VALAKI SZERET TÉGED ?!


    Tudod, hogy van Valaki, aki kimondhatatlanul szeret téged? Függetlenül a cselekedeteidtől, felekezeti és faji hovatartozásodtól. A te Teremtőd az, aki már a világra jöveteled előtt úgy szeretett téged, hogy két évezreddel ezelőtt elküldte egyszülött Fiát, Krisztust azért, hogy megváltson. A mennyei Atya a mérhetetlen szeretetével olyan dolgot tett, amire ember nem lenne képes: a saját Fiát feláldozta a Golgotán. Jézus érted halt meg, hogy eltörölje a bűnt az életedből és megváltson a betegségtől, szegénységtől. Az Atya nem emberi szeretettel szeret, hanem isteni fajta szeretettel ölel át téged.
    Az ember Isten nélkül elveszett, ezért ’életre’ van szüksége az Atyától. Új teremtménnyé Jézus Krisztus elfogadásával válhatsz, aki az ajtód előtt áll és zörget. Türelmesen vár arra, hogy beengedd. Jézus új életformát kínál, amikor elfogadod Őt megváltódnak. Tanításai által új életet, új reményt, új életcélt kapsz. Jézus Krisztus az emberiség megváltója. Jézus ma is él, s az életed része akar lenni, hogy teljes életet élj. Krisztus érted halt meg! Most arra kér, fogadd be az életedbe, nyisd ki a szíved kapuját. Mondd el hangosan, teljes szívedből ezt az új odaajánlási imát, a "Hiszek egy ..." imáját Pál apostol levele alapján:

 Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök eléd imádságban. Megelégeltem, hogy magamban bízzam. Kérlek segíts, hogy szeretni tudjalak Téged és másokat.
    Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, Aki meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.
    Kérlek Jézus, költözz a szívembe, s legyél az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm! Hiszem a szívemben és kimondom a számmal: Jézus, ettől a pillanattól Te vagy az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm!
    Hiszem, hogy ebben a percben megváltást nyertem Jézus drága, szent vére által, újjászülettem Krisztusban, Isten gyermeke vagyok. Ez az igazság, mert hiszem, hogy a Biblia Igéje igazság. Köszönöm Neked Jézusom az örök életet. Ámen.             


    Az ima és az üdvösség alapja: Róm. 10,9-10. és 10,13. igeversek.
    “Mert ha a te száddal [meg]vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. / Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig [meg]vallást az üdvösségre. / Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”

 Ha őszintén és hangosan elmondtad a fenti imát, akkor biztos lehetsz abban, hogy Jézus beköltözött a szívedbe. Örök életet, megváltást nyertél, üdvözültél a mennyei Atya kegyelméből, hit által. Ettől a pillanattól kezdve Isten gyermeke vagy, s a Menny állampolgáraként Isten családjához tartozol. Megtörtént a te szívedben (szellemedben) is az újjászületés és ez a legnagyobb csoda, ami az életedben valaha is történt. Az Atya újjáteremtette a szellemedet, s az Ő szeretetét, békességét és tulajdonságait helyezte a szívedbe. Ő lett a te Mennyei Atyád, Ő minden lépésedet szerető figyelemmel kíséri. Vezetni szeretne mindenben, hogy az életed minden lépésére áldás szálljon. A te örömöd az Ő öröme is, gyönyörködik, és örömét leli benned, mert szeret téged. Szeretete és gondoskodó figyelme kiterjed minden szükséged betöltésére. Úgy fog gondoskodni rólad, ahogy azt az Igében mondja, neked csak meg kell tanulni elfogadni a hited által az áldásokat: a szent gyógyulást, a bővölködést.
    Az áldások ugyan nem hullanak az öledbe, de megtanulhatod, hogyan lehet azokat a hiteddel elvenni. Ismerd meg a Mennyei Atyádat az Ő Szaván, a Biblia Igéjén keresztül. Éppúgy, mint a csecsemő növekedéséhez, szükséges a megfelelő táplálék. A te újjászületett szellemed egyetlen tápláléka Isten Igéje. A szellemed, más szóval belső embered kizárólag Isten Igéjének hallgatása által tud növekedni, fejlődni és megújulni Isten hasonlatosságára. Epekedj a Szentírás megismerésére és megértésére, mert az egy kimeríthetetlen kincsestárház a számodra. Ahogy növekszik majd az igei ismereted, úgy fog növekedni a hited is. A hited növekedésével pedig mind több neked elkészített áldást tudsz majd elvenni.

 INGYEN AJÁNDÉK!

    A szülő is szeret ajándékot adni a gyermekeinek, ugyanígy a mennyei Atya is örömmel adna ajándékot azon fiainak, akik kérnek Tőle. De az ajándékok közül legszívesebben az Ő Szent Szellemét (Lelkét) adja. A Szent Szellem az Istenség azon képviselője, Aki ma itt munkálkodik a Földön. A Szent Szellem egy ingyen ajándék Isten újjászületett gyermekei számára. Ez nem napjaink újdonsága, hiszen a korai egyházi időktől fogva létezik.
    Krisztus mennybemenetele után az apostolok mintegy 120 főnyi sokasággal a felházban imádkoztak és várták a Szent Szellemet, akit megígért Jézus, hogy elküld. Tíznapi kitartó imájukra, Pünkösd napján megérkezett a Szent Szellem zúgó szél és kettős tüzes nyelvek kíséretében. Isten Szelleme azóta is itt munkálkodik a Földön, Ő a segítőnk, mindenre megtanít és elvezet az igazságra. Teljesen rajtad áll, mint hívő keresztényen, hogy befogadd, azaz megkapjad Őt. Az Ószövetségben csak a királyok, papok és próféták kaphatták meg, ma mindenki befogadhatja a szívébe. A Szent Szellem egy "úriember", nem fog semmire sem rákényszeríteni. Ő csak vezetni szeretne az életed során, feltéve, ha megkéred rá és elfogadod a segítségét.
    Isten akarata, hogy betöltekezz és teljes légy az Ő Szellemével. Az Ige szavaival: Értsétek meg, mi az Úr akarata… teljesedjetek be Szent Szellemmel (Eféz. 5,17-18). Bárkinek, aki újjászületett, megvan a lehetősége, hogy betöltekezzen, megkeresztelkedjen, és teljes legyen a Szent Szellemmel. Szabadulj meg azoktól az előítéletektől, hogy esetleg valami hamis dolgot fogsz kapni. Isten Szellemét kapod, nem valami mást helyette.

    Jézus ezt mondta a körülötte álló farizeusoknak (Luk. 11,13.):
"Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik Tőle kérik."

Tehát nincs más teendő, csak imában kérni kell:
  
Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha valaki Jézus nevében kéri Tőled a Szent Szellemedet, Te örömmel odaadod Őt.
    Ezért drága Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet és keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
    Köszönöm Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod, megválaszolod és kérésemre Te most betöltöttél engem a Szellemeddel.
    Ezért hitben megvallást teszek: teljes a szívem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szellem adja a kiejtést. Köszönöm drága Mennyei Atyám. Köszönöm Jézusom. A Szent Szellemed örökké bennem és velem marad, és elvezet minden igazságra. Ámen.

A Szent Szellem a Szentháromság harmadik tagja, amit egyes magyar fordításokban Szent Léleknek olvashatunk. Az eredeti héber és görög szövegben, továbbá a latin, az angol, a német, stb. nyelvben egyaránt Szellemről beszélnek. Szükséges megkülönböztetni a szellemet a lélektől, hisz hármas felépítésűek vagyunk: az ember szellem, van lelke és testben él. Fontos tudni, hogy a test elmúlása után a szellem és a lélek tovább él. Itt a földi életben kell mindenkinek eldöntenie, hogy Jézussal a szívében a mennybe kíván jutni, vagy a kárhozat útján az örök szenvedés helyére kerül.