2006. 07. 07.

 „Ha Isten bölcsességében akarsz járni, és az ajtót zárva akarod tartani az ördög előtt az életedben, akkor szorgalmasan őrizkedned kell a viszálykodástól, és szorgalmasan törekedned kell arra, hogy másokat szeress.” – Gloria Copeland

 

KERESD A SZERETETET,
ÉS ÁLLÍTSD LE A VISZÁLYKODÁST

Gloria Copeland tanítása
a Believer’s Voice of VICTORY 2006. februári számában 

 

    Keresd a szeretetet – nézd el a sértést. | Az ördög legveszélyesebb fegyvere ellenünk, egyben a szeretet legfőbb ellensége. A viszályról beszélek. 

    A viszály jelentése: „erőteljes vagy keserű konfliktus, disszonancia, ellentét; veszekedni, harcolni vagy összecsapni; versengeni, vetélkedni.” Ez a veszélyes bűn nyitott ajtó az ördög számára. Engedélyt ad neki, hogy zűrzavart és gonoszat hozzon az életünkbe.   *   A Biblia elmondja, hogyan kerüljük el a viszályt: „Aki elfedezi és megbocsátja a vétket, az keresi a szeretetet; aki pedig ismét előhoz egy dolgot, és azt hajtogatja, elszakasztja egymástól a közeli barátokat is.” (Példabeszédek 17, 9. Amplified Bible)   *   Hogyan lehet tehát a viszályt elkerülni? Hát, legfőképpen, ragaszkodnunk kell a szeretethez. Ha békességet szeretnél az életedben, adj békességet másoknak. Járj szeretetben. Légy gyors a megbocsátásra és nézd el a sértést. Ne ismételgess olyasmit, ami viszályt okoz.   *    A viszályt a megbocsátással is elkerülhetjük: „Az embernek értelme megfékezi a haragját; és dicsőségére van neki elnézni a vétket vagy sértést.” (Péld. 19, 11. Amplified Bible).  *   Tudod, az ördög mindig arra próbál rávenni bennünket, hogy úgy gondolkozzunk, mint a világ. A világ azt mondja: „Ha valaki rosszul bánik veled, vagy megsért téged, arra az egyetlen férfias válasz az, ha behúzol neki egyet!”

Ez azért van, mert az ördög a viszálykodás területén működik, és ott növekedik a befolyása, mert a viszály ajtót nyit neki. A Biblia azt mondja, hogy ahol „viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet is van”. (Jak. 3, 16)
    A sátán szereti az ilyen légkört, mert az rosszat szül.
    Az ördög megpróbál rávenni, hogy úgy gondolkodjunk, ahogyan a világ. Azt akarja, hogy elhiggyük: ha megsértenek bennünket, akkor meg kell védenünk magunkat. Azt akarja, hogy így gondolkodjunk: "Enyém lesz az utolsó szó. Jól megmondom a magamét annak az alaknak." De senki nem kíváncsi rá! Tarts meg mindent magadnak!
    A Biblia szerint a dicsőségünkre válik elnézni a sértést. Azt is mondja, hogy értelmes vagy, ha megfékezed a haragodat.
    Tulajdonképpen a sértések nem bántanak téged, ha nem veszel részt bennük – ha nem engeded be a szellemedbe. Meg tudsz bocsátani a másiknak, és békességben továbbmehetsz, tudva azt, hogy éppen így viselkedtél bölcsen. Nemcsak hogy bölcsen reagáltál, hanem még mindig szabad vagy az ördög csapdájából.
 

