2007. 06. 05.

GYÓGYULÁS -
ORVOS VAGY BIBLIAI HIT ÁLTAL?


Isten azt akarja, hogy egészséges legyél

Kenneth Copeland tanítása 


    Isten a gyógyulásunk elnyeréséhez több lehetőséget is biztosít. Természetfeletti módon meggyógyulhatunk akár a kézrátételes ima, akár a gyógyítások ajándékai, akár olajjal való megkenés által, avagy Jézus neve használatának erejében, az Atyához való ima révén, az egy akaraton elmondott imának köszönhetően, és a saját hitünk által is – tudva, hogy a gyógyulás az újjászületett keresztények öröksége. A fenti gyógyulás-módokhoz természetesen más-más hitszint szükséges. De tudnunk kell azt is, hogy Isten azon a hitszinten siet a segítségünkre, ahol éppen vagyunk. Mert az Ő kifejezett akarata, hogy szabaddá tegyen minket minden kórtól és meggyógyítson. A természetes síkon pedig az orvostudomány áll mindazok rendelkezésére, akiknek a hite még nem növekedett fel kellőképpen. Abban, hogy melyik megoldást válasszuk, nagy segítségünkre lehet az alábbi  Kenneth Copeland tanítás:

2Mózes 15,26 Ha a te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami kedves az Ő szemei előtt és figyelmezel az Ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok Jehova Raffa, az Úr, a TE GYÓGYÍTÓD.

Előfordult már Veled, hogy az ördög kárhoztatás alá próbált helyezni azzal, hogy a hit alapelveivel ellentétes, ha orvoshoz mész, vagy gyógyszert veszel be, amikor gyógyulásra van szükséged? Ha igen, mondok neked egy-két bátorító szót, ami hitem szerint meg fog nyugtatni.

Isten akarata az, hogy meggyógyítson! Ez az első és legfontosabb dolog, amit meg kell értened. Ha erős a hited, és el tudod hinni az Igét – mint Isten ígéretét – kételkedés nélkül (bármilyenek legyenek is a körülményeid vagy a tüneteid), akkor képes leszel egyedül, hit által elfogadni a gyógyulásodat.

De ahhoz, hogy ilyen erős hited legyen, egy-két gyógyulásról szóló tanítás meghallgatásánál azért több szükséges. Isten gyógyító erejéről mély, személyes kijelentést kell kapnod. Tehát, ha még nem fejlesztetted ki ezt a fajta hitet, a legjobb barátod az orvos legyen.

Ha nem tudod biztosan eldönteni, hogy elég erős-e már a hited, vagy inkább orvosi segítséget igényelnél, kövesd Pál útmutatását (Kol. 3,15), és a békességed legyen a döntőbíró. Azt a megoldást válaszd, amelyik a számodra a legnagyobb békességet adja.

Ha félelem támad benned már a gondolatra is, hogy nem veszel igénybe orvosi segítséget, akkor menj el az orvoshoz! És hitben menj! De ebben az esetben se felejts el imádkozni. Másrészről, ha teljesen biztos vagy abban, hogy a gyógyulást megnyered a hited által, akkor a hited végezze el a munkát, Te pedig fogadd el a gyógyulásodat. Nem az számít, hogy elmész-e az orvoshoz vagy sem. Az számít, hogy mit teszel meg hittel.

Bárhogy legyen is, örvendezz, tudván, hogy Isten együtt munkálkodik veled a hited aktuális szintjén. Köszönd meg Istennek a gyógyulásodat – bármilyen módon kapod is meg – és ne engedd, hogy a sátán kárhoztatás alá helyezzen! Neki semmi köze a gyógyulásodhoz!

    Igei olvasmány:  5Mózes 7,8-15
Hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, amellyel megesküdt a ti atyáitoknak; azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgaságnak házából, az egyiptombeli Fáraó királynak kezéből.
És hogy megtudjad, hogy az Úr, a te Istened, Ő az Isten, a hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen azok iránt, akik Őt szeretik, és az Ő parancsolatait megtartják.
De megfizet azoknak személy szerint, akik Őt gyűlölik, elvesztvén őket; nem késlekedik az ellen, a ki gyűlöli Őt, megfizet annak személy szerint.
Tartsd meg azért a parancsolatot, a rendeléseket és végzéseket, amelyeket én e mai napon parancsolok néked, hogy azokat cselekedjed.
Ha pedig engedelmeskedtek e végzéseknek, és megtartjátok, és teljesítitek azokat: az Úr, a te Istened is megtartja néked a szövetséget és irgalmasságot, amely felől megesküdött a te atyáidnak.
És szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged; és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét: gabonádat, mustodat és olajodat; teheneid fajzását és juhaidnak ellését azon a földön, amely felől megesküdt a te atyáidnak, hogy néked adja azt.
Áldottabb lészel minden népnél; nem lészen közötted magtalan férfi és asszony, sem barmaid között meddő.
ÉS TÁVOL TART AZ ÚR TŐLED MINDEN BETEGSÉGET, és Egyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, amelyeket ismersz; ...

 

-bf-