2008. 02. 24. 

AZ ÜDVÖSSÉG ÜZENETE
Részlet Jim Sanders 2008. 02. 09-i tanításából
 

Isten bölcsesség megengedte velem láttatni, hogy mi fog történni a jövőt illetően. Ha tetszik nekünk, ha nem, Isten hadseregébe be kell majd illeszkednünk a saját helyünkre. És én nem akarok leghátul ülni. A tróntól indul ki ez az óriási sereg, és egy kúp alakban, ék alakban terjed. Egy ilyen háromszög formában a csillagos világmindenség felé terjed ki. Olyan sok ember van az Úrnál. Óriási lehetőség szolgálni az Urat az utolsó órákban.

Én 99,8 %-ban úgy érzékelem, hogy itt ez az idő, mert az iszlám világnak az antikrisztusa olyan mértékben [erőteljesen] jön elő. Néhány hónap alatt, ha a keresztény világ már nem lesz itt a földön, akkor széteshet ez a világ, és a Közel-Kelet. Tegnap is az imakörben el kellett imádkoznunk a 46. Zsoltár 9-es versét, hogy az Isten megtöri ezeknek a háborúknak a kopjáját és az erejét, és hadi szekereket ront meg a tűzben, mert szükség volt rá. Szinte lehet érezni, ahogy Isten ezt most szerkeszti egybe, és a vulkán kitörés előtti, remegő állapotában vagyunk. És ez minket arra kellene, hogy mozdítson… Mire pontosan? Hogy az Úr dolgaiban buzgólkodjunk! Ézsaiás könyvében, az 5. fejezetben, régebben sokat használtuk ezt a verset…

Ha az Urat szolgálod, ha Őt követed, akkor Ő meg fog jutalmaz. Van egy kenet és szeretnénk ebben növekedni. Mary Bakszter-nek volt egy látása, a pokol szörnyűségeit láthatta. Az Úr vitte őt oda le, és az Úr együtt sírt vele, hogy azoknak ott el kell veszniük. És a világ ezt nem érti.

Az Ézsaiás 5. fejezet 13-14-es verseit tekintsük: „Ezért fogságba megy népem, mivelhogy ismeret nélkül való és főemberei éhen halnak és sokasága szomjú miatt eped meg, azért a sír kiszélesíti torkát és feltátja száját szertelen és leszállnak abba népem főemberei, és zajongó sokasága, és minden örvendezői.” A pokol, a sír kiszélesíti torkát, és a pokol feltátja száját, s mind beleesnek. S a világnak mindez a csillogó-villogó, boldog, örömteljes napjai, hogy csak élünk, és Hollywoodban vagyunk. Hollywood egy ilyen világ, hogy csak csillogás-villogás, ugye? És a pokol elég nagy, hogy mind beférjetek, csak nyugodtan mulassatok!

Egyetlen módon lehet ezt megállítani: az evangéliumot hirdetni nekik, és újjászületésre vezetni őket. És ezzel szállt szembe ez a vallásos világ Európában, evvel a munkával. A világon mindenhol jártam, és amikor Európára kerül a sor, akkor ezt mondják a világon mindenütt: – Ó, ott szörnyű a helyzet! Egy közülünk való is ezt mondta.

Tehát az üdvösség üzenetét szeretném egy kicsit jobban átnézni ma veletek, és a jegyzeteimet félreteszem, mert szükségünk van rá, hogy a neten keresztül mindenki hozzáférhessen, minden nyelven. Mindannyiunknak jó ezt újra és újra hallani amúgy is. Ez az én bizonyságtételem. Mert én vallásban nőttem fel, hagyományos gyülekezetbe jártam, tiszteltük az Igét, leporolgattam a bibliámat, 3-4 évente, lefújogattam a port róla, és tényleg tiszteltem Istent, mert még gyülekezetbe is jártam! De elveszett voltam! És elveszett voltam, mert mindenki körülöttem elveszett volt. Senki nem tudta, hogyan kell üdvösségre jutni, újjászületni. Hitt-e mindenki Jézusban?