A SZERETET LEÁLLÍTJA A VISZÁLYT, MIELŐTT KITÖRNE

Nézzünk meg egy másik fontos kulcsot a viszály megszüntetéséhez: „Mint amikor a víz elkezd szivárogni (egy gáton lévő résből), olyan a viszály kezdete; azért mielőtt rosszabbá válna, és a veszekedés kitörne, hagyd el a perpatvart.” (Péld. 17, 14., Amplified Bible).
    Soha nem lesz boldog otthonod, ha nem állsz ellen a viszálynak. Tudod, a sátán meg akarja akadályozni, hogy a hited működjön, ezért megpróbál belopakodni hátulról, és ravaszul rávenni téged arra, hogy kinyisd neki az ajtót.
    Ha bele tud téged vinni a viszálykodásba, akkor szabad az út a számára. Talán semmiséggel kezdődik, de valójában nem létezik jelentéktelen viszály. Az ellenőrizetlenül maradt viszály elborítja az életedet, mint egy áradat.
    Az ellenség szeret olyan helyzetbe hozni, ami konfliktust okoz valakivel, mert tudja, hogy abban a pillanatban, amikor viszálykodásba kerülsz, uralmat szerezhet fölötted. A viszályt arra használja, hogy megszakítsa a szeretet áradását az életedben. És ha egyszer kicsalt téged a szeretetből, akkor kiiktathatja a hitedet, mert a hit szeretet által működik. (Gal. 5, 6) A szeretet a parancsolatunk. Jézus azt mondta: „Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.” (Ján. 15, 12)
    Ha tehát Isten erejében és áldásában akarsz járni, akkor ne nyisd meg az ajtót az ördögnek a viszálykodással. El kell határoznod, hogy kiűzöd a viszálykodást az otthonodból és az életedből!
    Így kell ezt tenned: a viszályt az első jelénél állítsd le. Ne engedd meg, hogy rávegyenek a vitatkozásra. Járj szeretetben és megbocsátásban, és „mielőtt rosszabbá válna, hagyd el a perpatvart” (Péld. 17, 14., Amplified Bible)
    Két ember kell egy viszályhoz, és dönthetsz úgy, hogy nem lépsz bele! Nem kell megfelelned a Példabeszédek 17, 19 leírásának: „Szereti a vétket, és bűnbe kerül, aki szereti a háborúságot és hajlik a veszekedésre.” (Amplified Bible)
    Amikor olyan szituációban találod magad, ami bosszankodást, féltékenységet vagy viszályt kelthet benned, akkor nézd Isten szemével a helyzetet, és mondd ezt: „Visszautasítom, hogy ez a helyzet viszályt hozzon az életembe. A szeretet és öröm erejének engedek a bensőmben.”
 

EGY SZERETŐ OTTHONBAN NINCSEN HELYE A VISZÁLYNAK

A Példabeszédek 17, 1 mélyebb betekintést nyújt a viszálykodás veszélyeiről az   otthonunkban: „Jobb a száraz falat, amellyel van csendesség, mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van.”
    Az otthonunk a sátán elsődleges célpontja. Folyamatosan azon fáradozik, hogy családokat szakítson szét azáltal, hogy viszályt és megosztottságot okoz az otthonokban. A családod hatalmas erő Isten számára, ha egységben vagytok egymással. Ezért olyan fontos tartózkodni a viszálytól, és szeretetben járni otthon.
    Különös módon, gyakran pont itt a legnehezebb szeretetben maradni! Ennek valószínűleg az az oka, hogy amikor otthon vagyunk, nem kell a viselkedésünkre ügyelni. Nem aggódunk a hírnevünk felől. Nem akarunk senkire jó benyomást tenni. Otthon elengedjük magunkat, és semmi nem akadályoz meg bennünket abban, hogy önzők legyünk, csupán Istennek való elkötelezettségünk a szeretetben járásra.
    De ne hidd, hogy nem számít, hogyan viselkedsz otthon. Nagyon sokat számít. Egész pontosan: évekkel ezelőtt az Úr ezt mondta nekem: Ha megengeded a sátánnak, hogy megállítson téged a bejárati ajtódnál, akkor nem jelentesz veszélyt számára sehol máshol.
 

