2009.06.26.

Hogyan vegyük át a maximális nyereséget az elvetett magunk után?

dr. Nasir Siddiki tanítása

 

Hogyan vegyük át a maximális nyereséget az elvetett magunk után? Azzal kezdem, hogy megosztok veled néhány bibliaverset, amelyek számomra egészen megdöbbentőek. Mielőtt megtenném, hadd tegyek fel néhány kérdést.

1.   Isten akarata az, hogy te és én boldoguljunk? Igen! Ebben biztos lehetsz. Sok bibliaverset megnézhetsz, mint például a 3János 1,2 versét, amely azt mutatja, hogy Isten azt akarja, hogy jól legyen dolgunk.

2.   Istennél bőség van?  Igen! Ő teremtett – becsléseink szerint – négyszáz milliárd galaxist, amelyek másodpercenként 186 ezer mérföldes sebességgel növekednek. Azt hiszem, akkor el tudja intézni a lakbéredet is! Lazíts!

3.  Akar Isten adni?  Igen! Isten úgy szerette a világot, hogy adott. „Ha odaadta nekünk az Ő egyszülött Fiát, miért ne adna meg nekünk mindent”? (Róm. 8,32)

4.   Mi az, amit Isten ad, pénzt vagy tudást, ismeretet? Tudást. Isten szólt hozzám, és azt mondta: „Nasir, csak egy dolog van, ami közted és gazdag helyed között áll.” „Mi az, Uram?” – kérdeztem. „A tudás” – mondta. „Ez az egyetlen dolog, ami közted és a te gazdag helyed között áll. Semmi más.”

Azt kérdeztem: „Uram, erről van szó? Úgy érted, hogy csak egy kevéske tudás akadályoz meg abban, hogy belépjek az én gazdag helyemre?” „Igen” – mondta. Azt válaszoltam: „Ez nem fog többé megakadályozni! Máris keresem a tudást.” Majd még több mindent fogok tanítani azzal kapcsolatosan, amit Isten mutatott nekem, ahogy haladunk a következő pár hónapban.

5.  Mi az, amiért jön az ellenség, hogy ellopja? Az Isten Beszédét. Az ellenség akár 26 okot ad arra, hogy miért nem tudsz elmenni a gyülekezetbe vagy egy összejövetelre. Ha hallgatsz rájuk, akkor elmulasztod Isten Beszédét, és pontosan ez az, amit az ellenség akar. Az ellenség elsősorban nem azért jön, hogy ellopja a kocsidat, a házadat vagy a pénzedet. Legfőképp azért jön, hogy az Isten Beszédét lopja el. Ne hagyd, hogy lopjon tőled!

6.  Ki a felelős az én boldogulásomért, Isten vagy én? Én! Ha Józsué sikeressé tudta tenni önmagát, akkor te is sikeressé tudod tenni magadat. Isten meghatározása a jólétre az, hogy elegendő kell, hogy legyen minden szükségedre és minden jótéteményre. A bőség biztosítja a pénzügyi fedezetet épületek építésére, és megadja, ami szükséges a csűrök számára, hogy tele legyenek a betakarított terméssel, amit Isten be fog hozni.

Sose azért imádkozz, hogy Isten áldjon meg téged, a társadat, a két gyermekedet és a kutyádat. Ez nem bibliai ima. Azért kell imádkoznod, hogy tudjál olyan bőségben élni, amiből még marad minden jótéteményre, jócselekedetre is.

 

Most meg szeretnélek tanítani pár dologra, egy kicsit más szemszögből. Megkérdeztem az Urat: „Miért van az, hogy itt élhetek Tulsában, de láthatok keresztényeket, akik nem kapják meg a 30/60/100-szoros visszatérülést?” Ezek nem olyan emberek, akik nem születtek volna újjá. Olyan emberek, akik újjászülettek, gyülekezetbe járnak, és tizedet is fizetnek. Olyan emberek, akik nemcsak hűséges tizedfizetők, hanem adakoznak is. És mégsem látom, hogy az aratás megtörténne az életükben. Miért van ez, Uram? Mi a rossz, mi hibádzik az életükben? Figyeljetek rám, barátaim: Valahányszor látjátok, hogy egy keresztény áldott, ne legyetek féltékenyek. Ne legyetek irigyek. Mit kell mondanotok? „Legközelebb.” Isten nem személyválogató. Ő nem válogat és nem választ ki embereket, akiket meg akar áldani. Mindnyájunkat meg akar áldani, nemde? 

