2007. 03. 24.

 VERSEK

 

2012. 04. 07.

NEM VAGY EGYEDÜL

Néha úgy érzed, nem bírod tovább,
Nem látod a fényt, csak a homályt!
Magányos vagy és reményt vesztett is!
Tudd, hogy van valaki, ha kéred, megsegít! 

Ő Jézus Krisztus! Megváltó Istenünk!
Ki szeretetét kinyilvánította nekünk!
Meghalt érted is a golgotai kereszten,
Vérét ontotta, hogy neked segíthessen! 

A halált legyőzte, feltámadt és él!
Ha hívod Őt, ott van, s így bíztat: Ne félj!
Ő maga a szeretet, Ő maga a remény!
Vele megszűnik a sötét, s ott lesz a fény!

/Nagy Gyöngyvér/


CSAK ISTENBEN 

Csak Istenben nyugodjál meg szívem,
Tőle van csak az én segítségem!
Ha sötétben járok, Igéje világít!
Vele a kőfalon is átugrok, Ő így bátorít!           

Szálljon, szóljon a hálaének,
Zengjen hát a dalom!
Megváltottad az életemet,
Fogadd imádatom!!!

/Nagy Gyöngyvér/


OLY JÓ VELED LENNI

Óh, Uram, oly jó veled lenni,
Átölel két karod, már nem hiányzik semmi!
Szükségem betöltöd, s meggyógyítod a testem!
Istenem, olyan jó a közelséged nekem!

Utat készítettél, te vagy az én utam!
Hogy betöltsem akaratod, itt vagyok jó Uram!
Szeretni még jobban, ezt kívánja lelkem!
Mert mielőtt én szerettelek, te szerettél engem!

Élted adtad értem, s folyt a drága véred!
Önként mondtál igent, s hordoztad bűneimet!
Köszönöm neked ezt a nagy szeretetet!
Hogy megszerezted nekem az üdvösségemet!                         

/Nagy Gyöngyvér/


OLY JÓ BENNED BÍZNI

Oly jó benned bízni, s nálad lakozni!
Szárnyaid alatt oltalmat találni!
Megpihenni nálad olyan jó Istenem!
Átölel engem a végtelen kegyelem!

Mint repdeső madarak, úgy szállok Teveled!
Pajzsként vesz körül a Te szereteted!
Édesebb a méznél ínyemnek Szent Szavad!
Sárónnak rózsája, óh Jézus, csak Te vagy!

/Nagy Gyöngyvér/


MILY DRÁGÁK

Mily drágák nékem a te gondolataid!
Életnek beszédét tartod elém!
Csodálatos vagy, és gyönyörűséges nekem!
Kegyelmed örök, imádlak én!

Nincs más Isten, kihez mehetnék!
Előtted meghajol a mindenség!
Nincs más, ki vigaszt adhatna!
És átölelne két szerető karja!

Jézus! E név mindenek fölött!
Ereje megmarad és örök!
Édes, mint a méz, ha kiejti ajkam!
A szív felvidul, és győzelmet hoz a bajban!

/Nagy Gyöngyvér/


A SZÍVEM DALA

Mikor mindenki elhagyott,
Te itt voltál mellettem!
Letörölted könnyem, és
Megfogtad a kezem! 

Féltő szereteted betöltötte szívem,
Bátorítottál és vigasztaltál engem!
Lelkemben erő támadt, s azt mondtam: Itt vagyok!
Legyen meg Uram, a te akaratod! 

Nem hagylak el soha!
Olyan boldog vagyok!
Kebledre hajtom fejem,
S békére találok! 

Hallom szíved dalát!
Ezt mondod: Szeretlek!
Ha apád, anyád elhagynának,
Én mindig veled leszek! 

Égj bennem drága tűz!
Szerelemnek tüze!
Perzseld fel életem,
Hadd legyen a Tied az én egész lényem!
Csak a Tied! Én kedves Mesterem!

/Nagy Gyöngyvér/


HÚSVÉT 

Szamárháton vonult be a királyok királya!
Pálmaágakkal köszöntötték, s kiáltották: Hozsánna!
Mégis elfogták őt, megostorozták és leköpdösték!
Töviskoronával, keresztre szegezték! 

Fájdalmak férfia volt, betegség ismerője!
Azt hittük mindezt Istentől nyerte!
De nem! Mindezt önként tette!
Rajta volt bűneink büntetése!
Helyettünk halt meg, s jutott a keresztre! 

Megváltásunk ára az Ő vére volt!
Megtöretett teste lett nekünk az út!
De feltámadt és él! A halált legyőzte!
Sátánt lefegyverezte, s megszégyenítette!
Így szólt: Elvégeztetett!

/Nagy Gyöngyvér/


SZERZETT NEKÜNK ÖRÖK ÉLETET! 

Ma is ez Húsvét üzenete!
Kiáradt a földre az Atya szeretete!
Áldozatát Jézus azért tette,
Hogy fogadd be Öt, s hívd a szívedbe!
Mert aki befogadja Őt, nem lát halált,
Hanem általmegy az örök életbe!

/Nagy Gyöngyvér/


TITOK

Azt látjátok, hogy gondtalan vagyok,
s kérditek: a szemem mitől ragyog?
Mi visz előre? Nincs rajtam teher?
Miért lebegek, mint akit szárny emel?

Gyermek, asszony, munka, kenyér, lakás,
tüzelő, orvos, cipőtalpalás,
számla és részlet...bűn, gond, szenvedély...
Hogyan bírom mindezt oly könnyedén?

Mi a titkom? Honnan van az erő?
... Titkom és erőm egyedül csak Ő.
Ő, ki elvette minden terhemet,
Ő véd, vigasztal, táplál és szeret.

Könnyű menni, ha köves is az út,
vére a kőre hullt, és ott megaludt.
Piros szőnyeg lett lábaim alatt.
El nem botolhat, ki rajta halad.

Könnyű menni, hisz Ő lépked elől,
s előtte a lehetetlen ledől.
Könnyű menni, hisz a tövises ág
mindig csak az Ő szent arcába vág!

Könnyű menni, hisz rajta a teher
s vétkeimért is majd Ő felel...
Könnyű menni, mert Ő utat nyitott...
Tudjátok most már... Ím ez a T I T O K ! 

/Bódás János/

2010.01.02.

Új Évi Fohász 

Óh mi Istenünk! Ez Új Év küszöbén tőled mit is kérjünk?
Áldásod, kegyelmed ne vond meg mi tőlünk!

B

átorító szavad legyen mindig velünk!
Vigasztaló Szellemed is, amikor elcsüggedünk!
Megfáradt testünket, lankadt térdeinket erősítsd meg, és
Ha hiányba szenvednénk, töltsd be szükségünket!

Ú

jítsd meg szívünkben az első szeretetet,
Szemgyógyító írrel kend meg szemeinket!
A füleinket nyisd meg, hogy meghalljuk hangodat,
S lássuk azt, amikor Szellemed utat mutat!
Bölcsességet kérünk és kijelentéseket,
Hogy ismerjük meg mélységét és magasságát szeretetednek.
A földön hatalmat vegyen és terjedjen az Igéd,
Küldj munkásokat, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés!

  É

letünk minden nap te érted lobogjon!
A hála ajkainkról soha el ne fogyjon!
Jézus nevében kérem mind ez áldásokat,
Hisz az elmúlt évben is minden imámat meghallgattad.
Az éhezőt és a szomjú lelket megelégítetted,
Az élet vízéből mindenkor, ingyen meríthettek!

K 

értem tőled Atyám, mert aki kér az kap, s aki keres talál,
A zörgetőnek kapud mindenkor nyitva áll!
A megfáradt vándor nálad nyugalmat talál,
Hálából Uram, fogadj el a te oltárodnál! Ámen

 

Van remény 

Békesség! Boldogság! Szeretet!
Lassan mindez a Földön csak egy álom lesz!
Nyög, szenved a világ és a sok ember is benne,
Éhesek, fáznak és reményt vesztettek lettek. 

Úgy érzik, hogy hiába élnek, nincs jövőképük,
Ha te nem úgy élsz, mondj egy imát értük!
Ha körülötted is élnek kik szükségben vannak,
Mutass Jézusra, mert Ő reá számíthatnak! 

Az Életnek fejedelme, a Királyok Királya,
Jézus volt az, aki a világot megváltotta!
Nincs olyan mélység, ahonnan ne tudna felemelni.
Ha hozzá jössz szívednek sebeit, be fogja gyógyítani! 

Keserűség, bánat már a múlté lesznek!
Jézussal ismét lesz célod és jövőképed!
Reményt, hitet ad és fogja a két kezed,
A sötétből a fényre vezet, így életed áldott lesz!

 

2008. 01. 03.

Boldog Új Évet


Boldog Új Év köszöntött rád,
Istentől bőség árad és áldás.
Dicsősége betölti az egész Földet,
Új nap , új év még több élet. 

Körülzár téged szeretete,
Ez évben a világnak fel kell ismernie!
Nincs más Úr, az Úron kívül,
Ki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. 

Nézd és lásd, árad kegyelme szerteszét,
Rád árasztotta minden bőségét,
Nincs mitől félned, veled van Ő,
A világalkotó, hatalmas Teremtő. 

Így nézz az előtted álló napokra,
Új nap, új kezdet jött a világra.
E nap az Úr fiainak öröksége,
Azért adta, hogy teljes legyen szíved öröme. 

Örvendezz, engedd, hogy örömöd megfertőzzön másokat,
Hogy dicsérjék, áldják ők is teremtő Uradat,
Bőség, áldás, még több kenet,
Árassza el ez évben életedet.

 

2007. 12. 12.

Karácsonyi szeretet

Mindenkit köszöntök a szeretet ünnepén
Ezen a napon, mely ma is olyan szép.
Csillagos égbolt, gyönyörű fenyőfák,
Teszik szebbé Karácsony hangulatát. 

Kétezer éve egy hideg téli estén,
Szűz Mária szállást kért.
Szívében félelem,boldogság dúlt,
De szülésének helye csak egy istálló volt. 

A világ Ura, Királyok Királya,
Jászolban született erre a világra.
Békét, szeretetet hozott a földre,
Így emlékezzünk e kicsinyke gyermekre. 

Az önzést, irigykedést hagyd hátra,
S szertettel tele indulj a világba.
Így érdemes csak és van miért élni,
Ha tudsz te is igazán, szívből szeretni. 

Szeretetben megy csak minden egyszerűen,
A bajokat megoldjuk Istennel közösen.
Nem bántva egymást, járva egymás mellett,
Mennénk előre, de csak szeretetben. 

A szeretet nem irigy, nem pletykálkodik,
Ha a másik szomorú ő vele szomorkodik.
A szeretet örül, ha a másik ember boldog,
Így élni egymás mellett lenne csodálatos!

 Karácsonykor emlékezz hát erre,
Isten fia, Jézus, megszületett e Földre.
Ha nem mindig tudsz, csak próbálj szeretetben járni,
Egyszer majd rájössz, hogy semmi más nem számít.

Az élet úgyis elszáll és nem marad meg semmi,
Csak azt mondják majd rólad, hogy tudtál őszintén szeretni.
Add e tudást tovább, addig amíg tudod!
Karácsony varázsa így marad csodálatos! 

 

Karácsony

Karácsony este van, halljátok emberek?
Betlehem városban kisgyermek született.
Fázik, reszket szegény, miért nem hívjátok be?
Megmelegedne ő a ti szívetekben . 

Fényt, életet adna néktek,
S megismernétek mi az igaz Szeretet.
Életet adni felebarátodért.
Ezt tette Jézus teljesen önként! 

Nem volt más szállása csak a juhok között.
Szegénységbe Jézus önként jött.
Levetette istenségét, hogy emberré legyen,
Hogy a világ Istennel megbékéljen. 

Betlehemi csillag ragyogott az égen,
Pásztorok hallották meg az angyali éneket.
Királyok borultak le Jézus lába elé,
Ajándékot vittek, s tiszteletüket tették.

Borulj le te is, Jézus lába előtt,
Messiás, Úr Ő, most és örökké!
Szent Szelleme hív, szól, hogy fogadd be.
Boldog csak így lehetsz: Vele örökre.


2007. 08. 05.

A viharban 

Csendes a tenger a Mester pihen,
A tanítványok békéje, csendje van jelen.
Egyszer csak zajra figyel fel a fülük,
Kint vihar tombol: – Jaj elsüllyedünk! 

A szívük kiáltása
ébresztette Jézust fel
Mielőtt hang ajkukat elhagyta
Az ő szíve már felelt. 

Te is így kiáltasz
Kit az élet vihara bánt?
Hol vagy, ébredj fel!
Süllyedünk, óh Király!! 

Kinyújtja a kezét és szól:
- Vihar, némulj el!!!
A vihar elhallgat, és te ne félj,
A túlpartra érkezel. 

 
Az igazság 

Atya, Fiú, Szent Szellem,
Teljes Szentháromság,
Három személyben egy Isten
Ez az igazság. 

Jó Atyám a menyben,
Az Úr Jézus a jobbján
Szelleme köztünk és
Bennünk él igazán. 

A Szent Szellem temploma a mi testünk
Mivel szent Ő, mi is megszentelődtünk.
Jézus drága vére ontatott ki értünk,
A kereszten szenvedett, hogy ne kelljen nékünk!  
 

Jó reggelt Istenem 

Hajnal van, és én rólad elmélkedem
Nincs más, mi úgy kell, mint te Istenem!
Zajos világunkat töltsd be fényeddel,
Mindennapjainkat igazi értékkel. 

Zörgess drága Jézus a szíveknek ajtaján
S ahol befogadnak, ott lesz élet és öröm
Kegyelmed, irgalmad, töltsd ki bőségesen
Hogy elérkezzen végre a földre az igazi öröm.  

Ne a múlandó legyen e világnak értéke
Szüless meg Jézus több millió szívbe!
Küldj munkásokat az aratásba,
Hogy bejöjjenek az emberek a te Királyságodba. 

Kérem kegyelmedet bőséggel, áraszd rám
Töltsd be hálával szívem és a szám.
Áldozzak hálával minden reggelen
Maradj mindig-mindig én velem.2007. 05. 24.

Gyönyörködj az Úrban… 

Gyönyörködj az Úrban és tied lesz szíved kívánsága,
Hívjad bátran őt, mert Ő életed biztos támasza.
Jó várni Őreá, ismerni a hangját,
Vezet Ő, ne félj hát követni szent szavát. 

Halld csak ó leány, nézd csak! Hajtsd hozzám füledet,
Felejtsd el atyád házát, s tekinteted reám szegezd,
Így szól hozzád Urad, teremtő Istened,
Ki kívánja látni most is szépségedet. 

Hallgat Ő szerelmében, örvendez tenéked,
Szárnyainak oltalmában megpihentet ő téged.
Bal kezét fejed alá, jobbjával átölel,
Míg alszol, őriz Ő, s biztonságban ébredel.
 

Jézus 

Jézus az életemben csak te vagy a kincs,
Benned, s veled járva már szükségem nincs.
Gyönyörködöm benned, szépséged csodálom,
Míg e Földön élek, szent nevedet áldom. 

Ha reám mosolyogsz szívem olyan vidám.
Fényed ragyogóbb a déli napsugárnál,
Szellemed tüze átjárja testemet.
Mi bűn bennem s szemét, mindent feléget. 

Övé vagyok már, övé az én szívem
Jézus nevét örökké hirdetem!
Biztonságban élhetek veled,
Hisz mindenkor átölel két szerető kezed. 

Szélvihar, ha zúg 

Szélvihar ha zúg, és gondjaid lehetnek,
Jézus kebelén megpihenhet szíved,
Ő átölel téged, szava vigasz neked,
Ne csüggedj el soha, szeret a te Istened. 

Bűneidet Ő soha nem rója föl,
Szemedből minden könnycseppet letöröl,
Bízz benne teljesen, az életed add át,
Ha csalódnál, tudd: Isten hűséges hozzád!

2007. 03. 24.

Szerelme zászló! 

Szerelme zászlóként lobog felettem,
Hűsége pajzs és páncél körülöttem.
Bátorságom is Jézus nevében Isten ajándéka,
Az Ő fegyvereivel indulok el a harcba. 

A harcban is Ő harcol, Ő vív helyettem,
Csatáját megnyerte már réges-régen.
Sátánt lefegyverezte, s ma ezt mondja nekem,
Jézus szent nevében álljak ellen. 

Álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek.
Jézus nevét hallva, remegve remeg.
Győzteseknél is többek vagyunk általa.
Örvendezzen minden szív, kinek Jézus a királya.
 

Jézus Jöjj! 

Szárnyaidnak oltalmába rejtsd el Istenem
Oltalmazó kezed alatt nem érhet veszedelem
Szomjúhozom az élő vizet, igéd éhezem
Táplálj engem szent igéddel, mert ez jó nekem 

Szívem nyitva, jöjj ó uram, halljam hangodat,
Ha hallgatom drága szavad ez örömöt ad
Szellemeddel jöjj közelebb, s a tüzed lángoljon fel
Perzseljen fel minden bűnt,
Ó, jöjj Jézus, Ó, jöjj közel!! 

Jézusom tied már a szívem, a testem is átadom,
Szent nevedet ismertesd meg ezen a világon.
Sóvárog a föld is, várja dicsőséged,
Isten fia: Jézus! Ó, jöjj, ne késlekedj.
 

Hatalmas Hős! 

Hatalmas Úr az Úr, Ő az Isten.
Szólt és szavára előállt minden,
Lettek a Csillagok, az Ég, a Föld, a Nap
Minden mi van, az csakis tőle van.
Ő szólt, s minden a szavára a semmiből állt elő. 

Nem voltál te sem, s ma már itt élsz velünk,
Együtt az Úrral járunk és kelünk
Életünk vidám, mert Ő út nekünk
Ha Isten velünk kicsoda ellenünk? 

Jöjj, kiáltsunk hallelúját az Úrnak!
Az ég felé szálljon háladalunk.
Angyali seregek velünk együtt énekeljék,
A mi Urunknak, a győzelem hála énekét! 

Hatalmas hős király, győztes Úr!
Nincs oly teremtmény ki előtte, meg nem hajol,
Trónol Ő a menyben, dicsfény veszi körül, és Szent ereje a földön is szétterül. 

Nincs hely a nap alatt, hol ne lenne jelen,
Kiáltsd hát Szent Nevét, és hirdesd,
Mert tiéd a győzelem!

2007. 01. 10.

Jön felém az Úr 

Sebesen zúgó szélvészként jön felém az Úr
Megnyitom a szívem, s a testem térdre borul.
Szellemed érzem, átjárja bensőmet,
Megtérésre késztet, végtelen kegyelmed. 

Istenem, oly jó, ha közel vagy, az idő is megáll,
Örökké veled szállnék a végtelenen át.
Ragadj magaddal, tápláljon tüzed,
A szívemben égjen, ó égjen a szereteted. 

Nem tudom, hogyan létezhettem nélküled,
Ma már tudom, hogy üres volt az életem,
Bolyongtam és féltem éveken át,
Míg végre Jézus reám talált. 

Nem nyugtalankodom, a szívem békeségben pihen
Hisz a szobámban is velem van Istenem,
Szólj, és én hallgatom csendben,
Taníts mindenkor, én kedves Mesterem.  

Remény 

Ha minden veszni látszik, soha ne add fel,
Célod tűzd előre, és siess, hogy érd el!
E cél, fáklya legyen az élet ösvényén,
Társadnak hívd meg a hitet és a reményt. 

Hidd a szebbet, jobbat,
Reméld, hogy jobb út tárul eléd,
Az élet mindent megold,
Te csak bízz, és ne félj. 

Ha sűrű sötétség venne körül,
És nem sütne a nap,
Fényét a felhők eltakarhatják,
De holnapra tovább halad. 

S ha már felragyog a fénylő napsugár,
Könnyed felszárad, s arcodra mosoly száll,
Fáklyád újra látod és megújult erővel,
A felhőt elfeledve mész, hogy célod érd el. 

Újra fogsz örülni, boldog lesz életed,
Isten mindig veled van és fogja a kezed!!
Célod fáklyaként lobogjon előtted,
A Hitet és a Reményt soha el ne engedd.
 

Kiáltás 

Háborgó tengeren, felkiáltok Hozzád,
Jézus, siess, segíts, mert egyre nagyobb az ár!
Háborog az élet viharos tengere,
Siess drága Jézus, gyere, gyere! 

Miért kételkedsz, Ó te kicsiny hitű,
Jöjj csak bátran hozzám, mer az Én Szívem hű,
Ragadd meg kezemet, íme nyújtom feléd,
Drága gyermekem, jöjj csak énfelém!
Jelenlétem erő, Szellemem támaszod,
Nem hagylak el soha, ha rám támaszkodsz.
 

Csendesül a vihar, végül eláll.
Szükségem betölti, újra a Király!
Szellemed tüzével, tisztíts meg egészen,
Hű pásztorom, kérlek, légy az én vezérem.
 

Szent Szellem jöjj 

Sebes folyóként áradjon Uram szellemed,
Tüzeddel jöjj, s perzseld fel életemet.
Tisztíts meg bűnöktől, egészen moss ki engemet,
Tiszta szívet teremts bennem, és újítsd meg az erős Szellemet. 

Folyamként áradj, jöjj kedves Szent Szellem,
Ébredést hozva, rázd fel a Földet,
Kiáltunk és hívunk, te légy a Napunk,
Istennel járva csak így haladhatunk. 

Szent Szellem jöjj, és folyamként áradj szét,
Tüzeddel jöjj és hozd az ébredést,
Szomjas a Föld, és szomjasak a nemzetek,
Szellemeddel Uram, elégítsd meg a népeket.
 

2006. 12. 28.

Az én zsoltárom 

Dicsérem Uram nevedet,
áldom és magasztalom Felségedet!
Szívemből hála száll szent trónod elé,
Jézus nevében minden hódolat a tiéd! 

Én Atyám, Istenem, Felségedet áldom.
Jóságod s türelmed én fel nem foghatom.
Veled kezdem napom, éjjel rólad elmélkedem.
Ha jelenléted átjár, örvend az én szívem. 

Dicsőség palástját terítetted reám,
Hűséged s szerelmed jobb az édes bornál.
Pajzsként veszel körül, mint anya a gyerekét.
Szárnyaid alatt nem érinthet veszély. 

Kívánom Szellemed, tüzed járjon át,
Mint szarvas a folyóvízre úgy szomjazom rád!
Jézusom nevében győzelmet szereztél,
A halál árnyékában sem félhetek én! 

Az Ő vére védelem, s szent trónod előtt Ábel vérénél
Jézus vére szebbet beszél.
Értem szól e szent vér, szólja megváltásom.
Kegyelmedért hála, hatalmas Uram! 

Szükségem betöltöd, ha szükségben volnék.
Tőled száll alá a tökéletes, jó ajándék.
Kihoztál a bajból, ha hozzád kiáltottam,
Erős Karod tart ma is minden napon. 

Bármit kérek tőled Atyám, te meg nem tagadod,
A bőségek ajtaját nekem megnyitod.
Jézus nevében az ördög ellen megyünk,
Szellemeddel Uram, egyesült erővel győzünk! 

Féltem e kedves szeretetet, s e kincset őrizem,
Jézusom által Atyám, neved dicsérem.
Jöhet az éj is, süthet bár a nap,
Nem riaszt a hőség, és nem rémít a fagy! 

Ott ülök a mennyben, felül mindenen,
Jézus kebelére hajthatom le fejem.
Ha megfáradnék is, e kebel nekem,
Új erőt sugároz, megújul életem. 

Pásztorom Jézus fogd hát jól két kezem,
Hogy többé e drága kezet, én el ne engedjem.
Igéd útként világít, szavad jelző nekem.
Akaratod Uram ismertesd meg velem. 

Járjak a te utadon, és hogy áldott legyek,
Kijelentésed, bölcsességed add ó Uram nekem!
Ismerjek titkokat, magyarázzak álmot,
Mindent cselekedj ó Uram, hogy felrázd a világot! 

A bénák ugráljanak, a csonkák épüljenek.
A vakok szemei látókká legyenek.
Ne maradj csendben Felséges Istenem,
Ismertesd meg, hogy te vagy az élő Isten!

Igédet szólom, s te mellettem állva,
Kinyújtod karod Szent gyógyításra!
A kutat ne ők ássák, te adj élő vizet,
Hogy mindenki megtalálja az örök életet. 

Gyermeküket és testvérüket ölben hozzák eléd,
Szívük hálájából, Atyám teeléd.
Jó Pásztorunk Jézus, gyűjtsd össze a nyájad,
mert sok a béres és jön a farkas, mint látod. 

Futnak a juhocskák, hozd vissza őket,
Szerelmedből Uram keresd meg őket.
Vedd karodra mind a kis gyengéket.
Gyógyítsd meg nekik a rút sebeiket. 

Viharos éjszakán adj számra szavakat,
Nyisd meg a fülemet, hogy halljam a hangodat.
Vezetni úgy tudsz csak, ha adsz látó szemet,
Hogy mindenkor tudjam, mit mutat Szellemed. 

Áldalak Atyám, nevedet dicsérem,
Szeretteim életét a kezedbe helyezem.
Anyagi javaim, s minden gondomat
Reád vetem Uram, mert te ezt mondtad! 

Szívem érted repes, téged látni kíván,
Teljességben élni dicső oltárodnál.
Fényed járjon át és töltsd ki kenetedet,
Minden nap Atyám öntözd életemet. 

Szeretlek Jézus, imádlak Atyám,
Szent Szellem téged is, hisz te ismersz igazán!

Ámen

2006. 10. 04.

Jézus hív
 

Édes, kedves, halk hang suhan át a Földön,
Csendesen hív Jézus, aki hallja, jöjjön!
Élet, út, igazság ösvényén járatlak,
Ha velem jössz az úton, senki sem bánthat. 

Életnek kenyere leszek tenéked,
Viharban támasz és harcban védlek.
Bánatban öröm, magányban társad,
Míg a világ-világ lakozom nálad. 

Ott állok az ajtód előtt és kopogok.
Ha a szíved lágy, a kopogást hallod.
Kemény szívűeknél hiába zörgetek,
Reménységgel telik életed, ha megnyitod a szíved. 

Igém támaszod lesz, útjelződ az úton,
Rakd le a terhedet, mert Én azt hordom.
Ha megfáradnál, s erőd végét érzed,
Az Én erőm erősség tenéked. 

Szívedből szólhatsz, Én azonnal felelek,
A gondok s bajok többé nem érinthetnek.
Ha vízben jársz és hívsz, a víz nem borít el,
Én vagyok az, Jézus, aki neked kell. 

Tűzön mész keresztül, a tűz nem éget meg.
Gyermekemmé lettél, és én őrizlek téged.
Szárnyaim alatt biztonságot találsz,
Bátran gyere hozzám, ha valami fáj. 

Bűnnek súlyos terhét levette rólad,
Fogadd be szívedbe hű Megváltódat!
 

Isten a szeretet 

Úgy szerette Isten ezt a világot,
Hogy egyszülött Fiát adta érte.
Életét kellett adja, hogy életeket nyerjen cserébe.
 

Jézus jött, fényt hozott a Földre,
Isteni természetet, a bűnösért cserébe.
Nem kell ár érte, mert ki lett fizetve,
Jézus drága vére az Újszövetség pecsétje. 

Minden ember bűnös, Isten nélküli,
Van megoldás mégis: újjá kell születni!
Isten fia lehetsz valóságosan,
Ha elfogadod Jézust, mint Megváltódat. 

Méltatlanok vagyunk e drága kincsre,
De méltóvá tett minket Jézus drága vére.
Ne habozz tovább, mondj igent a hívásra
Kerülj be te is Isten családjába. 

Jézus hű Megváltóm
Isten drága szentje.
Jöjj hát kérlek téged,
Költözz a szívembe.
Hiszem hogy te vagy Isten egyszülöttje
Jézus a Krisztus, a világ Immánuelje!

Szerelmes Jézusom
Kincsem és életem.
Életem a tiéd, rendelkezz velem.
Használj kedved szerint, bárhol és bármikor,
Formáld át az életem, te légy a hű pásztor! 
 

Amiképp az anya… 

Amiképp az anya szereti gyermekét,
Úgy szeret téged Istened.
Anyád méhétől őrizett, s védelmet nyújtott neked.
Van e biztosabb szeretet, mint az Úr szeretete?
Markaiban metszett, s nincs olyan, hogy rólad elfeledkezne. 

Vannak anyák, akik elhagyják gyermeküket.
Önző érdekből vagy felelőtlenül dobják el őket?
Isten így szólt tegnap, így szól hozzád ma is:
„Sosem hagylak el!” S tudd meg Ő nem változik!

Szíve érted vérzett ott a kereszten.
Azért szenvedett, hogy neked ne kelljen,
És most is előtted megyen.
Leveri a vaszárakat, az ércajtókat betöri,
Az egyenetlen utakat egyenessé teszi. 

Amiképp a jó anya szereti gyermekét, Isten úgy szeret téged.
Anyát méhétől őrizett és minden bajban védett,
A szeretet a legdrágább kincs, őrizd jól a szívedben.
Sem magasság, sem mélység nem szakíthat el tőle.
 

Ne menekülj! 

Megszülettél! Az élet útján akkor elindultál.
Azóta sok-sok próbát már kiálltál.
Ha visszatekintesz az elmúlt évekre,
Semmi nem történt csak úgy véletlenbe. 

Mint egy forgatókönyv, úgy telnek a napok,
Sokszor úgy érzed, hogy már végképp nem bírod.
Ne menekülj el a problémáktól,
Bízd az Úrra őket, és minden elsimul. 

Bár nem látod a végét, csak maradj békében.
Várj az Úrra, ő nem késik el az ígérettel.
Minden bajból megszabadít, hogy hálával áldjad Őt,
A végtelen kegyelmű irgalmas Teremtőt.  

Ne menekülj, maradj erős a hitben,
Bízzál teljes szívedből Istenben.
Dicsérjed, áldjad szabadítódat,
Mert Ő sosem feledkezik el terólad!
 

Oly szép vagy 

Oly szép vagy Istenem, s oly tündöklő,
Mit átélek veled szinte mesébe illő.
Csodálatos az életem, mióta velem vagy,
A jelenléted boldogít, hisz soha el nem hagysz.

Pacsirtadaltól szebb hangod énnekem,
Ha szólsz hozzám Uram, csak úgy remeg a szívem.
Olyan vagyok én is, mint tanítványaid az úton.
Hevül a szívem, ha a szavadat meghallom. 

Mint déli napsütésben a tűző nap,
Ragyogásod átmelegít, s táplál szavad.
Bár nem látom arcodat, mégis tudom,
Gyönyörűségedet én fel nem foghatom!


2006. 08. 30.

Ha elfáradsz…
 

Ha elfáradsz az úton vándorolva,
rátalálhatsz Istennél a nyugalomra.
Szárnyai alatt lehet menedéked,
Pihenj meg Jézusnál, Ő átölel téged. 

Öröme kiárad, szava bátorságot ad,
Megvigasztal téged, add át gondodat.
Súlyos teher már nem nyomja a vállad,
Szíved felvidul és könnyed is felszárad. 

Jézus letörli minden könnyedet.
Vizek folyásainál egyenesen vezet.
Angyalai mindig körülötted vannak,
Hogy Jézus nevében neked szolgáljanak. 

Világ világossága árad feléd,
Szelleme bennem és benned él.
Megmutatja neked mi az örök élet.
Megismerni Istent, s áldozatát érted. 

Ruhád és szíved, a vére mosta hófehérre.
Kőszíved helyett, hússzívet adott cserébe.
Útjelzőket rakott e vándorútra,
Hogy el ne tévedj, arra is van gondja. 

Öltöztet, táplál naponként az úton,
Ne kérdezd hát többé, mit eszel és iszol,
Salamon minden ruhatára
Nem hasonlítható Isten áldására. 

Mi ma még számodra lehetetlennek tűnik,
Holnapra Istentől már, megoldás érkezik,
Így bíztat Mestered: vessd rá gondodat,
Egyszerű okból: hisz Isten fia vagy! 

 

Itt vagyok veled 

Itt vagyok veled, ne a felhők fölött keress!
Itt élek benned nem a csillagok felett.
Érzem szíved dobbanását, ismerem lépted,
Benned élek, ismerlek jól, tudom mit érzel. 

Szellem által szólok hozzád, figyelj szavamra,
Vezetlek és megtanítlak minden dologra.
Nem kell félned: ha jön az éhség, nem fogsz szűkölködni.
Én vagyok az, ki szükségedet be fogja tölteni. 

Az oroszlánok szűkölködnek és éheznek,
De az Urat szeretők, bőségben élnek.
Itt vagyok veled, s ne a felhők fölött keress,
Itt élek benned, s nem a csillagok felett. 

Higgyél bennem, hidd el, minden szavam igaz,
Bár nem látod még, de hiszed a reménylett dolgokat.
Így válik minden Igém életté s szellemmé,
A Földön van már Isten országa, de a dicsőség Istené!

 

Tudsz- e szeretni 

Tudod-e szeretni feltétel nélkül társad?
S Krisztus szeretetét átadni másnak?
Tudod-e, nincs más törvény csak a szeretet törvénye?
Így szól a nagy parancsolat: szeresd felebarátodat és szeresd az Urat. 

A Föld sói vagyunk és úgy van ízünk,
Ha a világba Isten drága szeretetét visszük.
Krisztusnak vagyunk a jó illata,
Általunk kell a világnak látnia. 

Jézus a szőlőtő, mi a szőlővessző.
A Szent Szellem ereje, a drága életerő.
Hagyd, hogy átjárjon e szent erő téged.
Gyümölcsöt teremve, kövesd a Szeretetet. 

Szeresd ellenséged és felebarátod,
Az éhezőnek add oda utolsó falatod.
Ha van két cipőd és nadrágod,
Az egyiket add oda, ha a másikat mezítelennek látod.

Így előre elkészített jó cselekedetekben járhatsz.
Kell, hogy fénye legyél ennek a világnak.
Isten dicsősége rajtad feltámadt.
Engedd, hogy kiáradjon s átfollyon rajtad. 

A világ sóvárogva várja Isten fiait,
Hogy megmutassuk nekik, mi az igaz hit,
Hitről-hitre jutni, és menni előre.
Istennel járni kéz a kézben!

  

Jézus a tengeren 

Az élet tengerén Jézus van veled,
Az Ő szent nevére eltávoznak a hegyek.
Viharos szél fújhat, zúghat az ár,
Mindent elmondhatsz Jézusnak, mindent, ami fáj. 

Ott van a hajódba, őriződ Ő neked.
Szól és szavára elállnak a szelek.
A kis ladikodban továbbevezhetsz,
Mert Jézus oltalmában nincs félelem. 

Ha mégis a hajód süllyedne,
Kiálts Jézushoz, Ő ébren figyel.
Hallja kiáltásodat, hozzád siet,
És életed ismét megmenekedett!