2006. 03. 25.

MONDD EL HANGOSAN...

TEGYÉL MEGVALLÁST A KRISZTUSBA VETETT HITEDRŐLPál apostol, a rómabeliekhez írt levélben tárja elénk az örök életet nyújtó üdvösség kulcsát:

Róma 10,9 Mert ha a te száddal [meg]vallást teszel az Úr Jézusról,
és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
Róma 10,10 Mert szívvel hiszünk a megigazulásra,
szájjal teszünk pedig
[meg]vallást az üdvösségre.
Róma 10,13 Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

Ez pontosan azt jelenti, hogy
- aki
hiszi a szívében, hogy Krisztus testet öltött, meghalt, majd feltámadt,
- és a szívében levő ezen hitét
hangosan kimondja,
- az Isten kegyelméből
elnyeri az üdvösséget és vele az örök életet!

A "MAGVETŐK" Fordulópont című CD lemezén található az alábbi imádság.
A bejátszással egyidejűleg kérjük, mondd el te is az üdvösség imáját!

AZ ÜDVÖSSÉG ÓRÁJA MP3 - KLIKK


Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. 
Kérlek Jézus, legyél Te az én életem Ura, Megváltója és a Gyógyítója!

Jézus, Te vagy az én életem Ura, Megváltója és a Gyógyítója!
Megváltást és üdvösséget kaptam Jézusban való hitem megvallása által.
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet! Ámen.Efézus 2,8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által;
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Efézus 2,9 Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.fordulopontcd.jpg (134847 bytes)