2005.01.09./2007.09.11./2009.02.03.

A BIBLIA

A Bibliám belső borítójára írtam ezeket a gondolatokat,
melyek Isten Igéjébe vetett hitemet és vele kapcsolatos felfogásomat tükrözik.
Ez egyben a bizonyságtételem, mert feltétel nélkül hiszek Isten Szavának.

Ez  Isten  Igéje:
örökké érvényes,
újjáteremtő  erejű,
hatósugara végtelen,
értéke kifejezhetetlen,

tévedhetetlen tekintélyű
egyetemes érvényességű,
személyesen alkalmazható,
természetfölötti  eredetű,
teljességében ihletett.
Olvasd végig,
írd ki,
imádkozd,
valósítsd meg,
hirdesd mindenkinek!I. NEVES EMBEREK MONDTÁK A BIBLIÁRÓL

              Newton, angol tudós:
Newton tudományos eredményei közismertek, az azonban kevésbé köztudott, hogy több időt töltött a Biblia, mint a csillagászat tanulmányozásával. "A Biblia hitelességére több bizonyíték van, mint a világtörténelem bármely eseményére. Kutatásaim eredményei egytől-egyig imáimra való válaszok voltak. Ha a távcsövembe pillantok, sok millió kilométerre látok a világűrbe; ha azonban a szobám rejtekén imádkozok, közelebb jutok Istenhez és a Mennyországhoz, mint a Föld bármely távcsövének segítségével!"

            Kant, német filozófus:
"A Biblia létezése az emberi faj legnagyobb áldása. Az ennek lekicsinylésére tett minden kísérlet az emberiség ellen elkövetett merénylet."

            Washington, az USA első elnöke:
"Lehetetlen igazságosan uralkodni a világ fölött Isten és a Biblia nélkül."

            Henry, amerikai hazafi:
"A Biblia többet ér, mint az összes eddig kinyomtatott könyv."

            Herschel, német csillagász:
"Úgy tűnik, hogy az emberiség minden találmánya egy célt szolgál: hogy bebizonyítsa a Szentírás igazságát."

            Jefferson, az USA harmadik elnöke:
"Meggyőződésem, hogy a Szentírás rendszeres tanulmányozása mindenkit jobb állampolgárrá, szülővé, apává és férjjé tesz."

            Adams, az USA hatodik elnöke:
"Az első, és csaknem egyetlen könyv, mely érdemes a világ figyelmére, a Biblia. Úgy mondom ezt, mint a világ része. Annyira nagyra becsülöm a Bibliát, hogy meg vagyok győződve arról, hogy a gyermekeim hazájuknak annál jobb polgárai, és a társadalom annál nagyobbra becsült tagjai lesznek, minél korábban kezdik annak olvasását. Rég bevett szokásom, hogy évente egyszer végig olvasom a Bibliát."

            Napóleon, francia császár:
"A Biblia nem csupán könyv, hanem valóságos élőlény, melyben oly erő lakozik, hogy legyőz mindenkit, aki ellenáll neki; Nagy Sándor, Július Cézár, Nagy Károly és jómagam birodalmakat alapítottunk, de vajon mire alapoztuk zsenialitásunk ezen alkotásait? - Erőszakra! Egyedül Jézus alapította birodalmát szeretetre, és Érte mind a mai napig sok millióan halnának meg boldogan." "Milyen boldoggá teszi a Biblia azokat, akik hisznek benne! Mekkora csodákat találnak benne azok, akik elmélkednek a tanításain!"

            Webster, szónok és államtitkár:
"Ha bármi kiemelkedő van gondolataimban vagy stílusomban, minden érdem szüleimet illeti, akik kora gyermekkoromtól a Szentírás szeretetére neveltek. Míg kitartunk a Biblia elvei mellett, nemzetünk sikeres lesz és gyarapodni fog, ha azonban mi, vagy utódaink elhanyagolják a Biblia tanítását és hatalmát, nem tudhatjuk mily hamar súlyt le ránk a katasztrófa, amely dicsőségünket a mély homályba taszítja."

            Taylor, az USA 12. elnöke:
"Atyáinkat e kiváló könyv igazságának szeretete hajtotta, mikor elhagyva otthonaikat, utat törtek a vadonba."

            Steward, amerikai államtitkár:
"Az emberiség fejlődésének reménye a Biblia egyre növekedő befolyásától függ."

            Lee, amerikai tábornok:
"A legnagyobb kétségbeesés és reménytelenség közepette a Biblia adott fényt és erőt."

            Tennyson, angol költő:
"A Biblia olvasása már önmagában véve is műveltség."

            Gladstone, angol miniszterelnök:
"Minden szavam, minden, amiért élek, reményem és célom Jézus Krisztus isteni mivoltára alapszik. Ő szegény, megtört életem öröme. Életem során volt alkalmam megismerni a világ 95 legkiválóbb emberét. Közülük 87-en követték a Biblia tanításait."

            Lincoln, az USA 16. elnöke:
"Hiszem, hogy a Biblia Isten legkiválóbb ajándéka az emberiség számára. A világ Megváltója minden jót ezen könyv segítségével tudat a világgal."

            Greeley, amerikai újságszerkesztő:
"Lehetetlen lelkileg vagy társadalmilag rabszolgasorba vetni azt a nemzetet, amely olvassa a Bibliát. Az emberiség szabadságát a Biblia alapelvei biztosítják."

            Dickens, angol író:
"Az Újszövetség a legjobb könyv, melyet valaha ismert vagy ismerni fog a világ."

            Grant, tábornok, az USA 18. elnöke:
"Civilizáció ilyen rohamos fejlődését ezen könyv hatásának köszönhetjük, és a jövőben is ennek a könyvnek kell irányítania mindenkit. A Biblia a szabadság forrása."

            Roosevelt, az USA 26. elnöke:
"Többet ér a Biblia ismerete mint az egyetemi végzettség. Szinte mindenki, aki munkájával hozzájárult az emberiség előrehaladásához... életművét nagyrészt a Biblia tanításaira alapozta."

            Wilson, az USA 28. elnöke:
"Aki megfosztotta magát a Biblia ismeretétől, a világ legjobb dolgától fosztotta meg magát."

            Hoover, az USA 31. elnöke:
"Nincs még egy olyan változatos, vagy annyira bölcs könyv, mint a Biblia. Legyen az törvény, üzlet, erkölcs, bármi; aki tanácsot vagy felvilágosítást keres ebben a kötetben, megtalálja azt."

            MacArthur, tábornok:
"Hidd el nekem, nem lehetek annyira fáradt, hogy nem olvasnám Isten Igéjét minden este lefekvés előtt."

(Forrás: Kincsek c. könyv - Libertas kiadó)


II. NEVES EMBEREK A SZENTÍRÁSRÓL

 

         Eperjes Károly - színművész 
Minél többet ajándékozott neked az Isten, annál nagyobb a tartozásod az emberek felé.

         Évezredes tisztelgés Jézus előtt c. filmről
Kétezer évvel ezelőtt született egy férfi, aki alapvetően megváltoztatta az emberi történelem menetét. Az időszámítás az Ő születéséhez kötődik. Megosztja az időt Krisztus születése előtti és utáni évekre. Ki volt ez a férfi, akinek az életét a legtöbben a történelem legjelentősebb eseményének tartják. Az Ő neve Jézus. Rendkívüli élete ihletet adott a világ legnagyszerűbb képzőművészeinek, zenészeinek és íróinak. Ahogy a múltban, napjainkban is a világ vezetői és más megbecsülésnek örvendő személyiségek szemében Jézus rendkívüli tiszteletet élvez. Születésének 2000. évfordulóján bemutatjuk az Évezredes tisztelgés Jézus előtt című filmet, mely az Ő életéről szól.

David Copperfield – illuzionista
„Jézus csodái felülmúlnak minden trükköt és varázslatot, melyekre a bűvészet képes. Mert minden fizikai csodánál nagyobb az, hogy egy Jézus nevű ember célt és értelmet adott évezredeken át több millió ember életének.”

         II. János Pál - pápa
„Mindannyian, akiké a hit felbecsülhetetlen ajándéka, mindannyian, akik még most is Istent keresitek, és mindannyian, akiket kínoz a kételkedés, ne féljetek magatokhoz engedni Krisztust és elfogadni az Ő hatalmát. Ne féljetek ettől! Nyíljatok meg a Megváltó hatalma előtt. Ne féljetek, könyörgöm hozzátok alázatosan, és hittel telve kérlek titeket, engedjétek Krisztust, hogy beszéljen hozzátok. Egyedül csak Ő ismeri a szót, mely az örök élet kulcsa.”

         Michael Chang - teniszjátékos
„Szerintem az élet legnagyszerűbb ajándéka, hogy Jézus reményt, békét, szeretetet nyújt minden élethelyzetben, legyen az jó, akár rossz.”

         Larry King - Talk Show házigazda
„Zsidóként a legnagyobb és legőszintébb tisztelettel adózom a názáreti Jézus Krisztus előtt, hiszen Ő is zsidó volt, zsidónak született és zsidónak halt meg. ... Szerintem a két évezred legnagyszerűbb személyisége Jézus volt, és minden nagyság közül Ő tette a  legnagyobb hatást az emberiségre. Ha van olyan történelmi személyiség, akivel szívesen elbeszélgetnék, az Jézus lenne.”

         Ronaldo - a világ legnagyobb focistájának szavazták meg
„Engem tartanak a világ legnagyobb focistájának, az első számúnak. De a legnagyobb ember, aki valaha a földön élt, az Jézus Krisztus, az élő Isten Fia.”

         Jimmy Carter - az USA egykori elnöke 
„Az én életemben Jézus Krisztus a legfontosabb tényező, mivel Ő az Isten Fia és az örök megváltás forrása. Jézus mindig is a béke, az emberi jogok élő bajnoka volt és örökre az is marad.”

         Emerson Fittipaldi - Forma 1-es autóversenyző
„Jézus Krisztus olyan hatalmas, én pedig olyan kicsi vagyok, hogy szavakkal le sem tudom írni Őt. De azt biztosan tudom, hogy gyökeresen megváltoztatta az emberiség történelmének menetét. Minden ember születése az Ő születéséhez kötődik. Vannak, akik Krisztus előtt és vannak, akik Krisztus után születtek. Jézus a legfontosabb. Ő az az ember, Aki mindenkire a legnagyobb hatást gyakorolta a földön. És hogyha 20 %-át követnénk a tanításainak, ez a világ sokkal jobb lenne.”

         Claudio Taffarel - az 1994. év futball világbajnoka
„Napjainkban talán még inkább úgy tartják, hogy Isten mindennél nagyobb. Hiszek a Biblia tanításában. Ő az út, az igazság, és csakis rajta keresztül juthattok az Atyához. Jézus az én igazságom a példái által. Az Ő szavai és tettei vezérelnek, és létezésem minden pillanatát az Ő hatása alatt élem meg. Tisztelet és dicsőség jár Neki és ebben a világban Jézusért kell élni, mert mindent csakis Rajta keresztül érhetünk el.”

         Isaac Hayes - zeneszerző, szövegíró
Jézus jelenti a megváltást az emberiség számára. Ezért élt Ő köztünk. Világra jött, kapcsolatba került az emberekkel, földi halandókkal, és örök jelet hagyott Maga után. Ahogy a Biblia megírta, feláldozta Magát és ezért Ő a jelképem. Jelképe a megváltásnak, a reménynek és a jövőnek.”

         George Bush - USA volt elnöke
„Mindannyian Jézusnak köszönhetjük, hogy erőt kaptunk. Az Ő üzenete a remény és a megbocsátás, hiszen az egész élete a kedvesség és a megváltás jegyében zajlott le. És ez az üzenet, ez a reményt keltő üzenet erőt adott a családomnak és az életem során belőlem is jobb embert formált. És azt is tudom, ha eltévelygek vagy megtévedek Jézus akkor is kész a megbocsátásra.”

         Barbara Bush - USA egykori First Ladyje
„Szeretném megköszönni Jézusnak a reményt, amit nekünk adott, a békét és az egymás iránt érzett szeretetet, hogy kedvesség tölti el szívünket, hogy úgy törődünk egymással, ahogy mi is elvárjuk, hogy velünk törődjenek, és hogy megtanított minket arra, milyen Isten szeretete.

(A második részben levő gondolatok a Lukács Evangéliuma alapján készült
„Jézus élete” című film betétjében hangzottak el a TV2 műsorában.)

  

TOVÁBBI FELJEGYZÉSEK 

Kenneth Copeland – szeptember 3-i tanításából
Maga Isten volt az, aki felindította Kolumbusz Kristóf szívét és elméjét, és azt az álmot adta neki, hogy térképezzen fel új utat nyugat felé. Kolumbusz írta ezt naplóiban. Így fogalmazott: „Az Úr volt az – éreztem a kezét magamon –, aki az elmémbe helyezte, hogy elhajózhatok innen Indiáig. Mindenki, aki hallott a tervemről, nevetve utasította vissza, s gúnyt űzött belőlem. Kétség sem fér hozzá, hogy a Szent Szellem adta az ihletet, mert csodálatos inspirációkkal vigasztalt engem a Szentírásból.”

Szent István király
Aki megveti, amit megszabtak atyai elődei, az az isteni törvényekre sem ügyel.
 BÉKEVÁR FŐOLDAL