2005. 02. 15.

Kulcsok a közelgő természetfeletti aratásodhoz

 
Istennek csodálatos terve van a pénzügyi jövődet illetően. A Biblia tele van az Atya áldásainak ígéreteivel azok számára, akik megértik és engedelmeskednek a Teremtő rögzített törvényeinek a vetés-aratásra vonatkozóan. Ahogy alkalmazod az Ő királyságának alapelveit, egy bővölködő életet élhetsz, tele anyagi csodákkal! Jézus alábbi szavai felfedik a természetfeletti aratás három fontos kulcsát: „Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” (János 12:24). 

1. KULCS: AZ ARATÁS A MAGBÓL JÖN

Az egyik legismertebb alapelv a magvető példája, amit a Márk 4:3-ban találunk: „Ímé, a magvető kiméne vetni.” A vetés és aratás egy olyan törvény, amit Isten hozott működésbe ezen a bolygón, és mindenki számára működni fog! Beszélhetsz bármelyik földművelővel a világ bármely részén, és azt fogja mondani neked: „Valahányszor magot vetek a földbe, aratásra számítok.”
    Mi hozza létre az aratást? A MAG! Mag nélkül nem lehetséges az aratás. A kulcs a magban van! Minden, amire szükséged van, a magodban van elrejtve!
    MAG NÉLKÜL NEM LEHETSÉGES AZ ARATÁS. 

2. KULCS: A MAGNAK MEGVAN A KÉPESSÉGE, HOGY TEREMJEN

Isten a kezdetektől gondoskodott az emberiség valamennyi szükségletéről. A Teremtéskor megparancsolta a földnek, hogy teremjen és aratást hozzon létre (1 Mózes 1:11). Amikor Isten megteremtette Ádámot, minden magot Ádámnak adott, hogy megteremjék az élelmét (1 Mózes 1:29), és arra utasította őt, hogy a gyümölcsöt egye meg, ne a magot.
    Isten már odaadott neked és nekem mindent, amire szükségünk van – mindent, amire szükségünk van, hogy betöltse a szükségleteinket és kikerüljünk az adósságból, mindent amire szükségünk van az Evangélium hirdetéséhez. És mindez most itt van a földön!
    Ezért mindannyiunknak a következő kérdéssel kell szembenéznünk: „Hogyan férhetek hozzá mindahhoz, amit Isten már nekem adott? A válasz a magban van, amit azért kaptál, hogy elvesd.”
    A TE ANYAGI JÖVŐD AZ ELKÖVETKEZŐ TERMÉSZETFELETTI ARATÁS IDEJÉN KÖZVETLENÜL ATTÓL FÜGG, ENGEDELMESKEDSZ-E ISTEN ADÁSSAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEINEK.

 3. KULCS: A MAGVETŐ NÉLKÜLÖZHETETLEN, MERT A MAG CSAK AKKOR HOZZA LÉTRE ISTEN CÉLJAIT, HA ELVETIK
   Ez egy fix törvény: a földnek teremnie kell, amikor a magot elvetik. Amikor Isten azt mondta: „Hajtson a föld” (1 Mózes 1:11), kiadta a sokszorozódás parancsát, de a magot az embernek adta. A föld parancsot kapott hogy teremjen, és amikor a magot elvetik, a termés magot és gyümölcsöt hoz „az ő neme szerint” (1 Mózes 1:12).
    Miért olyan nélkülözhetetlen a magvető ebben a folyamatban? A magvető olyasvalaki, akinek életmódja a magvetés, folyamatosan keresi a lehetőséget, hogy vethessen. A vetést helyezi az első helyre, és a magvetés annyira leköti az idejét és figyelmét, hogy nem is időz azzal, hogy az aratást várja, mert tudja, hogy az aratás jönni fog, mert a mag el lett vetve!
    Az aratásod kulcsfontosságú része, hogy tájékozott és szorgalmas magvetővé válj: a kezedben lehet az összes mag, de soha nem fog aratást eredményezni, amíg nem veted el.
    Mit adott Isten a kezedbe? Isten Igéje szerint Ő magot ád a magvetőnek. A 2 Korinthus 9:10-ben Isten Igéje kijelenti: „Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket, és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét”, ami tevékeny jóságban, kedvességben és jótékonyságban nyilvánul meg. Vedd észre, hogy Isten nem az „aratás-adó üzletben” van, hanem a „mag-adó üzletben”, mert Ő magot ád a magvetőnek!
    Isten nem az „aratás-adó üzletben” van, hanem a „mag-adó üzletben.”

 AZ ELKÖVETKEZŐ TERMÉSZETFELETTI ARATÁS… MIÉRT?

Egy természetfeletti aratás közeledik, amihez foghatót még sosem láttunk azelőtt. Az ötletek, alkotókészség, találmányok, tehetségek, fejlesztések és befolyások aratása. A csodák és lelkek szellemi aratása, és egyben az anyagi áldások hatalmas aratása. Egyre növekvően, „a bűnösök vagyona” egyre növekvően „eltétetik az igazak számára” (Példabeszédek 13:22). És ennek te is részese lehetsz!
    Azt szeretném, ha az életed bővölködne Isten áldásaival (Példabeszédek 28:20). Azt akarom, hogy megtapasztald Isten korlátlan ellátását, aki „betölti minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban” (Filippi 4:19) és azt, hogy semmilyen áldásban nem szűkölködsz, ahogy Isten Igéje ígéri számunkra: „mindenben, mindenkor teljes elégsétek legyen” (2 Korinthus 9:8).
    Miért olyan életbevágóan fontos a közelgő természetfeletti aratás? Teljesen meg vagyok győződve, hogy Isten vágyik rá, hogy anyagi áldásokat árasszon mindazokra, akik nagylelkűen támogatják az Ő munkáját és segítik eljuttatni az Ő Fiának üzenetét a világhoz.
    A Máté 24:14-ben az utolsó időkről kérdezik az Urat. Jézus azt mondta: „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.”
   Egyre közelebb és közelebb kerülünk az Úr visszatérésének idejéhez. Mégis, a leginkább bizonytalan és veszélyes időszakok egyikében, amit a világ valaha ismert, Isten elképzelhetetlen ajtókat nyit az Evangélium számára. Ami legközelebb történik, úgy hiszem, közvetlen eredménye lesz annak, ahogy a hívők az érkező természetfeletti aratásra reagálnak.

 A TE ARATÁSOD
   Az anyagi életed jövője az elkövetkező természetfeletti aratás alatt egyenes arányban van azzal, hogyan engedelmeskedsz Isten adással kapcsolatos törvényének. Isten szent elképzelése a te anyagi sikeredről nem fog érvényesülni a te közreműködésed nélkül! Isten áldásainak kiárasztása az életedben összefügg az engedelmességeddel, mert a Biblia kijelenti: „És reád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára” (5 Mózes 28:2).
    Tehát ha jelenleg pénzügyi áttörésre van szükséged, mindaz amire szükséged van, a magodban van elrejtve! A magodnak megvan a képessége, hogy bőséges aratást hozzon létre. Ahogy elveted a magod és adakozol az Úr munkájára, a magod meghal a te céljaidnak és kész beteljesíteni Isten szent céljait!
    Ne feledd, hogy a vetés mindig megelőzi az aratást, a magvetés ideje megelőzi a termést. A mag, amit ma elvetsz hitben, az áldások bőséges aratását fogja létrehozni az életedben, és elviszi Jézus Krisztus megváltó és csodatévő üzenetét a világ nemzeteihez.
    Készen állsz a természetfeletti aratásodra? Minden tőled telhetőt megtettél, hogy felkészülj rá? Istennek szent terve van az anyagi sikeredre vonatkozóan! Ezek az időtlen kulcsok elénk tárulnak a Bibliából, és azért kaptuk őket, hogy segítsenek véghezvinni Isten tervét és sikert aratni mindabban, amit teszünk! Mindaz, amire szükséged van ahhoz, hogy részese legyél az elkövetkező természetfeletti aratásnak, benne van a magodban!

TERMÉSZETFELETTI ARATÁS A BIBLIÁN KERESZTÜL

Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert Ő az, aki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az Ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van. (5 Mózes 8:18)

 

És reád szállanak mindez áldások és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jönnek ki reád, és hét úton futnak előled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed a kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az Ő útjain jársz. (5 Mózes 28:2-9)

 

El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jószerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz. (Józsué 1:8)

 

Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen /ang. ford: annyi áldást, hogy nem lesz hely befogadni/ . (Malakiás 3:10)

 

Adjatok, néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltek adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a  mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. (Lukács 6:38)

 

Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. Ki-ki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerűségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. (2 Korinthus 9:6-7)

 

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Filippi 4:19)

 

Forrás – Kenneth Copland: „Voice of victory” című újság