2007. 06. 12.

SZABADULÁS A KÖTÉSBŐL
 

Mivel Isten szabad akaratot adott mindenkinek, ezért Ő nem tart kötésekben, megkötözöttségben senkit. (1Kor. 6,12) Aki különféle igákban, megbénítva, leláncolva, rabságban és elnyomás alatt akar tartani, az nem más, mint az örök ellenség, az ördög. A Biblia az ördögöt tolvajnak nevezi, aki ki akar forgatni mindenedből, meg akarja lopni a boldogságodat. (Ján. 10,10) Jézus a szolgálata során szabaddá tette mindazokat, akik az „ördög elnyomása alatt voltak”. (Csel. 10,38) Akik nem ismerik fel ezt a szellemi igazságot, mint tényt, azok nem is tanulják meg használni a Krisztusban kapott hatalmukat, így az ördög marionett figurákként, zsinóron rángathatja őket.

kotesbol.jpg (39719 bytes)

A következő igék bizonyságok arra, hogy mily nagy szükségünk van a kenetre, illetve megvilágítják, hogy mit végez el a kenet az életünkben. A kenet nem más, mint Isten jelenléte, Isten ereje. Ezért igyekezz bekerülni a Felséges rejtekébe, az Ő jelenlétébe, oltalmába. (Zsolt. 91) Az ördög mindenüvé be akar férkőzni, de Isten jelenlétébe nem képes bejutni. Ha telve vagy kenettel, akkor az ellenség messzire el fog kerülni téged. 

  
Ésa. 10,27 És lesz ama napon: ELTÁVOZIK az ő TERHE válladról és IGÁJA nyakadról, és MEGSEMMISÜL az iga a kenet miatt.
    Zsolt. 133,1-3 Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben! Olyan az, mint a drága OLAJ a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely lefoly köntöse prémjére; Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre!
    Préd. 9,8 A te ruháid mindenkor legyenek fehérek, és az OLAJ a te fejedről el ne fogyatkozzék.
    2Kor. 3,17 Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a SZABADSÁG.
    Péld. 27,9 Amint a KENET és jó illat MEGVIDÁMÍTJA A SZÍVET: úgy az ő barátjának édes szavai is, melyek szíve tanácsából valók.
 

Foglaljuk össze, hogy mire is képes a kenet:

-       A kenet (jelképesen az olaj) mindig a fejtől folyik alá. Jézus a Gyülekezeti Test Feje. Ha telve akarsz lenni olajjal, akkor közösségben kell lenned Jézussal. Azért szükséges rendszeresen gyülekezeti alkalomra járnod, hogy megújulhasson és növekedhessen rajtad a kenet. (Zsolt. 133,2)

-       A Hermon és Sion hegye még száraz időben is harmatos. Ha szellemi értelemben pusztában vagy, azaz kiszáradt a szellemed, mert hosszú ideig távol maradtál az istentiszteletekről, akkor bőséges kenetre van szükséged. (Zsolt. 133,3)

-       A Szent Szellem kenete (Isten ereje) uralmat tud venni minden helyzet felett, és így képes szabaddá tenni. (2Kor. 3,17)

-       A kenet távolítja el rólad a rád rakott terhet, az ördög igáját, ami eddig kötésben tartott. (Ésa. 10,27/a)

-       És nemcsak, hogy leveszi rólad a terhet, de meg is semmisíti azt, nehogy visszakerüljön rád valaha is. (Ésa. 10,27/b)

-       A kenet megvidámítja a szívet. (Péld. 27,9) 

Amikor a legnehezebb, legkilátástalanabb helyzetben vagy, cselekedj úgy, ahogy a tanítványok tettek. Dicsérd az Urat és adj Neki előre hálát azért, hogy az Ő ereje és kegyelme képes kihozni téged az adott a helyzetből, problémából. Ahogy a dicséreted felszáll a trón elé, le fog ereszkedni a kenet, amely szabadítást és áldást hoz a számodra. A bebörtönzött tanítványok is ugyanígy nyerték el a természetfeletti szabadulásukat. Folyamatosan légy telve friss olajjal, mert a kenet mindig valami jót hoz a számodra. Az áldott élet egyik alapja a kenet. A kenet hordozza a különféle szellemi ajándékokat, valamint egyebek mellett a gyarapodást, a gyógyulást is.  

Csel. 16,25-26 Éjféltájban pedig Pál és Silás IMÁDKOZVÁN, ÉNEKKEL DICSŐÍTÉK AZ ISTENT. A foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen nagy földindulás lett, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai; és AZONNAL MEGNYÍLÁNAK AZ AJTÓK MIND, ÉS MINDNYÁJOKNAK A BILINCSEI FELOLDÓDNAK. 

Az alábbiakban közzé teszünk egy megvallást, amely éles szellemi látásról tanúskodik és ékes bizonyság arra, hogyan tette szabaddá a kenet a bizonyságtevőt a nem kívánatos érzelmi hatástól, kötéstől. Elöljáróban annyit meg kell jegyezni, hogy egy kísértés esetén a kísértésnek kitett fél maga hozza meg a döntést, hogy hűséges kíván-e maradni a hitveséhez, illetve ellen akar-e állni a kísértésnek. A házasságtöréshez, paráznasághoz ugyanis három lépcső vezet: a kísértés, majd a  fontolgatás és végül a cselekvés. Ha már az első pontnál nem áll szilárdan ellen az ember, akkor a lehetőség fontolgatása előbb-utóbb vétkes útra viszi. Tehát már a kínálkozó eshetőséget sem lenne szabad mérlegelni, latolgatni. Az ige világosan mondja, hogy Jézus nevében TE állj ellen az ördögnek. (Jak. 4,7) Ezt senki más nem fogja helyetted megtenni.

Ezért imában add át minden problémádat az Úrnak, mert Ő tudja megadni a legtökéletesebb megoldást. (1Pét. 5,7) Amíg nem bízod az Úrra az ügyedet, addig Ő nem avatkozhat a dolgaidba. Az ima ad felhatalmazást Istennek arra, hogy belépjen az életedbe, és kezébe vegye a gondjaidat. Isten Igéje is a segítségedre van, ami a kétélű kardnál is élesebb. (Zsid. 4,12) Ennélfogva képes minden ördögi kötést levágni az életedről, bármi legyen is az. Keress a helyzetedre vonatkozó igéket, és azokat szorgalmasan, hangosan valld meg! Jézus azt mondta: „meglesz néki, amit mondott”! (Mk. 11,23) A szabadulásod órája el fog jönni, csak maradj hitben és légy kitartó. Ne add fel a cél előtt! Hisszük, hogy ez a pár gondolat segítség lehet mindazoknak, akik szabadulásra várnak problémáikból, kötéseikből.  

-bf- 

Drága Testvéreim!
Buzdítalak benneteket, hogy tegyetek megvallást az Úr csodáiról, és kegyelméről. Ezzel az Ő szent nevét dicséritek, magasztaljátok, és bátorítást adtok a hasonló problémában levő testvéreknek. A megvallásaitokkal felgerjesztitek mások szívében is az ott szunnyadó hitet. Ez a megvallás is bizonyára azért volt a szívemen, mert valakinek szüksége van rá. Valaki ezáltal kap majd megértést és szabadul meg a kötésből, az Úr Jézus nevében.

Dicsőség és örök hála a drága Mennyei Atyámnak, Aki az Ő kegyelméből kihozott a mélységes mély veremből, az ördög verméből, s ezzel megmentette az életemet és a házasságunkat.

Évekkel ezelőtt, mikor még ezoterikus körökben mozogtam, egy különös hatás ért, amelyet akkor nem értettem, és nem tudtam hová tenni. Láthatatlan erő kerített a hatalmába, amelyről azért annyit tudtam, hogy semmi köze hozzám, nem az én akaratom táplálja, de nem tudtam, hogyan szabadulhatok meg tőle. Csak később ismertem meg az Igéből, hogy az ördög munkái felett hatalmat kaptunk Krisztusban. Minden bizonnyal Isten bőséges áldásaitól, az üdvösségtől akart visszatartani a kísértő, és attól, hogy áldássá váljak mások számára.

Egyik férjezett kolleganőm és köztem baráti kapcsolat alakult ki azáltal, hogy bizonyos munkafeladatokat közösen végeztünk, és közben jókat beszélgettünk. Csak ennyi volt, semmi többre ne gondoljon senki. Történt egyszer, hogy egy álmomat egy "hozzáértő" hölgy úgymond "megfejtette", amely szerint hamarosan lelki válság fog érni. Akkor mosolyogtam ezen és nem is vettem komolyan. Ma már tudom, hogy ezek a dolgok nem az Úrtól voltak és mindenkit óva intek attól, hogy úgynevezett „látó szellemmel” rendelkező emberek "szolgáltatását" vegye igénybe.

Az álomfejtés után nem sokkal, az egyik pillanatról a másikra, mint derült égből a villámcsapás, az ördög kötése alá kerültem. Szó szerint úgy éreztem, mintha a kolléganőm és közöttem egy gumikötél lenne, ami annál jobban húzott hozzá, és tartott fogva, minél nagyobb volt közöttünk a fizikai távolság. Az a hamis érzés kerített a hatalmába, hogy képtelen vagyok a kolléganőm nélkül élni, de azt viszont nem állíthattam, hogy beleszerettem volna. Őszintén mondom, hogy egyikünk sem kezdeményezett, de ez a bénító érzés, letaglózó lelki állapot egyszerűen rám szakadt.

Ma már ki tudom nevetni a pusztító cselvetését, de abban az időben esténként és hétvégenként a munkatársam távollétében rám nehezedő teher és szívet tépő érzés szinte elviselhetetlenné vált. Ezt ráadásul még bűntudat is tetézte. Érdekes módon, amikor egymás közelségében voltunk, akkor jól éreztem magam.

Egy esetben az életem eldobása is megfordult a fejemben. Férfi létemre titokban még sírtam is, a munkámat is alig tudtam elvégezni a cégnél és otthon, mert egyszerűen nem volt rá fizikai erőm, és minden közömbös volt a számomra. Utólag belátom, hogy hiba volt az ördög sugdolózását meghallgatnom és azon folyamatosan elmélkednem. Akkor még nem tudtam, hogy az elménket meg kell újítani Isten Igéjével, és az Igével összhangban kell gondolkodni, beszélni és cselekedni. Még nem ismertem Jézust, a szabadítót.

Az viszont bizonyosságként élt a szívemben, hogy ki fogok jönni ebből a helyzetből. Úgy éreztem, hogy egy igen mély árokból kell kimásznom, de egy kép is volt előttem arról, hogy rövidesen kijutok belőle. Persze a szabadulásom ideje hosszabb lett, mint gondoltam. Nem hónapokba, hanem évekbe telt, amíg ismét a régi életemet élhettem.

Hiszem, hogy az Úr üzent a (szerintem már újjászületett) kolléganőmön keresztül, hogy imádkozzam azért, hogy a kapcsolatunk továbbra is szigorúan csak baráti viszony maradjon. A feleségemmel végig nem mertem megosztani a problémámat. Féltem attól, hogy nem fogja megérteni, hisz én sem tudtam volna értelmesen elmagyarázni az ördög által rám kényszerített érzéseket. Nem volt rá ésszerű magyarázat.

Tovább súlyosbította a helyzetemet, hogy akkoriban olyan emberek tanácsát is kértem, akik felett – mint később megértettem – a varázslás szelleme volt. A ti okulásotokra írom, hogy ne dőljetek be minden természetfeletti dolognak, mert nem mindegyik a mi Istenünktől van! Maradjatok az Ige vonalában, mert akkor haladhattok az út közepén, s így egyik oldalon sem fogtok lefutni a pályáról. Így kerülhetitek el a megtévesztő kelepcéjét.

Kb. 3 hónappal a csapdába esésem után Isten elvezetett egy evangelizációs alkalomra, ahol újjászülettem. Köszönöm az Úr Jézusnak, hogy az erről szóló újsághirdetést elém hozta, és így rátalálhattam a helyes útra. Igazából nem tudtam, hogy hová is csöppentem, de az Úr már el kezdett munkálkodni a szívemben. Később aztán rendszeresen jártam az istentiszteletre, ahol az igazság (Ige) megismerése szabaddá tett. A Mennyei Atya a Szent Szellemének a tűzével egy-két év alatt fokozatosan kiégette belőlem a nem kívánatos kötéseket. Szinte éreztem, ahogy a „gumisodrony” elemi szálai elpattannak és a kötés napról-napra gyengül. Dicsőséget és bőséges hálát adok Istennek a szabadításáért, amit az Ő szent Fián keresztül kaptam meg. Ámen.                                                                                                                                                                                                                             „Ártatlan”