Tehát a gyülekezetbe jöttünk, mi fiatalok, de biztosak kellett legyünk abban, hogy sör is van velünk, hogy kibírjuk. Mert alkoholisták voltunk. Tehát sokat ittunk. Nincs abban semmi rossz, ha iszol sört vagy bor. De mi mások voltunk. Mi elveszettek voltunk, és mellette alkoholisták is. Káromkodtunk és dohányoztunk. Húsz percre szentül elhallgattunk a gyülekezet istentiszteletén.

Beszélgettem a bibliaiskolából ott egy emberrel, aki római katolikus volt, mexikói, spanyol nyelvű. Jeruzsálemben együtt voltunk, és elmesélte, hogy ő római katolikus papokkal foglalkozik. Alapvetően két dologban: hogy újjászülessenek és beteljesedjenek Szent Szellemmel. És ahogy beszélgettünk, kiderült a mondandójából, hogy egy katolikusnak nem tudod elmondani, hogy mondja el a bűnös imáját. Tényleg? Mit teszel akkor? Egy új imát tárok eléjük, mint az odaszánásuk megerősítése imáját. Hogy az egész egyszerre bemenjen, hogy újjászülessenek, mert elveszettek. Mint más hagyományos gyülekezetekben is, mind elveszettek. Én is egy ilyenbe jártam. S tudom, hogy így van. A szomorú ebben, hogy én hittem Jézusban.

Hagin is hitt Jézusban. Szerdánként gyülekezetbe járt, szombat este, vasárnap reggel és vasárnap este is. Jó baptista volt! És kiáltott lefelé menet a pokolba: „Uram, baptista vagyok! Gyülekezetbe járok!” Háromszor történt ez meg vele, hogy lefele, a pokol felé ment. S ez szomorú.

Románia egyik területén történt, Nagyszalontán volt ez nagy bizonyság, emlékszem rá jól, tisztán emlékszem a történetre, egy fiatalember mesélte el. Evangélizáltunk ott, és arra rá hamarosan, az édesapja hazaköltözött az Úrhoz. Azon az éjszakán volt egy álma az édesapjával. S azt mondta az édesapja, hogy itt csak néhányakat ismerek, a mennyben. Csak néhányat! Az a néhány, az 8 alatt valahány. Néhányat, elszórtan. És ez mutatja, hogy a vallásosság az embereket csak a pokolba juttatja.

Amikor Csehszlovákiában voltam, először voltam ott, vonaton utaztam az alkalomra. Éreztem, valami olyannak kell itt történnie, mint ami a cirkuszban szokott. (Az egész város élete megállt, amikor én kicsi voltam, jött a cirkusz a városba, jöttek az elefántok, masszív cirkuszi sátrat állítottak, és akkor két napra mindenki ellátogatott a cirkuszba. Ezt csináltuk mi is.) Jelek, csodák követték az evangéliumot. Nem tudtam, hogy hol van az a hely, amikor beérkeztem a városba, hogy hová kell menni, nem volt térkép nálam, csak láttam hová zúdulnak az emberek, tudtam, arra kell nekem is menni. Oda kell menni nekem is.

Amit megtanultam, hogy a tradicionális egyházak hívőit hogyan vezetik újjászületésre.   Csehszlovákiában mindenkinél az volt a szokás, a hívőknél, hogy keresztet vetettek. Még az ateisták is, amikor a templomba mentek, keresztet kellett vetniük. Az volt az első, hogy keresztet vetettek. Mondtam, nem bánom, de akkor azért elmondunk egy imát majd, ugye? És a keresztről le kell jönnünk, és a pokolból ki kell menekednünk, s a mennyországba kell fölkerülnünk.

Nagyon büszkék a vallásukra, de újjászületve sincsenek. Mi az ami ennél jobban érdekli őket? A magyar kincstár kincsei. A kincstárban lévő kincsek. Én se bánnám, ha lenne kulcsom hozzá! Mert akkor sokkal többet végezhetnénk az Úrnak. De én kifejlesztem a hitemet, és megengedem, hogy az Úr töltse be a szükségeket.

Hagin testvér, amikor prédikált, megkérdezte: „– Uram, mi a gond ezzel, hogy csak a résztvevők fele születik újjá? És imádkozott, s az Úr megmutatta neki, hogy miként van a 100%-os biztos út az újjászületésre. A Fülöp-szigetekre vittem ebből az imádságból. Nekik is voltak evangélizációs, csinos kis imáik. Azon az esten előrejöttek és újjá is születtek az összejövetel során. Mert az Igét követjük szigorúan és az Ige vonalán haladva cselekszünk. Úgyhogy egy néhány percben ezt tegyük, mert annyira nagyon fontos.

János evangéliuma, a 20. rész utolsó két verse: „Sok más jelt is tett ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében.”

Az I. Korinthusi levél 15. fejezete 3-4. verse: „Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint.”

Lapozzunk a Róma levél 4. fejezet 25-ös versére: „Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.” Dicsérjük az Urat! Jézus a halálból a mi megigazulásunkért támadt fel! S akkor Isten minket igaznak jelentett ki, megigazultnak. S ezt pedig a most, a jelen pillanatban kell valóságba hoznunk.

Ahogy az emberekhez beszélek, általában egy kérdést teszek fel nekik. A Róma levél 10. fejezet 9.-es versét: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz.” Vagyis miben kell hinniük az embereknek, ahhoz hogy üdvözüljenek? Valamiben hinniük kell. Nem abban, hogy a gyülekezeti hagyományok mit támogatnak. Hogy le kell írnunk a bűneinket. Én leírogattam, de összegyúrtam, kidobtam a szemétbe… Sőt vízkeresztséget is vettem. Száraz ördögként mentem a víz alá, és vizes ördögként jöttem fel. Ez sem üdvözített. És most hallották-e ezt a militáris gyülekezetek?  Tudom, hogy ez nem működik! És ki tesz téged ítélőbíróvá? És ki helyezett téged Isten Igéje fölé?

Úgyhogy megkérdezem tőlük: – Hiszed-e, hogy Jézus feltámadt a halálból? Kérdeztétek már ezt valaha valakitől? Azért kérdezem meg tőlük, hogy megtudjam, hogy hol vannak [hol állnak hitben]. Nem kezdek prédikálni nekik! Hogyha azt mondják, hogy „nem”, akkor kell prédikálni nekik. Akkor bizonyságot kell tenni nekik. Legtöbbször azt válaszolják az emberek, hogy nem is gondolkodtam e felől. Vagy gyorsan másra terelik a szót. Mondom ilyenkor: én csak egy kérdést tettem fel. A válasz igen vagy nem. Igen vagy nem? Mi van a szívedben? S „igent” válaszol. A következő kérdés: – Megkérted-e már, hogy legyen az életed ura? Azt mondja nem. Mindegyik így mondja. Akkor itt az idő! Ez a módszer soha nem vallott kudarcot. S erre ott van a kenet, s akkor soha nem jön valaki, aki megzavarna. Volt, hogy már fürdőruhában volt, cigarettázott, sört ivott, és újjászülettek közben. Mert egyszerűen elengedik a feszültségeiket.

Ebben a vallásos világban a legtöbb ember hisz, mert így kapta a nevelést. Amikor Csehszlovákiából Magyarországra jöttem, masszív tömegek voltak megint csak, akik vallásosak voltak, idősebbek voltak, s ezek voltak a legközelebb a pokolhoz. És hívők voltak! Abban az időszakban a vallásos vezetőség nem harcolt ellenünk. Most pedig majd ítéletet kapnak azért, hogy az embereket a pokolba juttatták. Az Úr azt mondta nekem, hogy igen, elém fognak állni, hacsak valaki közülük újjá nem született közben. Mert azzal a megtévesztéssel nem lehet a mennyországba jutni. Tehát valamiben hinni kell.

A hitnek 3 törvénye működik. Ezeket a Márk Evangélium 11. rész 23-24. versében találod meg. A 23-as vers arról tanít, hogy hinnünk kell a szavainkban. A 24-es vers pedig arról, hogy hinnünk, kell, hogy megkaptuk. „Ha valaki azt mondja annak a hegynek: kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem HISZI, HOGY AMIT MOND, MEGTÖRTÉNIK, meglesz néki, amit mondott. Amit imádságotokban kértek, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek és meglészen néktek.” Mikor kapod meg? Amikor imádkozol, akkor fogadod be. És ha aggodalmaskodsz még, és tépelődsz a felől, akkor azt még nem fogadtad be. Itt is kell valamiben hinni.

A Máté Evangélium 16. fejezetében van ez, nézzük meg közelebbről! Az egésznek az alapja, hogy Jézus él. Tehát a Máté Evangélium 16. fejezetében vagyunk és a 15-ös verset olvassuk: ”Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?” Mert „némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül” – mondták Jézust. Ti kiknek mondotok engem? Mit gondoltok, ki vagyok én? Tehát nem amit az anyukád mond, nem amit a gyülekezet mond, ti kinek mondotok engem? Ti kinek mondotok engem? „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia!” – válaszolta (17. vers).

„És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. …és ezen a kősziklán – vagyis ezen a kijelentésen, hogy Krisztus a Messiás, ezen a kősziklán – építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait!”

Tehát ezt az üdvösséget jól le kell szögeznünk. Mert már egy megérte, ha egyet megtalálsz. És ezért nagyon sokat készítettük fel magunkat, gyakoroltuk Ausztráliában. „Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig [meg]vallást az üdvösségre” – kanyarodik vissza a Róma 10:10. Vagyis azt tudnunk kell, hogy miben hiszünk a szívünkben! Ott hinnünk kell, hogy Jézus él, mert feltámadt a halálból. És úgy megyünk Isten elé, amint vagyunk. Nem kell hozzá megfürdeni, nem kell hozzá a dohányzást vagy italozást abbahagyni, vagy a fagylaltot sem kell föladni. Nadrág helyett szoknyát ölteni, vagy a sminket lemosni, semmi ilyenre nincs szükség. Ez vallásosság, kötések. Nyomást gyakorolnak ez által az emberekre.

A hitben és a szeretetben nincs jelen ez a kényszer, a nyomásgyakorlás az emberekre. Hitben és szeretetben felszabadulnak az emberek. A vallásosság e helyett nyomást gyakorol az emberekre, rájuk nehezedő nyomást gyakorolnak a törvényekkel, hogy mit szabad, mit nem szabad. Ez a legkevésbé fontos. „Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” (Róm. 10.13) Üdvözül! Nem kell gyülekezethez csatlakoznod, hogy újjászüless. Az Úrhoz csatlakozz, az Úr Gyülekezetéhez!

Vagyis mit kell megvallanom a megvallásomban, a számmal? Mit? A szájjal teszünk vallást az üdvösségre. A szozó görög szóban nemcsak az üdvösségünk, a gyógyulásunk, a szabadulásunk, hanem minden áldásunk benne van. Az üdvösségünket saját magunknak kell kijelentenünk, megvallanunk. Mi vezetjük az imát, neked pedig ki kell mondanod a helyes dolgokat. Ki kell mondanod: hogy hiszed, hogy Jézus meghalt a bűneidért, hiszed, hogy Ő Isten fia, hiszed, hogy feltámadt a halálból a te megigazulásodért. Mi történik? Azonnal, abban a szempillantásban?

Amint megkéred Jézust erre, megvallod, hogy Ő az életed Ura, örök élet kerül a szellemedbe, és újjászülettél, azonnal. És ezt … meg kell érteni. Ez egy szempillantásban történik. És minden más hazugság, és a hazugság szellemétől van és attól meg kell szabadulni. Mert az embereket pokolba, kötésekbe, vallásokba juttatjuk csak így.

A 2. Korinthusi levél 5. rész 17. verse mondja: „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” Minden! Az a természet, ami addig volt eltűnt. Az ördög természete volt ugyanis addig benned.

Ausztráliában Clif Billel volt egy alkalmam, apostolok apostola volt ő, és jöttünk hazafelé, s felvettünk egy bridzsonéz kislányt, aki stoppolt. Teles tele voltam a Szent Szellemmel. Az autó előtt szaladt el, 19 éves bridzsonéz kislány volt. És ahogy letekertem az ablakot és szóltam hozzá, olyan gyorsan beült, hogy ahogy a kezem az ülésen tartottam, ráült a kezemre. Egy másik elől szaladt, egy nagyon szép bridzsonéz lány volt. Ahogy mentünk az úton, megkérdeztem tőle, mit hiszel Jézusról? Nagyon szellemiek ők, nagyon szellemiek, csak hónapokat töltenek azzal, hogy kint járnak a szabadban, a puszta természet földjén. Abban az időben nem tudtam, de volt egy démon a szellemében. Egy mulató helyre akart eljutni, éjszaka volt, és ott táncolni és mulatozni akart. Tudtam, hogy hol van az a hely, azon a környéken volt, ahol én laktam, egy híres hely volt, ahova igyekezett. Az úton az történt, hogy újjászületett, s a szelleméből kijött egy démon. Így szabadult meg. Mert a kereszténynek nem lehet démona! Ezt mindenkinek hallani kell: a kereszténynek nem lehet démona! Démoni elnyomás alatt lehet, de nem birtokolhatja egy démon. Nem lehetséges ez, mert új teremtés lett és a Szent Szellem uralja. Az alapprobléma a keresztényeknél az elméjükkel van. Mert nem rontják le az okoskodásokat és a magaslatokat, melyek Isten ismerete ellen emeltettek bennük. Képzelgések, elgondolások ezek.

Egy másik fiatal lány példája is elém jön, aki egy katolikus lány volt. Karizmatikus és jövendőmondásban volt jártas, jóslásokkal foglalkozott. Az ördögnek nagyon sok ostobasága van. Azt mondtam neki: nézd, felfejlesztetted ebben a hitedet. Most egyszerűen csak át kell kapcsolnod az Úrra. És a tealevelekből ne jósolgass, hanem kapcsolj át az Úrra. Valami nagyobbat találj ennél. Olasz volt. A családjában történt valami és szerették volna tudni, hogy meghal az illető vagy életben marad. Azt válaszolta, rendben van, imádkozom. Ha az Úr megmutatja, akkor rendben. És azon az éjszakán volt egy álma, a temetőben volt. Nem mondta el ezt az álmát, de hamarosan meghalt az illető. Az Urat meg lehet kérdezni mindenben.


 

AZ ÜDVÖSSÉGRE VEZETÉS LÉPÉSEI – ÖSSZEFOGLALVA:

 

1. verzió: MÁR ÚJJÁSZÜLETETT KERESZTÉNNYEL ÁLLSZ SZEMBEN

Keresztény: – Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból?

Válasz: – Igen, mindig is az életem Ura volt Jézus!

(Ebben az esetben adj hálát Istennek és örvendezzetek, hogy ő is a Menny királyságához tartozik!)

 

2. verzió: EGY ELVESZETT, DE NYITOTT SZÍVŰ EMBER ÁLL ELŐTTED

Keresztény: – Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból?

Válasz: – Igen!

Keresztény: – Megkérted már Jézust, hogy legyen az életed Ura?

Válasz: – Eddig még nem.

Keresztény: – Akkor itt az idő, hogy befogadd Jézust a saját szavaiddal elmondott („üdvösségi” vagy „odaszánás megerősítése”) imával.

 

3. verzió: EGY ELVESZETT ÁLL ELŐTTED, AKINEK A SZÍVÉT AZ ÚR NYITOGATJA

Keresztény: – Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból?

Elveszett: – Nem hiszek Jézusban.

Keresztény: – Kérlek, hallgasd meg bizonyságomat, hogy engem (családomat) miből (betegség, szegénység) szabadított meg az Úr Jézus. (Prédikálj, ahogy a Szent Szellem a szádba adja a szavakat. S amikor megnyitja az Úr Jézus a szívét, a 2. pontban leírtak szerint járj el.)

 

Az üdvösségre vezetés lépéseit és magát az imát feltétlenül gyakoroljátok be otthon,
hogy sok-sok gyümölcsöt teremhessetek az Úr Jézusnak!

 

AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA
amelyet Kenneth Hagin kapott az Úrtól, és a Róma 10,9-10 Igéken alapul

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia!
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én
megigazulásomért, a Biblia tanítása szerint!
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm!
Jézus, Te vagy az én Uram!
Jézus, Te vagy az én Megváltóm!
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!
Meg vagyok váltva!
Újjászülettem Krisztusban.
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életet!
Ámen.


BÉKEVÁR FŐOLDAL