogy a GYÜMÖLCSÖT eszed meg, nem pedig a MAGOT.” Mit ad ma Isten az embereknek? Magot. Mit adott Noénak… amikor Noé betette a bárkába azokat az állatokat, figyeljük meg, hogy nem két hím volt… Nem, egy maggal teli bárkája volt. Mit adott az első embernek ellátásul? Magot. Dicsőség Istennek! Pásztor Benny, Isten megteremtette a földet, és a Napot, a holdat, a csillagokat. És mindenről, amit teremtett, azt mondta, hogy jó. Aztán megteremtette az embert. És magot adott neki, megadta neki a képességet, hogy teremtsen. És ez volt az első alkalom, hogy azt mondta: Ez nagyon jó. Mit ad ma Isten a kezünkbe? Magot. 2Korinthus 9, 10.

B: Drága szentek, nem akarom, hogy lemaradjatok arról, amit az előbb hallottunk. Tehát: Isten megparancsolta a földnek, hogy hozzon gyümölcsöt. Kiadta a parancsot a szaporításra. De nektek adja a magot. Tehát a földnek megparancsoltatott, hogy teremjen, de anélkül, hogy ti elvetnétek bele a magot, nem teszi meg.

S: Így igaz! Pontosan így van. Ott lehet a kezedben az összes mag, de soha nem hoz elő aratást, ha nincs elvetve. Mit kell most Istennek tennie? Már mindent megparancsolt, csak annyit kell tennie, hogy ad valamit a kezünkbe, valamit, amit úgy hívnak: mag. 2Korinthus 9, 10. Mit ad Isten? Magot ad a magvetőnek, kenyeret eledelül. És aztán megsokasítja a magot. Mit ad hát Isten? Magot. Istenhez szaladunk autóért, Istenhez futunk házért. Tudjátok, Istennek nincs használtautó telepe a mennyben! Nincs bútorraktára a mennyben! Minden a földön van! Mire van hát szükségünk? Ne dolgokért fussunk Istenhez, ne aratásért fussunk Istenhez! Azért szaladjunk Istenhez, amiben partner: és ez a mag-biznisz. És mit tesz Ő? Minden kereszténynek ad magot? Nem, pásztor Benny. Magot csak a…

B: Magvetőnek ad.

S: Ki a magvető? A magvetés nem az, amit vasárnap reggel teszel. A magvetés egy életmód. A magvető olyan valaki, aki minden reggel, amikor felkel, azt mondja: „Mindenem, amim van, már az Övé. Mert megvett engem a Bárány vérén. Uram, mit akarsz, mit tegyek?” Lehet, hogy így szól: bátorító szavakat vess. Ezt kell tennünk. Lehet, hogy egy pár cipőt. Meg kell ezt tennünk. Bármit mond nekünk, meg kellene tennünk. Miért nőtt meg hatalmasan a gyülekezet az Apostolok Cselekedeteiben? Egyetlen vers a negyedik fejezetben. Nem volt egy szűkölködő sem köztük. Amikor megkapjuk ezt a kijelentést, hogy Isten magot adott a kezünkbe, nem aratást – akkor, amit teszünk a maggal, az meghatározza azt, hogy látni fogjuk-e az aratást. Miért? Magot ad a magvetőnek, kenyeret eledelül. Amikor Isten arra használ téged, hogy vessél, táplálni fog téged. Soha nem hagyta el az igazat, és nem hagyta, hogy kenyeret kéregessen. Most sem fogja. És mit tesz azután? Megsokasítja. Mit sokasít meg? Nem a megtartott magot, hanem az elvetett magot. Továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy Isten megsokasítsa a megtartott magunkat, és még mindig azon csodálkozunk, miért nem teszi. Miért volt ez olyan fontos? A válasz: János 12, 24, ha odalapozunk, megtaláljátok a nyitját.

B: Te vagy az egyik legjobb bibliatanító! Ezt még soha nem hallottam! Nagyszerű vagy! Hallottam már tanításokat a gyarapodásról, de ez az ember mindent felülmúl. Nagyon szeretem. És csupa Ige, ti is szeretitek, ugye?

S: A János 12, 24-ben ezt mondja Jézus: „Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem [aratást hoz az a mag].” Jézus soha nem azt mondta, hogy Isten hozza elő az aratást, azt mondta: a mag! Mit mond hát ez nekünk?

Az első: az aratás egész idő alatt a magban volt. Második: a magnak hatalma van teremni. A mag csak akkor éri el a célját, ha el van vetve. Ha soha nem hal meg a te céljaidnak, hogyan tudná valaha is véghez vinni Isten célját? Mit tesz hát Ő? Magot ad neked. És mikor az a mag elvettetik… A világ azt kérdezi, hány mag van egy almában. Isten azt nézi, hány alma van egy magban. Hol volt az évek során az az almafa? Elrejtve egy magban! Hol volt a narancsfa? El volt rejtve egy magban. Hol van az az új ház, amit hittel vittünk Isten elé? El van rejtve egy magban. Hol van az az autó, amit Isten adni akar nekünk? El van rejtve egy magban! Minden, amire szükségünk van, el van rejtve egy magban – ezért hogyan tölti be Isten a szükségemet? Magot ad nekem!
Te a szükségeidről beszélsz Istennek, és Ő azt mondja neked: vess magot!

B: Ezt ismételd meg!

S: Te a szükségedről beszélsz Istennek, és Ő azt fogja válaszolni: Vess magot! Miért? Mert a szükséged betöltéséről a mag gondoskodott. És teljes lényemmel hiszem, hogy azok az emberek, akik ki akarnak kerülni az adósságokból, azok, akik az anyagi áttörésben hisznek, akik most néznek bennünket, azoknak, akik olvassák ezt, most rögtön imádkozniuk kell, és meg kell találniuk, milyen magot kell elvetniük.
Mondok még egy Igét. Figyelj! Soha ne a dolgokért imádkozz! Mindig magért imádkozz, a dolgokért való magért! Minden, amit mi valaha a szolgálatunkban kaptunk: az épület, az autónk, az otthonunk, minden felszerelés… Semmi nem úgy jött, hogy ezekért imádkoztunk, hanem azáltal, hogy elvetettük a magot, amit Isten adott nekünk. A kulcs ehhez a Lukács 6, 38-ban található. Nagyon jól ismert Ige. Jézus így szólt: „Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az…

B: ... emberek."

S: Nem Isten!!! Semmi nem Istentől jön! Abban a házban, amire szükségünk van, most lakik valaki. Az autót, amire szükséged van, valaki vezeti most. Ahhoz a pénzhez, amire szükséged van, hogy kikerülj az adósságból, ahhoz valaki ragaszkodik most. Mi Istenre várunk, Isten ránk vár! Mindketten várunk, senki sem tesz semmit. Senki, semmit. Tehát: az emberek adják. Itt jön a kulcsszó.

B: Figyelünk.

S: Isten szólt a földhöz, ugye?

B: Igen.

S: Mit parancsolt a földnek?

B: Hogy hozzon gyümölcsöt.

S: A föld a területet és annak lakóit jelenti . Hadd magyarázzam meg! Miből lett az ember? A földből. Mi Jézushoz megyünk, de a testünk itt marad. Porból porrá lesz. Ezért az, hogy a föld gyümölcsöt terem, azt jelenti: amikor egy szolgálatnak adsz - mint mondjuk a tiéd, és a munkának, amit világszerte végzel – akkor az az emberek kezébe kerül, akik Isten munkájára használják fel – és tudod, mit? Mivel ők emberek, akik a földön élnek, ez még mindig azt jelenti, hogy a földbe vetünk magot. És hogyan jön ez vissza? Isten kikhez szól? Emberekhez, akik szintén tagjai a földnek. Szól nekik, hogy adják vissza az öledbe a magból való aratást. Ez a parancsolat adatott az 1Mózes 1, 11-ben és soha nem lett visszavonva. Ezért amikor jó célra vetünk, vissza fogjuk kapni. Hogyan? Embereken keresztül. Ez most kemény lesz, ez most kemény lesz.

B: Ez mind az volt!

S: Vártam, vártam és vártam. Azt mondtam: „Uram! Feljebb akarok lépni, mert annyi mindent kell elvégezni.” És folytattam azt, amiről azt hittem, jól teszem: adtam pénzt az adományos ládába, küldtem pénzt a szolgálatoknak, de még mindig nem ment. Azt mondtam: „Uram! Hogyan tudok egy szinttel feljebb lépni? Nem akarok ott maradni, ahol most vagyok. Növekedni akarok, magasabbra akarok jutni. Többet akarok vetni. Ki akarok kerülni az adósságokból.” És az Úr ennek a versnek a végéhez vezetett. Így szól: amilyen mértékkel ti mértek. Nem azzal a mértékkel, amiért imádkozol. Olyan mértékkel mérnek neked is. Nem azzal a mértékkel, hogy mennyit olvasod a Bibliádat. Nem azzal a mértékkel, amennyit böjtölsz. Nem, nem! Azzal a mértékkel, amilyennel te adsz! Megkérdeztem az Urat, mit jelent ez. Ha egyet vetsz, megsokasodik, az egynek többszöröse lesz. Ha ötöt adsz, megsokszorozódik, az öt többszörösét kapod. Ha tizet adsz, sokszorosát kapod, a tíz sokszorosát. Ha húszat adsz, igen, megtöbbszöröződik, a húsz sokszorosát kapod vissza. De amíg egyet adsz, soha nem fogod a száz sokszorosát látni. Nem lehet az, hogy egy csészényit adsz és egy hordónyi sokszorosát várod vissza. Hirtelen megkaptam ezt a kijelentést. Itt voltam én Istenre várva, hogy az aratás következő szintjére vigyen. Isten pedig rám várt, hogy lépjek a magvetés következő szintjére. Amíg nem lépsz egy szinttel feljebb a magvetésben, soha nem fogod látni az eggyel magasabb szintjét az aratásnak! A Rhema bibliaiskolába jártam, és küszködtünk. Három gyermekünk volt otthon, én éppen szolgáltam valahol. Egy nap egy hölgy odajött hozzám alkalom után, elköszönt tőlem és közben pénzt tett a kezembe. Eltettem, rendet csináltam, és mentünk egy másik alkalomra szolgálni. Amikor elővettem, láttam: egy vadonatúj százdolláros. Izgatott voltam, terveim voltak vele. Megérkeztem a másik alkalomra és tíz perccel azelőtt, hogy elkezdődött volna, a terem hátsó részében voltam és egy hangot hallottam. Voltak körülöttem, de hallottam a hangot. Így szólt: „Látod ott azt a férfit a falnál? Add oda neki a száz dollárt!” Azt mondtam: „Megdorgállak, sátán, Jézus nevében!” Isten azt mondta: „Nem dorgálhatsz meg engem, az Atyád vagyok! Add oda neki a száz dollárt.” Azt válaszoltam: „De, Uram! Terveim vannak: tíz dollár tized, tíz dollár adomány, nyolcvan dollár jön nekem.” Azt felelte: Add oda neki a száz dollárt!” Erre én: „Jól van, Uram, rendben. Ötven dollár neki, ötven nekem.” Azt gondoltam, ez jó alku lenne. Isten azt mondta: „Nem. Add oda neki a száz dollárt!” Régen megtanultam: Ha a földnek javával akarsz élni, hajlandó és engedelmes légy. Odasétáltam a fiatalemberhez, kezet ráztam vele és beletettem a száz dollárt a kezébe. Azt mondtam neki: Isten szeret téged, és elsétáltam. Az Úr szólt, hogy nézzek vissza: láttam, hogy sírt. Isten tudta. Aznap este, ahogy pakoltam, valaki adott nekem egy kis köszönő kártyát. Hazamentem és mondtam a feleségemnek, hogy Isten arra használt valakit, hogy adjon nekem száz dollárt. Hűha – mondta – hol van? „Nincs nálam, oda kellett adnom. Isten mondta nekem, hogy adjam tovább. Itt van egy köszönő levélke.” Kinyitotta a képeslapot és a közepén egy 360 dollárra szóló csekk volt. Mivel százas nagyságrendben vetettem, százas nagyságrendben arattam. Amikor este lefeküdtem, megkérdeztem Istent, miért nem alakította úgy, hogy az, akié a pénz volt, találkozzon azzal, akinek szüksége volt a pénzre. Miért használt engem? Az Úr azt mondta: „Először is tudnom kellett, átmész-e a magteszten. Ha nem vetettél volna el százat, amikor arra kértelek, hogyan bíztam volna rád ezret? Ha nem vetnél el ezret, amikor ezt kérem tőled, hogyan bíznék rád egy milliót? Tehát felvitt engem a következő szintemre. Néhány hónappal később egy alkalmon azt kérte, vessek. Megkérdeztem tőle: „Uram, mit kell elvetnem?” Azt mondta, hogy ezer dollárt. Elvetettem azt az ezret, hogy megalapozzam ezt a szolgálatot. 