2005. 08. 23.

„Ez a te napod” televíziós műsor (2005)
Benny Hinn evangélista vendége: Dr. Nasir Siddiki

TERMÉSZETFELETTI GYÓGYULÁS
övsömör és szklerózis multiplex betegségből 

1. rész 

B: Olyan valaki van itt velem, akivel már régen szerettem volna beszélgetni. Dr. Siddiki, aki muzulmán volt, és akinek az életében Isten egy hatalmas csodát vitt véghez. Eljött hozzánk a feleségével, Anitával, és szeretném, ha segítene felidézni azt a próféciát, amelyet 2000 elején hallott tőlem. Isten tehát egy óriási munkát végzett el az életében. Isten hozott benneteket! Sokat hallottam rólad, és teljesen lenyűgöz, amit Isten tett veled. Először is hadd mutassak nektek egy képet szentek; ez itt Dr. Siddiki – mikor is?

S: 1987-ben.

B: Milyen betegség volt ez?

S: Övsömör, ami a fülemtől a vállamig beborított. Az egész jobb oldalamat ellepte, a testhőmérsékletem olyan magas volt…

B: És nem volt üdvösséged!

S: Nem, erős meggyőződésű muzulmán családból származom.

B: Mit mondtál, milyen magas lázad volt?

S: 42C; 40-től agykárosodás lép fel, 42,2-től pedig beáll a halál. Mindössze két tized választott el a haláltól ott a torontói kórházban.

B: És mi történt?

S: Muzulmánként felsírtam, de Allah nem jött, és Mohamed sem. Akkor a Názáreti Jézus Krisztus lépett a szobámba olyan valóságosan, mint ahogy most itt vagyok.

B: Édes Istenem!

S: Két dolgot mondott: Én vagyok a keresztények Istene, és Én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Mindössze ennyit mondott.

B: Tehát szólt hozzád…

S: Igen, emberi alakban állt a szobám végében, de nem igazán láttam Őt a hatalmas fényesség miatt, ami áradt Belőle. Az emberek úgy gondolják, a muzulmánok nem hisznek Jézusban, pedig nagyon is hisznek, csak éppen azt nem fogadják el, hogy Ő Isten Fia.
Másnap reggel bejöttek azok az orvosok, akik meghalni hagytak ott, és azt mondták: nem tudjuk, mi történt önnel, de a jelentések valamilyen csodára utalnak. Nem értették mi az, ami életben tart. Úgy hívják: Jézus. Megfogalmazódott bennem egy kérdés, amire kerestem a választ: Jézus valóban Isten Fia, ahogy a keresztények vallják, vagy csupán egy próféta, ahogy én azt egész életemben hittem. Az üknagyapám, Abu Bakra Siddiki, tekintélyes vezető személyiség volt, elképzelhetetlen volt, hogy egy Siddiki valaha is Jézus Krisztust szolgálja.
Engem az orvosok meghalni hagytak ott, azt mondták, nem érem meg a következő reggelt. De Jézus besétált a szobámba, megszabadított és meggyógyított, megmentett engem. Másnap, amikor meghalnom kellett volna, kiengedtek a kórházból. Az utcán az emberek átmentek a másik oldalra, azt gondolták, leprás vagyok, mert a tünetek még ott voltak, de Isten elindított a gyógyulás útján. A kérdés azonban ott égett bennem: Isten Fia-e Jézus? Másnap, már a lakásomban, reggel 6 órakor, nem tudom, miért, felébredtem és bekapcsoltam a TV-t. A képernyőn a következő feliratot olvastam: Isten Fia-e Jézus? Véletlen? Nem hiszem. Egy beszélgetés zajlott úgy, mint most köztünk és megválaszolták mindazokat a kérdéseket, amik engem foglalkoztattak. Nagy csoda a gyógyulás, de még nagyobb az, ami a nappalimban történt, amikor könnyek között, a televízió előtt térdelve, megkértem Jézust, hogy legyen az életem Ura. Fogtam magam, kirohantam…

B: Mit tettél másnap?

S: Meg kellett tudnom, hogy ki ez a Jézus, ezért elrohantam és vettem egy Bibliát. Órákon át olvastam Isten Igéjét. A hólyagok még mindig ott voltak az arcomon. Körülbelül 75 évesnek látszottam. Így szóltam: Úr Jézus, meg tudod tenni, hogy ismét normálisan nézzek ki? Azon a pénteken hajnali 5-kor felkeltem, az orvosok azt mondták, ne vakarjam a hegeket, mert elfertőződhetnek. A párnámon találtam egy-két levált bőrdarabkát. Kiszálltam az ágyból, beálltam a zuhany alá és másfél órán át imádkoztam. Pásztor Benny, bizonyságot teszek most arról, hogy akkor ott egyben levált az arcomról az összes hólyagos seb.

B: Hoztatok egy 7 perces bejátszást, mit fogunk látni benne?

S: Látni fogjuk, hogy mi történt velem a kórházi szobában, és hogy mi történt a feleségemmel.

B: Anita, te már korábban üdvösséget nyertél.

S: Igen. 

Klip 

N: Nasir Siddiki egy jómódú, befolyásos muzulmán családban született. Ahogy növekedett, hamar felfedezte, hogy az anyagi gazdagság a kulcsa a sikeres, boldog életnek. Harmincöt éves korára megszerezte azt a gazdagságot, amire vágyott. Sikerei csúcsán megtámadta egy fájdalmas betegség, amit úgy hívnak: övsömör.

S: Két orvos jött be a szobámba; azt gondolhatták, nem hallom vagy alszom, és a következőt hallottam: az immunrendszere és a teste nem harcol ellene, meg fog halni. Ez sokkolt, mert ők voltak azok, akikbe a hitemet, a bizalmamat vetettem. Azon a ponton minden reményem elhagyott; magamba roskadtam. Nem használt a pénzem, a célkitűzéseim, az akaraterőm. Tehetetlenséget és félelmet éreztem. Nem tudtam, hogy a halál mit tartogat egy muzulmán számára, ezért végső kétségbeesésemben felsírtam; azt mondtam: Isten, ha élsz, ne hagyj meghalni! Azon az estén a keresztények Istene válaszolt a kiáltásomra. Nem Mohamed és nem Allah volt, hanem Jézus. És valami történt akkor este.

N: Másnap reggel az orvosok megállapították, hogy a hólyagok nem terjedtek tovább. Egy gyógyszerrel teli táskával engedték haza a kórházból és közölték vele, hogy állandó fájdalmai lesznek. De Nasir tudta, hogy valami természetfelettiben volt része. Meg kellett ismernie Jézust. Ezért néhány nap elteltével térdre esve ismét felkiáltott:

S: Jézus, befogadlak a szívembe! Olyan izgatott lettem; nem tudtam még az újjászületésről, nem ismertem a keresztény fogalmakat, csak azt tudtam, hogy az a Jézus, aki meggyógyított, most a szívembe költözött.

N: Egy-két nap után az összes hólyag és eldeformálódott hús eltűnt Nasir testéről. A csoda fizikai megnyilvánulása csak fokozta benne a vágyat, hogy megismerje Istent. Vásárolt egy Bibliát és belevetette magát az Igébe. Az életében végbement szellemi és fizikai változásokat megosztotta munkatársával és legközelebbi barátjával. Anita keresztény volt, és állandó támaszt jelentett Nasir számára a betegség idején. Nagy lelkesedéssel látta őt el Kenneth Hagin és Kenneth Copeland szolgálatának kiadványaival. Ahogy növekedett Nasir ismerete az Igében és az Isten iránti szeretetben, úgy vált egyre szorosabbá a kapcsolata Anitával. Noha korábbi válása óvatosságra intette, Nasir hamar ráébredt, hogy Isten Anitát jelölte ki feleségéül.

A: Álomesküvőnk volt és csodálatos nászutunk.

S: Amikor már 4 és 1 hónapja várandós volt, így kicsavarodott a keze és a lábai. Az orvosok eleinte nem tudták megállapítani, hogy agyvérzésről vagy agydaganatról van-e szó. Végül nyaktól lefelé lebénult a jobb oldala. Tehát egyik pillanatban még a siker örömében voltunk, a másik pillanatban pedig úgy tűnt, mindent elveszítettünk, kezdhettük elölről; de mi továbbra is Istent tettük az első helyre.

A: A kisbabával és az óriási fájdalmakkal nagyon nehéz volt. Az álmaim valóságos rémálmok voltak.

S: A diagnózis: szklerózis multiplex, egy életen át tartó bénaság. Isten Igéjén kellett megállnunk, hogy kikerüljünk ebből a helyzetből. Amikor egy ilyen lehetetlennek tűnő helyzet elé kerülök, mindig eszembe jut, hogy egy muzulmán számára lehetetlen, hogy elkerülje a poklot. De Jézus jött. Eljött egy haldokló muzulmánhoz. Ezért ma szolgálom Őt, a feleségemmel együtt. Ő pedig megáldott minket egy gyermekkel.

N: Nasir vett egy oda-vissza játszó kazettás magnót és megvásárolta Kenneth Hagin összes gyógyulásról szóló tanítását. Anita éjjel-nappal hallgatta őket, mígnem a hite úgy felnövekedett, hogy megjelentek a gyógyulás jelei. Két és fél év elteltével a szklerózis multiplex utolsó tünete is elhagyta a testét.

S: Amikor arra gondolunk, hogy Isten mit tett értünk… a tény, hogy én egyáltalán életben vagyok, hogy Anita meggyógyult…óriási áldás.

N: Nasir és Anita családja ma három csodálatos fiúgyermekkel teljes. Miután 1997-ben elvégezték a Rhema Bibliaiskolát, megalapították a tulsai központú Wisdom Ministriest (Bölcsesség Szolgálat). Nasir a Biblián alapuló üzleti és gazdasági témájú előadásokat tart, ami a teljes idejét leköti. Nemrég az Úr egy új épülettel is megáldotta a szolgálatukat.

S: Amikor sikeresek voltunk az üzletben, amikor már megvolt mindenünk, házak, autók, mindent elveszítettünk, de bíztunk Istenben, és soha nem kételkedtünk abban, hogy Ő képes minket helyreállítani. És Ő visszaadta az otthonunkat, az autókat… mindent. És én imádom, amit csinálok, tanítani az Igét és szolgálni Őt. Ő több mint hűséges. A mi Istenünk jó. És ha te ragaszkodsz Hozzá, Ő is ragaszkodik hozzád. Ő hűséges.

B: Döbbenetes! Mindkettőtöknél csodát láttunk.

S: Igen, pásztor. Isten él, a sír üres!

B: Ámen.

S: Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Tegnap csodákat tett és ma is meg fogja tenni. Mi bizonyságul élünk arra, hogy a csodák ma is megtörténnek.

B: Szolgálsz, és azt mondtad, kaptál tőlem erre vonatkozóan egy próféciát.

S: 1999. december 31-én az újév alkalmából beszéltél, és egy olyan próféciát mondtál, hogy Isten elő fog hozni egy volt muzulmánt, aki drámai módon meggyógyult, és aki hatással lesz a muzulmán világra a jelekkel és csodákkal. És akkor ezt mondtad: „ennek az embernek a neve Nasir”.

B: Ez a te neved.

S: Igen, pásztor.

B: Drága Istenem!

S: Az indiai alkalmunkon ötvenezer muzulmán és hindu nyert üdvösséget, gyógyult meg és lett szabaddá.

B: Ez csodálatos! Mesélj arról egy kicsit, amikor az Úr meggyógyította a feleségedet.

S: Az Ige alaposabb tanulmányozása után megtudjuk, hogy két módja van a gyógyulás megszerzésének. Az egyik a Szent Szellem ajándékainak kiáradásán keresztül, ahogy ez nálad is sokszor működik. És ott van a másik módja a gyógyulásnak: a hit általi gyógyulás. A vérfolyásos asszony a hitén keresztül kapta meg a gyógyulását. Én az ajándék által gyógyultam meg, a feleségem az Igét hallgatta. Én ott voltam a torontói Szent Miklós kórházban, amikor huszonnyolc tűt helyeztek a fejébe. Azt mondták, erre a betegségre nem létezik gyógymód, egész életében nyomorék lesz, naponta több rohama lesz, vak és nyaktól lefelé béna marad, nem fog érezni – a kezei így ki voltak csavarodva. Az orvosok azt mondták, nincs esélye a gyógyulásra, ez a betegség gyógyíthatatlan. Átadták a tolókocsit és a kellékeket. Hazavittem őt, és az volt az első dolgom, hogy felhívtam a barátaimat, a rokonokat és a szomszédokat, és aki nem hitte, amit én, azt kitiltottam a házamból – a hit hallásból jön, az Ige hallásából. A következő, amit tettem, hogy fogtam néhány kazettát, és a hét minden napján napi huszonnégy órában azok mentek az ágya mellett.

B: Tudjátok, az Ige azt mondja, hogy amikor Jézus feltámasztotta a halálból Jairus lányát, ki kellett tennie az összes siránkozót és gyászolót. És amikor Péter feltámasztotta Dorkást, ő is ugyanezt tette, megmondta nekik, hogy menjenek ki.

A: Igen, ők nem értették, nem volt hitük benne. Pásztor Benny, én napi huszonnégy órában hallgattam a kazettákat, a hét minden napján. Ez volt minden dolgom, csak ez volt, amit tettem.

B: Két évig.

A: Igen, két év telt így el. Mígnem a szívem teljességéből tudtam, hogy még ha úgy kell is odébb tennem a lábamat az ágyban, akkor is hiszem, hogy meggyógyultam, nem most, hanem kétezer évvel ezelőtt, amikor Krisztus meghalt azon a kereszten.

B: Értitek, ugye, hogy meg kell harcolnotok a gyógyulásért, szentek. Meg kell ezt értenetek: meg kell küzdenetek a csodátokért. A Bibliában mindenki, aki meggyógyult…nemcsak ültek arra várva, hogy egy angyal majd megteszi. Keresték, utánajártak. Gondoljatok a vérfolyásos asszonyra, ő azt mondta: oda kell mennem, és meg kell érintenem a ruhája szegélyét… Képzeljétek el azt az eltökéltséget, ami ahhoz kellett, hogy a legyengült testével áttörjön, hogy ki tudjon nyúlni és meg tudja érinteni az Úr ruháját. És emberek százai akadályozták közben!

S: Így igaz!

B: És ezért gyógyultál meg. Állhatatos voltál, kitartottál.

A: Igen, de nem vagyok különleges. Egyesek azt gondolják, valamilyen különleges ember vagyok. Pedig nem vagyok az.

B: Hogyan tartottad meg a gyógyulásodat? És ez egy nehéz kérdés. Miért veszítik el az emberek a gyógyulásukat? A média azt mondaná, hogy csak azt gondolták, hogy meggyógyultak, és ezért nem is valóságos a gyógyulásuk. Ami természetesen csak az ő véleményük. De tény, hogy vannak, akik elveszítik a gyógyulásukat.

A: Így igaz.

B: Hogyan tudtál egészséges maradni?

A: Nem azért gyógyultam meg, mert akkor éppen gyógyultnak éreztem magam. Azért gyógyultam meg, mert Isten Igéje azt mondta, hogy meggyógyultam.

B: Tehát Isten Igéje tartott meg téged egészségesen.

A: Igen, Isten Igéje.

B: Ez hát a magyarázat, ez az oka annak, hogy még mindig egészséges vagy. Az, hogy az Igére alapoztál.

S: Így van. Tudod, nagyszerű, ha az Igét szólod, de még csodálatosabb, ha az Ige szól hozzád. Nem élhetsz mások kijelentéséből.