A SZERETET MEGAKADÁLYOZZA A VISZÁLYT A TESTVÉREK KÖZÖTT

Hadd figyelmeztesselek arra, hogy amint száműzted a viszályt az otthonodból, az ördög még erősebben próbál majd nyomást gyakorolni rád, hogy viszálykodásba kerülj valahol máshol – a munkahelyeden, a gyülekezetben – neki mindegy. Úgy alakítja, hogy valaki goromba legyen veled, vagy megsértse az érzéseidet. Vagy gondoskodik róla, hogy észre vedd más hívők hibáit, és megpróbál rábírni arra, hogy másokkal beszélj ezekről.
    Emlékezzünk Pál szavaira: „Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükséges írnom néktek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek.” (1Thessz. 4, 9)
    Amikor az ellenség ilyen lehetőséget kínál, utasítsd vissza – gyorsan! Kezeld úgy a pletykára és viszálykodásra való késztetést, mint egy mérges kígyót. Fordíts hátat neki, és fuss el, mert Isten szemében a viszálykodásban való részvétel az egyik legsúlyosabb bűn.
   „Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, együttérzők, atyafiszeretők, irgalmasak, előzékenyek.” (1Pét. 3, 8)
    Maradj távol a viszálykodástól. Kérd Istent, hogy mutassa meg, ha viszálykodásba kerültél – még ha akaratlanul is. Talán emlékeztet majd rá, hogy egyszer kibeszéltél valakit, vagy kritizáltad a pásztort. Ha az Úr így tesz, akkor térj meg, és határozd el, hogy a jövőben tudatosabban fogod kerülni az ilyen viszálykodást.
 

ARRA SZÜLETTÜNK, HOGY SZERETETBEN JÁRJUNK

Amikor Ken és én először kaptunk kijelentést a viszálykodás veszélyeiről, felismertük, hogy ha Isten áldásainak teljességében akarunk járni, akkor tartózkodnunk kell a viszálykodástól. Nem vitatkozhatunk az emberekkel, nem vághatunk nekik vissza, amikor kritizálnak vagy igazságtalanul bánnak velünk. Szeretetben kell reagálnunk.
    Elhatároztuk tehát, hogy kiiktatjuk a viszálykodást a családunkból. Eldöntöttük, hogy nem engedjük meg a szolgálatunkban. Teljesen elutasítottuk, hogy viszálykodásba kerüljünk. És eltökéltük, hogy ha mégis elvétjük, és kemény szavakkal illetjük egymást, akkor gyorsak leszünk a megtérésre, és nem engedjük meg az ördögnek, hogy megvesse a lábát az életünkben.
    Ha Isten szeretetében akarsz járni, és az ördög előtt zárva akarod tartani az ajtót az életedben, akkor neked is ilyen döntést kell hoznod. Tartózkodj mindig a viszálytól! Légy elkötelezett, hogy a viszálykodást távol tartod magadtól. Bizonyosodj meg róla, hogy az imáid eredményesek lesznek, mert békességben maradsz a családtagjaiddal és másokkal egyaránt.
    Abban a pillanatban, amikor elvéted, és viszálykodásba kerülsz, tedd jóvá. Menj oda a másikhoz, és mondd neki: „Kérlek, bocsáss meg nekem. Szeretlek. Nem akarok veszekedni veled.” Majd mondd az Úrnak: „Atyám, megtérek a viszálykodásból. Visszautasítom, hogy  viszálykodó legyek. Úgy döntöttem, hogy szeretetben járok.”
    Kezdetben lehet, hogy elég sokszor kell megtérned, ha olyan szokásaid vannak, amiknek meg kell változniuk. De ne légy elégedetlen magaddal, és ne add fel. Csak cselekedd továbbra is az Igét. Állítsd le a viszálykodást – és engedj a szeretetnek!
    Isten szeretete kitöltetett a szívedbe a Szent Szellem által. (Róm. 5, 5)
   
Arra születtél Istentől, hogy az Ő szeretetében járj!