97 napon belül, azon a napon, amikor végeztem a Bibliaiskolában, egy férfi adott nekem egy csekket, ami 16.500 dollárra szólt. Miért ezreket kaptam? Mert ezret vetettem.
Most figyelj jól, el fogom mondani az aratásodhoz vezető lépéseket. Nagyon egyszerűek. Az első: meg kell határoznod az aratást, mielőtt még meghatároznád a magot. Írd hát le most egy darab papírra, hogy mibe vetetted a hitedet. Írd le most, olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudod, írd le egy papírra. Második lépés: Imádkoznod kell. Mondd ezt: „Uram, ezt kell majd aratnom. Milyen magot vessek?” Emlékezz: azért nem tudsz aratni, mert a rossz magot vetetted el. Most ne így legyen. Akarod, hogy Isten feljebb emeljen az aratásban? Nem lehetséges addig, amíg nem lépsz feljebb a vetésben. A száz százakat terem, az ezer ezreket terem, a tízezrek milliókat teremnek. Írd le, mibe helyezted a hitedet, imádkozz, aztán vesd el a magot. Imádkozni fogunk. Isten meg fogja adni az aratást. Küldd el a magodat ennek a szolgálatnak, millióknak kell hallaniuk ezt az evangéliumot. Ez jó föld, ezért ki tudjuk árasztani a hitünket az aratásodért. Első lépés: írd le, második lépés: kérdezd meg Istent, milyen mértékkel mérd a vetést: százakat, ezreket, tízezreket, milliókat – amilyen mértékkel szeretnél kapni. Tedd meg, most. És a harmadik lépés: ahogy elküldöd, kezdj el hinni abban, hogy megkaptad, amikor imádkoztál. Ígérem neked, hogy ez a szolgálat és a szolgálat imapartnerei egybekapcsolják a hitüket a tiéddel. És a Biblia azt mondja, hogy amikor ketten egy akaraton vannak, amit kérnek elvégzi azt a mi Mennyei Atyánk. Tedd meg, most azonnal, most azonnal. Itt van a kenet. Ha az üdvösségről tanítottam volna, az üdvözítő kenet lenne itt. Ha a gyógyulásról tanítottam volna, a gyógyító kenet lenne itt. A gyarapodásról tanítottam, hogyan kerüljünk ki az adósságból. Írd le a papír hátuljára, mennyi adósságod van, és emlékezz, ha ezrekről van szó, azzal a mértékkel kell vetned, amilyen mértékkel kapni szeretnél. Így fogsz kikerülni az adósságokból. Nekünk 35000 dolláros tartozásunk volt. Megkérdeztem az Urat, mit vessek el. Megmondta nekem a pontos összeget, ahhoz a mértékhez mérten, amit kapni akartam. Elvetettem és huszonnyolc nappal később teljesen szabadok voltunk az adósságoktól! Isten ugyanezt érted is meg fogja tenni. Írd le, mennyi a tartozásod, készítsd el a magodat, küldd el ennek a szolgálatnak, és mi veled együtt ki fogjuk árasztani a hitünket, hogy meglátod az aratást az életedbe jönni. Te Istenre vártál, Ő rád várt, hogy vesd el a megfelelő magot. És együtt fogunk örvendezni, mert Isten magasabbra emel téged! Ámen.

B: Imádkozzunk! Atyám, Jézus nevében hisszük, hogy az aratás sokszorosan érkezik az Úr nevében! És az emberek áment mondanak. Várjátok el, hogy kijöttök az adósságból. Szentek, azt akarom, hogy emeljétek fel a kezeteket és dicsérjétek Őt azért, hogy kikerültök az adósságokból. Ti is, akik olvassátok. Köszönjétek meg Neki, hogy kijöttök az adósságból! Jézus nevében.  

(Az 1. részt a Gyógyulás címszónál találod meg.
DVD-n megrendelhető: konyvek@krisztusszeretete-egyhaz.hu)