Valahányszor látod, hogy egy keresztény áldott, ne hibáztasd Istent. Isten nem személyválogató. Ne hibáztasd az Isten Beszédét. Isten Beszéde mindenkinél működik. Akarod megtudni, hogy miért nem teveled történik mindaz? Nézz a tükörbe.

Akarj megváltozni.  Ha nem látod a 30/60/100-szoros visszatérülést, ne dobd ki Isten Beszédét az ablakon. Ne mondd: „Másoknál működik, de nálam nem működik.” Ez nem helyes. Ne mondd: „Hát, Isten megáld másokat, de engem nem áld meg.” Ez nem helyes. Ő mindnyájunkat ugyanúgy szeret. Lehet, hogy ezt mondod: „Akkor hogyan lehetséges, hogy másoknál működik, de nálam nem?” A válasz: tudás, bölcsesség! A kulcs a tudás, a bölcsesség.  

Nézzük meg az áldozatokat, amelyeket Isten nem fogadott el. Lehet, azt kérdezed magadtól: „Arra célzol, hogy tényleg vannak a Bibliában áldozatok, amelyeket Isten nem fogadott el?” Igen, igaz, hogy Isten nem fogadott el minden áldozatot. Apropó, 30/60/100-szoros volt a visszatérülés az elvetett magon, pedig ugyanaz a mag, amely 30-szorost hozott, ugyanaz a mag volt, amely másnál 100-szorost hozott.   

Hogyan tud ugyanaz a mag két különböző aratást produkálni? A válasz a föld. A föld határozza meg a mag terméshozamát. Ezért hát meg kell tudnunk, mit mond a Biblia a megfelelő talajról. Egy farmer sem ültetne magot egy autóparkolóba. Időt szán rá, hogy leellenőrizze a földet. A következő néhány összejövetel során a mag minőségéről, a talaj minőségéről, a mag öntözéséről fogok tanítani, és aztán sokat fogok beszélni a tápanyagokról, amelyek táplálják a magodat. Lehet, azt mondod: „Arra célzol, hogy a magot táplálni kell?” Igen, ha a magot nem táplálják, hogyan növekedhet? Valaminek táplálnia kell a magot.   Valaminek öntöznie kell a magot. Hiszem, hogy Isten egy még magasabb szintre akar vinni bennünket. Te nem szeretnéd?

Hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy 100-szoros visszatérülésünk legyen minden egyes magra. Te is hiszed ezt, ugye? Én ezt tanítom, Copeland testvér ezt tanítja, és sok más szolgáló testvér is ezt tanítja. Mivel sokszor nem látjuk, így meg kellett kérdeznem az Urat, hogy miért nem látjuk az aratást. Ő elkezdett megmutatni nekem néhány dolgot. 

1Mózes 4, 5 Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekintett.

Hát nem elképesztő? Ábel áldozatára tekintett és figyelembe vette, de Káinéra nem. Itt látunk egy áldozatot, amellyel Isten nem volt elégedett. Lehet, azt gondolod: „Vannak áldozatok, amelyeket Isten nem fogad el?” Igen. Lehet, hogy a gyülekezeted elfogadja, de Isten elfogadja-e?

Nézzünk meg még egy bibliaverset. Később majd látni fogjuk, Káin áldozatát miért nem fogadta el. 

Malakiás 1,10 Vajha valaki közületek bezárná az ajtót, és hiába ne tüzelnétek az Én oltáromon! Nem telik kedvem bennetek, azt mondja a Seregeknek Ura. Az ételáldozatot sem kedvelem a ti kezetekből!

 

Most tehát két olyan bibliaverset néztünk meg, ahol Isten nem fogadott el egy áldozatot. A 9. vers feltárja, hogy miért nem fogadta el. A 9. versben ez áll:  

Malakiás 1,9 Most azért engeszteljétek meg az Istennek arcát, hogy könyörüljön rajtunk. Általatok van ez, elnézheti-e ezt nektek? Azt mondja a Seregeknek Ura.    

