VÉDELEM A BALESETEK ELLEN 

Ima a 91. Zsoltár alapján

 

A Felségesnek rejtekében lakozom, a Mindenhatónak árnyékában nyugszom. 

Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom.
Mert Ő szabadít meg engem a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Tollaival fedez be engem, és szárnyai alatt van oltalmam; pajzs és páncél az Ő hűsége.
Nem félek az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal.
Elesnek mellőlem ezren, és jobb kezem felől tízezren; és hozzám nem is közelít.
Bizony szemeimmel nézem és meglátom a gonoszok megbünhödését. 

Az Úr az én oltalmam, a Felségest választottam az én hajlékommá.
Ezért nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közeleg a lakhelyemhez;
mert Ő az angyalainak parancsolt felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamon.
Kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe.
Oroszlánon és áspiskígyón járok, megtaposom az oroszlánkölyköt és a sárkányt.

Így szól hozzám az Úr: „Mivelhogy ragaszkodik Hozzám,
ezért megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet.
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt,
vele vagyok háborúságában; megmentem és megdicsőítem őt.
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.”

Ámen