2006. 01. 18.

„NYISD MEG MAGAD NEKEM”
 

Az alábbi prófécia 2005. november 10-én hangzott el dr. Leroy Thompson által,

Kenneth Copeland televíziós műsorának, a Believer’s Voice of Victory-nak felvételén.

A műsor 2006. január 6-án került adásba.

 

A világban még sokan nem látták az én képességeimet soha. Nem látták, mert nem látnak bele a szellemvilágba. Ki fogom nyilvánítani a képességeimet az én gazdagságom megnyilvánulása által a szolgáimon keresztül, hogy akik nem látnak, megláthassanak engem a jóságomban, irgalmamban, erőmben, az én bőségemben. Igen, akik velem járnak és az én szövetségemben járnak, azoknak kijelentéssé kell válniuk azok számára, akik még nem látják az én jóságomat és gondoskodásomat, és azt, hogy mennyire szeretem őket. Amikor meglátják, hogy ti az én gondviselésemben jártok, kérdezősködni fognak, vágyódni fognak arra, hogy megismerjenek, és akkor képesek lesztek hirdetni nekik az Evangéliumot, és be tudnak kerülni Isten családjába. Igen, úgy ahogy az én gazdagságom Ábrahámon, Izsákon, Jóbon és Salamonon embereket vonzott be az én szövetségembe, és bekerültek a szövetségbe az ő gazdagságuk által.
 

Hajlandó leszel tehát elengedni értem dolgokat? Hajlandó vagy félretenni az elképzeléseidet? Félreteszed, amit a gazdagságról, a gyarapodásról, a bőségről gondoltál? És hajlandó vagy megnyitni a szívedet értem, mivel szeretsz engem, mert az én munkámba vetetted el az életedet? Megengeded, hogy megtegyem érted és rajtad keresztül, amit meg akarok tenni, hogy a királyság szövetségének ezt az oldalát is beteljesítsük? Igen, meg fogom tenni rajtad keresztül! 

Nem tudod hogyan, nem tudod mikor, de nyisd meg magad nekem, ahogy más szolgáim is megtették ezen a területen, és hagyd, hogy megtegyem rajtad keresztül! Nem fogod elveszíteni a szeretetedet, nem fogod elveszíteni az imádatodat, nem fogod elveszíteni a dicséretedet, nem fogod elveszíteni a tiszteletedet irántam, mert szeretsz engem. Hadd tegyek még ahhoz, amit idáig tettem érted! Hadd vegyem le ezt a terhet rólad! Hadd vegyem le ezt az igát a nyakadról! Ennek az igának meg kell semmisülnie! Ennek a tehernek fel kell emelkednie az életedről, ahogy a többi tehernek, amit felemeltem rólad. Betöltöttelek a Szent Szellemmel. Meggyógyítottam a testedet. Ugyanaz az Isten vagyok, aki most a szíved ajtaján kopogtatok. Ugyanaz az Isten vagyok. Azt akarom, hogy a tiéd legyen ez az élet. Azt akarom, hogy bővölködő életed legyen. Azt akarom, hogy tiéd legyen ez a szabadság. Azt akarom, hogy ez a kenet ott legyen az életeden. Nyisd meg magad nekem! Add át magad, ahogy ott ülsz. Add át magad, ahogy vezetsz. Add át magad nekem, ahol most állsz. Hozzád szólok ma. A mai nap új dolgok kezdete az életedben, meg fogsz nyílni olyasminek, amit már tudsz, de ellenálltál neki, mert másokra hallgattál. Most nyisd meg a szívedet, és engedd, hogy bejöjjön! Ki fogom nyilatkoztatni magamat az életedben, hogy az egész világ tudja, hogy én tettem, és nem te – azt mondja az Úr. 

Nem mondtam-e az Igémben, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy szeressétek egymást? Hozzád beszélek most! Az Igém által az 5 Mózes 28-ban lehetővé tettem, hogy te légy a kölcsönadó, és ne vegyél kölcsönt. Ez nem egy alaptalan kijelentés. Ez az én szövetségem része. Azt mondtam, fej leszel és nem farok. Azt mondtam, feljebbvaló leszel és nem alábbvaló. Azt mondtam, megáldalak a városban. Azt mondtam, megáldalak a mezőn. Megtartottad az én parancsolatomat, megtartottad az én Igémet, megtiszteltél engem, vetettél ebbe a szolgálatba, vetetted a tizedet és adakoztál, imádtál és dicsőítettél engem. Kijelentem előtted, a házadban, ahol most ülsz, ez a te órád – mondja az Úr! 

Olyan módon fogom megmutatni az én jelenlétemet itt a földön, ahogyan még soha nem láttak. Ez a nemzedék még nem látott egy Ábrahámot. De látni fognak, mert most kiárasztom ezt a kenetet az egész világra, családokra és hívőkre, akik ebben az időben ráhangolódnak az én Igémre. Azért hallgatod most e szavakat, mert szeretsz engem, mert van füled a hallásra, és mert használtam az én szolgámat, Kenneth Copeland-et, hogy megnyissa ezt az ajtót neked.

Olyan áldott leszel, mint soha azelőtt, mert most, ahogy felemeled a kezed ott, ahol vagy, eltörlöm az adósságot az életedből. Összetörök minden anyagi igát, ami az életed felett volt. Természetfeletti módon felemelek minden anyagi terhet az én erőm és dicsőségem által, az én útjaim, célom és bölcsességem által.

Ez a te órád!

 

(Krisztus Szeretete Egyház fordítása)