2011.12.29.
 

ÚJÉVI HÁLAADÁS

 

„… hadd jelentsem meg néktek, ami rátok következik a messze jövőben.” (1Móz. 49,1)

A tovatűnő év munkája leginkább az 1Thessalonika 2,10-13 versekkel fejezhető ki. Hálát adunk az Úrnak, hogy  kegyelméből az óévben szent oltalmában megőrzött és szaporított bennünket. Istennek hálákat adni mindig jó.

A Biblia többféle hálaadást említ:
1./ szívünk indíttatására bármikor áldozhatunk ajkaink hálaadó gyümölcsével (Zsolt. 100,4-5);
2./ hálát adhatunk visszamenőleg az Úr szabadításáért, imáink megválaszolásáért (Zsolt. 107,20-22);
3./ továbbá a hit szavát használva előre is köszönetet mondhatunk olyan imádságban kért dolgokért, amelyek beteljesedését még várjuk.  

Jézus még Lázár feltámadása előtt megköszönte az Atyának, hogy az imáját meg fogja válaszolni. (Ján. 11,41-43) Ennek mintájára nekünk is hálaadással szükséges a kívánságainkat az Úr elé terjesztenünk. (Fil. 4,6) Pál és Silás megverve és bebörtönözve a helyzetük legsötétebb órájában képesek voltak imádkozni, és énekükkel Istent dicsőíteni. A trón elé felszálló, szívből jövő magasztalást az Atya úgy viszonozta, hogy kiárasztotta Szellemének erejét (megszabadító kenetét, szolgáló angyalait) és a rabok természetfeletti módon kiszabadultak. (Csel. 16,25)

Nem csak a korai egyházban, de a mai napokban is használhatjuk a Zsoltár 50,14-15 verseiben rejlő alapelvet, amelynél fontos figyelembe venni a következő sorrendet: hálaadás — segítségkérés — szabadulás! A Krisztus Testének íródott levelek is felhívják a figyelmünket arra, hogy minden helyzetben adjunk hálát Istennek, mert egyedül Ő képes kimenekedést adni, mivel Ő hatalmasabb az összes problémánál! (1Thes. 5,18)

„Nem tudjuk, mit hoz a jövő!” — megnyilatkozások nagyon veszélyesek, mert kiszolgáltatottá tesznek. Egy hívőnek a hit szavait kell szólnia: „Úgy fog történni minden az új esztendőben, ahogy meg van írva; az Ige él és azt termi, amire Isten teremtette!” Aki új teremtés Krisztusban, annak nem múltja van, hanem jövője!

Igen jó esztendő jön azokra, akik eddig az Igén álltak! Ne feledkezzünk el arról, hogy Isten a forrásunk, de Tőle csak hit által nyerhetünk el bármit is. A hit kizárólag az Ige hallgatása által növelhető, ezért kitartóan látogassuk az istentiszteleteket! (Róm. 10,17; Zsid. 10,25) Akik eddig ‘vetettek’, árasszák ki a hitüket a bőséges ‘aratásra’. Akik nem aktivizálják a hitüket ezen a téren, nem fogják meglátni Isten túláradó bőségét.

Istennek egy jó terve van a gyermekei számára! Viszont nem szabad elfeledkezni arról, hogy az ördögnek is van egy terve velünk kapcsolatban, amit hatástalanítani kell. Ahhoz, hogy szent védelemben élhessünk, a hatalom imáját kell használnunk, illetve Isten tervébe szükséges bekerülnünk és ott munkálkodnunk az elhívásunk szerint.

Az új évre szóló örvendetes igei üzenet: akinek van, azoknak még adatik! (Mát. 13,12) A tizedfizető és adakozó hívők, akik elfogadó hitüket ki tudják árasztani a ‘vetéseik’ felett, azoknak csordultig lesz a poharuk. Mindenképp legyünk jó sáfárai mindazon dolgoknak, amelyeket a mennyei Atyánk ránk bízott. (1Pét. 4,10)

De mit is kell érteni az alatt, hogy „akinek van”? Ezen a bolygón mindenkinek van valamije. (2Kir. 4,2 – korsó olaj) De mégis akadnak olyanok, akik nincstelennek látják magukat. Azonban ez roppant veszélyes szemlélet! Hogy miért? Mert a bajt tetézve ráadásul attól a kevés jótól is elesnek, amijük éppen még megvan.

Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és istenfélelemre való; az Ő megismerése által…” (2Pét. 1,3) Ezen Igére tekintve kérlek, vedd észre: neked igen is van valamid, méghozzá nem is akármid! Mindened megvan ahhoz, hogy egy sikeres, Istennek tetsző életet élhess: a képességeid, az erőforrásaid, a ‘felsőbb’ kapcsolataid!  

Ha még nem is látod mindezeket, csak fogadd el hittel, mert az Ige azt mondja, hogy mindez már megvan neked. Az Ige kincset ér! Hidd el, valld meg, vedd birtokba és őrizd, mert a tiéd! S kezdj el hálát adni mindazért, ami neked adatott Krisztusban!

A természetfeletti adósságeltörlés igei, a Biblia említi az Úr kedves esztendejét. (Luk. 4,19) Parancsolhatsz az adóslevélnek, semmisüljön meg! (Mát. 21,21) A Teremtő a kezdetekkor működésbe hozta a vetés-aratás törvényét, amit az emberek tudatosan vagy tudatlanul, de működtetnek. Nemcsak a jó, de a rossz magok aratásának is elérkezik egyszer az ideje. Az Istennel szemben lázadók, ellenszegülők örülhetnek, ha túlélik az ‘ítéletaratást’. Akik egyedül próbálnak megállni a nagyvilágban, azokat elnyeli az!

Mivel a testünk Isten ‘temploma’, az ‘edényünket’ illendő tisztán tartanunk, hogy használhasson bennünket az Ő munkájában. (2Tim. 2,19-21) Úgy maradhatunk tiszteletre méltó ‘edények’, ha távol tartjuk magunktól a világ szennyeit (paráznaság, pornográfia, viszálykodás…). Isten nem bíz ránk feladatot mindaddig, amíg mi tisztátalan dolgokra használjuk az ‘edényünket’. A döntés rajtunk áll, kit szolgálunk?

A világ a sötétségben vesztegel és a kívánságaik után szaladnak. Bolondságnak tartják az Úr Jézus küszöbön álló visszajövetelét. De Isten időzítésének hamarosan eljön az ideje és bezáródik az üdvösség kegyelmének kapuja. Igaz, Jézus visszajövetelének időpontja az Atya hatalmában van, de a bibliai jelekből tudnunk kell olvasni! (Mát. 16,3) Hatalmas változás küszöbén áll az emberiség. Nem kell több évtizedet élni ahhoz, hogy a jelenlegi hatalmi rendszereket felváltsa a teokrácia, és az Úr Jézus kezébe kerüljön minden kormányzás. Ebben az új világban pedig vezető szerephez jutnak mindazok, akik jelenleg is hűséggel szolgálják az urak Urát.

-bf-

Boldog Új Évet

Boldog Új Év köszöntött rád,
Istentől bőség árad és áldás.
Dicsősége betölti az egész Földet,
Új nap , új év még több élet.  

Körülzár téged szeretete,
Ez évben a világnak fel kell ismernie!
Nincs más Úr, az Úron kívül,
Ki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül.  

Nézd és lásd, árad kegyelme szerteszét,
Rád árasztotta minden bőségét,
Nincs mitől félned, veled van Ő,
A világalkotó, hatalmas Teremtő.  

Így nézz az előtted álló napokra,
Új nap, új kezdet jött a világra.
E nap az Úr fiainak öröksége,
Azért adta, hogy teljes legyen szíved öröme.  

Örvendezz, engedd, hogy örömöd megfertőzzön másokat,
Hogy dicsérjék, áldják ők is teremtő Uradat,
Bőség, áldás, még több kenet,
Árassza el ez évben életedet.

JÓKÍVÁNSÁG AZ ÚJ ESZTENDŐRE:
Légy békességben az életben, legyen békességben a te házad népe, és legyen békességben mindened, amid van! (1Sám. 25,6)

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL