2008.06.03.   

A SZENT OLTALOM

Védelem a 91-es Zsoltár alapján
Glória Copeland tanításából

 

 

Fogadj be minden Igét a szívedbe ma is, úgy vedd be, mintha gyógyszert vennél magadba. A gyógyszer sem tesz semmi jót, ha nem veszed be. Az Ige is csak úgy lesz hatásos, ha beveszed, befogadod.

Isten azt akarja, hogy meggyógyulj. Nincs más dolgod, csak elfogadod a gyógyulásodat, mert a munka el van végezve. Jézus már meggyógyított bennünket.

A 91-es Zsoltár, amiről ma szólunk, a hosszú élet zsoltára, a szabadulás zsoltára. Ha a 91-es Zsoltár működik az életedben, nem halhatsz meg fiatalon. A megszabadulás minden területét lefedi.

 

Zsoltár 91,1-2. Aki a Felségesnek (Elion) rejtekében lakozik, a Mindenhatónak (Shaddai) árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom!

 

A mi részünket mondja el. Itt nem arról a személyről van szó, aki ki és bejárkál, ez a személy ott lakozik a Mindenható rejtekében. Ez a rejtekhely a védelem rejtekhelye.

 

Zsoltár 91,2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom!

 

Rá támaszkodom. Ez a mi részünk, ragaszkodjunk az Úrhoz. Ezt kell tennünk, ez része a megszabadításunknak.

A másik részünk, hogy – azt mondjuk! Vagyis, amikor a hitünk beszél! Amit igazából hiszel Isten Igéjéből, azt kimondod! Kimondod, amit hiszel.

Jézus arról tanít, hogy a szavak a szívünkből jönnek elő.

Az Ige a szemeden és a füleden keresztül kerül a szívedbe. Ezért nagyon fontos, hogy ne a világ szemetén táplálkozzál, hanem Isten útján.

A megszabadulásodat jelenti, ha a szívedben és a szádban van az Ige. A kijelentések, megértések akkor jönnek, ha megérted mi az, amit Isten mondott, és magadba fogadtad azt. 

Tehát ott maradunk, ott lakozunk és mondunk. Mit mondunk? Amit hiszünk Isten Igéjéből.

Így működik az üdvösség, a gyógyulás, a gyarapodás, a megszabadulás a saját és gyermekeid számára is, ha megmaradsz az Úrban.

 

A megmaradni az Úrban azt jelenti, hogy engedelmes vagy és a szavaidat is ehhez igazítod. Nagyon nehéz meggyógyulni, ha betegséget és fájdalmat beszélsz! Nem könnyű megtenni, ha valami betegség van a testedben, hogy ne beszélj róla.

Ha szeretnél meggyógyulni, akkor a negatív beszédet Isten Igéjével kell helyettesíteni, s annak olyan naggyá kell válnia az életedben, hogy az sokkal nagyobb legyen, mint a betegség és a fájdalom a testedben. 

Tehát ez az ember megmarad az Úrban, és azt mondja ki, ami Isten Igéjén alapul. Látjuk, nem mondhatunk bármit, ha nem akarjuk, hogy a rossz dolgok valósuljanak meg az életünkben.

De amikor azt mondjuk, amit Isten mond, akkor az Ő ereje valóságba jön az életünkben, Ő azt valóra váltja!

 

Zsoltár 91,3-4. Mert Ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.  Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az Ő hűsége.

 

Amikor azt mondjuk: – „Ő a mi oltalmunk, várunk, a mi segítőnk, Ő az, aki megment bennünket!” – akkor Ő is az Ő helyére lép és mi elfoglaljuk helyünket Isten árnyéka alatt, a Mindenhatónak árnyékában. Ő is elfoglalja helyét, mint a mi megszabadítónk a szegénységtől, mint gyógyítónk, védelmezőnk.

Az 5Mózes 28-ban olvassuk az áldásokat és átkokat. A Galata 3,13-ban pedig olvassuk, hogy Jézus megváltott, hogy az átkok helyébe áldás jöjjön számunkra. Ezért fontos, hogy ismerjük, mi tartozik az áldás és az átok körébe.

Mivel mi – mint újjászületett keresztények – Krisztusban vagyunk, megszabadultunk az átoktól, a betegségtől, hiánytól, szegénységtől.

Minden betegséget, minden kórt megtalálsz ott felsorolva, és mind, ami nincs felsorolva ott az 5Mózes 28-ban az átkok között, az is beletartozik.

Jézus elvitte értünk a bűnt, szegénységet és minden betegséget, fájdalmat, ami része az átoknak. Meg lettünk váltva mindettől! Jézus magára vette az átkot, és elhordozta.

A bővített Bibliafordítás tehát azt mondja, ha mi megmaradunk Őbenne, akkor az Úr mozdul, mert Ő szabadít meg a madarász tőréből, a halálos dögvésztől.

A madarász tőre lehet az ördög bármilyen csapdája, amit néked készít. Bármilyen időelőtti halál csapdája, katasztrófa, tragédia beletartozik ebbe a fogalomba.

A madarász az ördög, akinek ellent kell állni, nem szabad hallgatni a hitetlenséget, a kétség szavait, amit az ördög szól hozzánk. Nem szabad megengedni, hogy a mi házunkban éljen. A testünk a mi házunk, amiben a Szellem lakozik. Ne engedjük meg, hogy itt éljen, mert Isten Szelleme él bennünk, és az Ő jelenléte megeleveníti, meggyógyítja a halandó testünket.

 

Zsoltár 91,5-6. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; A dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít.

 

Mit jelent a halálos dögvész? Lukács 21,9. verse: És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemedjetek; mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jön mindjárt a vég.

Ez Jézus üzenete az idők végéről, és nagyon sokat látunk ebből, megtörténi napjainkban.

Jézus szól háborúkról, felkelésekről, zavargásokról. Azt mondja: – Akkor ne ijedj meg, és ne essél pánikba, és ne rettegj! Azt mondja: – Ne rettegjetek!

 

Zsoltár 91,10-11. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz; Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon.

 

Több földrengés van napjainkban, mint bármikor, éhínségek, dögvészek. 

Dögvész: rosszindulatú ragályos, fertőző kóros betegség, amelyek halálosak, pusztítóak. Dicsőség Istennek, hogy ez alól is védelmet kaptunk.

Idáig is tanítottunk a 91-es Zsoltárról, főleg a balesetek védelmével kapcsolatban. De fontos, hogy kiáradjon a hited a katasztrófák, bombáktól való védelem irányába is. Ebben a Zsoltárban megtalálod ezekre és a betegségektől, kóroktól való védelmed is.

Aki megszabadít téged a madarász tőréből és a halálos járványoktól. Vannak betegségek, amiket a terroristák tudnak használni, egy csepp, amit bejuttatnak valamibe, ami halálos lehet. Vannak, akik nagy félelemben vannak ezek miatt.

Nekünk meg kell tanulni, hogyan álljunk ellent a betegségeknek és a kóroknak, de a biológiai hadviseléssel kapcsolatos dolgokat is ugyanilyen módon kell kezelni. Meg vagyunk váltva tőle. Ámen!

 

Akinek kisgyermeke van, meg kell tanulni ellenállni a betegségeknek, baleseteknek az ő javukra is, és a saját érdekünkben is.

Vannak járványos influenzák, ezeket is célba kell venni Isten Igéjével. Meg lettünk váltva a betegségektől és a kóroktól, lehet az akár madárinfluenza is. Mennek az emberek, hogy megkapják a védőoltásokat, pedig csak az Igét kellene ismerniük és alkalmazniuk nekik.

Meg kell tanulni, ellenállni a betegségeknek, és nem fogjuk megkapni az influenzát egy csirkétől, amikor van egy Bibliánk. Nem kell tehát félnünk a járványoktól sem, de ahhoz, hogy megálljunk a megszabadulásunkért, nem várjuk meg, amíg jön egy ijesztés.

Szilárdan állunk a megszabadításunkban, mert meg vagyunk váltva a betegségektől és kóroktól. Amikor jól érezzük magunkat, már akkor hiszünk Istenben kapott egészségünkben, és nem várjuk meg azt, hogy megbetegedjünk, amíg majd ennek kapcsán elkezdünk hinni Istenben.

Tehát ez a csodálatos Zsoltár beszél arról, hogy Ő meg fog szabadítani téged mindenféle kóros járványtól, fertőző betegségektől.

Mikor lesz ez?  – Ha megmaradsz, és azt mondod!

Ugyanolyan módon fogadod el az Urat a te oltalmazódnak és menedékednek, mint megváltódnak.

Ő eddig is ez volt számodra, de amíg nem cselekszel hitben az Ige alapján, nem adsz helyet Istennek, hogy munkálkodjon az életedben. Nem fog működni minden automatikusan. Meg van tehát a te részed is.

 

Mi Isten Igéjének alapján fogunk cselekedni.

(Glória Copland elmondta, hogy mikor a gyermekeik 2-3 évesek voltak, akkor kezdték a férjével az Igét tanulmányozni, és a kötelező oltásokon kívül nem kellett a gyermekeket orvoshoz vinni. Ha szükséges lett volna, elvitték volna, de nem volt rá szükség. Ez az édesanyák gyógyító szolgálata, aminek nagyon jól kell működni.)

Ha ismeritek Isten Igéjét, ellenálltok a betegségeknek, imádkoztok a gyermekekért, és Isten megszabadítja őket.

Az Úr jóságos és törődik a te gyermekeiddel is, csak te ne add fel, akkor Ő sem adja fel velük kapcsolatban. A gyermekeink nagyon fontosak az Úrnak, a mi ”magjaink” fontosak az Úrnak, de sose add fel, imádkozz értük!

Szóld a megszabadulásukat és állj meg értük Isten Igéjébe vetett hiteddel. Ha rossz jelentést kapsz, mondd azt: – Ez engem nem érint, hiszem, hogy megkaptam az Ő üdvösségét és megszabadulását, és az Úr hűséges hozzám és az én gyermekeimhez is.

Dorgáld meg a félelmet, ne engedd, hogy az életedbe jöjjön. Ha te nem jársz hitben, akkor ki fog?

Tehát megszabadít a halálos járványoktól, mindenféle fertőző betegségtől. Kipipálhatod a listádról, ezekben nem halhatsz meg.

Akkor Ő befedez téged az Ő tollaival, a szárnyai alatt lesz oltalmad, az Ő igazsága és hűsége páncél. A páncél a héberben fegyverzetet jelent. Héberben a pajzsnak három oldala van, egy eleje és két oldala.

A páncél körbevesz, ezt jelenti a fegyverzet szó. Tehát be vagy takarva minden oldalról, elölről, hátulról, oldalról és felülről, ez egy buborék, amiben vagy, ha megragadod a megszabadulásodat.

 

A Bibliában nagyon jó példákat látunk: Pl. Sidrák, Misák és Abednégót bedobták a forró kemencébe. Olyan forró volt a kemence, hogy akik bedobták őket meghaltak. (Dán. 3)

A király letekintett a kemencébe és négy embert látott. Megkérdezte, hogy nem három embert vetettünk be oda?

És van ott egy, aki olyan, mint Istennek Fia és mindannyian ott járkálnak. Meg kellett volna azonnal halniuk. Isten angyala volt ott velük. Dicsőség Istennek!

Amikor kijöttek onnan, sértetlenek voltak, még füst szag sem érződött rajtuk. Isten jelenléte egy láthatatlan fegyverzet.

 

Dánielt az oroszlánok vermébe dobták be. Dániel az oroszlánok között aludt. Mi történt? Eljött az Úrnak angyala és bezárta az oroszlánok száját és Dávidnak nem esett baja, érintetlen maradt.

Ezért a király bedobatta azokat a verembe a családjaikkal együtt, akik Dávidot bedobatták a verembe. Az Ige azt mondja, hogy mielőtt még a földre értek volna, az oroszlánok megették őket. (Dán. 6)

 

Zsidó 1,14-ben olvassuk az angyalokról: Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azok számára, akik az üdvösséget öröklik?

Ha az üdvösség örököse vagy, akkor egy biztonságot nyújtó csapat van veled. Dicsőség Istennek! Nagyon jó hír, hogy sehová nem mész biztonsági őrök nélkül. Ők az angyalok!