B: Nagyon tetszik, amit mondasz. Ismételd meg, mondd el újra!

S: Nagyszerű, ha az Igét szólod, de még csodálatosabb, ha az Ige szól hozzád. Nem élhetsz mások kijelentéséből. Ezt neki kellett kijelentésként megkapnia. És azt vette kijelentésként, hogy Jézus nem meg fogja gyógyítja. A kijelentés szerint Jézus már kétezer évvel ezelőtt meggyógyította. A kérdés az, hogy elfogadja-e. És ha igen, akkor e szerint is kell cselekedni, mert a hit a múltra vonatkozik. A görög eredetiben az áll, hogy hinned kell, hogy megkaptad, és akkor meglesz neked. És amikor Anita eljutott ide: hogy már megkapta; akkor többé nem beteg volt, aki próbált meggyógyulni, hanem az a gyógyult volt, aki így szól: Betegség, takarodj a Szent Szellem templomából!!! Takarodj innen!

A: Ámen!

B: Soha nem fogom elfelejteni azt a hölgyet, aki Kathryn Kulhman alkalmán gyógyult meg. Ő volt az első, aki meggyógyult Kathryn alkalmán, rákbeteg volt. És a betegség visszajött. Erre azt mondta Kathrynnek: „Ránéztem arra az ördögre és azt mondtam: Ördög! Én meggyógyultam, takarodj!”

S: Ámen.

A: Ámen.

B: És a rákbetegség eltűnt, és soha többé nem jött vissza. Azok, akik megalapozták magukat az Igében, tudják, hogy kell harcolni.

S: Pásztor Benny, különbség van a tünet és a betegség között. Az történik, hogy amikor a gyógyító kenet belép a testünkbe, mint amikor te rá teszed a kezed az emberekre, a gyógyító kenet átruházódik, aktiválod a kapcsolatteremtés és átvitel törvényét. A gyógyító kenet bennünk van, nem hagyott el minket, elfogadtuk a gyógyulásunkat. Az ördög pedig egy tünettel próbál visszajönni, nem pedig egy betegséggel. Csak, mert szúró fájdalom volt a nyakamban, könnyen mondhattam volna: Ó, az övsömör visszajött! Vagy, mert a szklerózis multiplex tünetei próbálták megtámadni a feleségemet, könnyen mondhatta volna: Ó, a betegség visszajött, úgy látszik soha nem is gyógyultam meg igazán! De nem, nem a betegség volt az, hanem a tünete. Ha azonnal felismerjük, hogy ez egy tünet, nem pedig egy betegség, és megdorgáljuk Jézus nevében…

B: Még soha nem hallottam ezt! Isten egy hatalmas igazságot jelentett ki neked! Folytasd, kérlek.

S: Tehát a gyógyító kenet nem hagyta el a testünket, a gyógyító kenet bennünk volt, amikor kézrátétellel szolgáltak felénk, vagy az Igén keresztül, vagy bármilyen módon, ahogy megkaptuk a kenetet. Igazából az történt, hogy a szavainkon keresztül mi nyitottuk ki az ajtót, azáltal, hogy ilyeneket mondtunk: Ó, azt hiszem, nem gyógyultam meg. Vagy: Megint visszajött a betegség. És mivel kinyitottuk ezt az ajtót, most már joga van az ellenségnek visszatenni a betegséget, mert mi elfogadtuk még mielőtt visszajött volna.

B: Kérlek, nyújtsd ki a kezedet drága feleségeddel együtt a kamera felé és imádkozzatok velem. Legyünk hittel az Úr népe iránt.