Az angol változat szószerinti fordítása így hangzik: Most akkor én (Malakiás) könyörögve kérlek (benneteket, papokat), komolyan esedezzetek Istenhez, hogy legyen irgalmas hozzánk. Ilyen ajándékkal a kezetekből (mint hibás, tökéletlen áldozati állat), elfogadja azt, és jóakaratot mutasson bármelyiketek felé? Azt mondja a Seregeknek Ura.

Tehát van olyan, hogy hibás, tökéletlen áldozat. A 13-14. bibliavers azt mondja: 

Malakiás 1,13-14 És azt mondjátok: Íme, mily fáradság! És ráfújtok – azt mondja a Seregeknek Ura; pedig a rablottat hozzátok, meg a sántát és betegeset; ételáldozatot is hoztok, de hát kedves-e az a ti kezetekből? – azt mondja az Úr. Átkozott pedig az álnok! Van ugyan a nyájában hím, és fogadást is tesz, mégis hitvánnyal áldozik az Úrnak. Pedig nagy Király vagyok Én, azt mondja a Seregeknek Ura, és félelmetes az Én nevem a pogányok között!

Áldozatainknak szentnek kell lenniük.  Szentnek kell lenniük az Úr felé, és szentnek kell lenniük számunkra. 

4Mózes 7,17-18 Ami pedig annak az áldozatnak húsából tovább is megmarad, harmadnapon tűzzel égettessék meg. Mert ha az ő hálaadó áldozatának húsából harmadnapon eszik valaki, nem lesz az kedves; aki áldozta azt, annak nem számíttatik az az ő javára, sőt utálatos lesz; és valaki iszik abból, hordozza az ő vétségének terhét.

Kezd kemény lenni. ’Mit értesz olyan áldozaton, amelyet Isten nem fogad el?’ Minden egyes alkalommal, amikor bizonyságokat hallottam sikeres gyülekezetekről, sikeres szolgálókról és pásztorokról, akik megkapták az aratását annak, amiért imádkoztak, mindig e szavakat hallottam: „Isten szólt, hogy vessek, és megadta nekem az aratást.” Minden aratáskor így szóltak: „Isten azt mondta, vessek!”

Sok tanításunk volt már a bővölködésről. Vehetsz CD-ket, könyveket e témával kapcsolatosan, és ez mind csodálatos, de van a bővölködésnek egy másik oldala. Ezt úgy hívják: az Isten hangja. Nem kell ismerned Isten hangját, amikor a tizedről van szó. Ez egyszerű. A tized az 10%, és elhozod a helyi gyülekezetbe.

Nem kell azt kérdezned: „Uram, mit tegyek a tizedemmel?”, mert ez teljesen egyértelmű a Bibliában. Csak hozd el a helyi gyülekezetedbe, ahol Isten Beszédével táplálnak. A kulcs dolog tehát most az áldozat. Az áldozattal kapcsolatos minden kérdést megválaszol a Szent Szellem hangja. Nézzük meg a következő Igéket:

4Mózes 22,20-21 Amiben pedig fogyatkozás van, abból semmit se áldozzatok, mert nem lesz kedvessé ti érettetek. És ha valaki hálaáldozattal áldozik az Úrnak, akár fogadásának teljesítésére, akár tulokféléből, akár juhféléből: ép legyen, hogy kedves legyen; semmi fogyatkozás ne legyen abban.

Elkezdtem tanulmányozni azt a szót: fogyatkozás. Az angol szó jelentése: folt, hiba, szégyenfolt. Megkérdeztem az Urat: „Mit értesz ez alatt?” Ő ezeket a szavakat mondta: „Ha a te magod értékes (becses) számodra, akkor Isten számára is értékes.” Ez érdekes. Ha te nem becsülöd, akkor Isten sem becsüli! 

Az első lépés tehát ahhoz, hogy maximalizáld a visszatérülést a magodon az, hogy meggyőződj: a magod, az áldozatod értékes-e a számodra. Ha ezt megérted, akkor útban vagy afelé, hogy meglássd a 100-szoros visszatérülését az elvetett magodnak. Várom, hogy még többet megoszthassak veled a következő összejövetelen arról, hogyan kell maximalizálni a visszatérülést a magjaidon.

Ne feledd, Isten titka a sikerhez: Légy cselekvője az Isten Beszédének, s ne csak hallgatója.  

 

Forrás: http://www.wisdomministries.org/BÉKEVÁR FŐOLDAL