Van menedékünk, vannak angyalaink, van védelmünk, van megszabadulásunk. Mit kell tenned?   Nem szabad félned! (Zsolt. 91,5-6)

Nem kell félned sem a pusztulástól, sem a hirtelen jött haláltól, amely meglepetésszerűen érne. Nem kell félned a balesetektől, autó, repülőgép balesetektől, bármitől, ami hirtelen halállal megölne. Lehet ez egy vihar, földrengés, cunami.

 

Csodálatos bizonyságok vannak keresztényektől, hogyan menekültek ki a cunamiból.

Egy 400 főből álló keresztény közösség kérte a város polgármesterét, hogy a tengerparton ünnepelhessék meg a karácsonyt. A város vezetői nem engedték meg nekik a parton, azt viszont hozzájárultak, hogy a városon kívül ünnepeljenek. Kimentek tehát a város melletti legmagasabb hegyre, és ott voltak, amikor jött a pusztító cunami, s látták a pusztítását. Még a 91-es Zsoltár is mondja, hogy nézni fogod a szemeiddel, de nem lesz részed benne. Ez történt velük, az egész várost elsöpörte a víz, de nekik nem lett semmi bajuk.

Egy másik eset: egy árvaház 28 gyermeke volt a kint parton. A vezető látta az óriási hullámokat. Az Úr szólt hozzá, hogy a gyermekeket tegye a csónakba – nem nagy csónak volt – és induljanak szembe a vízáradattal. Előle nem tudtak volna elmenni, elsöpörte volna őket, szembe mentek vele és megmenekültek. Az árvaház elpusztult a parton, de egyetlen élet sem veszett el. A csónakon volt egy zászló, amin az volt olvasható: – Jézus az Úr!

Isten tudja, hogy hogyan szabadítson meg téged. Tudja, hogyan szabadítson meg egy embert egy családból, egy családot egy városból, egy várost egy nemzetből, egy nemzetet az egész világból. Ő tudja, hogyan szabadítsa meg az Ő népét.  Dicsőség Istennek!

Tehát bármi, ami hirtelen halálhoz vezetne, szabad vagy tőle! Nem kell tehát meghalnod autóbalesetben, lövöldözésben, cunamiban. Az Úr mindig ott van veled! Nem sok marad már hátra, ami megölhetne téged. Le van fedve a 91-es Zsoltárban. 

 

Zsoltár 91,7. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren; és hozzád nem is közelít.

 

Dögvészek, pusztulás, hirtelen halál. Lehet, hogy tízezerből te vagy az egyetlen, akit megszabadít az Úr. Hinnünk kell Isten Igéjét és meg is kell vallanunk folyamatosan.

 

    Zsoltár 91,8. Bizony szemeiddel nézed és meg látod a gonoszok megbüntetését!

 

Csak egy szemlélő leszel, te magad érintetlen maradsz a Felséges rejtekében. Meglátod a gonosz megbüntetését. Látni fogod, de nem leszel benne.

A Zsoltárok 27,5-ben ír róla, hogy a veszedelem napján, Ő elrejt engem, eltakar engem, sziklára, magasra emel fel engem. Isten jelenléte egy sátort, páncélt, buborékot von köréd, de hinned kell, hogy ezt élvezhesd.

Zsoltár 5,12 verse: Mert Te Uram, megáldod az igazat, körülveszed a Te jóvoltoddal, mint egy pajzssal.

Ez a mi helyünk egy járványban, amikor betegségek tombolnak, egy katasztrófában, egy viharban, vagy földrengéskor, bármi katasztrófa idején, amiben mások meghalnak.

Meg vagyunk váltva, az életünk el van rejtve Krisztus Jézusban. Ez az engedelmesek számára van, azok számára, akik az Úrral maradnak. Akik nem félnek, hanem hitben vannak, akik hisznek Istenben.

 

Látjuk azt, hogy a mi választásunk az, hogy milyen védettségben élünk. Nem Isten dönt a te engedelmességedről, hanem te. Vagy Isten útját járod, vagy valami mást, ez a te döntésed. Válaszd az Urat, válaszd az életet és élsz!

Istennel egységben vannak ezek a megszabadulások. Arra vonatkoznak, akik az Úrhoz ragaszkodnak, ők vannak megőrizve, megvédelmezve.

Ha idáig nem így éltél, megváltozhatsz, ha idáig világi életet éltél, tudnod kell, hogy a világra ítélet jön, és nagy bajban vagy, ha nem változtatsz. Ne akarjál ott lenni velük. Meg kell ebből térned.

Megtérés, megfordulás a jó irányba! Ha észreveszed, hogy rossz irányba haladsz, megfordulsz és megtérsz Istenhez. A döntés a tiéd! De Isten arra vár, hogy te készen állj.

Ha védelem alatt akarsz élni, egészségben, gyarapodásban akkor az Ő útjain kell haladnod és tenned a dolgodat. Hálát adunk ezért is Istennek.

 

Zsoltár 91,9. Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:

 

Ugyanúgy, ahogy Jézust az életed Urává teszed, ugyanúgy teszed Őt a te oltalmazóddá.

 

Zsoltár 91,9-10. Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;

 

Van egy sátor – az otthonod, lakhelyed és a tested is egy sátor. Nem engeded, hogy bármilyen csapás közeledjen az otthonodhoz, vagy a testedhez. Még a bejárati ajtódig sem juthat el! Meg vagyunk váltva! Dicsőség Istennek!

Még az időjárásnak is engedelmeskednie kell Jézus nevére. Bármilyen időjárás legyen, reagálnia kell Jézus nevére. Hallod, hogy közeledik a vihar, villámlás, szél.

Kimész, szembefordulsz vele, és hatalommal szólsz: – Jézus nevében megtöröm a te erődet, eltűnsz innen Jézus nevében, nem jössz a mi területünkre, semmilyen kárt nem okozhatsz itt!!!! És engedelmeskedik, elmegy. Dicsőség Istennek!

(Glória Copland elmondja, hogy repülőgépen utaztak ketten a férjével és látták, hogy jön egy tölcsér alakú vihar, nem voltak közvetlen veszélyben, de azt mondta neki: – Menj vissza oda, ahonnan jöttél Jézus nevében! Zümmögött kettőt, hármat és visszament, eltűnt. Dicsőség Istennek!)

Hatalmunk van Jézus nevében, de ezt gyakorolnunk kell!

(Egy másik eset volt, amikor egy tó partján laktak, a tó túlsó partján vihar volt. Megdorgáltam Jézus nevében, és megparancsoltam, hogy ne közelítsen az én házamhoz. Felemelkedett, elment. Figyelemmel kísérte az útját a felállított radaron és 20 mérfölddel arrébb egy városban hatalmas pusztítást végzett.)

A tűzesetekről is van bizonyíték. Egy asszony az erdőszélen lakott, nagy erdőtűz volt, megállt az erdőtűzzel szemben és azt mondta az én határomat nem lépheted át Jézus nevében! És nem ment tovább. Ezek mind valóságos dolgok.

Meg kell tanulnod hatalmat gyakorolni a mindennapos dolgokban, hogy amikor a nagy dolgok jönnek, akkor is meg tudd tenni, hogy megállj a hatalomban.

 

Zsoltár 91,11. Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon.

 

Ők – a szolgáló angyalok – hatalmasak, erőteljesek, tudják kezelni az időjárást, a rossz embereket, az autóbaleseteket, meg tudnak szabadítani minden helyzetből. Kézen hordoznak, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.

 

Zsoltár 91,12-13. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.

 

A vadállatok is alád vannak vetve, az angyalok megvédelmeznek az oroszlánoktól, a kígyóktól, az ördögtől.

 

Zsoltár 91,14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!

 

Te vagy az, akiről az első vers beszél: aki szereti Istent, ragaszkodik Istenhez, és megcselekszi, amit Ő mond nekünk. Az Úr Jézus azt mondta: – Ha Istent szeretitek, megtartjátok az Ő szavát! Ennek az embernek lesz megszabadulása!

Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet, személyes ismerete van az én szeretetemről és kegyelmemről. Bennem bízik, és rám támaszkodik, tudja, hogy soha nem hagyom el őt.

 

Zsoltár 91,15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt.

 

Segítségül hív és tudja, hogy én meghallgatom őt, megszabadítom és megtisztelem őt.

 

Zsoltár 91,16. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet.

 

Az üdvösség szó héber jelentése: megszabadítani, megőrizni. Veszélytől való megszabadulás, amely jelenti a védelmet, szabadságot, egészséget, helyreállítást. S ha hiányzik testrészed, ő újat adhat neked, ha új szívre, májra, vesére lenne szükséged. Istennek vannak ilyen testrészei. Továbbá jelent ez teljességet, épséget.

 

Ha betöltöd az 1-2 verset, ha megmaradsz szilárdan a Mindenható árnyékában, és a szavaidat ezzel egyetértésben mondod ki, akkor hosszú életet élhetsz, míg meg nem elégedtél, és míg Isten is meg nem elégszik.

Azt mondod, elég öreg vagyok már, hogy hazaköltözzem az Úrhoz. És ha Jézus még sokat késlekedne, akkor ez fog történni. De ha még nem elégedtél meg, nem kell elmenned.

Maradj itt és végezd be a munkádat. Lehet, hogy Istennek már nincs arra ideje, hogy egy újabb generációt támasszon, aki elvégzi az Ő munkáját, tehát értékes vagy Istennek.

De nem csak neked kell megelégedettnek lenned, hanem biztosnak kell lenned, hogy Isten is megelégedett veled. Meg kell vizsgálnod magad: – Megtettem-e mindent Uram, amire elhívtál itt a földön? Isten nagyon sokat ruházott be értünk.

Ha régebben itt vagyunk már, akkor értékesebbnek kell lennünk Isten számára, és vannak dolgok, amit szeretne, ha megtennénk. Tehát hosszú életet kell élnünk, jó erőben és jól kell élnünk, gyarapodóan élni a napjaink teljes számát, amíg mi is és Isten is megelégedik. Dicsőség Istennek!

Isten ad nekünk szabadulást, azt szeretné, ha egészségesek lennénk. A héberben az egészség, a napok meghosszabbítását jelenti. Isten azt akarja, hogy áldás lehessünk mások számára és Istennek is.

 

Egy pár Ige felsorolása bővített fordításban:

Ésaiás 7,9 – Ha azt akarod, hogy megvédelmezzelek téged, tanuld meg megtenni azt, amit mondok.

Zsoltárok 31,21-től

Ésaiás 59,1

Efézus 6-ban szól az Ige, a szellemi fegyverzetünkről. Pajzs = megigazulás, a mi fegyverzetünk. Az a megigazulás, amit akkor kaptunk, amikor újjászülettünk, ez Isten iránti engedelmességünk is.

Efézus 6,13-17

Dicsőség Istennek!

2Mózes 23,25-26

Vegyétek fel a fegyverzetet, a pajzsot, Isten Igéjét és éljetek hosszú időt, jó életet, egészségben. Isten áldásai, jótéteményei ezek, és ha elfelejtkezünk róla, nem tudunk az áldásokban járni, nem tudunk győzedelmes életet élni.

Mindennap szánj rá időt, hogy elmélyedsz az Igében.

Ő az, aki megváltja életünket a csapásoktól. Biztonságban tart minket, amikor a városunk támadás alatt van. Aki megkoronáz bennünket. Lásd magad megkoronázva Isten szeretetével. Mint a buborék, körbe vesz a korona is, ami az Ő szeretete és irgalma.

Isten áldottnak, gyógyultnak, gyarapodónak, megelégedettnek lát téged. Ha te is így látod magad, akkor megelégedett vagy. Ne lásd magad depressziósnak és szomorúnak, lásd magad úgy, ahogy az Igében látod magad. Amikor látsz egy ígéretet az Igében, mondd azt: – Ezt elfogadom magamnak, áldott vagyok! A depresszió nem maradhat ott, ahol az Ige van.

Írja az Ige, hogy ifjúságodat megújítja mint a sasét, hosszú élettel elégít meg. Ő elvitte betegségeinket, elhordozta fájdalmainkat.

Ésaiás 53,4-ben arról szól, ami már megtörtént a kereszten. Ésaiás próféta előretekintett az évszázadokon és látta, amit Jézus tenni fog. Péter apostol pedig visszatekintett a keresztre az 1Péter 2,24-ben, és elmondja, hogy mi történt ott.

Ésaiás 53,4 bővített fordítás szerint: Pedig biztos Ő viselte a gyászunkat, betegségeinket, problémáinkat, nehézségeinket. Elhordozta, ami szomorú és fájdalom. Mégis úgy tekintettünk rá, mint aki Istentől verettetik és kínoztatik, pedig Ő a mi bűneinkért sebesíttetett meg. A mi vétkeinkért rontatott meg. Rajta volt a mi békességünknek és jólétünknek a büntetése.

Azokkal a sebekkel, amelyekkel Őt megsebesítették, mi gyógyultunk meg és teljessé lettünk. Meggyógyultunk és teljessé lettünk. Dicsőség Istennek!

Ő maga vitte el a te betegségedet, és fájdalmadat, és bűnödet. Annak minden eredményét és következményét elvitte érted a kereszten. Mi vagyunk, akik meggyógyultunk. Dicsőség Istennek!

Nem szabad megengedni, hogy a gyász az életünkre telepedjen. A gyász és a halál szelleme együtt járnak. Megrabolta a családot a szeretett hozzátartozótól és ott van a sarkába a gyász, ami le tudja állítani a hitedet. Jézus elhordozta a mi gyászunkat, s ez is az átok közé tartozik. Ne engedd meg, hogy a gyász a te házadba éljen!

Azt mondod, nem tudod, hogy a mennyországba kerültek-e a hozzátartozóid? Igaz nem tudhatod soha, hogy mi történt esetleg az illetőnek az utolsó pillanataiban és nem is tudod megváltoztatni sem. De kellj fel hitben, és kezdj áldás lenni mások számára, és dorgálod meg a gyászt az életed felett. A gyász nem Istentől van. Te pedig bízzál Istenben! A gyász a sátánnak helyet ad és betegséget hoz az életekbe.

Jézus pedig elvitte a betegséget, bajainkat. Neked nem kell elhordoznod, mert Ő már megtette. Ugyanúgy ellent kell állni a betegségnek, fájdalomnak, mint ahogy elmondtam a vihar esetében.

Amikor betegségtünetek jelentkeznek, nem szabad lefeküdni és megengedni, hogy az rád telepedjen. Meg kell dorgálnod Jézus nevében és mondd azt: – Nem! Jézus elvitte a fájdalmaimat, betegségeimet, az Ő sebeivel gyógyultam meg! (1Pét. 2,24)

Mit teszünk tehát? Ellenállunk a betegségnek! Teljes változást hoz az életedbe, mikor megérted és használod Jézus nevét és ellenállsz a tüneteknek, elparancsolod azokat. Így kell élnünk. A gyógyulás hozzánk tartozik, ha Krisztus Jézusban vagyunk.

Hallottátok az Igét: legyél gyors a hallásra és a cselekvésre. Amikor az Igét hallod elfogadod, elveszed. Amikor imádkoztok, higgyétek, hogy a kérés pillanatában már megkaptátok, azt jelenti, hogy már akkor elveszed az imádra a választ, amikor imádkozol.

Amikor imádkozunk értetek, vedd el hittel a gyógyulásod Jézus nevében és kezd azt tenni, amit idáig nem tudtál. Mozgasd meg, tornáztasd meg a testrészeidet. Ez jelenti azt, hogy az Igén cselekszel [hitcselekedet]. Isten Igéje így nyilvánul meg az életünkben. Jézus a gyógyító! Ő mindig ott van, ahol a hitet kiárasztják.

A hívőknek pedig betegekre kell tenni a kezeiket, hittel, Jézus nevében, és azok meggyógyulnak. Dicsőség Istennek! Ámen!

 

Jézus a Gyógyító! Csukd be a szemed és emeld fel a kezed az Úrhoz és imádkozz velem:

Az Evangélium, amit hallottam Isten ereje az én üdvösségemre. Megvallom Jézus Krisztust, mint az életem Urát. Ő az én Uram a szellemem, a lelkem és a testem felett. Elfogadom Isten erejét.

Engem éppé, teljessé tesz és megszabadít, meggyógyít. Isten Igéjén cselekszem és elfogadom Isten erejét. Betegségek és fájdalmak ellenetek állok, Jézus nevében. Ti nem Isten akarata vagytok számomra. Nem fogadlak el titeket az életemben. Hagyjátok el az én jelenlétemet és soha többé, nem engedlek vissza titeket.

Jézus elvitte az én betegségeimet, fájdalmaimat és én szabad vagyok. A betegség többé nem uralkodik rajtom. A bűn többé nem uralkodik rajtam. A félelem nem uralkodik többé rajtam. Meg vagyok váltva a törvény átkától, és kijelentem a szabadulásomat Jézus nevében. Halleluja!

A mai napon az Evangélium Isten ereje számomra, az üdvösségre. Elfogadom az Evangéliumot. Köszönöm Jézus! Az Evangéliumot cselekszem és teljes lettem a Jézus nevében!

 

Most én fogok imádkozni:

Az Úr Jézus Krisztus nevében megtöröm minden betegség és fájdalom erejét ezen a helyen. Megparancsolom, hogy menjetek el innen az Úr Jézus Krisztus nevében. Megparancsolom, hogy gyógyulj meg a fejed tetejétől a talpadig Jézus nevében.

Fogadd el a gyógyulásod Jézus nevében. Fájdalom megdorgállak Jézus nevében. Megparancsolom a szíveteknek, veséteknek, minden szerveteknek és sejteteknek, hogy gyógyuljon meg. Gyógyuljatok meg Jézus nevében!

Megparancsolom a szemeknek, hogy gyógyuljanak meg, a fülek megnyílnak Jézus nevében, a belek gyógyulnak, minden izületnek, izomnak megparancsolom, hogy gyógyult és egészséges legyen. Minden kór elment a Jézus nevében!

Minden kinövést, rendellenességet és daganatot, a rák minden fajtáját megdorgálom, gyere ki a testből, Jézus nevében. Elment, Jézus nevében!

Megparancsolom a csontoknak, hogy meggyógyuljanak. Egyenesedjetek ki a csontok, a Jézus nevében. Minden deformált rész kiegyenesedik a Jézus nevében!

 

Mondjuk együtt: Köszönöm Úr Jézus a gyógyulásomat. Elfogadom a gyógyulásomat. Köszönöm, hogy meggyógyultam a fejem tetejétől a talpamig. Dicsérlek Uram, imádlak Téged Jézus, Drága Gyógyítónk! Köszönjük Atyám, Dicsőség Istennek!

 

Isten semmit sem változott a kezdetek óta, ha azt mondja, hogy Ő a gyógyító, akkor fogadd el, mert Ő a gyógyító! Ő az, aki meggyógyít! Dicsőség Istennek! Ha észreveszed most, hogy megtörtént, mondd el.

Az Ige azt mondja, hogy Ő kibocsátotta az Ő Igéjét és meggyógyította őket. Ugyanez az Ige működik itt is, és ott is, ahol imádkozol a betegek gyógyulásáért. Dicsőség Istennek!

Higgyétek, hogy meggyógyultatok, maradjatok hitben és adjatok hálát és dicsőséget Istennek! Isten jó, Isten nagyon jó!

 

 

 

 

 

A SZENT OLTALOM MEGVALLÁSA

a 91. Zsoltár alapján

 

A Felségesnek rejtekében lakozom, a Mindenhatónak árnyékában nyugszom. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom. Mert Ő szabadít meg engem a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be engem, és szárnyai alatt van oltalmam; pajzs és páncél az Ő hűsége. Nem félek az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal. Elesnek mellőlem ezren, és jobb kezem felől tízezren; és hozzám nem is közelít. Bizony szemeimmel nézem és meglátom a gonoszok megbüntetését. Az Úr az én oltalmam, a Felségest választottam az én hajlékommá. Ezért nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közeleg a lakhelyemhez; mert Ő az angyalainak parancsolt felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamon. Kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón járok, megtaposom az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Így szól hozzám az Úr: „Mivelhogy ragaszkodik Hozzám, ezért megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában; megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.” Ámen

 

[Szerk. megjegyzése: Amennyiben a teljes körű szent oltalomra vágyódsz, akkor a Zsoltár 91. megvallásán kívül szükséges az is, hogy figyelembe vedd, és maradéktalanul engedelmeskedj a Szent Szellem vezetésének. Mert csak így lehetsz mindenkor – a megfelelő időben, a megfelelő helyen – az Úr védőszárnyai alatt.]BÉKEVÁR FŐOLDAL