S: Köszönök Neked, Uram, minden egyes embert, aki hallja vagy olvassa ezt. Köszönöm Uram, hogy Te nem vagy személyválogató. Ezért most Jézus nevében megparancsolom minden betegségnek, minden gyengeségnek, minden fájdalomnak, ami a testet támadja, hogy mivel te semmi más nem vagy, csak egy név, meg kell hajolnod a világegyetem legmagasabb nevére! Jézus nevében vágass ki, most! Szólok minden csonthoz, minden szövethez, minden izomhoz, minden sejthez, megparancsolom most neked, hogy kerülj összhangba Isten Igéjével! Nem meg fogsz gyógyulni, te kétezer évvel ezelőtt meggyógyultál! Ezért azonosulj Isten Igéjével és légy teljesen egészséges, Jézus nevében! Köszönöm Neked, Uram, a csatornákat, hadd áradjon szét tűzként a gyógyító kenet a fejük tetejétől le egészen a lábujjukig! Köszönöm Uram, hogy a Te keneted a helyreállítás kenete, ami teljessé és gyógyulttá teszi a test minden tagját – Jézus hatalmas nevében. Uram, most elfogadjuk a gyógyulásunkat, dicsőséget, tisztességet és dicséretet adunk Neked. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

S: Figyeljetek, figyeljetek! Az Úr mondta, hogy mondjam meg neked, hogy bármilyen betegséged volt eddig… ha a hátad volt, azt akarom, hogy állj fel és hajolgass, ha a vállad volt, kezdd el mozgatni azt a vállat! Ne várj arra, hogy…
Tudod, a világ azt mondja: Hiszem, ha látom. A Biblia viszont azt mondja: ha nem hiszed el, nem fogod látni! Ha a lábad volt, kezdd el azt mozgatni! Ha a hátad, mozgasd a hátad! Értsd meg, a cselekedeteiddel aktiválnod kell a kenetet, ami most az előbb került beléd. A hit cselekedet. Kezdj el valami olyat tenni, amit korábban nem tudtál! És ahogy teszed, látni fogod, hogy a kenet teljes és tökéletes helyreállítást hoz a testedbe. Hívd fel a képernyőn látható telefonszámot, hadd tudjuk meg, mi történt veled!

B: Istené a dicséret!
Dr. Siddiki, írtál egy könyvet az anyagi gyarapodás bibliai alapelveiről. Mondd el kérlek, röviden, miről szól ez a könyv.

S: Igen, Pásztor Benny. Tanulmányoztam a Bibliát, hogy megtaláljam a siker kulcsait az Igében, és alkalmaztam ezeket az egyszemélyes vállalkozásomra, amiben ma már 929 ember dolgozik, huszonhat irodája van, és három millió dollárt hoz. Ezt az első öt év alatt értem el, erre a könyvre alapozva. Isten alapelvei. Ezért írtam meg a Bibliai Közgazdaságtant, ezt tanítom az Amerikai Közgazdasági Iskolában és a gyülekezetekben. És mindenhol, ahol ezt tanítottam, hihetetlen áttörések jelentkeztek az anyagiak terén. Ha az anyagiak területén keresel csodát, itt a lehetőség.

B: Néhány fejezetcím: Hatalmas szereped van a saját gyarapodásodban, Az igei birodalom titka, A bővölködő élet kulcsa, Mi akadályozza meg, hogy abban a bőségben élj, amit Isten szeretne, hogy élvezz, Hogyan érhető el a természetfeletti anyagi aratás…

S: Mondhatok még valamit?

B: Igen, kérlek!

S: A Menny és a föld között nincs szállítmányozás, minden, amire az anyagi áttöréshez szükségünk van, itt van a földön, most. Csak fel kell állnunk, és el kell vennünk. És ez a könyv pontosan azt tanítja meg, hogyan tegyük ezt.

B: Szükségetek van erre a könyvre, szentek. Ha megnézitek a sok imakérést, az első számú: az anyagi áttörésért való imakérés. A második helyen a család témaköre áll. Ezt követik a fizikai szükségek. Isten népének ez a két leggyakoribb kérése: az anyagiak és a család. Ezért minden évben van nálunk egy imanap értetek, hogy Isten áldja meg az anyagi életeteket. Van egy másik nap, ami a családért való imádságról szól.

(A 2. részt a Bővölködés címszónál találod meg.
DVD-n megrendelhető: konyvek@krisztusszeretete-egyhaz.hu)

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL