2011.12.26.
 

AZ ÜDVÖSSÉGRE VEZETÉS LÉPÉSEI 

 

Az egyik leggyakrabban feltett kérdés arra vonatkozik, hogyan vezessék üdvösségre a hívők a Krisztus nélkülieket. Az alábbiakban az Úr Igéjére alapozott útmutatás következik. Légy tántoríthatatlan, de ne nyaggass senkit! Nem lehet szabályt felállítani az üdvösségre vezetésre vonatkozóan, amely mindenki számára működne. Isten az egyik embert így vezeti, a másikat pedig máshogyan. Mindig azt kell szem előtt tartanunk, hogy a Szent Szellemnek van létfontosságú munkája abban, hogy az embereket Jézushoz vonzza.

Jézus nyomatékosan utal arra, hogy "szükség néktek újonnan születnetek, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát"! (Ján. 3,7. 3,3) A görög nyelvben a "szükség néktek" további jelentései: kell, szükségszerű (kívánatos, nélkülözhetetlen), az "újonnan" pedig a fentről, azaz a belső ember Isten Szellemétől való újjáteremtést jelenti. A szellemi újjászületéssel nyerhető el az üdvösség. Tehát első lépésként az embereknek az Úr Jézust kell befoganiuk a szellemükbe, a Páli levelek alapján.

A Római levél 10,9-10 igeversek alapján a hitünkről kell megvallást tennünk Isten előtt. Ez egyben behatárolja az üdvösség megszerzésének idejét is. Ugye egy csecsemő, illetve egy elhunyt már nem tudja a Krisztusba vetett hitét hangosan elmondani? A földi életünk során - a kegyelem korszakában, amelyben pillanatnyilag élünk - adatik meg a lehetőség az embereknek, hogy behívják a szívükbe Jézust és életük Urává tegyék Őt. Az életmódváltáshoz mindössze egyetlen döntést kell hozni! S ahogy átkerül az ember a sötétségből a világosság országába, egy valóságos rendszerváltást élhet meg.

Minannyian feladatul kaptuk, hogy vezessük az Úr Jézushoz az elveszetteket! Ennek elősegítéséhez a következő bibliai lépéseket állítottuk össze:

1./ Ismerd fel, hogy az Atya a Szent Szellemen keresztül vonzza magához az embereket. Amikor az Igét prédikálják, a Szent Szellem [Szentlélek] nyitja fel az ember szemét a Jézus nélküli, elveszett voltára. Jézus azt mondta: „Senki sem jöhet énhozzám, hanemha az Atya, aki engem elküldött, vonzza azt…” (Ján. 6,44 — angol fordítás)

2./ Imádkozz azért, hogy Isten küldje el egyik aratómunkását az illető útjába. Jézus azt mondta: „Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.” (Mát. 9,38)

3./ A Krisztusban kapott hatalmadat használva, parancsold meg Jézus nevében, hogy hulljon le a sötétség leple az érintett személy szeméről, hogy meglássa Isten dicsőségét.  Ugyanis „… e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.” (2Kor. 4,4)

4./ Imádkozz az Ige alapján és áraszd ki gyakorta a kijelentés és bölcsesség Szellemét az adott személy felett. Meg fogsz lepődni a változásokon! (Ef. 1,16–20. 3,14–19)

5./ Követeld az üdvösségét és szabadulását, a Jézus nevében! (Mát. 18,18. Róm. 5,17)

Majd ezt követően folyamatosan adj hálát Istennek annak a személynek az üdvösségért, akiért imádkoztál. Így tudod siettetni az elveszettek üdvösségének valóságba jövetelét!

Forrás: örömHÍRmondó online újság 2009. novemberi száma

 

A MEGKÖZELÍTÉS FORMÁI

1. verzió: MÁR ÚJJÁSZÜLETETT KERESZTÉNNYEL ÁLLSZ SZEMBEN

Keresztény: – Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból?
Válasz: – Igen, mindig is az életem Ura volt Jézus!
(Ebben az esetben adj hálát Istennek és örvendezzetek, hogy ő is a Menny királyságához tartozik, nincs vele tovább dolgod.) 

2. verzió: EGY ELVESZETT, DE NYITOTT SZÍVŰ EMBER ÁLL ELŐTTED

Keresztény: – Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból?
Válasz: – Igen!
Keresztény: – Megkérted már Jézust, hogy legyen az életed Ura?
Válasz: – Eddig még nem.
Keresztény: – Akkor itt az idő, hogy befogadd Jézust a saját szavaiddal elmondott („üdvösségi” vagy „odaszánás megerősítése”) imával. 

3. verzió: EGY ELVESZETT ÁLL ELŐTTED, AKINEK A SZÍVÉT AZ ÚR NYITOGATJA

Keresztény: – Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból?
Elveszett: – Nem hiszek Jézusban.
Keresztény: – Kérlek, hallgasd meg bizonyságomat, hogy engem (családomat) miből (betegség, szegénység) szabadított meg az Úr Jézus. Mert az Úr jósága megtérésre indítja a szíveket! (Prédikálj, ahogy a Szent Szellem adja a szavakat a szádba. S amikor megnyitja az Úr Jézus a szívét, a 2. pontban leírtak szerint járj el.)  (Róm. 2,4)

 

Az üdvösségre vezetés lépéseit és magát az imát feltétlenül gyakoroljátok be otthon, 
hogy sok-sok gyümölcsöt teremhessetek az Úr Jézusnak!

 

AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA
amelyet Kenneth Hagin kapott az Úrtól, és a Róma 10,9-10 Igéken alapul

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia!
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én
megigazulásomért, a Biblia tanítása szerint!
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm!
Jézus, Te vagy az én Uram!
Jézus, Te vagy az én Megváltóm!
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!
Meg vagyok váltva! 
Újjászülettem Krisztusban.
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet!
Ámen.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL